Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie240827
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.76984
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200730794
Decyzje o warunkach zabudowy22061
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200721815
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200821740
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200920138
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200618368
Rodzaje wydziałów18222
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.17212
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH16974
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jędrzejowie, w rejonie Domu Kultury ograniczonego Al. J. Piłsudskiego, ul. 3-go Maja, ul. Dr Kwarty i ul. Kacpra Niemirskiego16640
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.16615
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.16346
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie16164
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze16100
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych16070
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego16059
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200915661
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej15647
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201015222
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora15012
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego14729
Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych.14554
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie14493
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw wspólnot mieszkaniowych14301
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W RAKOWIE ETAP II14090
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wnioski o sporządzanie lub zmianę14018
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów13804
Ogłoszenie - Sprzedaż i dostawa opału do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie13793
Wymiana kotłów co w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie13752
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg na dostawę opału (węgla, miału węglowego, koksu) do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów.13743
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów13679
Dostawa oleju opałowego do placowek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie grzewczym 2009/201013575
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób13499
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - DOSTAWA GAZU DO PRNR 113492
Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.13381
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami13353
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów13303
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. planowania przestrzennego13299
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw rozliczeń komunalnych13288
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze13210
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego13161
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze II13141
Przetarg - usuwanie odpadów komunalnych13138
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim.13121

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-19 09:35:15, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)