Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie232891
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.76736
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200730699
Decyzje o warunkach zabudowy21757
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200721072
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200821055
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200919501
Rodzaje wydziałów17559
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200617479
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH16826
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.16495
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.16266
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie16072
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze16012
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego15972
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych15930
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jędrzejowie, w rejonie Domu Kultury ograniczonego Al. J. Piłsudskiego, ul. 3-go Maja, ul. Dr Kwarty i ul. Kacpra Niemirskiego15691
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200915570
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej15528
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora14861
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego14658
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201014534
Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych.14463
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie14397
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W RAKOWIE ETAP II14027
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wnioski o sporządzanie lub zmianę13925
Ogłoszenie - Sprzedaż i dostawa opału do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie13718
Wymiana kotłów co w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie13682
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg na dostawę opału (węgla, miału węglowego, koksu) do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów.13654
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów13558
Dostawa oleju opałowego do placowek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie grzewczym 2009/201013514
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób13422
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - DOSTAWA GAZU DO PRNR 113417
Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.13307
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów13242
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami13236
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. planowania przestrzennego13185
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze13081
Przetarg - usuwanie odpadów komunalnych13076
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze II13009
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim.12969
Docieplenie ściany budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr3 w Jędrzejowie ul.Reymonta 112928
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie12803
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8900000 zł.12686
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów12670
Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie w zakresie usuwania odpadów komunalnych CPV 90000000-7, oraz dzierżawę kontenerów typu Kp7, Kp8, Kp10 i pojemników na odpady typu PA 110012542

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 15:04:4, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)