Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie284811
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.78086
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200731408
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200825005
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200724907
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw wspólnot mieszkaniowych23994
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200923297
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw rozliczeń komunalnych22184
Rodzaje wydziałów21955
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200621557
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.21476
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego20188
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej19247
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów19065
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201018874
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego18526
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej18373
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. komunalnych w wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej18183
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH17860
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. komunalnych w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej17820
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.17234
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach17114
Kwestionariusz17106
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - kasjer17059
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.16979
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów16952
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.16897
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego16890
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych16884
Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie16842
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie16732
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze16693
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200916362
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej16246
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora15977
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie15683
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego15239
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie15148
Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych.15059
2014-201815024
Nabór kandydatów na asystenta osoby niepełnostrawnej14665
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W JĘDRZEJOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTOR D/S ADMINISTRACJI14639
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W RAKOWIE ETAP II14578
Nabór chętnych osób do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 202114557
Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 202114544

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-29 08:42:29, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)