Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie294236
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.78330
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200731561
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200825767
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200725602
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw wspólnot mieszkaniowych24279
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200924128
Rodzaje wydziałów22803
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw rozliczeń komunalnych22470
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200622335
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.21650
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego20428
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201019627
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej19482
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów19245
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego18731
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej18564
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. komunalnych w wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej18366
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH18049
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. komunalnych w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej17999
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.17387
Kwestionariusz17299
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach17284
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - kasjer17246
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.17167
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów17146
Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie17084
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych17078
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego17058
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.17035
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie16864
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze16827
Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia w podziale na części w ramach projektu pod nazwą: „Żłobek w Piaskach” realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego16759
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200916537
WYCENA USŁUGI - Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: „Żłobek w Piaskach”16477
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej16385
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora16184
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie15924
Nabór kandydatów na asystenta osoby niepełnostrawnej15873
Żłobek w Piaskach - Nabór kandydatów na stanowiska konserwatora i woźnej15612
2014-201815512
Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 202115481
Nabór chętnych osób do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 202115419
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego15370

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:54:47, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)