Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2013-11-28

Brak tytułu

ALFABETYCZNY WYKAZ SPRAW
OBSŁUGIWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
I SPRAW OBYWATELSKICH

.

 1. Anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania
 2. Działalność gospodarcza
 3. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 4. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 5. Poświadczenie własnoręczności podpisu w sprawach emerytalno-rentowych
 6. Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
 7. Rozpatrywanie skarg i wniosków
 8. Udostepnienie danych z ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 9. Udostepnienie rejestru wyborców
 10. Utrata dowodu osobistego
 11. Wpisanie do rejestru wyborców
 12. Wydanie karty programu JĘDRZEJÓW PRO
 13. Wydawanie dowodów osobistych
 14. Wymeldowanie  decyzją administracyjną
 15. Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 16. Zameldowanie  cudzoziemca na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
 17. Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 18. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin
 19. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem  się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP
 20. Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 21. Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
 22. Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca
 23. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
 24. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas organizacji przyjęć
 25. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 26. Zezwolenie na wyprzedaż alkoholu
 27. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu
 28. Zgoda na używanie herbu Gminy Jędrzejów

.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-10-04 12:24:35, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)