Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ GMINĘ JĘDRZEJÓW

W 2022 ROKU

NUMER UMOWY

DATA ZAWARCIA UMOWY

Z KIM ZOSTAŁA  ZAWARTA

CZEGO DOTYCZY UMOWA

OKRES TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO

1/2022

03.01.2022

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

 

Przekazanie dotacji dla ZPOZ na prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. uzależnień dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Jędrzejów, dotkniętych problemem uzależnienia

od dnia

03.01.2022

do dnia

31.12.2022

70.000,00zł

dotacja

od Gminy

2/2022

03.01.2022

Prywatny Gabinet Psychiatryczny

w Jędrzejowie

ul. 3 Maja 64

 

Przeprowadzanie badań psychiatrycznych
i sporządzanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

od dnia

05.01.2022

do dnia 31.12.2022

190,00zł

za 1 opinię

3/2022

03.01.2022

Biegły Psycholog
Irena Ścisłowska

 

Przeprowadzanie badań psychologicznych 
i sporządzanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

od dnia

05.01.2022

do dnia 31.12.2022

180,00zł

za 1 opinię

4/2022

03.01.2022

PGE Dystrybucja S.A.

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 11 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 129/2, 128/1
w celu lokalizacji przyłącza ziemnego kablowego niskiego napięcia i złączy

na czas nieokreślony

2.350,53zł

jednorazowo

5/2022

03.01.2022

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 05 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. nr 395, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

526,44zł

jednorazowo

6/2022

03.01.2022

PGE Dystrybucja S.A.

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 03 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 188  w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia i złącza

 

na czas nieokreślony

1.856,07zł

jednorazowo

7/2022

03.01.2022

PGE Dystrybucja S.A.

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Węgleniec ozn. jako dz. Nr 308/3, w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia

na czas nieokreślony

666,66zł

jednorazowo

7a/2022

11.01.2022

Telewizja Świętokrzyska

w Kielcach

Ul. Paderewskiego 4/13

 

Realizacja kampanii informacyjnej poprzez produkcję newsów telewizyjnych dotyczących funkcjonowania Gminy Jędrzejów oraz ich emisja na internetowym Portalu Telewizyjnym „Telewizja Świętokrzyska” i w Programie TVŚ w telewizji kablowej VECTRA S.A. na terenie miasta Jędrzejów

od dnia

11.01.2022

do dnia 31.12.2022

42.000,00 zł

8/2022

14.01.2022

VIVERE Łukasz Nitecki

ul. Sanicka 145

97-500 Radomsko

Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wymaganymi załącznikami i analizami

od dnia

03.01.2022

do dnia 30.12.2022

227,55zł

za każdy projekt decyzji

9/2022

24.01.2022

Koło Gospodyń Wiejskich Cierno - Zaszosie

Użyczenie nieodpłatne części nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Cierno – Zaszosie jako działka nr 32/6 wraz ze znajdującym się na niej domkiem letniskowym.

od dnia 01.02.2022

do dnia 31.04.2022

nieodpłatne użyczenie

10/2022

24.01.2022

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Lasków ozn. jako dz. Nr 493/1, 492 w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia i złącza

na czas nieokreślony

169,74zł

jednorazowo

11/2022

31.01.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

od dnia 01.02.2022

do dnia 14.06.2022 (wtorki i czwartki od godz. 15.15 do godz. 17.15)

 

60,00zł

  za jedną godzinę

12/2022

31.01.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień

od dnia 01.02.2022

do dnia 14.06.2022 (wtorki i czwartki od godz. 15.15 do godz. 17.15)

 

60,00zł

  za jedną godzinę

13/2022

01.02.2022

Orange Polska S. A.

