Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2021-12-03 11:27:42Agnieszka ChudzikDodano artykuł o tytule: O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 328011T w miejscowości Książe Skroniów na działkach o nr ewidencyjnych 154, 143/7, 142/16, 142/14, 83/1, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 96, 99/1, 100, 101, 102/1,103/11, 103/10, 103/2, 105, 104/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/2, 111/1, 113/3, 113/8,114, 115/1, 115/2, 116, 118/2, 119/1, 119/2, 120, 121, 122/2, 123/3, 123/8, 123/6, 123/4,123/5, 125/1, 125/2, 126, 137, 160, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 140/1, 140/2, 140/3, 398/1,400/2, 401/3, 401/4, 402/3, 403/5 gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie
2021-12-03 11:24:48Agnieszka ChudzikZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6169
2021-12-03 11:24:42Agnieszka ChudzikZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6169
2021-12-03 11:24:38Agnieszka ChudzikZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6169
2021-12-03 11:24:19Agnieszka ChudzikDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6169
2021-12-03 11:24:16Agnieszka ChudzikDodano artykuł o tytule: OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Jędrzejowa o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi gminnej Nr 328011T w miejscowości Książe Skroniów na działkach o nr ewidencyjnych 154, 143/7, 142/16, 142/14, 83/1, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 96, 99/1, 100, 101, 102/1,103/11, 103/10, 103/2, 105, 104/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/2, 111/1, 113/3, 113/8,114, 115/1, 115/2, 116, 118/2, 119/1, 119/2, 120, 121, 122/2, 123/3, 123/8, 123/6, 123/4,123/5, 125/1, 125/2, 126, 137, 160, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 140/1, 140/2, 140/3, 398/1,400/2, 401/3, 401/4, 402/3, 403/5 gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.
2021-12-02 10:29:58Jacek MrózOpublikowano artykuły o ID:(6118)
2021-12-02 10:29:21Jacek MrózZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6118
2021-12-02 10:29:15Jacek MrózZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6118
2021-12-02 10:28:59Jacek MrózDodano wersje artykułu. Wersja: 3 Tytuł: Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie
2021-12-02 10:28:59Jacek MrózDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6118
2021-12-02 09:23:52Renata KawiorskaOpublikowano artykuły o ID:(6168)
2021-12-02 09:18:58Marek ChudzikDodano artykuł o tytule: Wyniki konkursu II ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu
2021-11-30 09:37:28Renata KawiorskaOpublikowano artykuły o ID:(6164)
2021-11-30 09:37:28Renata KawiorskaOpublikowano artykuły o ID:(6167)
2021-11-30 09:37:28Renata KawiorskaOpublikowano artykuły o ID:(6163)
2021-11-30 09:30:05Emil SchabZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6167
2021-11-30 09:30:00Emil SchabZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6167
2021-11-30 09:29:51Emil SchabZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6167
2021-11-30 09:29:50Emil SchabZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6167
2021-11-30 09:26:31Emil SchabZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6167
2021-11-30 09:26:29Emil SchabZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6167
2021-11-30 09:26:17Emil SchabZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6167
2021-11-30 09:24:01Emil SchabZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6167
2021-11-30 09:23:37Emil SchabDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=6167
2021-11-30 09:22:27Emil SchabDodano artykuł o tytule: OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KAPITUŁY JĘDRZEJOWIANIN ROKU

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-08 11:36:32, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)