Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie212942
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie87015
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.76300
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200730416
Decyzje o warunkach zabudowy20036
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200819688
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200719631
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200918074
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH16274
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.16150
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.16067
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200616006
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego15799
Rodzaje wydziałów15766
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze15649
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie15543
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych15460
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200915372
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego14483
Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych.14297
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora14176
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie14136
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W RAKOWIE ETAP II13845
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wnioski o sporządzanie lub zmianę13686
Ogłoszenie - Sprzedaż i dostawa opału do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie13543
Wymiana kotłów co w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie13519
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jędrzejowie, w rejonie Domu Kultury ograniczonego Al. J. Piłsudskiego, ul. 3-go Maja, ul. Dr Kwarty i ul. Kacpra Niemirskiego13513
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg na dostawę opału (węgla, miału węglowego, koksu) do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów.13415
Dostawa oleju opałowego do placowek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie grzewczym 2009/201013318
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób13225
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - DOSTAWA GAZU DO PRNR 113219
Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.13127
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów13090
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201012912
Przetarg - usuwanie odpadów komunalnych12855
Docieplenie ściany budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr3 w Jędrzejowie ul.Reymonta 112749
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8900000 zł.12501
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów12478
Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie w zakresie usuwania odpadów komunalnych CPV 90000000-7, oraz dzierżawę kontenerów typu Kp7, Kp8, Kp10 i pojemników na odpady typu PA 110012364
Przetarg na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2007/200812188
DRODZY MIESZKAŃCY ! Zapraszamy Was do Segregacji odpadów na terenie miasta i gminy Jędrzejów!12129
Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych12101
Podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami12053
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów11976
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GAZU DO PRZYCHODNI REJONOWEJ NR.111902
Unieważnienie przetargu - Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie na usuwanie odpadów komunalnych i dzierżawę kontenerów i pojemników na odpady11722

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-16 15:14:59, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)