Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie267464
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.77622
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200731139
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200823698
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200723655
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw wspólnot mieszkaniowych23484
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200921995
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw rozliczeń komunalnych21692
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.21177
Rodzaje wydziałów20529
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200620324
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów18757
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego18211
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej18061
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej18053
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. komunalnych w wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej17861
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH17518
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. komunalnych w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej17502
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201017467
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego17181
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.16979
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach16822
Kwestionariusz16787
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - kasjer16730
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.16676
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.16656
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów16633
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych16573
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie16518
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego16499
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze16472
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200916051
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej16018
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora15589
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego15053
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie14883
Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych.14874
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W RAKOWIE ETAP II14383
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów14256
Wymiana kotłów co w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie14107
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg na dostawę opału (węgla, miału węglowego, koksu) do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów.14095
Ogłoszenie - Sprzedaż i dostawa opału do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie14084
2014-201814082
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów14071
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób13869

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-15 09:14:32, zmian dokonał(a): Emil Schab

WCAG 2.0 (Level AA)