Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ GMINĘ JĘDRZEJÓW W 2020 ROKU

NUMER UMOWY

DATA ZAWARCIA UMOWY

Z KIM ZOSTAŁA  ZAWARTA

CZEGO DOTYCZY UMOWA

OKRES TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO

1/2020

02.01.2020

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Jędrzejowie

 

Przekazanie dotacji dla ZPOZ na prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. uzależnień dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Jędrzejów, dotkniętych problemem uzależnienia

od dnia

02.01.2020

do dnia

31.12.2020

55.000,00zł

dotacja

od Gminy

2/2020

07.01.2020

Koło Gospodyń Wiejskich
wsi Diament

Użyczenie części nieruchomości komunalnej położonej w Potoku  Małym  ozn. jako dz. nr 645
o pow. 2000m2

od dnia 03.01.2020 do dnia 02.01.2030

bezpłatnie

3/2020

07.01.2020

Monika Dąbrowa

 

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Jędrzejowie

 

od  dnia

07.01.2020
do dnia 09.06.2020

35,00zł
za 1 godzinę

4/2020

07.01.2020

Małgorzata Mrozicka

 

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Jędrzejowie

 

od  dnia

07.01.2020
do dnia 09.06.2020

35,00zł
za 1 godzinę

5/2020

07.01.2020

Prywatny Gabinet Psychiatryczny

w Jędrzejowie

ul. 3 Maja 64

 

Przeprowadzanie badań psychiatrycznych
i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez GKRPA w Jędrzejowie

od dnia

15.01.2020

do dnia 31.12.2020

160,00zł

za 1 opinię

6/2020

07.01.2020


Irena Ścisłowska Biegły Psycholog

 

Przeprowadzanie badań psychologicznych 
i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez GKRPA w Jędrzejowie

od dnia

15.01.2020

do dnia 31.12.2020

150,00zł

za 1 opinię

7/2020

10.01.2020

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Brus ozn. jako dz. Nr 191, w celu budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

na czas nieokreślony

2.927,40zł

jednorazowo

8/2020

10.01.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 04 miasta  Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 396/15, w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego

na czas nieokreślony

701,10zł

jednorazowo

9/2020

10.01.2020

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Mnichów ozn. jako dz. Nr 138, 942, 1052/2,943,  1105, 978, 977, 974, 954, 991, 944, w celu budowy sieci światłowodowej

na czas nieokreślony

4.236,12zł

jednorazowo

10/2020

17.01.2020

Iwona Putowska

 

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Jędrzejowie

od dnia 21.01.2020
do dnia 18.06.2020

35,00zł

za jedną godzinę

11/2020

17.01.2020

Karina Żabka

 

 

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Jędrzejowie

od dnia 21.01.2020
do dnia 18.06.2020

35,00zł

za jedną godzinę

12/2020

24.01.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 11

od dnia

01.03.2020

do dnia 30.06.2020

76,26zł

w stosunku miesięcznym

13/2020

24.01.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 47

od dnia

01.03.2020

do dnia 28.02.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

14/2020

28.01.2020

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. nr 391, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami

na czas nieokreślony

1.965,54zł

jednorazowo

15/2020

03.02.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 64

od dnia 01.03.2020
do dnia 28.02.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

16/2020

03.02.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 48

od dnia 01.03.2020
do dnia 28.02.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

17/2020

03.02.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 62

od dnia 01.03.2020
do dnia 28.02.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

18/2020

03.02.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 63

od dnia 01.03.2020
do dnia 28.02.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

19/2020

03.02.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 56

od dnia 01.03.2020
do dnia 28.02.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

20/2020

03.02.2020

PHU „PARTNER DOM”

w Jędrzejowie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 21C

Wynajem części gruntu  komunalnego położonego
w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  161/1
o pow. w tej części  582,00m2

od dnia 01.03.2020
do dnia 28.02.2023

266,91zł

w stosunku miesięcznym

21/2020

03.02.2020

Pracownia Architektoniczna IN

Iwo Nowosielski

w Jędrzejowie

ul. Mikołaja Reja 6

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w Piaskach”

60 dni
od daty podpisania umowy

116.850,00zł

22/2020

12.02.2020

TIGMA –BUD Sp. z o.o.

Sędowice 195

28-411 Michałów

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów

do dnia 01.06.2021

7 377 909,00zł

23/2020

12.02.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Mnichów  ozn. jako dz. Nr 965/4, w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia

 

na czas nieokreślony

845,01zł

jednorazowo

24/2020

13.02.2020

Osoba fizyczna

Wycięcie 6 drzew  rosnących  w pasie drogowym ul. Mikołaja Reja w Jędrzejowie na dz. Nr 187/2 wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2020

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

25/2020

13.02.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Wolica ozn. jako dz. Nr 612, w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia

 

na czas nieokreślony

1.077,48zł

jednorazowo

26/2020

13.02.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Gozna  ozn. jako dz. Nr 248, w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia

 

na czas nieokreślony

1.407,12zł

jednorazowo

27/2020

13.02.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 10 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 28/4, 27/8,
w celu budowy przyłącza  energetycznego kablowego.

 

na czas nieokreślony

730,62zł

jednorazowo

28/2020

13.02.2020

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 218, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz
z przyłączami

na czas nieokreślony

1.464,93zł

jednorazowo

29/2020

13.02.2020

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Mnichów ozn. jako dz. Nr 844, w celu budowy sieci światłowodowej

na czas nieokreślony

851,16zł

jednorazowo

30/2020

13.02.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Lasków  ozn. jako dz. Nr 807/3, w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia

 

na czas nieokreślony

632,22zł

jednorazowo

31/2020

14.02.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 55

od dnia 01.02.2020
do dnia 31.01.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

32/2020

14.02.2020

Osoba fizyczna

Dzierżawa  gruntu położonego w msc. Podlaszcze ozn. jako dz. Nr  315 o pow. 2.5400ha
z przeznaczeniem pod uprawę rolną

od dnia 01.02.2020
do dnia 31.01.2023

762,00zł

w stosunku rocznym

33/2020

14.02.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 45

od dnia 01.03.2020
do dnia 28.02.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

34/2020

14.02.2020

Osoba fizyczna

Dzierżawa  gruntu położonego w msc. Podchojny ozn. jako dz. Nr  1085  o pow. 0.9400ha
z przeznaczeniem pod uprawę rolną

od dnia 01.03.2020
do dnia 28.02.2023

282,00zł

w stosunku rocznym

35/2020

14.02.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  komunalnego położonego
w obr. msc. Lasków na dz. Nr  382/1 o pow. w tej części  0.3500ha

od dnia 01.03.2020
do dnia 28.02.2023

861,00zł

w stosunku miesięcznym

36/2020

18.02.2020

Firma  „Destrukt”

w Kielcach

ul. Krakowska 280

Odbiór i zniszczenie 7,6 mb dokumentacji niearchiwalnej kat. B przekazanej z archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

 

do dnia 31.03.2020

430,50zł

37/2020

19.02.2020

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne
w Wojtyszkach

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych - część I

od dnia 01.03.2020

do dnia

28.02.2021

 