w Warszawie

Al. Jerozolimskie 160

Wynajem części nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Jasionna jako działka
Nr 212/3 o pow. w tej części |
10,00 m2

od dnia

01.03.2022

na czas nieokreślony

200,00zł (netto)

w stosunku miesięcznym

14/2022

01.02.2022

Firma Transportowo-Sprzętowa „HOS-BUD”

ul. Zachodnia 2

28-400 Pińczów

Wynajem nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/8 o powierzchni w tej części 130,00m2 oraz część nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako  działka Nr 160/9 o powierzchni w tej części 84,00m2

od dnia 01.02.2022

do dnia 30.04.2022

123,00zł

w stosunku miesięcznym

15/2022

01.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11 o pow. w tej części 24,00m2, pod garaż blaszak nr 26

od dnia 01.03.2022   na czas nieokreślony

41,82zł

w stosunku miesięcznym

16/2022

02.02.2022

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 04 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 161/1, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

 

na czas nieokreślony

488,31zł

jednorazowo

17/2022

02.02.2022

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Podchojny ozn. jako dz. Nr 878, w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia                      

na czas nieokreślony

145,14zł

18/2022

02.02.2022

Ochotnicza Straż Pożarna

w Sudole

Użyczenie części nieruchomości komunalnej położonej w obr. msc. Sudół na dz. Nr 174/2 wraz  z usytuowaną na niej świetlicą wiejską

od dnia

02.02.2022

do dnia

01.02.2029

bezpłatnie

19/2022

04.02.2022

Osoba fizyczna

Zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem – dowóz ucznia niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkolny mieszkającego na terenie Gminy Jędrzejów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży - Szkoły Podstawowej Nr 37 w Kielcach

od dnia

03.01.2022

do dnia

24.06.2022

85,10zł

(koszt jednorazowego przewozu)

19a/2022

04.02.2022

Stowarzyszenie Skroniowska Grupa „RAZEM”

Skroniów 92

28 – 300 Jędrzejów

Użyczenie nieodpłatne nieruchomości komunalne oznaczone w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Wólka jako działka Nr 123 oraz obrębu Skroniów jako działka Nr 533/1

od dnia 04.02.2022

 do dnia 03.02.2029

nieodpłatne użyczenie

20/2022

07.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak  nr 66

od dnia 01.04.2022

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

21/2022

07.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11 o pow. w tej części 24,00m2, pod garaż blaszak  nr 45

od dnia 01.04.2022

 

41,82zł

w stosunku miesięcznym

22/2022

07.02.2022

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr. 07 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 6/1 i 7/1 
o łącznej pow. w tej części  0.1000ha

od dnia

01.03.2022

do dnia

31.05.2022

30,00zł

jednorazowo

23/2022

08.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11
o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak  nr 43

od dnia 01.04.2022

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

24/2022

08.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11 o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak  nr 44

od dnia 01.04.2022

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

25/2022

08.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9
o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak  nr 65

od dnia 01.04.2022

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

26/2022

08.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec  na dz. Nr 251/2 o pow. w tej części  4,00m2 pod stanowisko handlowe nr 5

od dnia 01.04.2022

 

258,30zł

w stosunku miesięcznym

27/2022

08.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki  przed Domem Handlowym „Piast” o pow. w tej części 2,00m2
z przeznaczeniem na sprzedaż artykułów spożywczych

od dnia 01.04.2022

 

123,00zł

w stosunku miesięcznym

28/2022

08.02.2022

POL-ZNICZE

Przemysław Niziołek

ul. Cmentarna 17

28-300 Jędrzejów

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz. Nr 156 o pow. w tej części 11,00m2 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 2

od dnia 01.04.2022

 

258,30zł

w stosunku miesięcznym

 

29/2022

08.02.2022

POL-ZNICZE

Przemysław Niziołek

ul. Cmentarna 17

28-300 Jędrzejów

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz. Nr 156 o pow. w tej części 11,00m2 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 1

od dnia 01.04.2022

 

258,30zł

w stosunku miesięcznym

30/2022

08.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz. Nr 454 o pow.  w tej części  18,00m2

od dnia 01.04.2022

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

31/2022

08.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  156 o pow. w tej części 12,00m2

od dnia

29.10.2022

do dnia

02.11.2022

651,90zł

 

32/2022

11.02.2022

Osoba fizyczna

Opracowanie technologii robót , przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadań pn.;

a)            Przebudowa drogi gminnej nr 328015T Skroniów I – Skroniów II-Skroniów I polegającej na wykonaniu  chodnika.

