Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna435965
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne341109
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe37543
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia629942
Ikona - strzałka prawaZarządzenia54752
Ikona - strzałka prawa20046195
Ikona - strzałka prawa20056824
Ikona - strzałka prawa20067907
Ikona - strzałka prawa20079145
Ikona - strzałka prawa20089153
Ikona - strzałka prawa20096849
Ikona - strzałka prawa20106804
Ikona - strzałka prawa20117840
Ikona - strzałka prawa20126444
Ikona - strzałka prawa20137441
Ikona - strzałka prawa20146441
Ikona - strzałka prawa20157952
Ikona - strzałka prawa20165379
Ikona - strzałka prawa20174414
Ikona - strzałka prawa201818
Ikona - strzałka prawaPrzetargi835272
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki71467
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie44623
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów3186
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień6075
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich13575
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy4684
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego5024
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami4418
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej4380
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2136
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2414
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego4062
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne70630
Ikona - strzałka prawaRejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów15
Ikona - strzałka prawa20188
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO23135
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne10695
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów11601
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów7599
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady3122
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej1635
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1090
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta41565
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy22782
Ikona - strzałka prawaSkarbnik20677
Ikona - strzałka prawaRada Miasta48643
Ikona - strzałka prawaSesje - program90416
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20182159
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły14019
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20188667
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201411500
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201012656
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20063907
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023674
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983383
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943413
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady17876
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał16086
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201811796
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201419020
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201011082
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20068865
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 20029061
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19984672
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19944480
Ikona - strzałka prawaUchwały14631
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201429782
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201071355
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200620403
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200213682
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199811218
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 199410808
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej48788
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201812319
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201424419
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20105220
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna4801
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3934
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3924
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3544
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3881
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064763
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna3141
Ikona - strzałka prawaProtokoły3066
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3222
Ikona - strzałka prawaProtokoły2949
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską2939
Ikona - strzałka prawaProtokoły2819
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3000
Ikona - strzałka prawaProtokoły2988
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3075
Ikona - strzałka prawaProtokoły3283
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023715
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3175
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3064
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3430
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3154
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego3246
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3077
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia3155
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983551
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia3192
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3107
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3112
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2945
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2955
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3054
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943526
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia3008
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2892
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2905
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3008
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2925
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa2822
Ikona - strzałka prawaWydziały47985
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10400
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy7878
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami19564
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej9849
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych2196
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego13589
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2899
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego8750
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska9169
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych42129
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe54723
Ikona - strzałka prawa20025239
Ikona - strzałka prawaRadni3446
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli6497
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3395
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3401
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3321
Ikona - strzałka prawa20034809
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli5160
Ikona - strzałka prawaRadni3599
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3246
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3473
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3152
Ikona - strzałka prawa20046027
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3852
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3760
Ikona - strzałka prawaRadni3799
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3823
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3597
Ikona - strzałka prawa20055643
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3157
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3720
Ikona - strzałka prawaRadni3118
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3446
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3357
Ikona - strzałka prawa20067215
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3743
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3754
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3543
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4461
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3428
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji4138
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok3012
Ikona - strzałka prawa20076094
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3504
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3380
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3687
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2835
Ikona - strzałka prawaRadni3004
Ikona - strzałka prawa20085203
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2887
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2619
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2859
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2638
Ikona - strzałka prawaRadni3303
Ikona - strzałka prawa20094218
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2486
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2457
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2612
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2484
Ikona - strzałka prawaRadni2759
Ikona - strzałka prawa20105800
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji2875
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1790
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2067
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2135
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2242
Ikona - strzałka prawaRadni3254
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102637
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2574
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji2831
Ikona - strzałka prawa20117174
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2132
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2505
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3464
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2585
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3554
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2579
Ikona - strzałka prawa20123757
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1793
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2117
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2686
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2098
Ikona - strzałka prawaRadni2120
Ikona - strzałka prawa20133913
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1812
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2086
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2409
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2382
Ikona - strzałka prawaRadni2445
Ikona - strzałka prawa20144857
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1273
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1513
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2176
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2345
Ikona - strzałka prawaRadni3111
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1821
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1415
Ikona - strzałka prawa20153133
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1257
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1435
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1663
Ikona - strzałka prawaRadni1654
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1499
Ikona - strzałka prawa20162802
Ikona - strzałka prawaBurmistrz782
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1012
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1064
Ikona - strzałka prawaRadni1161
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli871
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska1140
Ikona - strzałka prawa2017297
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska207
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych10835
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna11145
Ikona - strzałka prawaKontrole24288
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku15827
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności13182
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe7210
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201915473
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw939
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe599
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut22672
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny16944
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy1344
Ikona - strzałka prawaUchwały7962
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał55572
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi3288
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego30378
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie39460
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych24437
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej35210
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych20680
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej29487
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna18913
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie27068
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska36085
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa7277
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane24730
Ikona - strzałka prawaBudżet 200314075
Ikona - strzałka prawaBudżet 200410819
Ikona - strzałka prawaBudżet 200530139
Ikona - strzałka prawaBudżet 20069381
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079979
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812499
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910537
Ikona - strzałka prawaBudżet 201011805
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119552
Ikona - strzałka prawaBudżet 201210744
Ikona - strzałka prawaBudżet 201314698
Ikona - strzałka prawaBudżet 20147264
Ikona - strzałka prawaBudżet 20155577
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163841
Ikona - strzałka prawaBudżet 20171897
Ikona - strzałka prawaNarzędzia6405
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11503
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14700
Ikona - strzałka prawaArchiwum11665
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10125
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10771
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10684

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-16 15:14:59, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)