8,61zł

za 1 zwierzę,

za każdą dobę pobytu

38/2020

19.02.2020

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne
w Wojtyszkach

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych w tym odbiór, transport i zapewnienie opieki odłowionym bezdomnym zwierzętom - część II

od dnia 01.03.2020

do dnia

28.02.2021

8,61zł

za 1 zwierzę,
za każdą dobę pobytu

300,00zł za odbiór i przetransportowanie do schroniska

39/2020

19.02.2020

Autorska Pracownia Projektowa „APP-IN”

w Jędrzejowie

ul. Bolesława Chrobrego 1/50

Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz
z wymaganymi załącznikami i analizami

od dnia

02.01.2020

do dnia 30.12.2020

201,72zł

za każdy projekt decyzji

40/2020

20.02.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156  o powierzchni 12,00m2
 w miejscu zaznaczonym na mapie stanowiącym załącznik do umowy

od dnia

29.10.2020

do dnia 02.11.2020

615,00zł

za całość

41/2020

20.02.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  komunalnego położonego
w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  431/22
o pow. w tej części  45,00m2

od dnia 01.03.2020
do dnia 31.05.2020

55,35zł

w stosunku miesięcznym

42/2020

20.02.2020

Osoba fizyczna

Najemca zrezygnował z podpisania umowy

------------

-----------

43/2020

24.02.2020

RBM COMPLEX

Piaski 140

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego
w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”

do dnia 15.06.2021

106.500,00zł

44/2020

24.02.2020

Parafia Rzymskokatolicka
 pw. Trójcy Świętej
w Jędrzejowie

Realizacja zadania publicznego pt. „Spotkanie edukacyjne dla młodzieży ROB TO CO KOCHASZ”

od dnia 04.03.2020 do dnia 06.03.2020

5.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

45/2020

24.02.2020

Klub Sportowy
„Naprzód Jędrzejów”

ul. Sportowa 1

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 28.02.2020
do dnia 31.12.2020

271.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

46/2020

24.02.2020

Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski
Piaski nr 173a

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 25.02.2020
do dnia 31.12.2020

139.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

47/2020

24.02.2020

Ludowy Klub Sportowy „ZRYW”
Skroniów

Skroniów 63A

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”.

od dnia 01.03.2020
do dnia 31.12.2020

71. 000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

48/2020

24.02.2020

Klub Sportowy „ELMAR”
 Jędrzejów

ul. Sadowa 27

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej halowej i wspieranie młodych talentów”.

od dnia 01.04.2020
do dnia 31.12.2020

10. 000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

49/2020

24.02.2020

Młodzieżowy Klub Sportowy „FOOTBALL ACADEMY JĘDRZEJÓW”

w Jędrzejowie ul. Mieszka I 6/18

Realizacja zadania publicznego pt. „ Popularyzacja piłki nożnej poprzez udział w rozgrywkach organizowanych przez ŚZPN w Kielcach”

od dnia 01.03.2020

do dnia 31.12.2020

9.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

50/2020

24.02.2020

Ewa Opara

Korczyn 29

26-067 Strawczyn

Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1,3 i C
w ramach komunikacji miejskiej

od dnia 01.03.2020 do dnia 31.03.2020

28.000,00zł

51/2020

25.02.2020

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 1112, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

816,72zł

jednorazowo

52/2020

26.02.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 6

od dnia 01.03.2020 do dnia

21.12.2020

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

53/2020

04.03.2020

Firma „DROG-CAD” Projektowanie Dróg Dominik Morawski w Kielcach

ul. Orzeszkowej 8/6

Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, Romana Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic

do dnia

10.08.2020 projekt budowlany
i pozwolenie

do dnia

31.08.2020 projekt wykonawczy
 i kosztorys robót

 

147.600,00zł

54/2020

04.03.2020

Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne

Aleja Józefa Piłsudskiego 3

Realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego i organizacja IX Jędrzejowskich Spotkań Chóralnych”

od dnia 05.03.2020
do dnia 31.12.2020

18.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

55/2020

09.03.2020

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ Nadir”

w Jędrzejowie

ul. F. Przypkowskiego  43

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Szkolenie
i uczestnictwo w rywalizacji sportowej sekcji lekkiej atletyki i strzeleckiej ”

od dnia 10.03.2020
do dnia 31.12.2020

20.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

56/2020

09.03.2020

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie
w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Realizacja zadania publicznego pt. „Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności Olimpiad Specjalnych”

od dnia 18.05.2020
do dnia 28.12.2020

12.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

57/2020

09.03.2020

Związek Harcerstwa Polskiego

Komenda Hufca w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Realizacja zadania publicznego pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”

od dnia 04.05.2020
do dnia 31.12.2020

5.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

58/2020

09.03.2020

Liga Obrony Kraju

w Jędrzejowie

Brzeźnica 23B

Realizacja zadania publicznego pn. „Szkolenie
i współzawodnictwo sportowe w zakresie strzelectwa sportowego”

od dnia 10.03.2020
do dnia 31.12.2020

6.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

59/2020

09.03.2020

Jędrzejowski Klub Kolarski

w Jędrzejowie

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja kolarstwa”

od dnia 01.04.2020
do dnia 30.10.2020

5.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

60/2020

09.03.2020

Stowarzyszenie
„Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

rezygnacja z podpisania umowy ze względu
na pandemię koronawirusa

 

 

61/2020

09.03.2020

Ewelina Jaros

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mnichowie

od dnia 10.03.2020
do dnia 24.11.2020

30,00zł

za 1 godzinę

62/2020

09.03.2020

Renata Równicka

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

od dnia 17.04.2020
do dnia 17.11.2020

30,00zł

za 1 godzinę

63/2020

09.03.2020

Małgorzata Sędek

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

od dnia 10.03.2020
do dnia 03.11.2020

30,00zł

za 1 godzinę

64/2020

09.03.2020

Piotr Kozioł

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łysakowie

od dnia 18.03.2020
do dnia 21.10.2020

30,00zł

za 1 godzinę

65/2020

09.03.2020

Wojciech Chrobot

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim

od dnia 17.03.2020
do dnia 26.10.2020

30,00zł

za 1 godzinę

66/2020

09.03.2020

Piotr Wieczorek

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

od dnia 09.03.2020
do dnia 27.11.2020

30,00zł

za 1 godzinę

67/2020

09.03.2020

Zofia Maruszak

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od dnia 09.03.2020
do dnia 30.11.2020

30,00zł

za 1 godzinę

68/2020

09.03.2020

Katarzyna Rynka

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jasionnie

od dnia 20.03.2020
do dnia 09.10.2020

30,00zł

za 1 godzinę

69/2020

09.03.2020

Agnieszka Grabowska

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jasionnie

od dnia 23.04.2020
do dnia 30.10.2020

30,00zł

za 1 godzinę

70/2020

09.03.2020

Teresa Szaniecka

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jasionnie

od dnia 19.06.2020
do dnia 06.11.2020

30,00zł

za 1 godzinę

71/2020

09.03.2020

Andrzej Pańtak

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rakowie

od dnia 14.03.2020
do dnia 13.11.2020

30,00zł

za 1 godzinę

72/2020

09.03.2020

Tomasz Puchrowicz

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rakowie

od dnia 14.03.2020
do dnia 13.11.2020

30,00zł

za 1 godzinę

73/2020

09.03.2020

Ryszard Bielak

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Podchojnach

od dnia 11.03.2020
do dnia 25.11.2020

30,00zł

za 1 godzinę

74/2020

09.03.2020

Anita Chabior

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

od dnia 09.03.2020
do dnia 24.11.2020

30,00zł

za 1 godzinę

75/2020

09.03.2020

Anita Podlasińska

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

od dnia 09.03.2020
do dnia 24.11.2020

30,00zł

za 1 godzinę

76/2020

09.03.2020

Ryszard Skrzypiec

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

od dnia 16.03.2020
do dnia 24.11.2020

30,00zł

za 1 godzinę

77/2020

09.03.2020

-------------

Rezygnacja z podpisania umowy

------------

-----------

78/2020

11.03.2020

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi

Brus, Gozna, Wygoda

Użyczenie do używania nieruchomości położonej
w obr. msc. Brus na dz. Nr 384/1 o pow. 1.0000ha

od dnia

01.06.2019

do dnia 31.05.2022

bezpłatnie

79/2020

12.03.2020

Firma Gastronomiczna
„Gracja”

w Jędrzejowie

Zaliczenie na poczet czynszu kosztów poniesionych na przystosowanie lokalu  handlowego- usługowego na restaurację

od 01.06.2018

do 30.06.2020

127.920,00zł

pozostała kwota kosztów - 90.686,42zl  zostanie zaliczona po przedłużeniu umowy najmu

80/2020

12.03.2020

PHU  „PEZET” Piotr Zbirek

ul. Śląska 168

42-262 Poczesna

Wynajem części gruntu położonego w obr  msc. Sudół na dz.nr 515/2 o pow. w tej części  1,00m2 pod ustawienie automatu do sprzedaży zniczy i wkładów

od dnia 01.04.2020
do dnia 31.03.2023

49,20zł

w stosunku miesięcznym

81/2020

12.03.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  24,00m2 pod garaż blaszak  nr 35

od dnia 01.04.2020
do dnia 31.03.2023

41,82zł

w stosunku miesięcznym

82/2020

17.03.2020

PKS Kielce Sp. z o.o.