b)           Przebudowa drogi gminnej nr 328013T Łączyn Mały-Skroniów polegającej  na wykonaniu chodnika. 

c)            Przebudowa drogi gminnej nr 328017T Prząsław –Prząsław Mały polegającej  na wykonaniu  chodnika.

d)           Przebudowa drogi gminnej nr 328023T Jędrzejów – Sudół polegającej na wykonaniu  chodnika.

e)           Przebudowa drogi gminnej nr 328016T Skroniów – Brynica Sucha polegającej  na wykonaniu  chodnika.

f)            Przebudowa drogi wewnętrznej (dojazdowej do gruntów rolnych) na działce nr 153/2 obręb 08 Jędrzejów.

g)            Przebudowa drogi wewnętrznej nr 323 w msc. Brynica Sucha.

h)           Przebudowa drogi Prząsław Mały przy lesie.

i)      Utwardzenie terenu w obrębie wjazdu przy                  ul. 11 Listopada 132 w Jędrzejowie.

j)           Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 12.

 

od dnia

11.02.2022

do dnia

16.02.2022

2.880,00 zł

33/2022

16.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak nr 60A

od dnia 01.04.2022

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

34/2022

23.02.2022

Osoba fizyczna

Odpłatne przekazanie na rzecz Gminy Jędrzejów prawa własności do sieci wodociągowej o średnicy 110 mm  i długości 219,00 m, wybudowanej na dz. o nr. ewid. : 150/2, 211/2, 212/8, obręb 0011 Jędrzejów oraz na dz. o nr ewid. 845/9 i 845/4 obręb 0031 Skroniów

21 dni

 od dnia 23.02.2022

14.250,00 zł

35/2022

23.02.2022

Osoba fizyczna

Odpłatne przekazanie na rzecz Gminy Jędrzejów prawa własności do sieci wodociągowej o średnicy 110 mm  i długości 202,00 m wraz z przyłączami PE 40szt. 6 do granic nieruchomości, wybudowanych na dz. o nr. ewid. : 469/2, 142/3, 142/5, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10 położonych w miejscowości Łączyn

21 dni

 od dnia 23.02.2022

32.000,00zł

36/2022

24.02.2022

JUKO Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 54/40

42-400 Zawiercie

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych - część I

od dnia

01.03.2022

do dnia

28.02.2023

2 829,00zł

za zapewnienie opieki jednemu zwierzęciu w schronisku

37/2022

24.02.2022

JUKO Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 54/40

42-400 Zawiercie

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych w tym odbiór, transport  i zapewnienie opieki odłowionym bezdomnym zwierzętom - część II 

od dnia

01.03.2022

do dnia

28.02.2023

1 500,00zł

za odbiór, transport  zapewnienie opieki jednemu zwierzęciu

38/2022

25.02.2022

Osoba fizyczna

Odpłatne przekazanie na rzecz Gminy Jędrzejów prawa własności do sieci wodociągowej o średnicy ⌀ 110 mm   i długości 154,00 m wraz z przyłączami PE ⌀ 40szt. 6 do granic nieruchomości, wybudowanych na dz. o nr. ewid. : 407/2 obręb 0003 Jędrzejów i 154 obręb 0012 Książe Skroniów

21 dni

 od dnia 25.02.2022

24.000,00zł

39/2022

25.02.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z elementami socjoterapii z uczniami  „z grup ryzyka” uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od dnia

01.03.2022

do dnia

21.06.2022

60,00 zł

za jedną godzinę

40/2022

25.02.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z elementami socjoterapii z uczniami  „z grup ryzyka” uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej nr 4   w Jędrzejowie

od dnia

01.03.2022

do dnia

21.06.2022

60,00 zł

za jedną godzinę

41/2022

28.02.2022

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 10 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 119/15, w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia i złącza

na czas nieokreślony

1 030,74 zł

42/2022

01.03.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie na rzecz gminy Jędrzejów prawa własności do sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr . ewid. 412/7, 232/4 obręb 0006 Jędrzejów

do 21 dni

od dnia 01.03.2022

36 000,00 zł

43/2022

08.03.2022

-------------------

Rezygnacja z podpisania umowy

---------------

---------------

44/2022

10.03.2022

„Środowisko i Innowacje”
sp. z o.o.

