Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ GMINĘ JĘDRZEJÓW W 2021 ROKU

NUMER UMOWY

DATA ZAWARCIA UMOWY

Z KIM ZOSTAŁA  ZAWARTA

CZEGO DOTYCZY UMOWA

OKRES TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO

1/2021

04.01.2021

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

 

Przekazanie dotacji dla ZPOZ na prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. uzależnień dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Jędrzejów, dotkniętych problemem uzależnienia

od dnia

04.01.2021

do dnia

31.12.2021

60.000,00zł

dotacja

od Gminy

2/2021

04.01.2021

Prywatny Gabinet Psychiatryczny

w Jędrzejowie

ul. 3 Maja 64

 

Przeprowadzanie badań psychiatrycznych
i sporządzanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

od dnia

20.01.2021

do dnia 31.12.2021

170,00zł

za 1 opinię

3/2021

04.01.2021

Biegły Psycholog
Irena Ścisłowska

zam. Włoszczowa

ul. Jana III Sobieskiego 46

Przeprowadzanie badań psychologicznych 
i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

od dnia

20.01.2021

do dnia 31.12.2021

160,00zł

za 1 opinię

4/2021

11.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 18

od dnia 01.01.2021 do dnia

30.04.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

5/2021

11.01.2021

„RafAN” Anna Wójcik

Zarogów 60

32-200 Miechów

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  10,00 m2 pod stanowiska handlowe numer 9 i 10

od dnia 01.01.2021 do dnia

31.12.2021

152,52zł

w stosunku miesięcznym

 

6/2021

11.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow. w tej części  1,00m2 pod stanowisko handlowe nr 2

od dnia

01.01.2021

do dnia 31.12.2021

44,28zł

w stosunku miesięcznym

 

7/2021

11.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 3

od dnia

01.01.2021

do dnia 31.12.2021

63,96zł

w stosunku miesięcznym

 

8/2021

22.01.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Podchojny ozn. jako dz. Nr 586, w celu lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

5.547,33zł

jednorazowo

9/2021

22.01.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 10 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 108/18,
w celu lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

671,58zł

jednorazowo

10/2021

22.01.2021

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 05 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 354 oraz obr 11 miasta Jędrzejowa ozn. Jako dz. Nr 126 w celu budowy sieci światłowodowej

na czas nieokreślony

2.899,11zł

jednorazowo

11/2021

22.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  10,00 m2 pod stanowiska handlowe numer 12 i 13

od dnia 01.02.2021 do dnia

31.12.2021

152,52zł

w stosunku miesięcznym

 

12/2021

22.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 54

od dnia 01.03.2021
do dnia 29.02.2024

30,75zł

w stosunku miesięcznym

13/2021

22.01.2021

„RafAN” Anna Wójcik

Zarogów 60

32-200 Miechów

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 8

od dnia 01.02.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

14/2021

27.01.2021

VIVERE Łukasz Nitecki

ul. Sanicka 145

97-500 Radomsko

Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz
z wymaganymi załącznikami i analizami

od dnia

02.01.2021

do dnia 31.12.2021

183,27zł

za każdy projekt decyzji

15/2021

01.02.2021

Firma Wielobranżowa
 „AUTO-TRANS”

w Jędrzejowie

ul. Mieszka I 2/20

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 29

od dnia 01.03.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

16/2021

01.02.2021

Firma Wielobranżowa
 „AUTO-TRANS”

w Jędrzejowie

ul. Mieszka I 2/20

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 30

od dnia 01.03.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

17/2021

01.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 11

od dnia 01.02.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

18/2021

01.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 24

od dnia 01.02.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

19/2021

01.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 32

od dnia 01.02.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

20/2021

01.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 3

od dnia 01.02.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

21/2021

 

 

01.02.2021

GB Technology s.c.

w Kielcach

ul. Garbarska 21

Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

do dnia 13.08.2021

770.059,46zł

22/2021

01.02.2021

ARCTECH Marcin Radłowski

ul. Rajska 44D

28-340 Sędziszów

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy „Przebudowie istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie”

od dnia podpisania umowy
do dnia 30.09.2021

28.167,00zł

23/2021

03.02.2021

Firma Stępień Sp.j.

Radzanów 11

28-100 Busko - Zdrój

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się
w piwnicy budynku położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 11 o pow. 53,60m2

od dnia

01.02.2021

246,00zł

w stosunku miesięcznym

24/2021

03.02.2021

Firma Stępień Sp.j.

Radzanów 11

28-100 Busko - Zdrój

Wynajem lokalu użytkowego położonego
w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 11
o pow. 91,10m2

od dnia

01.02.2021

6.150,00zł

w stosunku miesięcznym

25/2021

03.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 02 na dz.nr 156 o pow. w tej części 12,00m2 pod stanowisko handlowe ozn. Nr 6b

od dnia 29.10.2021
do dnia 02.11.2021

615,00zł jednorazowo

26/2021

05.02.2021

RBM COMPLEX Robert Rosiński

Piaski 140

Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic:
11 Listopada, Romana Dmowskiego i Parkowej
w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic”

do dnia

30.09.2021

67.650,00zł

27/2021

05.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 28

od dnia

01.03.2021

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

28/2021

05.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 17

od dnia

01.02.2021

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

29/2021

05.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. nr 497, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz
z przyłączami

na czas nieokreślony

1.200,48zł

jednorazowo

30/2021

08.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 52

od dnia

01.03.2021

do dnia

29.02.2024

30,75zł

w stosunku miesięcznym

31/2021

08.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 53

od dnia

01.03.2021

do dnia

29.02.2024

30,75zł

w stosunku miesięcznym

32/2021

08.02.2021

Telewizja Świętokrzyska

Kielce

ul. Paderewskiego 4/13

 

Realizacja przez telewizję kampanii informacyjnej poprzez produkcję newsów telewizyjnych dotyczących funkcjonowania Gminy Jędrzejów oraz ich emisja

od dnia 01.01.2021

do dnia 31.12.2021

36.000,00zł

33/2021

23.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 32

od dnia 01.03.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

34/2021

23.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 28

od dnia 01.02.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

35/2021

23.02.2021

MASUM KEBAB Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 20

39-400 Tarnobrzeg

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 521/7 o pow. w tej części  6,00m2 pod pawilon o konstrukcji blaszanej

od dnia

01.03.2021

do dnia

31.03.2021

147,60zł

w stosunku miesięcznym

36/2021

24.02.2021

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Rezygnacja z podpisania umowy

 

 

37/2021

24.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. nr 391, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

709,71zł

jednorazowo

38/2021

24.02.2021

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 11 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 146, w celu budowy sieci światłowodowej

na czas nieokreślony

709,71zł

jednorazowo

39/2021

24.02.2021

Koło Gospodyń Wiejskich

w Potoku Małym

Użyczenie do używania nieruchomości położonej
w obr. msc. Potok Mały na dz. Nr 699 o pow. 1.000m2 oraz domek letniskowy położony na tej działce

od dnia

01.03.2021

do dnia 28.02.2031

bezpłatnie

40/2021

01.03.2021

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne
w Wojtyszkach

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych - część I

od dnia 01.03.2021

do dnia

28.02.2022

 

8,61zł

za 1 zwierzę,

za każdą dobę pobytu

41/2021

01.03.2021

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne
w Wojtyszkach

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych w tym odbiór, transport                             i zapewnienie opieki odłowionym bezdomnym zwierzętom - część II

od dnia 01.03.2021

do dnia

28.02.2022

8,61zł

za 1 zwierzę,
za każdą dobę pobytu

300,00zł za odbiór i przetransportowanie do schroniska

42/2021

01.03.2021

Osoba fizyczna

Zaliczenie kosztów poniesionych z tytułu remontu najmowanego  lokalu użytkowego położonego
w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego 1 na poczet czynszu

czynsz za m-c

III,IV,V,VI i część lipca

5.101,56zł

(netto)

wysokość kosztów

43/2021

09.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  24,00m2 pod garaż blaszak  nr 35

od dnia

01.04.2021

do dnia

31.03.2023

41,82zł

w stosunku miesięcznym

44/2021

10.03.2021

Wojewódzki Świętokrzyski – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Użyczenie do  używania dwóch gablot szklanych stanowiących własność Gminy Jędrzejów

od dnia 10.03.2021

do dnia 09.06.2021

bezpłatnie

45/2021

11.03.2021

Osoba fizyczna

Wycięcie 1 drzewa rosnącego w Jędrzejowie na dz. Nr 56/22 wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2021

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

46/2021

12.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 18

od dnia 01.05.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

47/2021

17.03.2021

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FIRMSERWIS”

ul. M. Reja 61A

28-362 Nagłowice

Poziome  sprzątanie ulic miejskich okrawężnikowanych na terenie miasta Jędrzejowa

do dnia

30.04.2021

1.188,00zł

za 1 km obustronnego sprzątania

48/2021

18.03.2021

Firma „Środowisko i Innowacje”