Korczyn 138

Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1, 3 i C
w ramach komunikacji miejskiej

od dnia 01.04.2020 do dnia 31.03.2022

688.800,00zł

83/2020

17.03.2020

GRUMIX Sp. z o.o.

ul. Jasna 4
 42-512 Sarnów

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
i urządzeń z nim związanych przy Szkole Podstawowej w Rakowie wraz z oświetleniem boiska

do dnia

10.08.2020

518.073,54zł

84/2020

17.03.2020

Rejonowy Związek Spółek Wodnych

ul. Przypkowskiego 28 A

 

Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej  na obiekcie Raków - Brzeźnica: rów R-11 na odcinku 850 mb.,

do dnia

25.11.2020

9 500,00 zł

85/2020

17.03.2020

Archiopactwo Cystersów
w Jędrzejowie

Udzielenie dotacji z przeznaczeniem na realizację
w roku 2020 prac konserwatorskich obrazu „Adoracja Matki Bożej i Dzieciątka przez Św. Antoniego”

do dnia 24.03.2020

20.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

86/2020

17.03.2020

Fundacja „Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka”

w Jędrzejowie oraz Stowarzyszenie „Równać Szanse Jasionna 2019”  w Jasionnie

Realizacja zadania publicznego pt. „ Kulturalne PAKowanie. Spotkania z kulturą i sztuką im. Ludwika Paka”

do dnia 31.08.2020

8.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

87/2020

17.03.2020

Stowarzyszenie   „Jędrzejowska Galeria na Szlaku”

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Realizacja zadania publicznego pt. „ Warsztaty teatralne i plastyczne”

do dnia 15.07.2020

5.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

88/2020

20.03.2020

Usługi Kurkowski

w Kielcach

ul. Bp. Jaworskiego 10/18

Wykonanie monitoringu jakości wód opadowych
z terenu miasta Jędrzejowa

do dnia 30.11.2020

9.200,00zł

89/2020

20.03.2020

Zakładem Robót Drogowo-Mostowych w Kielcach

ul. Prosta 224

Remonty cząstkowe nawierzchni    bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

a. Remonty cząstkowe masą mineralno – bitumiczną z otaczarki w ilości ok.    45 m2

b. Remonty cząstkowe emulsją i grysem (metodą powierzchniowego utrwalenia) w ilości ok. 1450 m2

 

70 860,30zł

90/2020

23.03.2020

„Mięso – Wędliny
u Sławka”

w Jędrzejowie

ul. Feliksa Przypkowskiego 64

Wynajem pawilonu handlowego położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 176/3 o pow. w tej części 33,00m2

od dnia 01.04.2020

do dnia 31.03.2023

612,54zł

w stosunku miesięcznym

91/2020

23.03.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  511/4 o pow. w tej części 200,00m2

od dnia 01.04.2020
do dnia 31.03.2023

134,07zł

w stosunku miesięcznym

92/2020

23.03.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 28

od dnia 01.04.2020
do dnia 31.03.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

93/2020

23.03.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 80

od dnia 01.04.2020
do dnia 31.03.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

94/2020

23.03.2020

Przedsiębiorstwo „RRBIS”

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 3/15

Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych pn.

  1. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno – sportowej na terenie Gminy Jędrzejów – etap I Raków”,
  2. Poprawa efektywności energetycznej
    w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków , gmina Jędrzejów”

1) do dnia

24.08.2020

2) do dnia

30.09.2020

 

44. 848,50zł

95/2020

24.03.2020

Firma Handlowo – Usługowa „Maja”

Słaboszów 72

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów”

do dnia 16.09.2020

1.091.046,53zł

96/2020

24.03.2020

Firma „Środowisko i Innowacje”

Sp.  z o.o. Warszawa

ul. Marynarska 15

Wykonanie usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych
i elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych w 2020 roku z terenu gminy Jędrzejów
w ilości 13700m2

do dnia 15.09.2020

10,04zł

za 1m2

97/2020

24.03.2020

Firma „Środowisko i Innowacje”
Sp. z o.o.  Warszawa

ul. Marynarska 15

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
na zasadach i w celu określonych w umowie

do dnia 15.09.2020

----------

98/2020

26.03.2020

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FIRMSERWIS”

w Nagłowicach

ul. M. Reja 61A

Wykonanie usługi polegającej na poziomym sprzątaniu ulic miejskich okrawężnikowanych
na terenie miasta Jędrzejowa

do dnia

30.04.2020

997,92zł

za 1 km obustronnego sprzątania ulic

99/2020

26.03.2020

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z elementami socjoterapii dla dzieci z „grup ryzyka” wraz z dożywianiem, w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego

od dnia

01.04.2020

do dnia 31.12.2020

97.500,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

100/2020

26.03.2020

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie półkolonii

od dnia 29.06.2020

do dnia

24.07.2020

15.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

101/2020

26.03.2020

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie kolonii

od dnia 01.05.2020

do dnia

30.09.2020

50.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

102/2020

26.03.2020

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RELAKS” w Jędrzejowie

ul. Dojazd 1M

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację osób uzależnionych od alkoholu oraz zagospodarowanie czasu wolnego tym osobom
 i ich rodzinom w stowarzyszeniach i klubach abstynenckich

od dnia

01.04.2020

do dnia 31.12.2020

20.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

103/2020

26.03.2020

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Jędrzejowie

Plac Tadeusza Kościuszki 19

Organizacja międzyszkolnego konkursu o tematyce narkomanii dla uczniów szkół podstawowych oraz imprezy podsumowującej

od dnia

03.04.2020

do dnia 19.06.2020

2.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

104/2020

30.03.2020

TRANS -  BUD Łukasz Janiga

Bełk 90

28-313 Imielno

Zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych tłuczniowych”

do dnia

15.12.2020

251.357,00zł

105/2020

01.04.2020

Osoba fizyczna

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 04 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 55, w celu budowy przyłącza energetycznego

na czas nieokreślony

990,15zł

jednorazowo

106/2020

01.04.2020

Osoba fizyczna

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 04 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 55, w celu budowy przyłącza energetycznego

na czas nieokreślony

1.050,42zł

jednorazowo

107/2020

03.04.2020

ARCTECH Marcin Radłowski

ul. Rajska 44d

28-340 Sędziszów

Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie termomodernizacji budynków świetlicy wiejskiej w msc. Brynica Sucha oraz w Piaskach

do dnia 31.05.2020

31.950,00zł

108/2020

03.04.2020

Deloitte Doradztwo Podatkowe

Dąbrowscy i Wspólnicy sp.k.

w Warszawie

Al. Jana Pawła II 22

Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie przekazywania informacji o schemacie podatkowym

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

12.000,00zł

za czas trwania umowy

109/2020

03.04.2020

Deloitte Doradztwo Podatkowe

Dąbrowscy i Wspólnicy sp.k.

w Warszawie

Al. Jana Pawła II 22

Świadczenie usług doradztwa podatkowego dotyczących bieżących i przyszłych rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

