Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Rejestr interpelacji, wniosków zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej w Jędrzejowie Kadencja 2018 - 2023

Zbieranie statystyk

Lp.

Data zgłoszenia

Interpelacji, wniosków

Imię i Nazwisko zgłaszającego

interpelację

Treść interpelacji

Sposób realizacji

 

1.

 

12.12.2018 interpelacja

 

Radny

Ł. Stanek

W pasie drogi T 0149 biegnącej przez miejscowość Podchojny naprzeciw działki 726 oraz 742 rosną drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu budynków mieszkalnych, jak i uczestników ruchu. Ze względu na swój wiek oraz rozpiętość drzewostanu istnieje zagrożenie przewrócenia się drzewa podczas silniejszych porywów wiatru, przez co może dojść do uszkodzenia budynków lub innych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zdrowie lub życie osób przebywających w pobliżu. Proszę o ustalenie organu odpowiadającego za bezpieczeństwo
w pasie drogowym wymienionej drogi i wezwanie do usunięcia zagrożenia poprzez wycięcie drzew.

               

Znak:OrSO.0003. 1. 2018
 z dnia 18.12. 2018 roku.

Odpowiadając na interpelację (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie 12 grudnia 2018 roku), dotyczącą wycięcia drzew rosnących w pasie drogowym Nr T0149  w miejscowości Podchojny, informuję, że wystosowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie jako zarządcy drogi (znak pisma IUIT.7070.31.2018
 z dnia 17.12.2018 rok).

Zarząd Dróg Powiatowych
w Jędrzejowie pismem UD.424.3.2019 z dnia 04.01.2019 r. poinformował, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne celem przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie powyższych drzew.

2.

20.12.2018 - interpelacja

Radny

G. Kuśmierz

Celem dbania o środowisko naturalne jest upowszechnienie korzystania przez mieszkańców z komunikacji zbiorowej. Dlatego na prośbę mieszkańców Skroniowa proszę Pana Burmistrza o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie z prośbą o wyznaczenie nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej
w sołectwie Skroniów przed posesją 156A.

Znak:OrSO.0003. 1. 2. 2018
 z dnia 03.01. 2019 roku.

Odpowiadając na interpelację (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie 20 grudnia 2018 roku), dotyczącą wyznaczenia przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w sołectwie Skroniów przed posesją 156 A, informuję, że  30 października 2018 roku została przeprowadzona wizja w terenie z udziałem przedstawiciela zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie, który nie wyraził zgody na lokalizację przystanku komunikacyjnego we wskazanym miejscu tj. przed posesją 156A w miejscowości Skroniów.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk (justyna)
Data wytworzenia:
2018-12-20
Data publikacji:
2018-12-20
Data ostatniej zmiany:
2019-01-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-18 14:43:44, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)