Sp.  z o.o. Warszawa

ul. Marynarska 15

Wykonanie usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych
i elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych w 2021 roku z terenu gminy Jędrzejów
w ilości 12.360m2

od dnia 01.04.2021 do dnia 30.09.2021

11,34zł

za 1m2

49/2021

18.03.2021

„Środowisko i Innowacje”
Sp. z o.o.  Warszawa

ul. Marynarska 15

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
na zasadach i w celu określonych w umowie

do dnia 30.09.2021

----------

50/2021

22.03.2021

T-Mobile Polska S.A

w Warszawie

ul. Młynarska 12

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 06 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 395,  w celu budowy przyłącza telekomunikacyjnego

na czas nieokreślony

2.649,42zł

jednorazowo

51/2021

22.03.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 11 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 149/1, 144/5, 
w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

671,58zł

jednorazowo

53/2021

22.03.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 10 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. nr 33/1, 32/1, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

1396,05zł

jednorazowo

54/2021

22.03.2021

Edward Wachowicz

zam. Trzciniec 175

28-362 Nagłowice

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 11

od dnia 01.04.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

55/2021

23.03.2021

TRAFPROJECT Elwira Masłowska

ul. Kolberga 9/3

25-620 Kielce

Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla starodroży dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Gminy Jędrzejów obejmujących ul. Głowackiego, ul. Jana Pawła II, ul. Małogoską, msc. Podchojny                                          i Mnichów

do dnia

31.10.2021

12.915,00zł

56/2021

23.03.2021

Zakład Robót Drogowo – Mostowych

w Kielcach

ul. Prosta 224

Wykonanie cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta                        i gminy Jędrzejów

do dnia 15.12.2021

111.930,00zł

57/2021

23.03.2021

Firma PPUH Krzysztof Krupiński

w Jędrzejowie

ul. Jeżewskiego 7

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego oraz przyłączy energetycznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

do dnia

15.12.2021

35.000,00zł

58/2021

24.03.2024

Usługi Kurkowski

ul. Bp. Jaworskiego 10/18

25-430 Kielce

Wykonanie monitoringu jakości wód opadowych
z terenu miasta Jędrzejowa

do dnia 30.11.2021

9.200,00zł

59/2021

24.03.2021

MASUM KEBAB Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 20

39-400 Tarnobrzeg

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 521/7 o pow. w tej części  6,00m2 pod pawilon o konstrukcji blaszanej

od dnia

01.06.2021

 

147,60zł

w stosunku miesięcznym

60/2021

24.03.2021

Obiady Domowe Mirosław Polak w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 101

Wynajem lokalu użytkowego położonego                                w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 101 o pow. 56,50m2

od dnia 01.06.2021

873,30zł

w stosunku miesięcznym

61/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr  10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

62/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr  10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3             o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

63/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr  msc. Brus na dz.nr 17  o pow. 2.0800ha z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia 01.08.2021

624,00zł

w stosunku rocznym

64/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr  msc. Brus na dz.nr 15, 16 i 930 łącznej  o pow. w tej części  0.8500ha z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia 01.06.2021

255,00zł

w stosunku rocznym

65/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 116 o pow. w tej części  0.0396ha              z przeznaczeniem na wykorzystanie w celach rekreacyjnych

od dnia

01.06.2021

 

124,00zł

w stosunku rocznym

66/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 116 o pow. w tej części  0.0191ha na wykorzystanie w celach rekreacyjnych

od dnia

01.06.2021

 

60,00zł

w stosunku rocznym

67/2021

24.03.2021

Przedsiębiorstwo UBI „LOKUM”

w Jędrzejowie

ul. Mieszka I 10A

Dzierżawa części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 521/7                o pow. w tej części  826,00m2 pod wybudowany parking

od dnia

01.04.2021

 

333,33zł

w stosunku miesięcznym

68/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 52

od dnia 01.04.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

69/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr  04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 73

od dnia 01.04.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

70/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11                o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 33

od dnia

01.05.2021

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

71/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr  10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3              o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

72/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr  10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3             o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

73/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr  10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3             o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

74/2021

24.03.2021

Klub Sportowy
„Naprzód Jędrzejów”

ul. Sportowa 1

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 25.03.2021
do dnia 31.12.2021

220.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

75/2021

24.03.2021

Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski
Piaski nr 173a

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 25.03.2021
do dnia 31.12.2021

113.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

76/2021

24.03.2021

Ludowy Klub Sportowy „ZRYW”
Skroniów

Skroniów 63A

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 25.03.2021
do dnia 31.12.2021

58. 000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

77/2021

24.03.2021

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ Nadir”

w Jędrzejowie

ul. F. Przypkowskiego  43

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Szkolenie
i uczestnictwo w rywalizacji sportowej sekcji lekkiej atletyki i strzeleckiej ”

od dnia 26.03.2021
do dnia 31.12.2021

18.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

78/2021

24.03.2021

Młodzieżowy Klub Sportowy „FOOTBALL ACADEMY JĘDRZEJÓW”

w Jędrzejowie ul. Mieszka I 6/18

Realizacja zadania publicznego pt. „ Podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział                                       w rozgrywkach piłkarskich na terenie całego kraju

od dnia 25.03.2021

do dnia 31.12.2021

8.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

79/2021

24.03.2021

Klub Sportowy „ELMAR”
 Jędrzejów

ul. Sadowa 27

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej halowej i wspieranie młodych talentów”.

od dnia 01.04.2021
do dnia 31.12.2021

8. 000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

80/2021

24.03.2021

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie
w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Realizacja zadania publicznego pt. „Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych                  w ramach działalności Olimpiad Specjalnych”

od dnia 25.03.2021
do dnia 10.12.2021

8.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

81/2021

24.03.2021

Związek Harcerstwa Polskiego

Komenda Hufca w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Realizacja zadania publicznego pt. „Razem gramy                                                   i wędrujemy”

od dnia 04.05.2021
do dnia 31.12.2021

4.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

82/2021

30.03.2021

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z elementami socjoterapii dla dzieci z „grup ryzyka” wraz z dożywianiem, w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego

od dnia

01.04.2021

do dnia 31.12.2021

107.500,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

83/2021

30.03.2021

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie półkolonii

od dnia 05.07.2021

do dnia

30.07.2021

20.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

84/2021

30.03.2021

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie kolonii

od dnia 01.05.2021

do dnia

30.09.2021

50.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

85/2021

30.03.2021

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RELAKS” w Jędrzejowie

ul. Dojazd 1M

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację osób uzależnionych od alkoholu oraz zagospodarowanie czasu wolnego tym osobom
 i ich rodzinom w stowarzyszeniach i klubach abstynenckich

od dnia

01.04.2021

do dnia 31.12.2021

22.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

86/2021

30.03.2021

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Jędrzejowie

Plac Tadeusza Kościuszki 19

Organizacja międzyszkolnego konkursu o tematyce narkomanii dla uczniów szkół podstawowych oraz imprezy podsumowującej

od dnia

06.04.2021

do dnia 21.06.2021

2.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

87/2021

30.03.2021

Jędrzejowski Klub Kolarski

w Jędrzejowie

Plac Tadeusza Kościuszki

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja kolarstwa”

od dnia 01.04.2021
do dnia 30.10.2021

4.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

88/2021

30.03.2021

Klub Sportowy REYMONTA

w Jędrzejowie

ul. Przemysłowa 2a

Realizacja zadania publicznego pt. „ Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży Gminy Jędrzejów – rozwój młodych talentów”

od dnia 30.03.2021

do dnia

31.12.2021

4.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

89/2021

02.04.2021

Pro Bono sp. z.o.o

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Wynajem części gruntu położonego w obr 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  257/2 o pow. w tej części 18m2 z przeznaczeniem na umiejscowienie mobilnego punktu gastronomicznego

od dnia 01.04.2021

do dnia 30.06.2021

123,00zł

w stosunku miesięcznym

90/2021

07.04.2021

Osoba fizyczna

Opracowanie technologii robót , przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz specyfikacji technicznych wykonania                    i odbioru robót dla zadań pn.;

a)            Przebudowę drogi gminnej nr 328015T Skroniów I – Skroniów II-Skroniów I polegającej na wykonaniu  chodnika.

b)           Przebudowę drogi gminnej w Łączynie na działce nr 476/3 polegającej  na wykonaniu chodnika.

c)            Przebudowę drogi gminnej nr 328017T Prząsław –Prząsław Mały polegającej  na wykonaniu  chodnika.

d)           Przebudowę drogi gminnej nr 328023T Jędrzejów – Sudół polegającej na wykonaniu  chodnika.

e)           Przebudowę drogi gminnej nr 328023T Jędrzejów – Sudół  w miejscowości Wilanów  polegająca na wykonaniu chodnika.

f)            Przebudowę drogi gminnej nr 328016T Skroniów – Brynica Sucha polegającej  na wykonaniu  chodnika.

g)            Przebudowę drogi wewnętrznej do oczyszczalni w miejscowości Piaski.

h)           Przebudowę drogi wewnętrznej nr 430 w msc. Raków.

i)             Przebudowę drogi wewnętrznej (łącznika ul. Chrobrego i ul. Mieszka I).

j)             Przebudowę drogi Prząsław Mały przy lesie.

od dnia

07.04.2021

do dnia 12.04.2021

2.550,00zł

91/2021

08.04.2021

Liga Obrony Kraju

w Jędrzejowie

Brzeźnica 23B

Realizacja zadania publicznego pn. „Szkolenie
i współzawodnictwo sportowe w zakresie strzelectwa sportowego”

od dnia 09.04.2021
do dnia 31.12.2021

5.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

92/2021

08.04.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 14

od dnia 01.04.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

93/2021

13.04.2021

PGE Dystrybucja S.A.