4.800,00zł

za czas trwania umowy

110/2020

21.04.2020

Osoba fizyczna

Wycięcie 1 drzewa rosnącego w msc. Sudół na dz. Nr 511/2 wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2020

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

111/2020

22.04.2020

Osoba fizyczna

Wycięcie 1 drzewa rosnącego w msc. Chorzewa na dz. Nr 1212 wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2020

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

112/2020

23.04.2020

Firma B&B Jacek Baron

w Piekarach Śląskich

ul. Walentego Roździeńskiego 2A

Sprzedaż i dostawa 10 szt. laptopów, 2 szt. ruterów WiFi z modemem LTE, 6szt. kamer internetowych,
88 szt. tabletów

7 dni od dnia podpisania umowy

77.285,82zł

113/2020

30.04.2020

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w   obr  msc.  Raków na dz.nr 386/1, 387/1 i 389 o łącznej pow. 2.0601ha pod uprawę rolną

od dnia 01.05.2020
do dnia 31.07.2020

155,00zł

jednorazowo

114/2020

07.05.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 54

od dnia 01.05.2020
do dnia 31.07.2020

30,75zł

w stosunku miesięcznym

115/2020

07.05.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 83

od dnia 01.05.2020
do dnia 31.07.2020

30,75zł

w stosunku miesięcznym

116/2020

07.05.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 5

od dnia 01.05.2020
do dnia 31.07.2020

30,75zł

w stosunku miesięcznym

117/2020

20.05.2020

Stowarzyszenie „Jędrzejowska Galeria na Szlaku”

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie na dz. Nr  395 przed Muzeum im. Przypkowskich o pow. w tej części 15m2 na umiejscowienie przyczepy gastronomicznej do sprzedaży lodów

od dnia 25.05.2020
do dnia 30.09.2020

332,10zł

w stosunku miesięcznym

118/2020

21.05.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 53

od dnia 01.06.2020
do dnia 31.05.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

119/2020

25.05.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 49

od dnia 01.06.2020
do dnia 31.05.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

120/2020

25.05.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 50

od dnia 01.06.2020
do dnia 31.05.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

121/2020

26.05.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 48

od dnia 01.06.2020
do dnia 31.05.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

122/2020

26.05.2020

Firma Stępień Spółka Jawna

Radzanów 11

28-100 Busko Zdrój

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz.nr 395
o pow. w tej części  25,00m2 z przeznaczeniem na urządzenie ogródka letniego ze stolikami
i parasolami

od dnia

25.05.2020

do dnia 31.08.2020

553,50zł

w stosunku miesięcznym

 

123/2020

02.06.2020

„MAX” Rafał Zarzycki

Chmielnik ul. Rynek 26

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz.nr 395
o pow. w tej części  9,00m2 z przeznaczeniem na urządzenie ogródka letniego ze stolikami
i parasolem

od dnia

01.06.2020

do dnia 31.08.2020

199,26zł

w stosunku miesięcznym

 

124/2020

02.06.2020

Pracownia Architektoniczna IN Iwo Nowosielski

w Jędrzejowie

ul. Mikołaja Reja 6

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku przedszkola w Rakowie o dobudowę klatki schodowej

do dnia

31.08.2020

15.375,00zł

125/2020

09.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 04 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 446, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

723,24zł

jednorazowo

126/2020

10.06.2020

ECOFORMA Hubert Wójcik

w Kielcach

ul. Za Torem 41

Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4w Jędrzejowie i Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie

do dnia 15.09.2020

941868,91zł

127/2020

10.06.2020

PROXIMUS WÓJCIK

Laskowa 3

28-330 Wodzisław

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji obiektów sportowych Szkole Podstawowej nr 4w Jędrzejowie i Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie

do dnia 30.09.2020

23247,00zł

128/2020

15.06.2020

DBPU Sp z.o.o

we Wrocławiu

ul. Kłodzka 38/2

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Jędrzejowa w rejonie ulic 111 Listopada, Al. J. Piłsudskiego, Feliksa Przypkowskiego o pow. ok. 20ha

6 miesięcy
od podpisania umowy

44999,55zł

129/2020

16.06.2020

Firma „ DOM – BUD” Zakład Budowlany w Jędrzejowie

ul. Sienkiewicza 18L

Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa żłobka w Piaskach”

do dnia 23.11.2020

73.000,00zł

130/2020

16.06.2020

Firma AKTIN Sp. z o.o.

w Sosnowcu

ul. Grota Rowieckiego 38

Sprzedaż i dostawa 50szt. przenośnych komputerów – laptopów, 1 szt. routera WiFi z modemem LTE

14 dni od podpisania umowy

81.900,00zł

131/2020

18.06.2020

„Dom z klasą” Mahmoud Othman i Monika Othman Spółka Jawna w Kielcach

ul. Warszawska 21/20

Budowa żłobka w Piaskach

do dnia 23.11.2020

2 900 000,00zł

132/2020

22.06.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 4

od dnia

01.07.2020

do dnia 31.12.2020

63,96zł

w stosunku miesięcznym

133/2020

23.06.2020

Poczta Polska S.A

w Warszawie

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym

od dnia

01.07.2020 do dnia 30.06.2022

196071,50zł

134/2020

25.06.2020

Firma TRE-STOL Usługi Stolarsko – Montażowe

Trzciniec 190

28-362 Nagłowice

Dostawa i montaż dwóch domków letniskowych
w msc. Cierno – Zaszosie i Potok Mały

Cierno – Zaszosie do dnia 31.008.2020

Potok Mały do dnia 31.10.2020

25.500,00zł

135/2020

25.06.2020

Osoba fizyczna

Wycięcie 1 drzewa rosnącego w Jędrzejowie przy
ul. Partyzantów na dz. Nr 210 wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2020

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

136/2020

25.06.2020

Osoba fizyczna

Wycięcie 1 drzewa rosnącego w Jędrzejowie przy
ul Krasińskiego na dz. Nr 823 wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2020

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

137/2020

26.06.2020

Firma PPUH Krzysztof Krupiński

w Jędrzejowie

ul. Jeżewskiego 7

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w msc. Potok Mały ( sołectwo Diament), Ignacówka, Lasków, Łączyn, Podchojny

do 14.09.2020

a  Łączyn i Podchojny do dnia 14.10.2020

14.100,00zł

138/2020

30.06.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Lasków  ozn. jako dz. Nr 327/3, w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia

 

na czas nieokreślony

2.611,29zł

jednorazowo

139/2020

30.06.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Potok Wielki ozn. jako dz. Nr 553, w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia

 

na czas nieokreślony

904,05zł

jednorazowo

140/2020

30.06.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 10  miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 27/9, w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia

 

na czas nieokreślony

931,11zł

jednorazowo

141/2020

30.06.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 3

od dnia

01.07.2020

do dnia 31.12.2020

63,96zł

w stosunku miesięcznym

142/2020

30.06.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow. w tej części  1,00m2 pod stanowisko handlowe nr 2

od dnia

01.07.2020

do dnia 31.12.2020

44,28zł

w stosunku miesięcznym

 

143/2020

30.06.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 8

od dnia

01.07.2020

do dnia 31.12.2020

76,26zł

w stosunku miesięcznym

144/2020

30.06.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  18,00m2 pod stanowisko handlowe nr 1

od dnia

01.07.2020

do dnia 31.12.2020

180,81zł

w stosunku miesięcznym

145/2020

30.06.2020

„RafAn” Anna Wójcik

zam. Zagorów 60

32-200 Miechów

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  10,00m2 pod stanowiska handlowe nr 9 i 10

od dnia

01.07.2020

do dnia 31.12.2020

152,52zł

w stosunku miesięcznym

146/2020

01.07.2020

FAMET S.A

w Kędzierzynie –Koźlu

ul. Szkolna 15a

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Przemysłowej  na dz.nr 435/1 o pow. w tej części  0.1786ha

od dnia

01.07.2020

do dnia 30.06.2023

356,70zł

w stosunku miesięcznym

 

