Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Informacja o unieważnieniu postępowania -przetarg nieograniczony na „Przebudowę budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” - znak sprawy: RIZP.271.3.2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-20
Data ostatniej zmiany:
2019-03-20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych" - znak sprawy: RIZP.271.20.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-18
Data ostatniej zmiany:
2019-02-18

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na "Przebudowę budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” - znak sprawy: RIZP.271.2.2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-11
Data ostatniej zmiany:
2019-02-11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów”– znak sprawy: RGG.271.2.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-21
Data ostatniej zmiany:
2018-12-21

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części I i II przedmiotu zamówienia - przetarg nieograniczony na „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych”- znak sprawy: RIZP.271.19.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-18
Data ostatniej zmiany:
2018-12-18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części III przedmiotu zamówienia - przetarg nieograniczony na „Przebudowy i remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” - znak sprawy: RIZP.271.18.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-20
Data ostatniej zmiany:
2018-11-20

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części I, II i IV przedmiotu zamówienia - przetarg nieograniczony na „Przebudowy i remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” - znak sprawy: RIZP.271.18.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2018-11-20
Data publikacji:
2018-11-20
Data ostatniej zmiany:
2018-11-20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części VIII przedmiotu zamówienia - przetarg nieograniczony na "Przebudowy i remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" - znak sprawy: RIZP.271.16.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-24
Data ostatniej zmiany:
2018-10-24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II i III przedmiotu zamówienia - przetarg nieograniczony na "Przebudowy i remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" - znak sprawy: RIZP.271.16.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-19
Data ostatniej zmiany:
2018-10-19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie miasta i gminy Jędrzejów" - znak sprawy: RIZP.271.17.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-19
Data ostatniej zmiany:
2018-10-19

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części IV, V, VI i VII przedmiotu zamówienia - przetarg nieograniczony na "Przebudowy i remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" - znak sprawy: RIZP.271.16.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-16
Data ostatniej zmiany:
2018-10-16

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z rozbudową istniejącego systemu informatycznego do obsługi przychodni” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.09.2018r. pod nr 619406-N-2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Sebastian Adamczuk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-08
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na Budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów, obejmująca wykonanie nowego (wewnętrznego) układu komunikacyjnego wraz z uzbrojeniem - znak sprawy: RIZP.271.12.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-08
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów” - znak sprawy: RIZP.271.15.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-03
Data ostatniej zmiany:
2018-10-03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na "Przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów" - znak sprawy: RIZP.271.14.2018

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-02
Data ostatniej zmiany:
2018-10-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 15:04:4, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)