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 10 miasta Jędrzejowa  ozn jako dz. Nr 28/11, 
w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia.

na czas nieokreślony

1.364,07zł

jednorazowo

94/2021

13.04.2021

PGE Dystrybucja S.A.

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr miejscowości Lścin ozn.  jako dz. Nr 536,  w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia.

na czas nieokreślony

543,66zł

jednorazowo

95/2021

13.04.2021

PGE Dystrybucja S.A.

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr miejscowości Chorzewa ozn. jako działka Nr 1491 oraz w obr miejscowości  Prząsław  ozn. jako działka Nr 396, w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia.

na czas nieokreślony

666,66zł

jednorazowo

96/2021

13.04.2021

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 04 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 156/2,  obr 07 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 5/2 oraz w  obr 10 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 28/4, 28/3, 28/7, 25/3  w celu budowy sieci światłowodowej.

na czas nieokreślony

9.248,37zł

jednorazowo

97/2021

21.04.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie przed lokalem znajdującym się przy Placu Tadeusza Kościuszki 22 oznaczonego jako działka Nr 395 o powierzchni w tej części 2,25 m2       z przeznaczeniem na ustawienie stolika i krzeseł

od dnia 01.05.2021 do dnia

31.07.2021

55,35zł

w stosunku miesięcznym

 

98/2021

21.04.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr  04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 24,00m2,  pod garaż blaszak  nr 55

od dnia 01.05.2021 do dnia

30.04.2024

41,82zł

w stosunku miesięcznym

 

99/2021

26.04.2021

Rejonowy Związek Spółek Wodnych

ul. Przypkowskiego 28A

28-300 Jędrzejów

Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej na obiekcie Lasków tj. rów R-23 na odcinku o długości 450 mb. i rów R-24 na odcinku                 o długości 600 mb.

do dnia

25.11.2021

9.500,00 zł

100/2021

26.04.2021

Osoba fizyczna

Wynajem lokalu użytkowego położonego                               w Jędrzejowie  przy ul.  11 Listopada 101 o pow.  15,60 m2

od dnia 01.05.2021 do dnia

30.04.2024

383,76 zł

w stosunku miesięcznym

 

101/2021

28.04.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 71

od dnia 01.05.2021 do dnia

31.10.2021

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 

102/2021

28.04.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. nr 497 w celu budowy gazociągu i przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

2.699,85zł

jednorazowo

103/2021

28.04.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 11 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 128/1, 129/2, 
w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

6.558,36zł

jednorazowo

104/2021

29.04.2021

Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne

w Jędrzejowie

ul. Piłsudskiego 3

Realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie jędrzejowskiego chóru miejskiego i organizacja                       X jędrzejowskich spotkań chóralnych”

od dnia 30.04.2021 do dnia

31.12.2021

16.200,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

105/2021

05.05.2021

Pro Bono sp. z.o.o

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Wynajem części gruntu położonego w obr 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  395 o pow. w tej części 15m2 z przeznaczeniem na umiejscowienie przyczepy gastronomicznej do sprzedaży lodów

od dnia 01.05.2021

do dnia 31.07.2021

332,10zł

w stosunku miesięcznym

106/2021

06.05.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr miejscowości Skroniów ozn. jako:

- działki Nr 504/2, 505/2, 506/2, 507/2, 509/4, 510,      w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia oraz lokalizacji linii ziemno-kablowej średniego napięcia;

- działki Nr 503/2, 504/2, 505/2, 510, w celu demontażu linii napowietrznej średniego napięcia, demontażu linii napowietrznej niskiego napięcia oraz demontażu słupa.

na czas nieokreślony

3.094,68zł

jednorazowo

107/2021

13.05.2021

PGE Dystrybucja S.A.

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr  miejscowości Podchojny  ozn. jako dz. Nr 1207, 
w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

724,47zł

jednorazowo

108/2021

13.05.2021

PGE Dystrybucja S.A.

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr  miejscowości Potok Wielki  ozn. jako dz. Nr 1059/1, 
w celu budowy stacji  transformatorowej kontenerowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia, sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, przebudowy stanowiska słupowego niskiego napięcia oraz rozbiórki napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia – demontażu przewodów

na czas nieokreślony

1.651,89zł

jednorazowo

109/2021

13.05.2021

Paweł Kowalczyk

Firma Handlowo-Usługowa

„PA-KO”

w Jędrzejowie

ul. Bajkowa 28

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 11 ozn. jako                  dz. nr 395 o pow. w tej części  25,00m2                                   z przeznaczeniem na urządzenie ogródka letniego ze stolikami i parasolami

 

od dnia 15.05.2021 do dnia

31.07.2021

553,50 zł

w stosunku miesięcznym

 

110/2021

18.05.2021

Centrum Kultury

w Jędrzejowie

Al. Józefa Piłsudskiego 3

 

Przekazanie przez Gminę Jędrzejów  dla Centrum Kultury w Jędrzejowie dotacji z przeznaczeniem  na organizację imprez  o charakterze profilaktycznym

do dnia 30.12.2021

74.000,00 zł

dotacja gminy Jędrzejów

111/2021

21.05.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 54

od dnia 01.06.2021 do dnia

31.05.2024

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 

112/2021

21.05.2021

TERG S.A

ul. Za dworcem 1d

77-400 Złotów

Najem powierzchni reklamowej od strony południowej na tablicy reklamowej usytuowanej
w Jędrzejowie przy ul. Partyzantów na dz. Nr 231
w celu umieszczenia reklamy sklepu Mediaexpert

od dnia

01.06.2021

do dnia 31.05.2024

258,30zł

w stosunku miesięcznym

113/2021

24.05.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 51

od dnia 01.06.2021 do dnia

31.05.2024

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 

114/2021

25.05.2021

Active Line Marcin Taczalski

ul. Wojciechowskiej 7F

20-704 Lublin

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Jędrzejowie

do dnia 25.07.2021

49974,90zł

115/2021

07.06.2021

„MAX” Rafał Zarzycki

ul. Rynek 26

26-020 Chmielnik

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 19 ozn. jako                  dz. nr 395 o pow. w tej części  9,00m2                                   z przeznaczeniem na urządzenie ogródka letniego ze stolikami i parasolami

od dnia 01.06.2021 do dnia

31.08.2021

221,40 zł

w stosunku miesięcznym

 

116/2021

07.06.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr. 01 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 105 o pow. 0.0250ha

od dnia 01.08.2021

78,00 zł

w stosunku rocznym

117/2021

07.06.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr. 08 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 105 o pow. 0.6270ha                              z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia 01.08.2021

188,00 zł

w stosunku rocznym

118/2021

07.06.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 310/9 o pow. 192,00 m2

od dnia 01.09.2021

134,07zł

w stosunku rocznym

119/2021

07.06.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 44

od dnia 01.06.2021 do dnia

31.03.2022

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 

120/2021

07.06.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr. msc. Potok Wielki na dz. Nr 681 o pow. 1.2700ha                                       z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia 01.09.2021

381,00 zł

w stosunku rocznym

121/2021

07.06.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 10 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. nr 26/5, 27/9,28/7, 29/10, 30/4 w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem

na czas nieokreślony

5826,51zł

jednorazowo

122/2021

08.06.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Chorzewa  ozn. jako dz. Nr 559/2,  w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

565,80zł

jednorazowo

123/2021

08.06.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Brus  ozn. jako dz. Nr 15, 16, 17,  w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

1.516,59zł

jednorazowo

124/2021

08.06.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr. msc. Lasków na dz. Nr 478/2 o pow. 0.4900ha z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia 01.09.2021

147,00 zł

w stosunku rocznym

125/2021

08.06.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 72

od dnia 01.09.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

126/2021

08.06.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 15

od dnia 01.07.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 

127/2021

08.06.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 77

od dnia 01.07.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 

128/2021

08.06.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  ozn. jako  dz. nr 454
o pow. w tej części  8,60m2

od dnia 01.08.2021 do dnia

31.07.2021

12,30 zł

w stosunku miesięcznym

 

129/2021

08.06.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 116 o pow. 0.0230ha na wykorzystanie w celach rekreacyjnych

od dnia 01.07.2021

72,00zł

w stosunku rocznym

130/2021

08.06.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 310/9 o pow. 0.0229ha na wykorzystanie w celach rekreacyjnych

od dnia 01.07.2021

72,00zł

w stosunku rocznym

131/2021

08.06.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 116 o pow. w tej części  0.0204 ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

od dnia

01.07.2021

 

