Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna414629
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne9882
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne322330
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe36856
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia583150
Ikona - strzałka prawaZarządzenia52744
Ikona - strzałka prawa20045877
Ikona - strzałka prawa20056511
Ikona - strzałka prawa20067524
Ikona - strzałka prawa20078783
Ikona - strzałka prawa20088810
Ikona - strzałka prawa20096442
Ikona - strzałka prawa20106472
Ikona - strzałka prawa20117363
Ikona - strzałka prawa20126092
Ikona - strzałka prawa20137033
Ikona - strzałka prawa20146149
Ikona - strzałka prawa20157432
Ikona - strzałka prawa20164972
Ikona - strzałka prawa20172749
Ikona - strzałka prawaPrzetargi802414
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki66305
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie43078
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów2973
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich11743
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień5457
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy4180
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego4513
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami3931
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej3809
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu1986
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2232
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego3732
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne67073
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO21998
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów11201
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów7159
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady2776
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej1202
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego767
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta40311
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy22278
Ikona - strzałka prawaSkarbnik20209
Ikona - strzałka prawaRada Miasta47293
Ikona - strzałka prawaSesje - program84942
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20181983
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły13505
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20187649
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201411262
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201012378
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20063690
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023421
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983148
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943193
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady17112
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał15122
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20189642
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201416519
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201010486
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20068304
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 20028414
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19984382
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19944187
Ikona - strzałka prawaUchwały14259
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201428917
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201069438
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200619785
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200213123
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199810596
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 199410300
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej46296
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201810107
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201422717
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20105050
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna4629
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3796
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3822
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3431
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3758
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064545
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna2988
Ikona - strzałka prawaProtokoły2822
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3104
Ikona - strzałka prawaProtokoły2795
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską2756
Ikona - strzałka prawaProtokoły2663
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego2877
Ikona - strzałka prawaProtokoły2739
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego2881
Ikona - strzałka prawaProtokoły3035
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023571
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2907
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2814
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3169
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2932
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego3027
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2836
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia2948
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983377
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia2999
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2819
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2903
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2760
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2751
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej2845
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943373
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia2842
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2687
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2729
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2778
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2722
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa2641
Ikona - strzałka prawaWydziały46804
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10115
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy7693
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami18624
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej9608
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych2032
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego13336
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2720
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego8538
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska8897
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych41078
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe52912
Ikona - strzałka prawa20025046
Ikona - strzałka prawaRadni3305
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli6241
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3258
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3245
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3200
Ikona - strzałka prawa20034653
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3360
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3128
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli4951
Ikona - strzałka prawaRadni3395
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3008
Ikona - strzałka prawa20045808
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3589
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3461
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3629
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3670
Ikona - strzałka prawaRadni3616
Ikona - strzałka prawa20055495
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3232
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3310
Ikona - strzałka prawaRadni2971
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3610
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3028
Ikona - strzałka prawa20067053
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3553
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3293
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4340
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3347
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3627
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji3921
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok2883
Ikona - strzałka prawa20075963
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3377
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3270
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3516
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2704
Ikona - strzałka prawaRadni2872
Ikona - strzałka prawa20085021
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2754
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2515
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2750
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2500
Ikona - strzałka prawaRadni3190
Ikona - strzałka prawa20094077
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2386
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2328
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2437
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2371
Ikona - strzałka prawaRadni2625
Ikona - strzałka prawa20105636
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji2727
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1660
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1925
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2009
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2111
Ikona - strzałka prawaRadni3100
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102533
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2440
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji2711
Ikona - strzałka prawa20117013
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2018
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2407
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3373
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2440
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3389
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2439
Ikona - strzałka prawa20123612
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1683
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1993
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2474
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1962
Ikona - strzałka prawaRadni2010
Ikona - strzałka prawa20133763
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1678
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1956
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2236
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2226
Ikona - strzałka prawaRadni2236
Ikona - strzałka prawa20144670
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1157
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1370
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2038
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2205
Ikona - strzałka prawaRadni2821
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1678
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1299
Ikona - strzałka prawa20152891
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1103
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1305
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1461
Ikona - strzałka prawaRadni1500
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1343
Ikona - strzałka prawa20162070
Ikona - strzałka prawaBurmistrz502
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik653
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych685
Ikona - strzałka prawaRadni845
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli567
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska833
Ikona - strzałka prawa201756
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska41
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych10548
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna10879
Ikona - strzałka prawaKontrole23209
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku15408
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności12644
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe6638
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201914516
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw541
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe333
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut22072
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny16419
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy1010
Ikona - strzałka prawaUchwały7934
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał53509
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi2997
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego28833
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie38294
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych23869
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej32300
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych19714
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej28766
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna18481
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie26602
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska35135
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa6950
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane23967
Ikona - strzałka prawaBudżet 200313709
Ikona - strzałka prawaBudżet 200410509
Ikona - strzałka prawaBudżet 200528917
Ikona - strzałka prawaBudżet 20069138
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079566
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812090
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910152
Ikona - strzałka prawaBudżet 201011379
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119175
Ikona - strzałka prawaBudżet 201210028
Ikona - strzałka prawaBudżet 201313751
Ikona - strzałka prawaBudżet 20146851
Ikona - strzałka prawaBudżet 20155117
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163434
Ikona - strzałka prawaBudżet 20171131
Ikona - strzałka prawaNarzędzia6192
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11284
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14201
Ikona - strzałka prawaArchiwum11313
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9709
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10410
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10442

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-25 09:51:42, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)