Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie299197
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.78447
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200731625
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200826082
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200725969
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200924458
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw wspólnot mieszkaniowych24387
Rodzaje wydziałów23217
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200622666
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw rozliczeń komunalnych22581
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.21729
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego20540
Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia w podziale na części w ramach projektu pod nazwą: „Żłobek w Piaskach” realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego20073
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201019959
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej19579
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów19330
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego18805
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej18642
WYCENA USŁUGI - Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: „Żłobek w Piaskach”18533
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. komunalnych w wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej18441
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH18143
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. komunalnych w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej18073
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie17946
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.17468
Kwestionariusz17377
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach17357
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - kasjer17323
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.17237
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów17222
Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie17198
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych17173
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego17128
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.17104
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie16925
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze16894
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200916615
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej16448
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora16278
Nabór kandydatów na asystenta osoby niepełnostrawnej16097
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie16035
2014-201815854
Żłobek w Piaskach - Nabór kandydatów na stanowiska konserwatora i woźnej15742
Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 202115734
Nabór chętnych osób do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 202115658

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-05-26 08:44:40, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)