64,00zł

w stosunku rocznym

132/2021

09.06.2021

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 04 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 504/46  obr 03 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. 297, 286, 188, 268 oraz w  obr msc. Sudół ozn. jako dz. Nr 513, 515/2,
w celu budowy sieci światłowodowej.

na czas nieokreślony

12.951,90zł

jednorazowo

133/2021

09.06.2021

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak

Książe – Skroniów 41

Wynajem części gruntu położonego w obr 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 1 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia 01.08.2021

 

61,50 zł

w stosunku miesięcznym

 

134/2021

09.06.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 2

od dnia 01.09.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 

135/2021

09.06.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 37

od dnia 01.09.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 

136/2021

09.06.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 24,00m2,  pod garaż blaszak  nr 36

od dnia 01.09.2021

 

41,82 zł

w stosunku miesięcznym

 

137/2021

09.06.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 16

od dnia 01.08.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 

138/2021

09.06.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 82

od dnia 01.08.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 

139/2021

09.06.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 57

od dnia 01.09.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 

140/2021

09.06.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 74

od dnia 01.09.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 

141/2021

16.06.2021

Spółdzielnia Usługowo – Zaopatrzeniowa Rolników

i Kółek Rolniczych w Jędrzejowie

ul. Rakowska33a

zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg tłuczniowych

do dnia 15.12.2021

249 440,00zł

142/2021

16.06.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Książe - Skroniów  ozn. jako dz. Nr 154,  w celu przebudowy sieci elektroenergetycznej – podwieszenie dodatkowego przewodu na istniejącej podbudowie słupowej

na czas nieokreślony

4.212,75zł

jednorazowo

143/2021

16.06.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Potok Wielki  ozn. jako dz. Nr 1024, 988,  w celu przebudowy sieci elektroenergetycznej

na czas nieokreślony

6.052,83zł

jednorazowo

144/2021

21.06.2021

Firma „MONTE IWONA DŁUGOSZ”

ul. Jworowa 12

26-026 Morawica

Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla wychowanków 13-2 Ośrodka Szkolenia i Wychowania – OHP w Jędrzejowie w ilości 12 godzin zegarowych

od dnia 21.06.2021 do dnia 09.07.2021

660zł

łącznie

145/2021

24.06.2021

Usługi Transportowe – Sprzętowo – Handlowe
Edmund Krupa

w Kielcach

ul. M. Ćwiklińskiej5A/45

Przebudowa dróg gminnych

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 328015T Skroniów I – Skroniów II-Skroniów I polegającej na wykonaniu  chodnika.
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 328017T Prząsław –Prząsław Mały polegającej                 na wykonaniu  chodnika.
  3. Przebudowa drogi gminnej nr 328023T Jędrzejów – Sudół  w miejscowości Wilanów  polegająca na wykonaniu chodnika.

Przebudowa drogi gminnej nr 328016T Skroniów – Brynica Sucha polegającej    na wykonaniu  chodnika

do dnia 15.11.2021

48 321,79zł

146/2021

28.06.2021

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

od  dnia

30.06.2021
do dnia 13.07.2021

1.600,00zł

 

147/2021

28.06.2021

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

od  dnia

30.06.2021
do dnia 13.07.2021

1.400,00zł

 

148/2021

28.06.2021

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

od  dnia

30.06.2021
do dnia 13.07.2021

1.400,00zł

 

149/2021

28.06.2021

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

od  dnia

30.06.2021
do dnia 13.07.2021

1.400,00zł

 

150/2021

28.06.2021

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

od  dnia

30.06.2021
do dnia 13.07.2021

1.400,00zł

 

151/2021

29.06.2021

Firma Usługowa „MALDRO”

w Busku – Zdrój

ul. Jasna 14

Wykonanie oznakowania strefy płatnego parkowania na obszarze Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Jędrzejowie

do dnia 31.10.2021

125 829,00zł

152/2021

05.07.2021

Klub Sportowy LZS „Zryw” Skroniów

Użyczenie  części nieruchomości położonego w msc. Skroniów na dz. Nr 546, na której znajduje się boisko

od dnia 16.06.2021

do dnia 13.06.2026

bezpłatnie

 

153/2021

05.07.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 19 ozn. jako                  dz. nr 395 o pow. w tej części  2,25m2                                z przeznaczeniem na ustawienie stolika i krzeseł

od dnia 01.08.2021 do dnia

30.09.2021

55,35 zł

w stosunku miesięcznym

 

154/2021

07.07.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Potok Mały ozn. jako dz. Nr 704/3 oraz obr. Msc. Potok Wielki ozn. Jako dz. Nr 1114, w celu budowy sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia

na czas nieokreślony

12 121,65zł

jednorazowo

155/2021

07.07.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 54

od dnia 01.08.2021

do dnia 31.07.2024

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 

156/2021

07.07.2021

Pro Bono sp. z.o.o

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Wynajem części gruntu położonego w obr 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  395 o pow. w tej części 15m2 z przeznaczeniem na umiejscowienie przyczepy gastronomicznej do sprzedaży lodów

od dnia 01.08.2021

do dnia 31.08.2021

332,10zł

w stosunku miesięcznym

157/2021

07.07.2021

Firma NEW POWER Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Skarbka z Gór 51F/9

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego

zgodnie z  § 5 umowy

 

I część 1845,00zł

II część 1599,00zł

158/2021

08.07.2021

DOM Z KLASĄ

Kielcach

ul. Warszawska 21/20

Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd

do dnia 15.04.2022

2 050 000,00zł

159/2021

08.07.2021

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z.o.o w Częstochowie

ul. Armii Krajowej 60/62

Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd

do dnia 30.06.2022

89 662,20zł

160/2021

08.07.2021

EKOKANWOD

Czyszczoń i Półtorak sp. Jawna

w Nowym Korczynie

ul. Farna 6

Budowa sieci wodociągowej w msc. Prząsław i Cierno – Zaszosie wraz z przepompownią sieciową

do dnia 30.10.2021

1 702 320,00zł

161/2021

09.07.2021

Usługi Transportowe Sprzętowo – Handlowe w Kielcach

ul. M. Ćwiklińskiej 5A/45

Przebudowa dróg gminnych polegających na wykonaniu chodnika w msc. Łączyn i Sudół

do dnia 15.11.2021

61447,11zł

162/2021

09.07.2021

Firma MTINWEST

w Jędrzejowie

ul. Sadowa 7

Przebudowa drogi gminnej w msc. Książe - Skroniów

do dna 29.10.2021

67000,00zł

163/2021

09.07.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Raków  ozn. jako dz. Nr 434,  w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

697,41zł

jednorazowo

164/2021

09.07.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Potok Mały  ozn. jako dz. Nr 705/2,  w celu budowy sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z rozbiórką napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia – demontażu przewodów

na czas nieokreślony

2869,59zł

jednorazowo

165/2021

09.07.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 06 Miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 273,  w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

1495,68zł

jednorazowo

166/2021

09.07.2021

Netia S.A

w Warszawie

ul. Poleczki 13

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Podchojny ozn. jako dz. Nr 777/2,  w celu budowy przyłącza telekomunikacyjnego

na czas nieokreślony

594,09zł

jednorazowo

167/2021

09.07.2021

Pro Bono sp. z.o.o

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Wynajem części gruntu położonego w obr 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  257/2 o pow. w tej części 18m2 z przeznaczeniem na umiejscowienie mobilnego punktu gastronomicznego

od dnia 12.07.2021

do dnia 30.06.2024

123,00zł

w stosunku miesięcznym

168/2021

09.07.2021

 

Rezygnacja z podpisania umowy

 

 

169/2021

09.07.2021

Klub Sportowy „Naprzód Jędrzejów”

ul. Sportowa 1

Użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 272 o pow. 2.1562ha

od dnia 01.07.2021

do dnia 30.09.2021

bezpłatnie

 

170/2021

13.07.2021

Pracownia Architektoniczna IN Iwo Nowosielski

w Jędrzejowie

ul. Mikołaja Reja 6

Wykonanie projektu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Węgleńcu

do dnia

29.10.2021

10290,00zł

170A/2021

16.07.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Udostępnienie konstrukcji wsporczych napowietrznej linii elektroenergetycznej, w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego

od dnia 16.07.2021

do dnia 15.07.2024

2,74zł (netto)

za każdą urządzenie

170B/2021

16.07.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Udostępnienie do korzystania z urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanego na terenie miasta i Gminy Jędrzejów

na czas nieokreślony

2,74zł (netto)

za każde konstrukcję

171/2021

20.07.2021

Fundacja Centrum Europy Lokalnej w Kielcach

ul. Krakowska 8/10 lok. 105

Realizacja zadania publicznego pt. „ Marka lokalna jako narzędzie promocji dziedzictwa kulturowego Gminy Jędrzejów”

od dnia 06.09.2021

do dnia 30.11.2021

6500,00zł

172/2021

20.07.2021

Fundacja Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka

ul. Adolfa Dygasińskiego 126

Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pt. „Siedem i Pół (Wieku) – Jędrzejów! Młody człowieku

od dnia 01.09.2021 do dnia 31.12.2021

8000,00zł

173/2021

04.08.2021

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. Z.o.o w Nowinach

ul. Zakładowa 17

Przebudowa drogi gminnej nr 328109T
ul. Klasztornej w Jędrzejowie

do dnia 22.10.2021

501225,00zł

174/2021

04.08.2021

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Relaks” w Jędrzejowie

ul. Dojazd 1M

Użyczenie części nieruchomości zabudowanej położonej w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 396/17

od dnia 15.07.2021

do dnia 14.10.2021

bezpłatnie

 

