Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie275733
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.77847
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200731288
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200824456
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200724365
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw wspólnot mieszkaniowych23776
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200922707
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw rozliczeń komunalnych21977
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.21356
Rodzaje wydziałów21236
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200620994
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego20026
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej19089
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów18922
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego18374
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201018261
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej18222
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. komunalnych w wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej18025
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH17713
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. komunalnych w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej17659
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.17126
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach16990
Kwestionariusz16953
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - kasjer16893
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.16813
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.16797
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów16793
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych16746
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego16695
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie16639
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze16597
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200916228
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej16152
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora15803
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie15422
Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie15194
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego15155
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie15031
Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych.14973
2014-201814616
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W RAKOWIE ETAP II14487
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów14421
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg na dostawę opału (węgla, miału węglowego, koksu) do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów.14233
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów14215
Wymiana kotłów co w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie14212

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 12:51:22, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)