Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna405690
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne9491
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne313484
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe36470
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia562583
Ikona - strzałka prawaZarządzenia51613
Ikona - strzałka prawa20045768
Ikona - strzałka prawa20056403
Ikona - strzałka prawa20067375
Ikona - strzałka prawa20078637
Ikona - strzałka prawa20088665
Ikona - strzałka prawa20096307
Ikona - strzałka prawa20106339
Ikona - strzałka prawa20117235
Ikona - strzałka prawa20125951
Ikona - strzałka prawa20136894
Ikona - strzałka prawa20146045
Ikona - strzałka prawa20157192
Ikona - strzałka prawa20164744
Ikona - strzałka prawa20171668
Ikona - strzałka prawaPrzetargi787627
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki64316
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie42327
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów2879
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień5181
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10982
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy3968
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego4325
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami3754
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej3577
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu1910
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2150
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego3577
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne65726
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO21541
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów10973
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów6988
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady2638
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej1010
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego630
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta39663
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy22054
Ikona - strzałka prawaSkarbnik20029
Ikona - strzałka prawaRada Miasta46638
Ikona - strzałka prawaSesje - program82413
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20181895
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły13332
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20187251
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201411136
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201012273
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20063634
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023340
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983081
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943119
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady16759
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał14779
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20188803
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201415767
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201010254
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20068093
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 20028178
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19984251
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19944053
Ikona - strzałka prawaUchwały14065
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201428613
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201068762
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200619503
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200212919
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199810362
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 199410095
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej45026
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20189121
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201421979
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20104979
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna4564
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3734
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3767
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3381
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3698
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064456
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna2920
Ikona - strzałka prawaProtokoły2741
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3042
Ikona - strzałka prawaProtokoły2743
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską2705
Ikona - strzałka prawaProtokoły2593
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego2807
Ikona - strzałka prawaProtokoły2669
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego2832
Ikona - strzałka prawaProtokoły2947
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023508
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2812
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2744
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3082
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2855
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego2942
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2771
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia2872
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983307
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia2945
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2735
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2829
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2689
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2683
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej2782
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943303
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia2755
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej2609
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego2661
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu2701
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska2625
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa2575
Ikona - strzałka prawaWydziały46207
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10009
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy7606
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami18151
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej9480
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych1950
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego13211
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2657
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego8461
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska8759
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych40663
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe51962
Ikona - strzałka prawa20024981
Ikona - strzałka prawaRadni3238
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli6063
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3202
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3197
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3145
Ikona - strzałka prawa20034569
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli4858
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3073
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3311
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2951
Ikona - strzałka prawaRadni3337
Ikona - strzałka prawa20045742
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3604
Ikona - strzałka prawaRadni3550
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3578
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3405
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3535
Ikona - strzałka prawa20055427
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2969
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3546
Ikona - strzałka prawaRadni2920
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3258
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3182
Ikona - strzałka prawa20066978
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3498
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3574
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3290
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4286
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3239
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji3842
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok2827
Ikona - strzałka prawa20075889
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3259
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3219
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3421
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2650
Ikona - strzałka prawaRadni2821
Ikona - strzałka prawa20084960
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2700
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2456
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2698
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2438
Ikona - strzałka prawaRadni3141
Ikona - strzałka prawa20094018
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2317
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2282
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2383
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2318
Ikona - strzałka prawaRadni2569
Ikona - strzałka prawa20105557
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji2658
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1609
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1854
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1957
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2045
Ikona - strzałka prawaRadni3038
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102480
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2370
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji2663
Ikona - strzałka prawa20116945
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1950
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2358
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3311
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2379
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3320
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2382
Ikona - strzałka prawa20123542
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1633
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1942
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2417
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1896
Ikona - strzałka prawaRadni1960
Ikona - strzałka prawa20133688
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1618
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1897
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2158
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2167
Ikona - strzałka prawaRadni2171
Ikona - strzałka prawa20144586
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1101
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1296
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1963
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2146
Ikona - strzałka prawaRadni2718
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1599
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1236
Ikona - strzałka prawa20152778
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1039
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1240
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1378
Ikona - strzałka prawaRadni1433
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1249
Ikona - strzałka prawa20161583
Ikona - strzałka prawaBurmistrz332
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik429
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych403
Ikona - strzałka prawaRadni658
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli338
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska662
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych10449
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna10769
Ikona - strzałka prawaKontrole22825
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku15209
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności12385
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe6400
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201914057
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw391
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe208
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut21784
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny16135
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy887
Ikona - strzałka prawaUchwały7934
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał52637
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi2856
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego28274
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie37710
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych23624
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej31052
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych19338
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej28364
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna18282
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie26397
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska34659
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa6748
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane23621
Ikona - strzałka prawaBudżet 200313565
Ikona - strzałka prawaBudżet 200410368
Ikona - strzałka prawaBudżet 200528467
Ikona - strzałka prawaBudżet 20069040
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079419
Ikona - strzałka prawaBudżet 200811922
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910007
Ikona - strzałka prawaBudżet 201011202
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119016
Ikona - strzałka prawaBudżet 20129750
Ikona - strzałka prawaBudżet 201313373
Ikona - strzałka prawaBudżet 20146700
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154931
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163240
Ikona - strzałka prawaBudżet 2017738
Ikona - strzałka prawaNarzędzia6093
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11165
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14079
Ikona - strzałka prawaArchiwum11163
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9533
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10286
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10355

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-28 09:53:17, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)