175/2021

04.08.2021

„MAX” Rafał Zarzycki

ul. Rynek 26

26-020 Chmielnik

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 19 ozn. jako                  dz. nr 395 o pow. w tej części  9,00m2                                   z przeznaczeniem na urządzenie ogródka letniego ze stolikami i parasolami

od dnia 01.09.2021 do dnia

30.09.2021

221,40 zł

w stosunku miesięcznym

 

176/2021

04.08.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 48

od dnia 01.09.2021

do dnia 31.08.2024

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 

177/2021

06.08.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 19 ozn. jako                  dz. nr 395 o pow. w tej części  10,00m2                                   z przeznaczeniem na prowadzenie prac remontowych posesji położonej w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 14

od dnia 10.08.2021 do dnia

17.08.2021

98,40zł

za całość

 

178/2021

11.08.2021

Zakład Produkcyjno – Handlowo-Usługowy ELRAD

Słupia 280

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów

do dnia 30.11.2021

46.248,00zł

179/2021

17.08.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obrębie msc. Piaski  ozn. jako dz. nr 334,353/2, 359, 604, 487, 486, w celu budowy gazociągu i przyłączy gazowych średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

6.090,96zł

jednorazowo

180/2021

17.08.2021

Osoba fizyczna

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnego ucznia zamieszkałego w Jędrzejowie do Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „Droga do sukcesu” w Kielcach i z powrotem

od dnia

01.09.2021

do dnia

24.06.2022

54,09 zł razy ilość dni zrealizowanego przewozu

181/2021

18.08.2021

Usługi Archiwalne Spółka Cywilna w Kielcach

ul. Chopina 17/84

Wykonanie archiwizacji dokumentów w archiwum zakładowym przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

od dnia 01.10.2021

do dnia 20.12.2021

47.630,00zł

182/2021

30.08.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 05 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. nr 70, w celu budowy gazociągu i przyłączy gazowych średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

5.970,42zł

jednorazowo

183/2021

30.08.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Mnichów ozn. jako dz. Nr 1105,  w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

1.875,75zł

jednorazowo

184/2021

30.08.2021

Osoba fizyczna

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Klasztornej w Jędrzejowie”

do dnia 22.10.2021

11.000,00zł

185/2021

30.08.2021

Firma Transportowa

„LECH-TRANS”

Lubachowy 12A

29-130 Moskorzew

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnych dwóch uczniów z Gminy Jędrzejów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego                       w Zielonkach i z powrotem

od dnia

01.09.2021

do dnia

30.06.2022

2,70 zł za 1km

186/2021

31.08.2021

Osoba fizyczna

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnego ucznia                     z terenu Gminy Jędrzejów do Specjalnego                   Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie                                       i z powrotem

od dnia

01.09.2021

do dnia

24.06.2022

16,80 zł

razy ilość dni zrealizowanego przewozu

187/2021

01.09.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 11 Miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 35/1, 1/2, 30/1, 29/5, 28/1, 26/1, w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

7.445,19zł

jednorazowo

188/2021

01.09.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obrębie msc. Sudół  ozn. jako dz. nr 515/2, w celu budowy gazociągu i przyłączy gazowych średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

2.937,24zł

jednorazowo

189/2021

01.09.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 06 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. nr 459, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

848,70zł

jednorazowo

190/2021

01.09.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obrębie miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. nr 328, w celu budowy gazociągu i przyłączy gazowych średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

2.254,59zł

jednorazowo

191/2021

01.09.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Potok Mały ozn. jako dz. Nr 727 oraz w obr. msc. Potok Wielki ozn. jako dz. Nr 547, w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

1.402,20zł

jednorazowo

192/2021

01.09.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Lścin ozn. jako dz. Nr 523, w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

2.260,74zł

jednorazowo

193/2021

01.09.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Sudół ozn. jako dz. Nr 515/2, w celu budowy przyłącza gazowego średniego

na czas nieokreślony

646,98zł

jednorazowo

194/2021

01.09.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  10,00 m2 pod stanowiska handlowe numer 19 i 20

od dnia 30.09.2021

do dnia 31.10.2021

191,88zł

w stosunku

miesięcznym

 

195/2021

01.09.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 03 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. nr 140, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

822,87zł

jednorazowo

196/2021

02.09.2021

Usługi Remontowo – Budowlane „BUDO – KRIS”

w Gościńcu 18

26-060 Chęciny

Wykonanie renowacji krzyży mogilnych
na cmentarzu wojennym z lat 1914-1915

do dnia 30.11.2021

62.700,00zł

197/2021

02.09.2021

Firma Usługowa „MALDRO”

w Busku – Zdroju

ul. Jasna 14

Odnowienie oznakowania poziomego w obrębie strefy płatnego parkowania

do dnia 31.10.2021

45.000,00zł

198/2021

02.09.2021

ELWRO Daniel Wróbel

Chęciny

ul. Ogrodowa 3

Przeprowadzenie indywidualnych wizji u właścicieli gospodarstw domowych w ilości ok. 126 sztuk, celem określenia możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej i wykonanie dokumentacji

do dnia

23.11.2021

49.200,00zł

199/2021

06.09.2021

Osoba fizyczna

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnego ucznia                   z terenu Gminy Jędrzejów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie w dniach od poniedziałku do środy oraz na praktyki zawodowe do Wyroby Cukiernicze Małgorzata i Dominik Galera                 w Jędrzejowie w dniach czwartek-piątek                                   i z powrotem

od dnia

01.09.2021

do dnia

24.06.2022

8,97 zł

razy ilość dni zrealizowanego przewozu

200/2021

07.09.2021

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych                     z elementami socjoterapii z uczniami „z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od dnia

09.09.2021

do dnia

21.12.2021

35,00 zł

za jedną

godzinę

201/2021

07.09.2021

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych                            z elementami socjoterapii z uczniami „z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od dnia

09.09.2021

do dnia

21.12.2021

35,00 zł

za jedną godzinę

202/2021

08.09.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 01 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 11/5, w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia

na czas nieokreślony

2.076,24zł

jednorazowo

203/2021

08.09.2021

Nexera Sp. z o.o.
w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Łączyn ozn. jako dz. Nr 473, w celu budowy kabla światłowodowego

na czas nieokreślony

794,58zł

jednorazowo

204/2021

08.09.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 24,00m2,  pod garaż blaszak  nr 31

od dnia 01.10.2021

do dnia 30.09.2024

41,82zł

w stosunku miesięcznym

 

205/2021

08.09.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  10,00 m2 pod stanowiska handlowe numer 15 i 16

od dnia 01.10.2021

do dnia 30.11.2021

152,52zł

w stosunku

miesięcznym

 

206/2021

08.09.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  8,50 m2 pod stanowiska handlowe numer 4 i 6

w dniu

27.10.2021,

29.10.2021,

30.10.2021

246,00 zł

jednorazowo

 

207/2021

10.09.2021

Firma „Grzegorz Kucharczyk Centrum Działań Profilaktycznych”

w Wieliczce

ul. Tadeusza Kościuszki 39A

Przeprowadzenie 7 realizacji programu rekomendowanego „Debata” oraz 19 realizacji programu „Cukierki” dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Jędrzejów

od dnia

13.09.2021

do dnia

21.09.2021

13.260,00 zł

208/2021

13.09.2021

Specjalny Ośrodek                         Szkolno – Wychowawczy                        w Pińczowie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnej uczennicy zamieszkałej na terenie Gminy Jędrzejów do specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                     w Pińczowie i z powrotem

od dnia 01.09.2021

do dnia

24.06.2022

0,45 zł za 1 km

209/2021

13.09.2021

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” w Pińczowie

ul. Batalionów Chłopskich 5

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jędrzejów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Złote serce” w Pińczowie i z powrotem

od dnia

01.09.2021

do dnia

24.06.2022

1,20 zł za 1 km

210/2021

17.09.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego                    w Jędrzejowie przy ul. Murawiec oznaczonego jako działka Nr 251/2 o powierzchni w tej części 5,50m2, pod stanowisko handlowe numer 2

w dniu

29.10.2021,

30.10.2021

86,10 zł

jednorazowo

211/2021

17.09.2021

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

 

od dnia

20.09.2021

do dnia

06.12.2021

30,00 zł

za jedną godzinę

212/2021

17.09.2021

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

 

