Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna476286
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaWybory Samorządowe 2018852
Ikona - strzałka prawaAkty prawne151
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia237
Ikona - strzałka prawaInformacje dla niepełnosprawnych91
Ikona - strzałka prawaInformacje ogólne196
Ikona - strzałka prawaInformacje dla wyborców dotyczące udziału w głosowaniu208
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne370793
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe39433
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia715106
Ikona - strzałka prawaZarządzenia58678
Ikona - strzałka prawa20046665
Ikona - strzałka prawa20057287
Ikona - strzałka prawa20068440
Ikona - strzałka prawa20079641
Ikona - strzałka prawa20089610
Ikona - strzałka prawa20097366
Ikona - strzałka prawa20107271
Ikona - strzałka prawa20118294
Ikona - strzałka prawa20126948
Ikona - strzałka prawa20138041
Ikona - strzałka prawa20146933
Ikona - strzałka prawa20158929
Ikona - strzałka prawa20166099
Ikona - strzałka prawa20176003
Ikona - strzałka prawa20181600
Ikona - strzałka prawaPrzetargi900780
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki79460
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie47938
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów3589
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich17026
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień7044
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy5933
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego5978
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami5291
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej5430
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2511
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2781
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego4677
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne78374
Ikona - strzałka prawaRejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów1045
Ikona - strzałka prawa2018652
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO25697
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne11777
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów12428
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów8315
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady3736
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej2477
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1696
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta44487
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy23886
Ikona - strzałka prawaSkarbnik21628
Ikona - strzałka prawaRada Miasta51580
Ikona - strzałka prawaSesje - program98781
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20182547
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły14667
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201811041
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201411914
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201013028
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064173
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023947
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983671
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943684
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady19150
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał17613
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201815181
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201421660
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201012097
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20069703
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200210028
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19985212
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19945052
Ikona - strzałka prawaUchwały15363
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201431078
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201074131
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200621460
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200214490
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199812019
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 199411600
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej52388
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201816594
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201426507
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20105504
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna5090
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego4150
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej4137
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3731
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego4099
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20065123
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna3366
Ikona - strzałka prawaProtokoły3293
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3455
Ikona - strzałka prawaProtokoły3136
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3141
Ikona - strzałka prawaProtokoły3036
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3243
Ikona - strzałka prawaProtokoły3263
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3290
Ikona - strzałka prawaProtokoły3525
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023981
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3425
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3308
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3709
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3403
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego3457
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3301
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia3380
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983842
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia3431
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3357
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3326
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3154
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3179
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3291
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943810
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia3219
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3118
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3105
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3232
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3174
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa3023
Ikona - strzałka prawaWydziały50513
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10952
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy8246
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami21152
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej10380
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych2415
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego14006
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu3231
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego9085
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska9912
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych44153
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe59443
Ikona - strzałka prawa20025573
Ikona - strzałka prawaRadni3716
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli6966
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3619
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3641
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3562
Ikona - strzałka prawa20035078
Ikona - strzałka prawaRadni3828
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3441
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3674
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3346
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli5465
Ikona - strzałka prawa20046348
Ikona - strzałka prawaRadni4014
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli4087
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik4061
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3820
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3950
Ikona - strzałka prawa20055903
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3553
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3352
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3914
Ikona - strzałka prawaRadni3323
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3665
Ikona - strzałka prawa20067469
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli4001
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3975
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3759
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4664
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3674
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji4424
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok3192
Ikona - strzałka prawa20076371
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3709
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3602
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych4029
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3039
Ikona - strzałka prawaRadni3198
Ikona - strzałka prawa20085481
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3101
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2809
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3051
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2862
Ikona - strzałka prawaRadni3504
Ikona - strzałka prawa20094504
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2698
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2648
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2867
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2677
Ikona - strzałka prawaRadni2960
Ikona - strzałka prawa20106089
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji3133
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2019
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2258
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2355
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2459
Ikona - strzałka prawaRadni3478
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102830
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2796
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3092
Ikona - strzałka prawa20117473
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2369
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2695
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3686
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2814
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3785
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2831
Ikona - strzałka prawa20124032
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2059
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2349
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2904
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2298
Ikona - strzałka prawaRadni2323
Ikona - strzałka prawa20134209
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2061
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2331
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2628
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2591
Ikona - strzałka prawaRadni2690
Ikona - strzałka prawa20145192
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1493
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1754
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2410
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2556
Ikona - strzałka prawaRadni3448
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2083
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1856
Ikona - strzałka prawa20153554
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1542
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1739
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1965
Ikona - strzałka prawaRadni1940
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1778
Ikona - strzałka prawa20164120
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1271
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1714
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1628
Ikona - strzałka prawaRadni1670
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1441
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska1586
Ikona - strzałka prawa20172231
Ikona - strzałka prawaBurmistrz696
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik717
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne.810
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli646
Ikona - strzałka prawaRadni980
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska859
Ikona - strzałka prawa2018702
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska341
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych11355
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna11664
Ikona - strzałka prawaKontrole26014
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku16849
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności14415
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe8650
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201917862
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw1558
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe1191
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut23825
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny18177
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy2042
Ikona - strzałka prawaUchwały7962
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał59593
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi3898
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego33605
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie41839
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych25533
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej40024
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych22534
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej31150
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna19818
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie28031
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska38260
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa7947
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane26332
Ikona - strzałka prawaBudżet 200314758
Ikona - strzałka prawaBudżet 200411416
Ikona - strzałka prawaBudżet 200531748
Ikona - strzałka prawaBudżet 20069820
Ikona - strzałka prawaBudżet 200710630
Ikona - strzałka prawaBudżet 200813213
Ikona - strzałka prawaBudżet 200911276
Ikona - strzałka prawaBudżet 201012580
Ikona - strzałka prawaBudżet 201110384
Ikona - strzałka prawaBudżet 201211909
Ikona - strzałka prawaBudżet 201316246
Ikona - strzałka prawaBudżet 20147932
Ikona - strzałka prawaBudżet 20156522
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164895
Ikona - strzałka prawaBudżet 20173579
Ikona - strzałka prawaBudżet 20181143
Ikona - strzałka prawaNarzędzia6911
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12139
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15344
Ikona - strzałka prawaArchiwum12360
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10826
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów11343
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11200

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-25 10:42:20, zmian dokonał(a): Sebastian Adamczuk

WCAG 2.0 (Level AA)