Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2022-12-09 14:18:43Beata PisarekZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6600
2022-12-09 14:18:35Beata PisarekZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6600
2022-12-09 14:18:23Beata PisarekDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6600
2022-12-09 14:18:22Beata PisarekDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6600
2022-12-09 14:18:07Beata PisarekDodano artykuł o tytule: Korekta oświadczenia majątkowego P. Ciesielskiego
2022-12-08 15:17:28Wojciech AbramowiczOpublikowano artykuły o ID:(6597)
2022-12-08 15:17:28Wojciech AbramowiczOpublikowano artykuły o ID:(6598)
2022-12-08 15:15:49Agnieszka ChudzikZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6597
2022-12-08 15:15:44Agnieszka ChudzikZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6597
2022-12-08 15:14:05Agnieszka ChudzikDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 05.12.2022r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa znak: RGG 6220.7.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 976, 978, 1259, 802/2, 803, 804, 805, 807, 812, 960/1, 989, 990, 1343, 1007, 1261/5, 1008/4, 973/5, 1342, 806, 960/5, 1026/56, 1026/58, 1026/59, 1026/60, 809, 1244, 781, 810, 959, 862, 811, 988, 1002, 1024.obręb ewid. 0026 Potok Wielki, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.
2022-12-08 15:14:05Agnieszka ChudzikDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6597
2022-12-08 15:07:09Wojciech AbramowiczOpublikowano artykuły o ID:(6599)
2022-12-08 15:05:39Agnieszka ChudzikZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6599
2022-12-08 15:03:43Agnieszka ChudzikDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6599
2022-12-08 15:03:39Agnieszka ChudzikDodano artykuł o tytule: O B W I E S Z C Z E N I E o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości że: w dniu 08.12.2022 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RGG.6220.7.2021 z dnia 05.12.2022 r. na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 976, 978, 1259, 802/2, 803, 804, 805, 807, 812, 960/1, 989, 990, 1343, 1007, 1261/5, 1008/4, 973/5, 1342, 806, 960/5, 1026/56, 1026/58, 1026/59, 1026/60, 809, 1244, 781, 810, 959, 862, 811, 988, 1002, 1024.obręb ewid. 0026 Potok Wielki, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski
2022-12-06 15:04:14Jacek MrózZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6598
2022-12-06 15:04:06Jacek MrózZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6598
2022-12-06 15:03:58Jacek MrózDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6598
2022-12-06 15:03:53Jacek MrózDodano artykuł o tytule: Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
2022-12-05 12:18:36Renata KawiorskaOpublikowano artykuły o ID:(6596)
2022-12-05 12:18:36Renata KawiorskaOpublikowano artykuły o ID:(6495)
2022-12-05 12:18:36Renata KawiorskaOpublikowano artykuły o ID:(6496)
2022-12-05 10:52:36Wojciech AbramowiczOpublikowano artykuły o ID:(6597)
2022-12-05 10:51:37Agnieszka ChudzikZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6597
2022-12-05 10:51:32Agnieszka ChudzikZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6597
2022-12-05 10:50:33Agnieszka ChudzikZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6597

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-09 14:19:10, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)