od dnia

20.09.2021

do dnia

06.12.2021

30,00 zł

za jedną godzinę

213/2021

17.09.2021

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

 

od dnia

21.09.2021

do dnia

07.12.2021

30,00 zł

za jedną godzinę

214/2021

17.09.2021

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łysakowie

od dnia

20.09.2021

do dnia

29.11.2021

30,00 zł

za jedną godzinę

215/2021

17.09.2021

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Skroniowie

od dnia

22.09.2021

do dnia

08.12.2021

30,00 zł

za jedną godzinę

216/2021

17.09.2021

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rakowie

od dnia

24.09.2021

do dnia

03.12.2021

30,00 zł

za jedną godzinę

217/2021

17.09.2021

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rakowie

od dnia

24.09.2021

do dnia

03.12.2021

30,00 zł

za jedną godzinę

218/2021

17.09.2021

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim

od dnia

23.09.2021

do dnia

09.12.2021

30,00 zł

za jedną godzinę

219/2021

17.09.2021

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jasionnie

od dnia

22.09.2021

do dnia

01.12.2021

30,00 zł

za jedną godzinę

220/2021

17.09.2021

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jasionnie

od dnia

22.09.2021

do dnia

01.12.2021

30,00 zł

za jedną godzinę

221/2021

21.09.2021

Osoba fizyczna

Użyczenie nieruchomości położonej w obr. 10 miasta Jędrzejowa oznaczonej jako działka Nr 21/3                           o pow. 0,0248 ha

od dnia

20.09.2021 do dnia

19.12.2021

bezpłatnie

222/2021

21.09.2021

Klub Sportowy
„Naprzód Jędrzejów”

ul. Sportowa 1

Użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej                   w obr. 04 miasta Jędrzejowa oznaczonej jako działka Nr 272  o pow. 2,1562 ha

od dnia

01.10.2021

do dnia

30.09.2024

bezpłatnie

223/2021

21.09.2021

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RELAKS” w Jędrzejowie

ul. Dojazd 1M

 

 

Użyczenie części nieruchomości zabudowanej położonej w obr. 04 miasta Jędrzejowa oznaczonej jako działka Nr 396/17, stanowiącej lokal przy                  ul. Dojazd 1M

od dnia

15.10.2021

do dnia

14.10.2024

bezpłatnie

224/2021

21.09.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.                                msc. Łączyn ozn. jako dz. Nr 148/3, 491/2 w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia

na czas nieokreślony

3.708,45 zł

jednorazowo

225/2021

21.09.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego                        w Jędrzejowie przy ul. Murawiec oznaczonego jako działka Nr 251/2 o powierzchni w tej części 10,00m2,pod stanowiska handlowe numer 21 i 22

od dnia

30.09.2021

do dnia

25.11.2021

152,52 zł

w stosunku miesięcznym

226/2021

21.09.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00 m2 , pod garaż blaszak nr 34

od dnia

01.11.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

227/2021

21.09.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak nr 1

od dnia

01.10.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

228/2021

21.09.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak nr 40

od dnia

01.11.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

229/2021

21.09.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak nr 57

od dnia

01.11.2021

do dnia

31.01.2022

30,75 zł                      w stosunku miesięcznym

230/2021

21.09.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak nr 56

od dnia

01.11.2021

do dnia

31.01.2022

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

231/2021

21.09.2021

Firma Handlowo – Usługowa

Jach Adam

Włoszczowa

ul. Wiejska 56

Wynajem części gruntu położonego w obr. 03 miasta Jędrzejowa oznaczonego jako działka Nr 95 ,pod stanowisko handlowe numer 21

od dnia

29.10.2021

do dnia

02.11.2021

762,60 zł

jednorazowo

232/2021

21.09.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego                        w obr. 03 miasta Jędrzejowa oznaczonego jako działka Nr 95 ,pod stanowisko handlowe numer 22

od dnia

29.10.2021

do dnia

02.11.2021

959,40 zł

jednorazowo

233/2021

21.09.2021

Firma Usługowo-Handlowa

„KAMURO”

w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 98

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz. Nr 395 o pow. w tej części 6,00m2 ( przed Domem Handlowym „Piast”), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej

od dnia

28.12.2021

do dnia

31.12.2021

590,40 zł

jednorazowo

234/2021

21.09.2021

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych                    z elementami profilaktyki uzależnień z uczniami                     „z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej                                nr 3 w Jędrzejowie

od dnia

21.09.2021

do dnia

21.12.2021

35,00 zł

za jedną godzinę

235/2021

21.09.2021

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych                    z elementami profilaktyki uzależnień z uczniami                     „z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej nr 3                          w Jędrzejowie

od dnia

21.09.2021

do dnia

21.12.2021

35,00 zł

za jedną godzinę

236/2021

21.09.2021

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

w Kielcach

 

Dowóz wraz z opieką czworo niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Jędrzejów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Droga do sukcesu”                         w Kielcach, jednego ucznia do Niepublicznego Przedszkola „Słowicza Ferajna” w Kielcach oraz jednego ucznia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno – Terapeutyczno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach                              KTA O/Kielce i z powrotem

od dnia

01.09.2021

do dnia

30.09.2021

329,00zł

dzienna stawka dowozu                      6 uczniów

237/2021

24.09.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi położonego na terenie Gminy Jędrzejów w obr. msc. Chorzewa oznaczonego jako działka Nr 471/2 o pow. w tej części 0.0930 ha, w celu prowadzenia gospodarki rybackiej

od dnia

01.10.2021r.

do dnia

31.12.2021r.

123,00 zł

w stosunku rocznym

238/2021

24.09.2021

Specjalny Ośrodek                       Szkolno-Wychowawczy                           w Jędrzejowie

ul. Stefana Okrzei 49b

Dowóz wraz z opieką trzech niepełnosprawnych uczniów realizujących obowiązek szkolny z terenu Gminy Jędrzejów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie i z powrotem

od dnia

01.09.2021

do dnia

24.06.2022

3,28 zł,

19,19 zł,

7,71 zł

dzienne stawki dowozu

239/2021

27.09.2021

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

w Kielcach

 

Dowóz wraz z opieką czworo niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Jędrzejów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Droga do sukcesu”                         w Kielcach, jednego ucznia do Niepublicznego Przedszkola „Słowicza Ferajna” w Kielcach                    oraz jednego ucznia do

Ośrodka Rehabilitacyjno-          Edukacyjno – Terapeutyczno - Wychowawczego dla Dzieci           i Młodzieży z Autyzmem                 w Kielcach KTA O/Kielce                     i z powrotem

od dnia

01.10.2021

do dnia

30.06.2022

329,00zł

dzienna stawka dowozu 6 uczniów

240/2021

29.09.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr. msc. Mnichów oznaczonego jako działka Nr 862 o pow. 3,1000ha

od dnia

01.10.2021

930,00 zł

w stosunku rocznym

241/2021

29.09.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak nr 38

od dnia

01.10.2021

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

242/2021

29.09.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 128/2      o pow. w tej części 15,00m2

od dnia

01.10.2021

25,83 zł

w stosunku miesięcznym

243/2021

29.09.2021

Osoba fizyczna

 

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9           o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak nr 47

od dnia

01.10.2021

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

244/2021

01.10.2021

Zakład Usług Elektroenergetycznych ELGÓR Łukasz Górecki

ul. Rakowska 29

28-300 Jędrzejów

 

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta              i gminy Jędrzejów

od dnia

01.10.2021

do dnia

30.09.2022

338.240,16 zł

 

245/2021

01.10.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 156 pod stanowisko handlowe               oznaczone nr 10

od dnia

31.10.2021

do dnia

01.11.2021

159,90 zł

jednorazowo

246/2021

01.10.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 03 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 95 pod stanowisko handlowe               oznaczone nr 5

od dnia

31.10.2021

do dnia

01.11.2021

147,60 zł

jednorazowo

247/2021

01.10.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 03 miasta Jędrzejowa na dz. nr 95 pod stanowisko handlowe               oznaczone nr 6

od dnia

31.10.2021

do dnia

01.11.2021

147,60 zł

jednorazowo

248/2021

01.10.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9            o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak nr 71

od dnia

01.11.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

249/2021

01.10.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak nr 39

od dnia

01.11.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

250/2021

01.10.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak nr 58

od dnia

01.11.2021

do dnia

31.01.2022

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

251/2021

01.10.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9          o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak nr 9

od dnia

01.11.2021

 

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

252/2021

01.10.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9        o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak nr 78

od dnia

01.11.2021

30,75 zł

w stosunku miesięcznym

 
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek (beatap)
Data wytworzenia:
2021-10-15
Data publikacji:
2021-10-15
Data ostatniej zmiany:
2021-10-15
Ikona statystyk

REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ GMINĘ JĘDRZEJÓW W 2021 ROKU

NUMER UMOWY

DATA ZAWARCIA UMOWY

Z KIM ZOSTAŁA  ZAWARTA

CZEGO DOTYCZY UMOWA

OKRES TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO

1/2021

04.01.2021

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Jędrzejowie

 