147/2020

01.07.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,50m2 pod stanowisko handlowe nr 2

od dnia

01.07.2020

do dnia 31.12.2020

79,95zł

w stosunku miesięcznym

148/2020

01.07.2020

Firma Gastronomiczna „Gracja”

w Jędrzejowie

Plac Tadeusza Kościuszki 19

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie na dz.nr 395 o pow. w tej części  9,00m2
z przeznaczeniem na urządzenie ogródka letniego ze stolikami i parasolem

od dnia

01.07.2020

do dnia 30.09.2020

199,26zł

w stosunku miesięcznym

 

148A/2020

02.07.2020

Firma OPARKA „DVL”

Korczyn 138

26-067 Strawczyn

Zgoda na korzystanie przez przewoźnika
z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów

od dnia 02.07.2020
na czas nieokreślony

0,05zł i 0,04zł

za jedno zatrzymanie

149/2020

07.07.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 68

od dnia 01.08.2020
do dnia 31.07.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

150/2020

07.07.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 11

od dnia

01.07.2020

do dnia 31.12.2020

76,26zł

w stosunku miesięcznym

151/2020

07.07.2020

Obiady Domowe

ul. 11 Listopada 101

28-300 Jędrzejów

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 350/1 o pow. w tej części  5,00m2 z przeznaczeniem na ustawienie atolików wraz z krzesełkami

od dnia

01.07.2020

do dnia 30.09.2020

110,70zł

łącznie

152/2020

07.07.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 17

od dnia 01.06.2020
do dnia 31.05.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

153/2020

07.07.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 75

od dnia 01.06.2020
do dnia 31.05.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

154/2020

07.07.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 05 miasta Jędrzejowa na dz.nr 587/2 o pow. w tej części  18,00m2

od dnia

01.09.2020

do dnia 31.08.2023

575,64zł

w stosunku miesięcznym

 

155/2020

07.07.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 42

od dnia 01.08.2020
do dnia 31.07.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

156/2020

07.07.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 3

od dnia

01.07.2020

do dnia 31.12.2020

63,96zł

w stosunku miesięcznym

 

157/2020

07.07.2020

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w   obr  04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 176/6 o pow. 100,00m2

od dnia 01.05.2020
do dnia 31.07.2020

34,00zł

w stosunku miesięcznym

158/2020

08.07.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 54

od dnia 01.08.2020
do dnia 31.07.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

159/2020

08.07.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 5

od dnia 01.08.2020
do dnia 31.07.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

160/2020

08.07.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 274/1 o pow. w tej części  20,00m2

od dnia

01.09.2020

do dnia 31.08.2023

59,04zł

w stosunku miesięcznym

 

161/2020

08.07.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 83

od dnia 01.08.2020
do dnia 31.07.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

162/2020

08.07.2020

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w   obr  msc.  Raków na dz.nr 386/1, 387/1 i 389 o łącznej pow. 2.0601ha pod uprawę rolną

od dnia 01.08.2020
do dnia 31.07.2023

618,00

w stosunku rocznym

163/2020

08.07.2020

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 459, w celu budowy gazociągu i przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

2.537,49zł

jednorazowo

164/2020

08.07.2020

PKS Kielce Sp. z.o.o

Korczyn 138

26-067 Strawczyn

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jędrzejów

od dnia

014.07.2020

do dnia

31.12.2020

2,78zł

za 1 wozokilometr

165/2020

09.07.2020

Przewóz Osób Adam Klimkiewicz

ul. Św. M. Kolbe 13/34

09-100 Płońsk

Zgoda na korzystanie przez przewoźnika
z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów

od dnia 09.07.2020
na czas nieokreślony

0,05zł i 0,04zł

za jedno zatrzymanie

166/2020

13.07.2020

Deloitte  Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k

w Warszawie

Al. Jana Pawła II 22

Świadczenie usługi doradztwa  podatkowego polegającej na przeprowadzeniu szkoleń online w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług

na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

3.000,00zł

netto

167/2020

13.07.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  05 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 954, w celu budowy linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

 

na czas nieokreślony

404,67zł

jednorazowo

168/2020

13.07.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Mnichów  ozn. jako dz. Nr 807/3, w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia

 

na czas nieokreślony

632,22zł

jednorazowo

169/2020

13.07.2020

Osoba fizyczna

Wynajem lokalu użytkowego położonego w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego 1 o pow.  133,00m2

od dnia

01.08.2020

do dnia 31.07.2023

1.254,60zł

w stosunku miesięcznym

 

170/2020

15.07.2020

Jolanta Sajdak

 

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od  dnia

20.07.2020
do dnia 31.07.2020

1.600,00zł

 

171/2020

15.07.2020

Jolanta Fendrych

 

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od  dnia

20.07.2020
do dnia 31.07.2020

1.400,00zł

 

172/2020

15.07.2020

Anna Kopcińska

 

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od  dnia

20.07.2020
do dnia 31.07.2020

1.400,00zł

 

173/2020

15.07.2020

Zofia Maruszak

 

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od  dnia

20.07.2020
do dnia 31.07.2020

1.400,00zł

 

174/2020

15.07.2020

Edyta Maciąg

 

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od  dnia

20.07.2020
do dnia 31.07.2020

1.400,00zł

 

175/2020

15.07.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz.nr 395
o pow. w tej części  8,00m2 z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych

od dnia

16.07.2020

do dnia 30.07.2020

123,00zł jednorazowo

176/2020

03.08.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie na dz.nr 395 o pow. w tej części  2,50m2
z przeznaczeniem na ustawienie stolików wraz z krzesełkami

od dnia

01.08.2020

do dnia 30.09.2020

55,35zł

w stosunku miesięcznym

 

177/2020

03.08.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 7

od dnia

01.07.2020

do dnia 31.12.2020

76,26zł

w stosunku miesięcznym

178/2020

04.08.2020

Usługi Transportowe Piaskowianka

ul. 3 Maja 165B

28-400 Pińczów

Przebudowa drogi gminnej Jędrzejów – Sudół polegająca na budowie chodnika

do dnia 31.08.2020

16.609,92zł

179/2020

04.08.2020

Firma KOMPLEX

Borki 29

Przebudowa dróg polegająca na budowie chodników na terenie gminy Jędrzejów w msc. Skroniów, Łączyn, Prząsław

do dnia 31.08.2020

23.265,45zł

180/2020

04.08.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  03  miasta Jędrzejowa    ozn. jako dz. Nr 223 oraz w obr.  04  miasta Jędrzejowa    ozn. jako dz. Nr 148 i 149, w celu budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi

na czas nieokreślony

2.952,00zł

jednorazowo

181/2020

06.08.2020

Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z.o.o

w Jędrzejowie

Utwardzenie terenu w obrębie wjazdu przy ul. Armii Krajowej 6 w Jędrzejowie

do dnia 15.09.2020

19.547,16zł

182/2020

06.08.2020

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z.o.o

w Pawłowie

Utwardzenie terenu przy cmentarzu Św. Trójcy w Jędrzejowie

do dnia 15.09.2020

60.008,01zł

183/2020

17.08.2020

Piotr Suwała

 

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na budowie chodników w msc. Skroniów, Łączyn, Prząsław, Sudół oraz utwardzeniu terenu przy cmentarzu Św. Trójcy w Jędrzejowie i wjazdu przy ul. Armii Krajowej 6

do dnia 15.09.2020

3.200,00zł

184/2020

18.08.2020

Firma KOMPLEX

Borki 29

Przebudowa dróg polegająca na budowie chodników na terenie gminy Jędrzejów w msc. Skroniów, Łączyn, Prząsław ( dalszy etap)

do dnia 31.08.2020

3.865,15zł

185/2020

18.08.2020

Usługi Transportowe Piaskowianka

w Pińczowie

ul. 3 maja 165B

Przebudowa drogi gminnej Jędrzejów – Sudół polegająca na budowie chodnika

do dnia 31.08.2020

5.489,24zł

186/2020

19.08.2020

„PROARCH” Pracownia Projektowo - Budowlana

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.
„ Rekonstrukcja przywracająca pierwotny charakter kaplicy w obrębie cmentarza wojennego z lat 1914-1915”.