ul. Złota 59

  1. 120 Warszawa

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych budynków stanowiących własność osób fizycznych w 2022 roku znajdujących się na terenie Gminy Jędrzejów

od dnia

 01.04.2022

do dnia

 30.09.2022

10, 69 zł brutto za
1 m2

45/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć sportowo – profilaktycznych – pozalekcyjnych – wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od dnia 14.03.2022

do dnia

05.12.2022

50 zł za godzinę

46/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Realizacja zajęć w oparciu o program pod nazwą
 „Kto o zdrowie dba, ten zawsze go ma”

od dnia

 21.03.2022  do dnia 24.11.2022

50 zł za godzinę

47/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o program „ Zachowaj trzeźwy umysł”

od dnia 16.03.2022

do dnia

26.10.2022 

50 zł za godzinę

48/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „ Sport, muzyka i plastyka – oto nasza profilaktyka”

od dnia 14.03.2022

do dnia 17.11.2022

50 zł za godzinę

 

 

49/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych  sportowo – profilaktycznych wraz z dożywianiem uczniów Szkoły Podstawowej w Jasionnie

od dnia 14.03.2022

do dnia 17.11.2022

50 zł za godzinę

 

50/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rakowie

od dnia 22.04.2022

do dnia 21.10.2022

50 zł za godzinę

51/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rakowie

od dnia 22.04.2022

do dnia

21.10.2022

50 zł za godzinę

52/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

od dnia 15.03.2022

 do dnia 06.12.2022

50 zł za godzinę

53/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych sportowo – profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie   w oparciu o program „Jestem sportowcem, a nie nałogowcem”

od dnia 23.03.2022  do dnia 07.12.2022

50 zł na godzinę

54/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Realizacja zajęć w oparciu o program „Uczę się życia właściwego, unikam nałogu złego”

od dnia 16.03.2022

do dnia

07.12.2022 

50 zł za godzinę

55/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Realizacja zajęć w oparciu o program pod nazwą „Wybierz sport – uzależnienia wyrzuć w kąt”

od dnia 09.04.2022

 do dnia 22.10.2022

50 zł za godzinę

56/2022

15.03.2022

Osoba fizyczna

Dowożenie ucznia niepełnosprawnego od domu
do Szkoły Podstawowej w Łysakowie

od dnia 01.03.2022 

do dnia

24.06.2022

Koszt jednorazowego przewozu wynosi
8,68 zł

57/2022

21.03.2022

Klub Sportowy
„Naprzód Jędrzejów”

ul. Sportowa 1

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 22.03.2022
do dnia 31.12.2022

255.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

58/2022

21.03.2022

Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne

w Jędrzejowie

ul. Piłsudskiego 3

Realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie jędrzejowskiego chóru miejskiego i organizacja                       XI jędrzejowskich spotkań chóralnych”

od dnia 15.03.2022

 do dnia

31.12.2022

18.400,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

59/2022

22.03.2022

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21a

 20 – 340 Lublin

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 07 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 116 w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia i złącza

na czas nieokreślony

4 329,60 zł

60/2022

22.03.2022

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul. Loefflera 2

25 – 550 Kielce

 

Odpłatne udostępnienie oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Łączyn jako działka Nr 473, celem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem

na czas nieokreślony

756,45 zł

61/2022

25.03.2022

Zakład Robót Drogowo – Mostowych Janusz Pędzik

ul. Prosta 224

25 – 385 Kielce

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg w zarządzie Gminy Jędrzejów

do dnia 15.12.2022

99 906,75 zł

62/2022

28.03.2022

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie

ul. Przypkowskiego 28A

Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej na obiekcie Chorzewa tj. Struga Chorzewa na odcinku o długości 450 mb. i rów R-8 na odcinku o długości 400 mb.

do dnia

25.11.2022

 

9 500,00 zł

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk (justyna)
Data wytworzenia:
2022-03-17
Data publikacji:
2022-03-17
Data ostatniej zmiany:
2022-05-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:09:31, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)