Przekazanie dotacji dla ZPOZ na prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. uzależnień dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Jędrzejów, dotkniętych problemem uzależnienia

od dnia

04.01.2021

do dnia

31.12.2021

60.000,00zł

dotacja

od Gminy

2/2021

04.01.2021

Prywatny Gabinet Psychiatryczny

w Jędrzejowie

ul. 3 Maja 64

 

Przeprowadzanie badań psychiatrycznych
i sporządzanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

od dnia

20.01.2021

do dnia 31.12.2021

170,00zł

za 1 opinię

3/2021

04.01.2021

Biegły Psycholog
Irena Ścisłowska

 

Przeprowadzanie badań psychologicznych 
i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

od dnia

20.01.2021

do dnia 31.12.2021

160,00zł

za 1 opinię

4/2021

11.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 18

od dnia 01.01.2021 do dnia

30.04.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

5/2021

11.01.2021

„RafAN” Anna Wójcik

Zarogów 60

32-200 Miechów

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  10,00 m2 pod stanowiska handlowe numer 9 i 10

od dnia 01.01.2021 do dnia

31.12.2021

152,52zł

w stosunku miesięcznym

 

6/2021

11.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow. w tej części  1,00m2 pod stanowisko handlowe nr 2

od dnia

01.01.2021

do dnia 31.12.2021

44,28zł

w stosunku miesięcznym

 

7/2021

11.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 3

od dnia

01.01.2021

do dnia 31.12.2021

63,96zł

w stosunku miesięcznym

 

8/2021

22.01.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Podchojny ozn. jako dz. Nr 586, w celu lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

5.547,33zł

jednorazowo

9/2021

22.01.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 10 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 108/18,
w celu lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

671,58zł

jednorazowo

10/2021

22.01.2021

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 05 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 354 oraz obr 11 miasta Jędrzejowa ozn. Jako dz. Nr 126 w celu budowy sieci światłowodowej

na czas nieokreślony

2.899,11zł

jednorazowo

11/2021

22.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  10,00 m2 pod stanowiska handlowe numer 12 i 13

od dnia 01.02.2021 do dnia

31.12.2021

152,52zł

w stosunku miesięcznym

 

12/2021

22.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 54

od dnia 01.03.2021
do dnia 29.02.2024

30,75zł

w stosunku miesięcznym

13/2021

22.01.2021

„RafAN” Anna Wójcik

Zarogów 60

32-200 Miechów

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 8

od dnia 01.02.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

14/2021

27.01.2021

VIVERE Łukasz Nitecki

ul. Sanicka 145

97-500 Radomsko

Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz
z wymaganymi załącznikami i analizami

od dnia

02.01.2021

do dnia 31.12.2021

183,27zł

za każdy projekt decyzji

15/2021

01.02.2021

Firma Wielobranżowa
 „AUTO-TRANS”

w Jędrzejowie

ul. Mieszka I 2/20

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 29

od dnia 01.03.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

16/2021

01.02.2021

Firma Wielobranżowa
 „AUTO-TRANS”

w Jędrzejowie

ul. Mieszka I 2/20

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 30

od dnia 01.03.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

17/2021

01.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 11

od dnia 01.02.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

18/2021

01.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 24

od dnia 01.02.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

19/2021

01.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 32

od dnia 01.02.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

20/2021

01.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 3

od dnia 01.02.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

21/2021

01.02.2021

GB Technology s.c.

w Kielcach

ul. Garbarska 21

Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

do dnia 13.08.2021

770.059,46zł

22/2021

01.02.2021

ARCTECH Marcin Radłowski

ul. Rajska 44D

28-340 Sędziszów

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy „Przebudowie istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie”

od dnia podpisania umowy
do dnia 30.09.2021

28.167,00zł

23/2021

03.02.2021

Firma Stępień Sp.j.

Radzanów 11

28-100 Busko - Zdrój

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się
w piwnicy budynku położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 11 o pow. 53,60m2

od dnia

01.02.2021

246,00zł

w stosunku miesięcznym

24/2021

03.02.2021

Firma Stępień Sp.j.

Radzanów 11

28-100 Busko - Zdrój

Wynajem lokalu użytkowego położonego
w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 11
o pow. 91,10m2

od dnia

01.02.2021

6.150,00zł

w stosunku miesięcznym

25/2021

03.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 02 na dz.nr 156 o pow. w tej części 12,00m2 pod stanowisko handlowe ozn. Nr 6b

od dnia 29.10.2021
do dnia 02.11.2021

615,00zł jednorazowo

26/2021

05.02.2021

RBM COMPLEX Robert Rosiński

Piaski 140

Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic:
11 Listopada, Romana Dmowskiego i Parkowej
w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic”

do dnia

30.09.2021

67.650,00zł

27/2021

05.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 28

od dnia

01.03.2021

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

28/2021

05.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 17

od dnia

01.02.2021

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

29/2021

05.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. nr 497, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz
z przyłączami

na czas nieokreślony

1.200,48zł

jednorazowo

30/2021

08.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 52

od dnia

01.03.2021

do dnia

29.02.2024

30,75zł

w stosunku miesięcznym

31/2021

08.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 53

od dnia

01.03.2021

do dnia

29.02.2024

30,75zł

w stosunku miesięcznym

32/2021

08.02.2021

Telewizja Świętokrzyska

Kielce

ul. Paderewskiego 4/13

 

Realizacja przez telewizję kampanii informacyjnej poprzez produkcję newsów telewizyjnych dotyczących funkcjonowania Gminy Jędrzejów oraz ich emisja

od dnia 01.01.2021

do dnia 31.12.2021

36.000,00zł

33/2021

23.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 32

od dnia 01.03.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

34/2021

23.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 28

od dnia 01.02.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

35/2021

23.02.2021

MASUM KEBAB Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 20

39-400 Tarnobrzeg

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 521/7 o pow. w tej części  6,00m2 pod pawilon o konstrukcji blaszanej

od dnia

01.03.2021

do dnia

31.03.2021

147,60zł

w stosunku miesięcznym

36/2021

24.02.2021

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Rezygnacja z podpisania umowy

 

 

37/2021

24.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. nr 391, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

709,71zł

jednorazowo

38/2021

24.02.2021

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 11 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 146, w celu budowy sieci światłowodowej

na czas nieokreślony

709,71zł

jednorazowo

39/2021

24.02.2021

Koło Gospodyń Wiejskich

w Potoku Małym

Użyczenie do używania nieruchomości położonej
w obr. msc. Potok Mały na dz. Nr 699 o pow. 1.000m2 oraz domek letniskowy położony na tej działce

od dnia

01.03.2021

do dnia 28.02.2031

bezpłatnie

40/2021

01.03.2021

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne
w Wojtyszkach

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych - część I

od dnia 01.03.2021

do dnia

28.02.2022

 

8,61zł

za 1 zwierzę,

za każdą dobę pobytu

41/2021

01.03.2021

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne
w Wojtyszkach

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych w tym odbiór, transport i zapewnienie opieki odłowionym bezdomnym zwierzętom - część II

od dnia 01.03.2021

do dnia

28.02.2022

8,61zł

za 1 zwierzę,
za każdą dobę pobytu

300,00zł za odbiór i przetransportowanie do schroniska

42/2021

01.03.2021

Osoba fizyczna

Zaliczenie kosztów poniesionych z tytułu remontu najmowanego  lokalu użytkowego położonego
w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego 1 na poczet czynszu

czynsz za m-c

III,IV,V,VI i część lipca

5.101,56zł

(netto)

wysokość kosztów

43/2021

09.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  24,00m2 pod garaż blaszak  nr 35

od dnia

01.04.2021

do dnia

31.03.2023

41,82zł

w stosunku miesięcznym

44/2021

10.03.2021

Wojewódzki Świętokrzyski – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Użyczenie do  używania dwóch gablot szklanych stanowiących własność Gminy Jędrzejów

od dnia 10.03.2021

do dnia 09.06.2021

bezpłatnie

45/2021

11.03.2021

Osoba fizyczna

Wycięcie 1 drzewa rosnącego w Jędrzejowie na dz. Nr 56/22 wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2021

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

46/2021

12.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 18

od dnia 01.05.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

47/2021

17.03.2021

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FIRMSERWIS”

ul. M. Reja 61A

28-362 Nagłowice

Poziome  sprzątanie ulic miejskich okrawężnikowanych na terenie miasta Jędrzejowa

do dnia

30.04.2021

1.188,00zł

za 1 km obustronnego sprzątania

48/2021

18.03.2021

Firma „Środowisko i Innowacje”