do dnia 15.12.2020

4.800,00zł

187/2020

24.08.2020

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w   obr  msc.  Podchojny ozn. jako dz.nr 1002 o pow. 1.3100ha na cele rolnicze

od dnia 01.09.2020
do dnia 31.08.2023

393,00zł
w stosunku rocznym

188/2020

25.08.2020

„MAX” Rafał Zarzycki

ul. Rynek 26

26-020 Chmielnik

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 19 na dz.nr 395
o pow. w tej części  9,00m2 pod urządzenie letniego ogródka ze stolikami i parasolem

od dnia

01.09.2020

do dnia 30.09.2020

199,26zł

w stosunku miesięcznym

189/2020

25.08.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 24,00m2 pod garaż blaszak  nr 16

od dnia 01.09.2020
do dnia 31.12.2020

41,82zł

w stosunku miesięcznym

190/2020

26.08.2020

Ewa Opara

 

Zgoda na korzystanie przez przewoźnika
z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów

od dnia 26.08.2020
na czas nieokreślony

0,05zł i 0,04zł

za jedno zatrzymanie

191/2020

01.09.2020

------------

umowa nie została podpisana  przez wnioskodawcę

---------

-------

192/2020

03.09.2020

Spółka Otwarty Rynek Ekonomiczny S.A

w Warszawie

ul. Domaniewska 49

Świadczenie usługi korzystania z platformy
e-Zamawiający  oraz innych usług zawartych w umowie

12 m-cy od podpisania umowy

8.000,00zł netto

193/2020

03.09.2020

Spółka Otwarty Rynek Ekonomiczny S.A

w Warszawie

ul. Domaniewska 49

Świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych zgodnie z §1 umowy

12 m-cy od podpisania umowy

nieodpłatnie

194/2020

04.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,50m2 pod stanowisko handlowe nr 2

od 26.10.2020

do 28.10.2020
 i od 30.10.2020
do 31.10.2020

184,50zł

jednorazowo

195/2020

04.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 48

od dnia 01.10.2020
do dnia 30.09.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

196/2020

04.09.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  04  miasta Jędrzejowa    ozn. jako dz. Nr 463, w celu budowy linii kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

1.119,30zł

jednorazowo

197/2020

04.09.2020

McDonalds Polska Spółka z o.o.

Warszawa

ul. Marynarska 15

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Łączyn ozn. jako dz. Nr 473, w celu budowy przyłącza energetycznego i wodociągowego

na czas nieokreślony

15.234,78zł

jednorazowo

198/2020

04.09.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Mnichów ozn. jako dz. Nr 954, w celu budowy linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

895,44zł

jednorazowo

199/2020

04.09.2020

Osoba fizyczna

Odpłatne udostępnienie dachu budynku Domu Handlowego „Piast” w Jędrzejowie, położonego przy Placu Tadeusza Kościuszki 19 do umieszczenia instalacji fotowoltaicznej o pow. 287m2

od dnia 01.11.2020

184,50zł

w stosunku miesięcznym

200/2020

07.09.2020

Osoba fizyczna

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnego ucznia
do Niepublicznego Przedszkola „Słowicza Ferajna” KTA O/Kielce i z powrotem

od dnia 01.09.2020

do dnia 25.06.2020

44,39zł razy ilość dni zrealizowanego przewozu

201/2020

07.09.2020

Firma Transportowa „LECH – TRANS”

Lubachowy 12

29-130 Moskorzew

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnych dwóch  uczniów z Gminy Jędrzejów do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego w Zielonkachi z powrotem

od dnia 01.09.2020

do dnia 25.06.2020

1,80zł za 1 km

202/2020

07.09.2020

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Kielcach

ul. Piekoszowska 157A

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnego ucznia kl. VIII z Gminy Jędrzejów do Szkoły Podstawowej Specjalnej „Akademia Życia”  w Kielcach
i z powrotem

od dnia 01.09.2020

do dnia 25.06.2020

1,10zł za 1 km

203/2020

08.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  13,50m2 pod stanowiska handlowe nr 4,6 i 7

od dnia 27.10.2020

do dnia 28.10.2020 i

od dnia

30.10.2020

do dnia 31.10.2020

369,00zł

jednorazowo

204/2020

08.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 3

od dnia

30.10.2020

do dnia 31.10.2020

61,50zł

jednorazowo

205/2020

08.09.2020

Z.P.H.U.ELRAD
Radosław Baran

Słupia 280

28-350 Słupia

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Jędrzejowie w ciągu ul. Okrzei oraz w msc. Lścin, Przysów, Sudół, Wilanów

do dnia 10.12.2020
w Jędrzejowie

do dnia 30.10.2020 w pozostałych msc.

84.854,00zł

206/2020

08.09.2020

Firma New Power

Sp. z o. o. w Warszawie

ul. Skarbka z Gór 51F/9

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej  na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 do obiektów zamawiającego

od dnia podpisania do dnia

31.12.2021

2.800,00 zł netto 

207/2020

08.09.2020

Centrum Kultury
w Jędrzejowie

Organizacja festynu profilaktycznego na pożegnanie lata

w dniu 13.09.2020

12.000,00zł

dotacja Gminy

208/2020

08.09.2020

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Jędrzejowie

od dnia 29.09.2020
do dnia 17.12.2020

35,00zł

za jedną godzinę

209/2020

08.09.2020

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Jędrzejowie

od dnia 29.09.2020
do dnia 17.12.2020

35,00zł

za jedną godzinę

210/2020

08.09.2020

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jasionnie

od dnia 15.09.2020
do dnia 17.11.2020

30,00zł

za 1 godzinę

211/2020

09.09.2020

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Jędrzejowie

 

od  dnia

29.09.2020
do dnia 17.12.2020

35,00zł
za 1 godzinę

212/2020

09.09.2020

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Jędrzejowie

 

od  dnia

29.09.2020
do dnia 17.12.2020

35,00zł
za 1 godzinę

213/2020

11.09.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  06  miasta Jędrzejowa    ozn. jako dz. Nr 626, w celu budowy ziemnej linii kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

429,27zł

jednorazowo

214/2020

11.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz. Nr 395 o pow. w tej części 2,00m2 z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych posesji

od dnia 07.09.2020 do dnia 21.09.2020

61,50zł

jednorazowo

215/2020

14.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  10,00m2 pod stanowiska handlowe nr 15 i 16

od dnia

01.10.2020

do dnia 29.10.2020

152,52zł

jednorazowo

216/2020

14.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  10,00m2 pod stanowiska handlowe nr 19 i 20

od dnia

01.10.2020

do dnia 29.10.2020

152,52zł

jednorazowo

217/2020

14.09.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Książe - Skroniów ozn. jako dz. Nr 152,153 oraz obr. Msc. Prząsław ozn. Jako dz. Nr 405, w celu wymiany napowietrznej linii niskiego napięcia na dz. Nr 152 oraz demontażu i budowy linii napowietrznej niskiego napięcia na dz. Nr 153 i 405

na czas nieokreślony

880,68zł

jednorazowo

218/2020

14.09.2020

Firma KOMPLEX

Borki 29

Wykonanie i montaż ogrodzenia działki w msc. Potok Mały o łącznej dl. 105mb

do dnia 31.11.2020

7.560,00zł

219/2020

14.09.2020

Firma Usługowo – Handlowa „KAMURO”

w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 98

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz. Nr 395 o pow. w tej części  6,00m2 ( przed domem handlowym „PIAST”) na prowadzenie działalności handlowej

od dnia

29.12.2020

do dnia 31.12.2020

430,50zł

jednorazowo

 

