Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna456414
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaPraca i ogłoszenia drobne360302
Ikona - strzałka prawaDane teleadresowe38765
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia681975
Ikona - strzałka prawaZarządzenia56960
Ikona - strzałka prawa20046476
Ikona - strzałka prawa20057087
Ikona - strzałka prawa20068222
Ikona - strzałka prawa20079440
Ikona - strzałka prawa20089427
Ikona - strzałka prawa20097174
Ikona - strzałka prawa20107069
Ikona - strzałka prawa20118111
Ikona - strzałka prawa20126731
Ikona - strzałka prawa20137793
Ikona - strzałka prawa20146700
Ikona - strzałka prawa20158492
Ikona - strzałka prawa20165805
Ikona - strzałka prawa20175352
Ikona - strzałka prawa2018851
Ikona - strzałka prawaPrzetargi868199
Ikona - strzałka prawaArchiwum28
Ikona - strzałka prawaWyniki76070
Ikona - strzałka prawaZałatw sprawę w Urzędzie46388
Ikona - strzałka prawaKarty usług dla interesantów3410
Ikona - strzałka prawaReferat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień6597
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich15693
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy5419
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego5589
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami4887
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej4900
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu2354
Ikona - strzałka prawaSamodzielne Stanowisko ds. Lokalowych2637
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego4426
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty lokalne75600
Ikona - strzałka prawaRejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów665
Ikona - strzałka prawa2018319
Ikona - strzałka prawaUchwały RIO24710
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne11372
Ikona - strzałka prawaZasady używania herbu Gminy Jędrzejów12099
Ikona - strzałka prawaZwiązki, stowarzyszenia i porozumienia do których należy Gmina Jędrzejów8065
Ikona - strzałka prawaZbiórki publiczne - nowe zasady3528
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji publicznej2156
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1476
Ikona - strzałka prawaUrząd Miejski
Ikona - strzałka prawaBurmistrz Miasta43133
Ikona - strzałka prawaSekretarz gminy23448
Ikona - strzałka prawaSkarbnik21258
Ikona - strzałka prawaRada Miasta50308
Ikona - strzałka prawaSesje - program95248
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20182397
Ikona - strzałka prawaSesje - Protokoły14404
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 20189578
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201411745
Ikona - strzałka prawaKadencja 2006 - 201012904
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064068
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023847
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983571
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943595
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady18628
Ikona - strzałka prawaRejestr uchwał16961
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201813498
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201420433
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201011579
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 20069323
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 20029634
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 19985013
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 19944830
Ikona - strzałka prawaUchwały15046
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201430461
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 201072978
Ikona - strzałka prawakadencja 2002 - 200621034
Ikona - strzałka prawakadencja 1998 - 200214206
Ikona - strzałka prawakadencja 1994 - 199811753
Ikona - strzałka prawakadencja 1990 - 199411332
Ikona - strzałka prawaKomisje Rady Miejskiej50714
Ikona - strzałka prawaKadencja 2014 - 201814837
Ikona - strzałka prawaKadencja 2010 - 201425579
Ikona - strzałka prawakadencja 2006 - 20105392
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna4977
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego4068
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej4051
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3669
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego4011
Ikona - strzałka prawaKadencja 2002 - 20064983
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna3278
Ikona - strzałka prawaProtokoły3222
Ikona - strzałka prawaKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej3352
Ikona - strzałka prawaProtokoły3058
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską3053
Ikona - strzałka prawaProtokoły2952
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego3130
Ikona - strzałka prawaProtokoły3184
Ikona - strzałka prawaKomisja Budżetu i Mienia Komunalnego3200
Ikona - strzałka prawaProtokoły3436
Ikona - strzałka prawaKadencja 1998 - 20023879
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3334
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3219
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3601
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3319
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarczego3385
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3226
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gosodarki i Mienia3310
Ikona - strzałka prawaKadencja 1994 - 19983734
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia3344
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3271
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3241
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3068
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3089
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rozwoju Wsi i Gospodarki Rolnej3210
Ikona - strzałka prawaKadencja 1990 - 19943702
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Budżetu i Mienia3145
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rewizyjnej3037
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Porządku Publicznego3028
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu3154
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska3081
Ikona - strzałka prawaProtokoły z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa2948
Ikona - strzałka prawaWydziały49372
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10698
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy8099
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami20514
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej10142
Ikona - strzałka prawaReferat Zamówień Publicznych2321
Ikona - strzałka prawaWydział Zagospodarowania Przestrzennego13826
Ikona - strzałka prawaSamodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu3118
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego8947
Ikona - strzałka prawaStraż Miejska9509
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych43344
Ikona - strzałka prawaOświadczenia Majątkowe57248
Ikona - strzałka prawa20025430
Ikona - strzałka prawaRadni3606
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli6776
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3517
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3541
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3456
Ikona - strzałka prawa20034980
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3359
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3588
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3265
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli5365
Ikona - strzałka prawaRadni3744
Ikona - strzałka prawa20046232
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3997
