Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Miasto Jędrzejów

https://portale.e-swietokrzyskie.pl/PLANISTYKA/

 

Lp

Nazwa planu

Nr uchwały Rady Miejskiej i data jej podjęcia

Dziennik Urzędowy

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem B.10 MWMN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczący terenu przy ul. Słowiańskiej

 Nr XLVII/326/98 17.06.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 30, poz. 192 z  29.07.1998 r

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem B.11 MWMN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczący terenu przy Ul. Dygasińskiego

Nr XLVII/327/98 17.06.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 30, poz. 193 z  29.07.1998 r

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem A.18 MN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczący terenu przy ul. Polnej

Nr XLVII/328/98 17.06.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 35, poz. 213 z  28.08.1998 r

4.

Zmiana Nr 8 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Reymonta

Nr XLVII/331/98 17.06.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 30, poz. 194 z  29.07.1998 r

5.

Zmiana Nr 9 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Głowackiego

Nr XLVII/332/98 17.06.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 30, poz. 195 z  29.07.1998 r

6.

Zmiana Nr 11 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Wiejskiej

Nr XLVII/335/98 17.06.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 35, poz. 213 z  28.08.1998 r

7.

Zmiana Nr 13 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Słowiańskiej

Nr XLVII/337/98 17.06.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 30, poz. 196 z  29.07.1998 r

8.

Zmiana Nr 14 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Dojazd

Nr XLVII/338/98 17.06.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 30, poz. 197 z  29.07.1998 r

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem B.9 MWMN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów -–dotyczący terenu przy Al. J. Piłsudskiego

Nr IX/67/99 25.05.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 30, poz. 703 z  30.06.1999 r

10.

Zmiana Nr 10a części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Jasionka

Nr IX/68/99 25.05.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 36, poz. 816 z  14.07.1999 r

11.

Zmiana Nr 10b części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Jasionka

Nr IX/69/99 25.05.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 36, poz. 817 z  14.07.1999 r

12.

Zmiana Nr 7 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Dygasińskiego

Nr IX/70/99 25.05.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 36, poz. 818 z  14.07.1999 r

13.

Zmiana Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Przypkowskiego ul. Strażackiej – uchylony uchwałą nr VII/59/15 z dnia 12.06.2015 r.

Nr IX/71/99 25.05.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 36, poz. 819 z  14.07.1999 r

14.

Zmiana Nr 12 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Polnej

Nr XII/139/99 28.09.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 77, poz. 1102 z  16.11.1999 r

15.

Zmiana nr 24 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu położonego na osiedlu „Murawiec II” między ul. Sienkiewicza i Słowackiego

Nr XII/141/99 28.09.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 77, poz. 1104 z  16.11.1999 r

16.

Zmiana Nr 22 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Przypkowskiego

Nr XII/142/99 28.09.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 77, poz. 1105 z  16.11.1999 r

17.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem A7 MN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczący terenu przy ul. Polnej

Nr XII/143/99 28.09.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 77, poz. 1106 z  16.11.1999 r

18.

Zmiana Nr 23 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Dygasińskiego, działka Nr ewid. gruntu 118

Nr XII/144/99 28.09.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 77, poz. 1107 z  16.11.1999 r

19.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem B9 MWMN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczący terenu przy ul. Okrzei i Al. Piłsudskiego

Nr XII/147/99 28.09.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 77, poz. 1108 z  16.11.1999 r

20.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy Al. J. Piłsudskiego, ul. Przypkowskiego i Szkołą Podstawową Nr 2 na obszarze miasta Jędrzejów

Nr XXXVI/336/01 06.09.2001 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 114, poz. 1360 z 08.11.2001 r

21.

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do Al. Piłsudskiego od strony zachodniej na obszarze miasta Jędrzejowa

Nr XXXVI/337/01 06.09.2001 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 114, poz. 1360 z 08.11.2001 r

22.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów terenu przy ul. Klasztornej na obszarze miasta Jędrzejów

Nr XLI/376/01  29.12.2001

Dz. Urz. Woj. Nr 20, poz. 269 z 19.02.2002r

23.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Przemysłowej (część dawnej bazy LHS) na obszarze miasta Jędrzejów

Nr XLI/377/01 29.12.2001

Dz. Urz. Woj. Nr 20, poz. 270 z 19.02.2002r

24.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Przemysłową, ul. Słowiańską i ul. Dygasńskiego na obszarze miasta Jędrzejów

Nr XLV/408/02 28.03.2002

Dz. Urz. Woj. Nr 62, poz. 781 z 13.05.2002

25.

