Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna487597
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 20184360
Ikona - strzałka prawaAkty prawne568
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia970
Ikona - strzałka prawaInformacje dla niepełnosprawnych297
Ikona - strzałka prawaInformacje ogólne585
Ikona - strzałka prawaInformacje dla wyborców dotyczące udziału w głosowaniu694
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne377265
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe39760
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia732186
Ikona - strzałka prawaZarządzenia59600
Ikona - strzałka prawa20046744
Ikona - strzałka prawa20057384
Ikona - strzałka prawa20068540
Ikona - strzałka prawa20079750
Ikona - strzałka prawa20089671
Ikona - strzałka prawa20097452
Ikona - strzałka prawa20107376
Ikona - strzałka prawa20118372
Ikona - strzałka prawa20127076
Ikona - strzałka prawa20138158
Ikona - strzałka prawa20147079
Ikona - strzałka prawa20159116
Ikona - strzałka prawa20166220
Ikona - strzałka prawa20176253
Ikona - strzałka prawa20181943
Ikona - strzałka prawaPrzetargi913461
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki81279
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie48587
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów3677
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich17812
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień7262
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy6181
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego6108
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami5497
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej5608
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2562
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2874
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego4754
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne79860
Ikona - strzałka prawaRejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów1261
Ikona - strzałka prawa20181018
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO26315
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne11974
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów12589
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów8443
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady3838
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej2617
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1802
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta45216
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy24085
Ikona - strzałka prawaSkarbnik21793
Ikona - strzałka prawaRada Miasta52573
Ikona - strzałka prawaSesje - program101201
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20182636
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły14850
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201811548
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201412004
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201013088
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064216
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023995
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983710
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943734
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady19374
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał18074
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201815964
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201422260
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201012301
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20069878
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200210223
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19985325
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19945184
Ikona - strzałka prawaUchwały15492
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201431340
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201074697
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200621704
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200214684
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199812166
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 199411781
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej53306
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201817555
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201427061
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20105579
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna5167
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego4217
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej4235
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3783
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego4147
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20065194
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna3423
Ikona - strzałka prawaProtokoły3337
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3494
Ikona - strzałka prawaProtokoły3192
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3220
Ikona - strzałka prawaProtokoły3095
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3292
Ikona - strzałka prawaProtokoły3344
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3344
Ikona - strzałka prawaProtokoły3593
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20024045
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3482
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3431
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3770
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3442
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego3513
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3342
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia3434
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983889
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia3474
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3408
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3380
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3211
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3233
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3339
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943871
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia3263
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3175
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3170
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3310
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3237
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa3073
Ikona - strzałka prawaWydziały51026
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich11070
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy8357
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami21541
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej10487
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych2467
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego14085
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu3304
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego9202
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska10109
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych44627
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe60459
Ikona - strzałka prawa20025650
Ikona - strzałka prawaRadni3794
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli7061
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3673
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3689
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3622
Ikona - strzałka prawa20035127
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3509
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3714
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3420
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli5551
Ikona - strzałka prawaRadni3908
Ikona - strzałka prawa20046414
Ikona - strzałka prawaRadni4075
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik4110
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3858
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3990
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli4145
Ikona - strzałka prawa20055971
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3391
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3974
Ikona - strzałka prawaRadni3397
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3711
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3590
Ikona - strzałka prawa20067525
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli4065
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych4022
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3813
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4730
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3742
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji4499
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok3241
Ikona - strzałka prawa20076415
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3754
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3659
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych4089
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3108
Ikona - strzałka prawaRadni3251
Ikona - strzałka prawa20085542
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3201
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2885
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3093
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2919
Ikona - strzałka prawaRadni3555
Ikona - strzałka prawa20094564
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2742
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2728
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2906
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2730
Ikona - strzałka prawaRadni3010
Ikona - strzałka prawa20106163
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji3195
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2082
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2326
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2409
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2508
Ikona - strzałka prawaRadni3517
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102881
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2854
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3161
Ikona - strzałka prawa20117523
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2427
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2747
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3753
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2905
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3835
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2902
Ikona - strzałka prawa20124089
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2109
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2443
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2970
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2377
Ikona - strzałka prawaRadni2381
Ikona - strzałka prawa20134278
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2120
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2382
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2690
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2647
Ikona - strzałka prawaRadni2748
Ikona - strzałka prawa20145266
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1548
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1813
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2471
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2621
Ikona - strzałka prawaRadni3505
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2168
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1939
Ikona - strzałka prawa20153647
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1623
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1805
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2047
Ikona - strzałka prawaRadni2022
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1879
Ikona - strzałka prawa20164245
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1339
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1787
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1695
Ikona - strzałka prawaRadni1732
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1495
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska1649
Ikona - strzałka prawa20172705
Ikona - strzałka prawaBurmistrz851
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik936
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne.1010
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli833
Ikona - strzałka prawaRadni1233
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska1015
Ikona - strzałka prawa2018831
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska406
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji100
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych11461
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna11820
Ikona - strzałka prawaKontrole26370
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku17044
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności14734
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe8839
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201918467
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw1709
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe1317
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut24101
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny18422
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy2213
Ikona - strzałka prawaUchwały7962
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał60476
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi3976
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego34136
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie42305
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych25762
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej40941
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych22955
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej31521
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna19982
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie28207
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska38750
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa8078
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane26611
Ikona - strzałka prawaBudżet 200314849
Ikona - strzałka prawaBudżet 200411517
Ikona - strzałka prawaBudżet 200531973
Ikona - strzałka prawaBudżet 20069880
Ikona - strzałka prawaBudżet 200710748
Ikona - strzałka prawaBudżet 200813343
Ikona - strzałka prawaBudżet 200911432
Ikona - strzałka prawaBudżet 201012790
Ikona - strzałka prawaBudżet 201110514
Ikona - strzałka prawaBudżet 201212093
Ikona - strzałka prawaBudżet 201316542
Ikona - strzałka prawaBudżet 20148036
Ikona - strzałka prawaBudżet 20156648
Ikona - strzałka prawaBudżet 20165031
Ikona - strzałka prawaBudżet 20173737
Ikona - strzałka prawaBudżet 20181508
Ikona - strzałka prawaNarzędzia6964
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12213
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15482
Ikona - strzałka prawaArchiwum12478
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10923
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów11417
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11270

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-15 13:07:38, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)