Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie253202
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.77269
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200730944
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200722676
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200822605
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200921030
Ogłoszenie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.20900
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw wspólnot mieszkaniowych19325
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200619312
Rodzaje wydziałów19255
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jędrzejowie, w rejonie Domu Kultury ograniczonego Al. J. Piłsudskiego, ul. 3-go Maja, ul. Dr Kwarty i ul. Kacpra Niemirskiego18489
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko - inspektor do spraw rozliczeń komunalnych18302
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - REFERENT ds. REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH17217
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.16779
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach16553
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.16489
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie16315
Kierownik Samorządowego Centrum Uslug Wspólnych w Jędrzejowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie - Referent ds. finansowo-księgowych16272
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze16252
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201016235
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego16228
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200915821
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej15812
BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora15257
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego14874
Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych.14708
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie14657
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W RAKOWIE ETAP II14225
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów13992
Ogłoszenie - Sprzedaż i dostawa opału do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie13926
Wymiana kotłów co w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie13905
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. komunalnych w wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej13893
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg na dostawę opału (węgla, miału węglowego, koksu) do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów.13886
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów13841
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla kandydatów13724
Dostawa oleju opałowego do placowek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie grzewczym 2009/201013691
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób13646
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - DOSTAWA GAZU DO PRNR 113626
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami13517
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. planowania przestrzennego13490
Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.13487
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów13410
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze13407
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim.13366
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze II13323
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego13322

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-03 15:16:07, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)