Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie243362
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.77035
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200730821
Decyzje o warunkach zabudowy22162
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200721990
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200821903
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200920303
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200618553
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.18476
Rodzaje wydziałów18435
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH17025
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jędrzejowie, w rejonie Domu Kultury ograniczonego Al. J. Piłsudskiego, ul. 3-go Maja, ul. Dr Kwarty i ul. Kacpra Niemirskiego16978
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.16649
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.16375
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie16196
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze16133
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych16113
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego16090
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200915695
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej15684
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw wspólnot mieszkaniowych15556
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201015415
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora15059
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego14763
Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych.14586
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw rozliczeń komunalnych14535
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie14526
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach14130
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W RAKOWIE ETAP II14111
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wnioski o sporządzanie lub zmianę14058
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów13841
Ogłoszenie - Sprzedaż i dostawa opału do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie13820
Wymiana kotłów co w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie13780
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg na dostawę opału (węgla, miału węglowego, koksu) do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów.13776
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów13716
Dostawa oleju opałowego do placowek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie grzewczym 2009/201013595
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób13524
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - DOSTAWA GAZU DO PRNR 113516
Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.13398
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami13384
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. planowania przestrzennego13338
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów13318
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze13249
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego13189
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze II13181
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim.13165

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-20 08:25:41, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)