Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna393625
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne9145
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne304725
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe36066
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia535171
Ikona - strzałka prawaZarządzenia50728
Ikona - strzałka prawa20045661
Ikona - strzałka prawa20056289
Ikona - strzałka prawa20067231
Ikona - strzałka prawa20078478
Ikona - strzałka prawa20088552
Ikona - strzałka prawa20096183
Ikona - strzałka prawa20106213
Ikona - strzałka prawa20117096
Ikona - strzałka prawa20125810
Ikona - strzałka prawa20136767
Ikona - strzałka prawa20145918
Ikona - strzałka prawa20156927
Ikona - strzałka prawa20164541
Ikona - strzałka prawa20171020
Ikona - strzałka prawaPrzetargi773385
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki62143
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie41595
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów2736
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień4959
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10211
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy3798
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego4141
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami3577
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej3330
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu1813
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2053
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego3403
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne64390
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO21025
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów10795
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów6844
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady2505
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej802
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego488
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta39042
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy21763
Ikona - strzałka prawaSkarbnik19785
Ikona - strzałka prawaRada Miasta45954
Ikona - strzałka prawaSesje - program79838
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20181782
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły13085
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20186841
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201410945
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201012084
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20063574
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023250
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19982991
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943027
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady16428
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał14350
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20188039
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201415041
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201010024
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20067861
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 20027918
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19984138
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19943930
Ikona - strzałka prawaUchwały13839
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201428267
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201067994
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200619214
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200212672
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199810091
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19949863
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej43786
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20187958
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201421124
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20104912
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna4489
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3671
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3708
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3329
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3643
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064357
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna2856
Ikona - strzałka prawaProtokoły2651
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej2988
Ikona - strzałka prawaProtokoły2689
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską2652
Ikona - strzałka prawaProtokoły2526
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego2747
Ikona - strzałka prawaProtokoły2587
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego2771
Ikona - strzałka prawaProtokoły2846
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023440
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2715
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2678
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej2969
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2763
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego2854
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2688
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia2786
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983228
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia2876
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2637
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2748
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2628
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2613
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej2708
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943238
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia2691
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2533
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2590
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2631
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2555
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa2506
Ikona - strzałka prawaWydziały45496
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich9857
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy7511
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami17668
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej9286
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych1868
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego13062
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2552
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego8346
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska8611
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych40060
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe50548
Ikona - strzałka prawa20024901
Ikona - strzałka prawaRadni3171
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli5863
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3133
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3139
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3065
Ikona - strzałka prawa20034487
Ikona - strzałka prawaRadni3259
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3015
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3255
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2886
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli4762
Ikona - strzałka prawa20045666
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3519
Ikona - strzałka prawaRadni3491
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3355
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3479
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3534
Ikona - strzałka prawa20055353
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2911
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3484
Ikona - strzałka prawaRadni2841
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3209
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3128
Ikona - strzałka prawa20066890
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3438
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3517
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3238
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4236
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3174
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji3760
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok2756
Ikona - strzałka prawa20075807
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3191
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3152
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3346
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2577
Ikona - strzałka prawaRadni2762
Ikona - strzałka prawa20084877
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2645
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2398
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2634
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2375
Ikona - strzałka prawaRadni3062
Ikona - strzałka prawa20093933
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2251
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2197
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2328
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2256
Ikona - strzałka prawaRadni2495
Ikona - strzałka prawa20105472
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji2575
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1551
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1793
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1896
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1978
Ikona - strzałka prawaRadni2965
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102422
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2290
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji2607
Ikona - strzałka prawa20116869
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1890
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2302
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3254
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2318
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3252
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2320
Ikona - strzałka prawa20123457
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1578
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1875
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2350
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1837
Ikona - strzałka prawaRadni1884
Ikona - strzałka prawa20133601
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1542
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1838
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2088
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2082
Ikona - strzałka prawaRadni2076
Ikona - strzałka prawa20144443
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1028
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1222
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1878
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2072
Ikona - strzałka prawaRadni2605
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1530
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1174
Ikona - strzałka prawa20152540
Ikona - strzałka prawaBurmistrz929
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1097
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1220
Ikona - strzałka prawaRadni1264
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1119
Ikona - strzałka prawa2016690
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska392
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych10326
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna10657
Ikona - strzałka prawaKontrole22288
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku14970
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności12093
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe6094
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201913562
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw238
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe86
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut21530
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny15880
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy745
Ikona - strzałka prawaUchwały7934
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał51611
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi2679
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego27662
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie37262
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych23344
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej29726
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych18915
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej27985
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna18063
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie26168
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska34178
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa6561
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane23282
Ikona - strzałka prawaBudżet 200313426
Ikona - strzałka prawaBudżet 200410215
Ikona - strzałka prawaBudżet 200528058
Ikona - strzałka prawaBudżet 20068942
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079248
Ikona - strzałka prawaBudżet 200811734
Ikona - strzałka prawaBudżet 20099844
Ikona - strzałka prawaBudżet 201010997
Ikona - strzałka prawaBudżet 20118826
Ikona - strzałka prawaBudżet 20129467
Ikona - strzałka prawaBudżet 201312945
Ikona - strzałka prawaBudżet 20146499
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154655
Ikona - strzałka prawaBudżet 20162998
Ikona - strzałka prawaBudżet 2017333
Ikona - strzałka prawaNarzędzia5994
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11040
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13965
Ikona - strzałka prawaArchiwum10993
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9345
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10119
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10230

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-26 14:23:23, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)