220/2020

14.09.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Łysaków Drugi ozn. jako dz. Nr 148/2, w celu budowy ziemnej linii kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

538,74zł

jednorazowo

221/2020

14.09.2020

Osoba fizyczna

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  02 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 156, w celu budowy przyłącza wodociągowego

na czas nieokreślony

1.073,79zł

jednorazowo

222/2020

16.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 18

od dnia

19.09.2020

do dnia 10.11.2020

51,66zł za IX

jednorazowo, 76,26zł za m-c X

i 24,60zł za XI

223/2020

16.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  10,00m2 pod stanowiska handlowe nr 21 i 22

od dnia

01.10.2020

do dnia 30.11.2020

152,52zł

w stosunku miesięcznym

224/2020

16.09.2020

-------------

Rezygnacja z podpisania umowy

------------

-----------

225/2020

16.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 15

od dnia 01.10.2020
do dnia 31.12.2020

30,75zł

w stosunku miesięcznym

226/2020

16.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,50m2 pod stanowisko handlowe nr 24

od dnia

17.09.2020

do dnia 29.10.2020

38,13zł

jednorazowo

i 76,26zł

w stosunku miesięcznym

227/2020

16.09.2020

Sweco Consulting Sp. z o.o.

w Poznaniu

ul. Franklina Roosevelta 22

Wykonanie weryfikacji obszaru granic aglomeracji Jędrzejów

do dnia 20.12.2020

17.220,00zł

228/2020

18.09.2020

Powiat Pińczowski

ul. Zacisze 5

28-400 Pińczów

Dotyczy zwrotu kosztów dowozu dziecka realizującego obowiązek szkolny w SOSW w Pińczowie

od dnia 01.09.2020 do dnia 25.06.2021

0,85zł za 1 km

229/2020

21.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 02 na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe ozn. Nr 5

od dnia 28.10.2020
do dnia 03.11..2023

492,00zł jednorazowo

230/2020

21.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 02 na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe ozn. Nr 6

od dnia 28.10.2020
do dnia 03.11..2023

492,00zł jednorazowo

231/2020

21.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 02 na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe ozn. Nr 7

od dnia 28.10.2020
do dnia 03.11..2023

492,00zł jednorazowo

232/2020

21.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 02 na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe ozn. Nr 9

od dnia 28.10.2020
do dnia 03.11..2023

492,00zł jednorazowo

233/2020

21.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 02 na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe ozn. Nr 10

od dnia 28.10.2020
do dnia 03.11..2023

492,00zł jednorazowo

234/2020

21.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 02 na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe ozn. Nr 11

od dnia 28.10.2020
do dnia 03.11..2023

492,00zł jednorazowo

235/2020

21.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 02 na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe ozn. Nr 14

od dnia 28.10.2020
do dnia 03.11..2023

393,60zł jednorazowo

236/2020

21.09.2020

Firma Usługowo-Handlowa

Ewelina Chowaniec

Jędrzejów

ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 2

od dnia

28.10.2020

do dnia 03.11.2020

492,00zł

jednorazowo

237/2020

21.09.2020

Firma Usługowo-Handlowa

Ewelina Chowaniec

Jędrzejów

ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 3

od dnia

28.10.2020

do dnia 03.11.2020

492,00zł

jednorazowo

238/2020

21.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 5

od dnia

28.10.2020

do dnia 03.11.2020

442,80zł

jednorazowo

239/2020

21.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 8

od dnia

28.10.2020

do dnia 03.11.2020

442,80zł

jednorazowo

240/2020

21.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 19

od dnia

28.10.2020

do dnia 03.11.2020

762,00zł

jednorazowo

241/2020

21.09.2020

Fundacja „Złote Serce”

w Pińczowie

ul. Batalionów Chłopskich 5

Dowóz wraz z opieką czterech niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Jędrzejów do SOSW  „Złote Serce” w Pińczowie i z powrotem

od dnia 01.09.2020

do dnia 25.06.2021

1,00zł za 1 km

242/2020

21.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 02 na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe ozn. Nr 12

od dnia 28.10.2020
do dnia 03.11..2023

627,30zł jednorazowo

243/2020

21.09.2020

Firma Handlowo – Usługowa

Jach Adam

Włoszczowa

ul. Wiejska 56

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 21

od dnia

28.10.2020

do dnia 03.11.2020

738,00zł

jednorazowo

244/2020

21.09.2020

Firma Handlowo – Usługowa

Jach Adam

Włoszczowa

ul. Wiejska 56

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 22

od dnia

28.10.2020

do dnia 03.11.2020

934,80zł

jednorazowo

245/2020

21.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  10,00m2 pod stanowiska handlowe nr 12 i 13

od dnia

01.10.2020

do dnia 30.11.2020

152,52zł

w stosunku miesięcznym

246/2020

22.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 05 na dz.nr 257/2 o pow. w tej części 28,00m2

od dnia 08.09.2020
do dnia 31.12.2021

895,44zł

w stosunku miesięcznym

247/2020

23.09.2020

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

w Kielcach

 

Dowóz wraz z opieką czterech niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Jędrzejów do Szkoły Specjalnej „Droga do sukcesu”  w Kielcach oraz  1 ucznia do Niepublicznego Przedszkola „Słowicza Ferajna” KTA O/Kielce i z powrotem

od dnia 01.09.2020

do dnia 31.08.2021

343,00zł

dzienna stawka dowozu 5 uczniów

248/2020

23.09.2020

Firma Handlowo – Usługowa „Maja”

Słaboszów 72

32-218 Słaboszów

Wykonanie remontu dachu i wymiany balustrad zewnętrznych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rakowie oraz wymiana balustrad w budynku Przedszkola w Rakowie

do dnia 16.10.2020

26.000,10zł

249/2020

29.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 4

od dnia

31.10.2020

do dnia 01.11.2020

135,30zł

jednorazowo

250/2020

29.09.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 6

od dnia

31.10.2020

do dnia 01.11.2020

135,30zł

jednorazowo

251/2020

30.09.2020

Firma „Grzegorz Kucharczyk Centrum Działań Profilaktycznych”

w Wieliczce

ul. Tadeusza Kościuszki 39A

Przeprowadzenie dla uczniów kl. VI szkół podstawowych z terenu miasta Jędrzejowa - 12 realizacji programu rekomendowanego „Debata” dotyczącego opóźnienia inicjacji alkoholowej

od dnia 12.10.2020

do dnia

16.10.2020

7.200,00zł

252/2020

01.10.2020

Zakład Usług Elektroenergetycznych ELGÓR

w Jędrzejowie

ul. Rakowska 29

Wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów

od dnia 01.10.2020

do dnia 30.09.2021

335745,72zł

253/2020

01.10.2020

Firma Projektowo-Usługowa Krupińskich

w Jędrzejowie

ul. Jeżewskiego 7

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad pracami elektrycznymi przy konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów

od dnia 01.10.2020 do dnia 30.09.2021

11.808,00zł

254/2020

01.10.2020

Usługi Remontowo – Budowlane ‘BUDO-KRIS”

Gościniec 18

26-060 Chęciny

Rekonstrukcja przywracająca pierwotny charakter kaplicy w obrębie cmentarz wojennego z lat 1914-1915

do dnia

07.12.2020

240 000,00zł

255/2020

05.10.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowiska handlowe nr 14

od dnia

01.10.2020

do dnia 30.11.2020

76,26zł

w stosunku miesięcznym

256/2020

05.10.2020

Stowarzyszenie „ Jędrzejowska Galeria na Szlaku”

