Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie313696
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.78793
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200731826
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200827113
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200726990
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200925500
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw wspólnot mieszkaniowych24711
Rodzaje wydziałów24661
Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia w podziale na części w ramach projektu pod nazwą: „Żłobek w Piaskach” realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego24513
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200623749
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw rozliczeń komunalnych22928
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie21994
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.21935
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201021031
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego20772
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej19784
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów19538
Żłobek w Piaskach - Nabór na stanowisko opiekun dziecięcy w żłobku.19379
Ogłoszenie o naborze - wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w wydziale Finansowym19250
Ogłoszenie o naborze - wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich19198
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego19008
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Biura Rady Miejskiej18850
WYCENA USŁUGI - Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w projekcie: „Żłobek w Piaskach”18811
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. komunalnych w wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej18639
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH18443
Żłobek w Piaskach - Nabór na stanowisko opiekun dziecięcy w żłobku.18274
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. komunalnych w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej18266
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.17694
Ogłoszenie o naborze - wolne stanowisko urzędnicze - Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej17674
Kwestionariusz17583
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach17553
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - kasjer17534
2018-202317475
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych17474
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.17450
Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie17438
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów17425
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego17365
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.17305
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie17120
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze17098
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200916850
Konkursy na kandydatów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie, Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim, Przedszkola nr 1 oraz Szkoły Podstawowej w Mnichowie.16715
Nabór kandydatów na asystenta osoby niepełnostrawnej16693
2014-201816685

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-19 11:12:00, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)