Ikona - strzałka prawaRadni3924
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, sekretarz, skarbnik3971
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3722
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3877
Ikona - strzałka prawa20055803
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3475
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3273
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3839
Ikona - strzałka prawaRadni3236
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3579
Ikona - strzałka prawa20067366
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli3889
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3878
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3647
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik4582
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji3567
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złożone na początku kadencji4305
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadzczenia za 2006 rok3116
Ikona - strzałka prawa20076270
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3626
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego3518
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3889
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2951
Ikona - strzałka prawaRadni3119
Ikona - strzałka prawa20085377
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik3011
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2732
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2973
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2776
Ikona - strzałka prawaRadni3413
Ikona - strzałka prawa20094399
Ikona - strzałka prawaBurmistrz, Sekretarz, Skarbnik2615
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego2558
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2765
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2600
Ikona - strzałka prawaRadni2880
Ikona - strzałka prawa20105996
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji3031
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1914
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2175
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2269
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2379
Ikona - strzałka prawaRadni3384
Ikona - strzałka prawaOświadczenia złożone na koniec kadencji 2006 - 20102752
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenie złożone na początku kadencji2714
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji2987
Ikona - strzałka prawa20117368
Ikona - strzałka prawaBurmistrz2287
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2621
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych3601
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2722
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2011r.3687
Ikona - strzałka prawaRadni - oświadczenia złozone w 2012r.2712
Ikona - strzałka prawa20123932
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1926
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2256
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2819
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2220
Ikona - strzałka prawaRadni2249
Ikona - strzałka prawa20134103
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1963
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik2228
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2545
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2500
Ikona - strzałka prawaRadni2587
Ikona - strzałka prawa20145069
Ikona - strzałka prawaBurmistrz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji1402
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1663
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych2311
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli2472
Ikona - strzałka prawaRadni3328
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1975
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji1585
Ikona - strzałka prawa20153357
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1427
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1579
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1825
Ikona - strzałka prawaRadni1805
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1654
Ikona - strzałka prawa20163741
Ikona - strzałka prawaBurmistrz1118
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik1492
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych1453
Ikona - strzałka prawaRadni1483
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli1279
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska1429
Ikona - strzałka prawa2017930
Ikona - strzałka prawaBurmistrz211
Ikona - strzałka prawaNaczelnicy Urzędu Miejskiego, Sekretarz , Skarbnik182
Ikona - strzałka prawaKierownicy jednostek organizacyjnych202
Ikona - strzałka prawaDyrektorzy szkół i przedszkoli166
Ikona - strzałka prawaRadni127
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska499
Ikona - strzałka prawa2018279
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem/zakończeniem funkcji/stanowiska165
Ikona - strzałka prawaSposoby stanowienia aktów publicznoprawnych11175
Ikona - strzałka prawaPolityka Zagraniczna11492
Ikona - strzałka prawaKontrole25413
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku16440
Ikona - strzałka prawaInformacje o stanie ludności13962
Ikona - strzałka prawaLeczenie odwykowe7949
Ikona - strzałka prawaSOŁTYSI W GMINIE JĘDRZEJÓW - KADENCJA 2015-201916599
Ikona - strzałka prawaStatuty Sołectw1358
Ikona - strzałka prawaArchiwum zakładowe969
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut23349
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny17719
Ikona - strzałka prawaRegulamin Pracy1768
Ikona - strzałka prawaUchwały7962
Ikona - strzałka prawaProjekty Uchwał57824
Ikona - strzałka prawaProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi3683
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego32095
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie40755
Ikona - strzałka prawaSkładowisko Odpadów Komunalnych25103
Ikona - strzałka prawaZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej37640
Ikona - strzałka prawaZakład Usług Komunalnych21658
Ikona - strzałka prawaOśrodek Pomocy Społecznej30347
Ikona - strzałka prawaBiblioteka Miejsko - Gminna19454
Ikona - strzałka prawaCentrum Kultury w Jędrzejowie27649
Ikona - strzałka prawaPływalnia Miejska37227
Ikona - strzałka prawaAdministracja i Obsługa7714
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane25732
Ikona - strzałka prawaBudżet 200314520
Ikona - strzałka prawaBudżet 200411192
Ikona - strzałka prawaBudżet 200531115
Ikona - strzałka prawaBudżet 20069671
Ikona - strzałka prawaBudżet 200710403
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812978
Ikona - strzałka prawaBudżet 200911013
Ikona - strzałka prawaBudżet 201012318
Ikona - strzałka prawaBudżet 201110082
Ikona - strzałka prawaBudżet 201211506
Ikona - strzałka prawaBudżet 201315676
Ikona - strzałka prawaBudżet 20147706
Ikona - strzałka prawaBudżet 20156227
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164508
Ikona - strzałka prawaBudżet 20173012
Ikona - strzałka prawaBudżet 2018463
Ikona - strzałka prawaNarzędzia6735
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11909
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15087
Ikona - strzałka prawaArchiwum12053
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10578
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów11126
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11021

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-22 12:42:57, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)