Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Kontrola kompleksowa w zakresie struktury organizacyjnej OPS, kwalifikacji kadr oraz ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola (barbara)
Data wytworzenia:
2023-07-28
Data publikacji:
2023-07-28
Data ostatniej zmiany:
2023-07-28

Kontrola realizacji zadań zleconych wynikajacych z ustawy o świadczeniach rodzinnych - świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek rodzinny z dodatkami.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola (barbara)
Data wytworzenia:
2023-07-28
Data publikacji:
2023-07-28
Data ostatniej zmiany:
2023-07-28

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Jędrzejów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola (barbara)
Data wytworzenia:
2023-07-27
Data publikacji:
2023-07-27
Data ostatniej zmiany:
2023-07-27

Kontrola dotycząca oceny realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowanie podejmowanych działań i stosowania uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej, w tym użycia środków przymusu bezpośredniego oraz współpracy Straży Miejskiej w Jędrzejowie z Policją.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-07-27
Data ostatniej zmiany:
2023-07-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)