Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie228970
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.76644
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200730648
Decyzje o warunkach zabudowy21565
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200720754
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200820752
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200919186
Rodzaje wydziałów17192
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200617139
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH16745
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.16450
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.16226
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie16003
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze15960
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego15933
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych15858
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200915534
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej15441
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jędrzejowie, w rejonie Domu Kultury ograniczonego Al. J. Piłsudskiego, ul. 3-go Maja, ul. Dr Kwarty i ul. Kacpra Niemirskiego15298
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora14764
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego14625
Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych.14428
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie14352
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201014159
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W RAKOWIE ETAP II13996
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wnioski o sporządzanie lub zmianę13889
Ogłoszenie - Sprzedaż i dostawa opału do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie13687
Wymiana kotłów co w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie13651
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg na dostawę opału (węgla, miału węglowego, koksu) do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów.13610
Dostawa oleju opałowego do placowek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie grzewczym 2009/201013484
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób13389
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - DOSTAWA GAZU DO PRNR 113384
Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.13274
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów13213
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami13155
Przetarg - usuwanie odpadów komunalnych13001
Docieplenie ściany budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr3 w Jędrzejowie ul.Reymonta 112896
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim.12865
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie12719
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8900000 zł.12654
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów12632
Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie w zakresie usuwania odpadów komunalnych CPV 90000000-7, oraz dzierżawę kontenerów typu Kp7, Kp8, Kp10 i pojemników na odpady typu PA 110012515
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie12439
Podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami12409
DRODZY MIESZKAŃCY ! Zapraszamy Was do Segregacji odpadów na terenie miasta i gminy Jędrzejów!12345
Przetarg na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2007/200812329

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-18 14:43:44, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)