Sp.  z o.o. Warszawa

ul. Marynarska 15

Wykonanie usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych
i elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych w 2021 roku z terenu gminy Jędrzejów
w ilości 12.360m2

od dnia 01.04.2021 do dnia 30.09.2021

11,34zł

za 1m2

49/2021

18.03.2021

„Środowisko i Innowacje”
Sp. z o.o.  Warszawa

ul. Marynarska 15

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
na zasadach i w celu określonych w umowie

do dnia 30.09.2021

----------

50/2021

22.03.2021

T-Mobile Polska S.A

w Warszawie

ul. Młynarska 12

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 06 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 395, 
w celu budowy przyłącza telekomunikacyjnego

na czas nieokreślony

2.649,42zł

jednorazowo

51/2021

22.03.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 11 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 149/1, 144/5, 
w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

671,58zł

jednorazowo

53/2021

22.03.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 10 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. nr 33/1, 32/1, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

1396,05zł

jednorazowo

54/2021

22.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 11

od dnia 01.04.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

55/2021

23.03.2021

TRAFPROJECT Elwira Masłowska

ul. Kolberga 9/3

25-620 Kielce

Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla starodroży dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Gminy Jędrzejów obejmujących ul. Głowackiego, ul. Jana Pawła II, ul. Małogoską, msc. Podchojny i Mnichów

do dnia

31.10.2021

12.915,00zł

56/2021

23.03.2021

Zakład Robót Drogowo – Mostowych

w Kielcach

ul. Prosta 224

Wykonanie cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

do dnia 15.12.2021

111.930,00zł

57/2021

23.03.2021

Firma PPUH Krzysztof Krupiński

w Jędrzejowie

ul. Jeżewskiego 7

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego oraz przyłączy energetycznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

do dnia

15.12.2021

35.000,00zł

58/2021

24.03.2024

Usługi Kurkowski

ul. Bp. Jaworskiego 10/18

25-430 Kielce

Wykonanie monitoringu jakości wód opadowych
z terenu miasta Jędrzejowa

do dnia 30.11.2021

9.200,00zł

59/2021

24.03.2021

MASUM KEBAB Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 20

39-400 Tarnobrzeg

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 521/7 o pow. w tej części  6,00m2 pod pawilon o konstrukcji blaszanej

od dnia

01.06.2021

 

147,60zł

w stosunku miesięcznym

60/2021

24.03.2021

Obiady Domowe Mirosław Polak w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 101

Wynajem lokalu użytkowego położonego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 101 o pow. 56,50m2

od dnia 01.06.2021

873,30zł

w stosunku miesięcznym

61/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

62/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

63/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr  msc. Brus na dz.nr 17  o pow. 2.0800ha z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia 01.08.2021

624,00zł

w stosunku rocznym

64/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr  msc. Brus na dz.nr 15, 16 i 930 łącznej  o pow. w tej części  0.8500ha z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia 01.06.2021

255,00zł

w stosunku rocznym

65/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 116 o pow. w tej części  0.0396ha z przeznaczeniem na wykorzystanie w celach rekreacyjnych

od dnia

01.06.2021

 

124,00zł

w stosunku rocznym

66/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 116 o pow. w tej części  0.0191ha na wykorzystanie w celach rekreacyjnych

od dnia

01.06.2021

 

60,00zł

w stosunku rocznym

67/2021

24.03.2021

Przedsiębiorstwo UBI „LOKUM”

w Jędrzejowie

ul. Mieszka I 10A

Dzierżawa części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 521/7 o pow. w tej części  826,00m2 pod wybudowany parking

od dnia

01.04.2021

 

333,33zł

w stosunku miesięcznym

68/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 52

od dnia 01.04.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

69/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 73

od dnia 01.04.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

70/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 33

od dnia

01.05.2021

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

71/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

72/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

73/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

74/2021

24.03.2021

Klub Sportowy
„Naprzód Jędrzejów”

ul. Sportowa 1

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 25.03.2021
do dnia 31.12.2021

220.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

75/2021

24.03.2021

Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski
Piaski nr 173a

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 25.03.2021
do dnia 31.12.2021

113.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

76/2021

24.03.2021

Ludowy Klub Sportowy „ZRYW”
Skroniów

Skroniów 63A

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”.

od dnia 25.03.2021
do dnia 31.12.2021

58. 000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

77/2021

24.03.2021

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ Nadir”

w Jędrzejowie

ul. F. Przypkowskiego  43

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Szkolenie
i uczestnictwo w rywalizacji sportowej sekcji lekkiej atletyki i strzeleckiej ”

od dnia 26.03.2021
do dnia 31.12.2021

18.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

78/2021

24.03.2021

Młodzieżowy Klub Sportowy „FOOTBALL ACADEMY JĘDRZEJÓW”

w Jędrzejowie ul. Mieszka I 6/18

Realizacja zadania publicznego pt. „ Podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie całego kraju

od dnia 25.03.2021

do dnia 31.12.2021

8.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

79/2021

24.03.2021

Klub Sportowy „ELMAR”
 Jędrzejów

ul. Sadowa 27

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej halowej i wspieranie młodych talentów”.

od dnia 01.04.2021
do dnia 31.12.2021

8. 000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

80/2021

24.03.2021

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie
w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Realizacja zadania publicznego pt. „Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności Olimpiad Specjalnych”

od dnia 25.03.2021
do dnia 10.12.2021

8.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

81/2021

24.03.2021

Związek Harcerstwa Polskiego

Komenda Hufca w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Realizacja zadania publicznego pt. „Razem gramy i wędrujemy”

od dnia 04.05.2021
do dnia 31.12.2021

4.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

82/2021

30.03.2021

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z elementami socjoterapii dla dzieci z „grup ryzyka” wraz z dożywianiem, w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego

od dnia

01.04.2021

do dnia 31.12.2021

107.500,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

83/2021

30.03.2021

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie półkolonii

od dnia 05.07.2021

do dnia

30.07.2021

20.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

84/2021

30.03.2021

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie kolonii

od dnia 01.05.2021

do dnia

30.09.2021

50.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

85/2021

30.03.2021

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RELAKS” w Jędrzejowie

ul. Dojazd 1M

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację osób uzależnionych od alkoholu oraz zagospodarowanie czasu wolnego tym osobom
 i ich rodzinom w stowarzyszeniach i klubach abstynenckich

od dnia

01.04.2021

do dnia 31.12.2021

22.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

86/2021

30.03.2021

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Jędrzejowie

Plac Tadeusza Kościuszki 19

Organizacja międzyszkolnego konkursu o tematyce narkomanii dla uczniów szkół podstawowych oraz imprezy podsumowującej

od dnia

06.04.2021

do dnia 21.06.2021

2.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

87/2021

30.03.2021

Jędrzejowski Klub Kolarski

w Jędrzejowie

Plac Tadeusza Kościuszki

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja kolarstwa”

od dnia 01.04.2021
do dnia 30.10.2021

4.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

88/2021

30.03.2021

Klub Sportowy REYMONTA

w Jędrzejowie

ul. Przemysława 2a

Realizacja zadania publicznego pt. „ Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży Gminy Jędrzejów – rozwój młodych talentów”

od dnia 30.03.2021

do dnia

31.12.2021

4.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

89/2021

02.04.2021

Pro Bono sp. z.o.o

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Wynajem części gruntu położonego w obr. 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  257/2 o pow. w tej części 18m2 z przeznaczeniem na umiejscowienie mobilnego punktu gastronomicznego

od dnia 01.04.2021

do dnia 30.06.2021

123,00zł

w stosunku miesięcznym

90/2021

07.04.2021

Piotr Suwała
zam. Lasków 56A

Opracowanie technologii robót , przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadań pn.;

a)            Przebudowę drogi gminnej nr 328015T Skroniów I – Skroniów II-Skroniów I polegającej na wykonaniu  chodnika.

b)           Przebudowę drogi gminnej w Łączynie na działce nr 476/3 polegającej  na wykonaniu chodnika.

c)            Przebudowę drogi gminnej nr 328017T Prząsław –Prząsław Mały polegającej  na wykonaniu  chodnika.

d)           Przebudowę drogi gminnej nr 328023T Jędrzejów – Sudół polegającej na wykonaniu  chodnika.

e)           Przebudowę drogi gminnej nr 328023T Jędrzejów – Sudół  w miejscowości Wilanów  polegająca na wykonaniu chodnika.

f)            Przebudowę drogi gminnej nr 328016T Skroniów – Brynica Sucha polegającej  na wykonaniu  chodnika.

g)            Przebudowę drogi wewnętrznej do oczyszczalni w miejscowości Piaski.

h)           Przebudowę drogi wewnętrznej nr 430 w msc. Raków.

i)             Przebudowę drogi wewnętrznej (łącznika ul. Chrobrego i ul. Mieszka I).

j)             Przebudowę drogi Prząsław Mały przy lesie.

od dnia

07.04.2021

do dnia 12.04.2021

2.550,00zł

91/2021

08.04.2021

Liga Obrony Kraju

w Jędrzejowie

Brzeźnica 23B

Realizacja zadania publicznego pn. „Szkolenie
i współzawodnictwo sportowe w zakresie strzelectwa sportowego”

od dnia 09.04.2021
do dnia 31.12.2021

5.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

92/2021

08.04.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 14

od dnia 01.04.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

 
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-20
Data ostatniej zmiany:
2021-04-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-21 08:30:45, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)