Miejscowy plann zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jędrzejowie, w rejonie Domu Kultury ograniczonego Al. J. Piłsudskiego, ul. 3-go Maja, ul. Dr Kwarty i ul. Kacpra Niemirskiego

NR XXIX/216/08 11.09.2008

Dz. Urz. Woj. Nr 238, poz. 3132 z 19.11.2008

26 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów - Południe” dla terenu położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa,  zmieniony uchwałą Nr XV/142/11 z dnia 30 grudnia 2011 r Rady Miejskiej w Jędrzejowie  w sprawie zmiany uchwały Nr XII/121/11  Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów - Południe” dla terenu położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa  (Dziennik Urzędowy Województwa. Świętokrzyskiego poz. 560 z dnia 16 lutego 2012 r).

Nr XII/121/11 27.10.2011 r. zmiana uchwałą Nr XII/121/11  z dnia 30.12.2011 r. 

(Dz. Urz. Woj. poz. 34 z 09.01.2012, zm. Poz. 560 z 16.02.2012 r.)

27 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejowa - teren w rejonie  ul. Feliksa Przypkowskiego i ul. Strażackiej.

NR VII/59/15 12.06.2015 r.

(Dz. Urz. Woj. poz. 2281 z 22.07.2015 r.)

28 Zmiana nr 1 i nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jędrzejów - Południe" - dotycząca terenów w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego i ul. Górnej

NR VII/60/15 12.06.2015 r.

(Dz. Urz. Woj. poz. 2282 z 22.07.2015 r.)

29 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta i gminy Jędrzejów w rejonie ul. Jasionka oraz obwodnicy wschodniej miasta Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S-7

Nr VII/53/19

29.03.2019r.

(Dz. Urz. Woj. poz. 2192 z 15.05.2019r.)
30 W sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jędrzejowa, terenu w rejonie ul. Adolfa Dygasińskiego

XXIII/198/20

2020-06-26

(Dz. Urz. Woj. poz. 2567 z 08.07.2020r.
31 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejowa w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Władysława Stanisława Reymonta

XXIII/200/20

2020-06-26

(Dz. Urz. Woj. poz. 2569 z 08.07.2020r.
32

W sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów – Południe”

XXIII/199/20

2020-06-26

(Dz. Urz. Woj. poz. 2568 z 08.07.2020r.
33

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejów w rejonie ul. 11 Listopada, Al. J. Piłsudskiego, ul. Feliksa Przypkowskiego

LXVI/534/23

(Dz. Urz. Woj. poz. 2553 z 14 czerwca 2023.

 

 

 Gmina Jędrzejów

 

 

Lp

Nazwa planu

Nr uchwały Rady Miejskiej i data jej podjęcia

Dziennik Urzędowy

1.

Zmiana Nr 16b części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotycząca terenu w miejscowości Lasków - Wilanów

Nr XLVII/341/98 17.06.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 30, poz. 198 z  29.07.1998 r

2.

Zmiana Nr 17 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotycząca terenu w miejscowości Łączyn

Nr XLVII/342/98 17.06.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 30, poz. 199 z  29.07.1998 r

3.

Zmiana Nr 16a części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotycząca terenu w miejscowości Lasków - Wilanów

Nr IX/72/99 25.05.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 36, poz. 820 z  14.07.1999 r

4.

Zmiana Nr 18 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotycząca terenu w miejscowości Jasionna

Nr XII/138/99 28.09.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 77, poz. 1101 z  16.11.1999 r

5.

Zmiana Nr 21 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotycząca terenu w miejscowości Piaski

Nr XIX/198/2000 28.04.2000 r.

Dz. Urz. Woj. Nr 32, poz. 310 z  03.07.2000 r

6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Potok Wielki i Potok Mały na obszarze gminy Jędrzejów

Nr XLV/415/02 25.04.2002

Dz. Urz. Woj. Nr 84, poz. 976 z 20.06.2002 r

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Podchojny na obszarze gminy Jędrzejów

Nr XLV/416/02 25.04.2002

Dz. Urz. Woj. Nr 84, poz. 977 z 20.06.2002 r

8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Książę Skroniów na obszarze gminy Jędrzejów

Nr XLV/417/02 25.04.2002

Dz. Urz. Woj. Nr 84, poz. 978 z 20.06.2002 r

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lasków na obszarze gminy Jędrzejów

Nr II/25/02 12.12.2002

Dz. Urz. Woj. Nr 14, poz. 161 z 03.02.2003

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2010-10-22
Data publikacji:
2010-10-22
Data ostatniej zmiany:
2024-02-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)