Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie289430
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.78189
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200731486
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200825370
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200725201
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw wspólnot mieszkaniowych24120
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200923654
Rodzaje wydziałów22325
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw rozliczeń komunalnych22310
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200621921
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.21555
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego20304
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej19358
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201019177
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów19154
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego18631
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej18466
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. komunalnych w wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej18265
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH17935
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. komunalnych w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej17907
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.17300
Kwestionariusz17203
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach17190
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - kasjer17145
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.17065
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów17050
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego16972
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych16967
Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie16956
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.16956
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie16789
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze16749
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200916438
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej16310
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora16071
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie15802
Nabór kandydatów na asystenta osoby niepełnostrawnej15607
Żłobek w Piaskach - Nabór kandydatów na stanowiska konserwatora i woźnej15488
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego15290
2014-201815253
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie15217
Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 202115211
Żłobek w Piaskach - Nabór kandydatów na stanowiska intendent, kucharz/kucharka, pomoc kuchenna15148
Nabór chętnych osób do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 202115140
Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych.15108

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-10-04 12:24:35, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)