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz.nr 395
o pow. w tej części  15,00m2 z przeznaczeniem na umiejscowienie przyczepy gastronomicznej do sprzedaży lodów wraz z parasolem i stolikami

od dnia

01.10.2020

do dnia 31.12.2020

332,10zł

w stosunku miesięcznym

257/2020

09.10.2020

----------

Rezygnacja z podpisania umowy

-------

--------

258/2020

12.10.2020

Osoba fizyczna

Wycięcie 1 drzewa rosnącego w pasie drogowym w msc. Pszysów na dz. Nr 167/1 wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

28.02.2021

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

259/2020

12.10.2020

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jędrzejowie

ul. Okrzei 49B

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnych trzech  uczniów z Gminy Jędrzejów do Ośrodka przy ul. Feliksa Przypkowskiego 5 i z powrotem

od dnia 01.09.2020

do dnia 25.06.2021

1,50zł za 1 km

260/2020

12.10.2020

Osoba fizyczna

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnego ucznia
do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jędrzejowie i z powrotem

od dnia 01.09.2020

do dnia 25.06.2021

4,90zł razy ilość dni zrealizowanego przewozu

261/2020

16.10.2020

„KARTEL” S.A.

w Jędrzejowie

ul. Przemysłowa 8

Wyraża zgodę Gminie Jędrzejów na korzystanie z nieruchomości w obr.03 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 430 o pow. 1,9513ha , na części której znajduje się sieć wodociągowa należąca do Gminy,  w celu wykonania prac konserwacyjnych, usuwania awarii  itp.

do dnia 31.12.2023

nieodpłatnie

262/2020

16.10.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Potok Wielki ozn. jako dz. Nr 810,959,862,1024897,

781,1184, w celu budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego lub średniego napięcia itp.

na czas nieokreślony

15.823,95zł

jednorazowo

263/2020

16.10.2020

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 03 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 286, w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

2.484,00zł

jednorazowo

264/2020

19.10.2020

Firma „ASTORIA”

Jędrzejów

ul. 11 Listopada 17

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz.nr 395
o pow. w tej części  8,00m2 pod handel artykułami pirotechnicznymi

od dnia

28.12.2020

do dnia 31.12.2020

799,50zł

265/2020

19.10.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowiska handlowe nr 32

od dnia

01.10.2020

do dnia 31.11.2020

76,26zł

w stosunku miesięcznym

266/2020

19.10.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowiska handlowe nr 28

od dnia

01.10.2020

do dnia 31.11.2020

76,26zł

w stosunku miesięcznym

267/2020

20.10.2020

Mariusz Baran Usługi Remontowo- Budowlane

Chwaścice 37

Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku OSP w Jasionnie

do dnia 15.11.2020

49 000,00zł

268/2020

20.10.2020

Firma KOMPLEX

Borki 29

Remont chodnika na terenie świetlicy wiejskiej w Zagajach

do dnia 30.11.2020

11 200,00zł

269/2020

20.10.2020

Firma Usługowo-Handlowa

Ewelina Chowaniec

Jędrzejów

ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 1

od dnia

28.10.2020

do dnia 03.11.2020

676,50zł

jednorazowo

270/2020

20.10.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki  na dz.nr 395
o pow. w tej części  4,00m2 z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych posesji  nr 13

od dnia

14.10.2020

do dnia 31.10.2020

147,60zł

jednorazowo

271/2020

20.10.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 176/4 o pow. w tej części 15,00m2

od dnia

01.10.2020

do dnia 31.12.2020

25,83zł

jednorazowo

272/2020

30.10.2020

Pracownia Archiektoniczna IN Iwo Nowosielski

w Jędrzejowie

ul. Mikołaja Reja 6

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Węgleńcu

do dnia 30.12.2020

13 710,00zł

273/2020

09.11.2020

Ochotnicza Straż Pożarna

w Potoku Wielkim

Dotacja dla OSP Potok Wielki na zakup nowego ciężarowego samochodu pożarniczego

na dzień 25.11.2020

476 000,00zł

dotacja Gminy Jędrzejów

274/2020

09.11.2020

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „BIONATURA” w Jędrzejowie

ul. Kielecka 69

Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2020/2021
na terenie miasta i gminy Jędrzejów

do dnia 30.04.2021

zgodnie z § 4 umowy

275/2020

10.11.2020

F.H.U. ELDEKO

Sztombergi 22a

28-200 Staszów

Wykonanie i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Ignacówka, Łączyn, Podchojny, Brynica Sucha, Brus

do dnia 11.12.2020

23 400,00zł

276/2020

16.11.2020

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 340, w celu budowy gazociągu i przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

1.195,00zł

jednorazowo

277/2020

16.11.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Potok Wielki ozn. jako dz. Nr 1024, w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia i złącza

na czas nieokreślony

1.358,00zł

jednorazowo

278/2020

16.11.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Potok Wielki ozn. jako dz. Nr 1024, w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

2.967,00zł

jednorazowo

279/2020

19.11.2020

Osoba fizyczna

Wycięcie 1 drzewa rosnącego Jędrzejowie  w obr. 0010 na dz. Nr 56/22 wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2021

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

280/2020

30.11.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 50

od dnia 01.12.2020
do dnia 31.12.2023

30,75zł

w stosunku miesięcznym

281/2020

30.11.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki  przed Domem Handlowym Piast o pw. w tej części 4,00m2
z przeznaczeniem na sprzedaż paczek mikołajkowych

od dnia 01.12.2020

do dnia 04.12.2020

430,50zł

jednorazowo

282/2020

30.112020

Ochotnicza Straż Pożarna

w Potoku Wielkim

Dotacja Województwa Świętokrzyskiego dla OSP Potok Wielki na zakup nowego ciężarowego samochodu pożarniczego

do dnia

16.12.2020

 

20 000,00zł

283/2020

03.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki  na dz.nr 395
o pow. w tej części  4,00m2 z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych posesji  nr 13

od dnia

27.11.2020

do dnia 02.12.2020

61,50zł

jednorazowo

284/2020

04.12.2020

Osoba fizyczna

Wycięcie 1 drzewa rosnącego w msc. Prząsław  na dz. Nr 399/2 wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2020

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

285/2020

04.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 20

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

286/2020

04.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 24,00m2 pod garaż blaszak  nr 6

od dnia 01.01.2021
 

41,82zł

w stosunku miesięcznym

287/2020

04.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 24,00m2 pod garaż blaszak  nr 5

od dnia 01.01.2021
 

41,82zł

w stosunku miesięcznym

288/2020

04.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 9

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

289/2020

04.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 12

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

290/2020

04.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 10

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

291/2020

04.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 18

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

292/2020

04.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 4

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

293/2020

04.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 21

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

294/2020

04.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 22

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

295/2020

04.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 7

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

296/2020

07.12.2020

ENERGA OBRÓT S.A

w Gdańsku

 

Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy

od dnia 01.01.2021

do dnia 31.12.2021

0,2740zł (netto)

cena za 1kWh

297/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w   obr  04 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz.nr 310/9 o pow. 280,00m2

od dnia 01.10.2020
 

196,80zł

w stosunku rocznym

298/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w   obr  08 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz.nr 54 o pow. 3.2747ha z przeznaczeniem  pod uprawę rolną

od dnia 01.10.2020
 

982,00zł
w stosunku rocznym

299/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w   obr  06 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz.nr 585 i 592/2 i w obr. 08 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz.nr  32/5,32/7,33/6 i 33/8 o łącznej pow. 1.3728ha z przeznaczeniem  pod uprawę rolną

od dnia 01.11.2020
 

412,00zł
w stosunku rocznym

300/2020

08.12.2020

ALL-HOME  Tomasz Serafin

Bydlin

ul. Krakowska 21

Wynajem części gruntu położonego w   obr  06 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz.nr 231 o pow. 1,00m2  pod ustawienie tablicy reklamowej

od dnia 01.11.2020
 

82,41zł

w stosunku miesięcznym

301/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 18

od dnia 10.11.2020 do dnia

31.12.2020

76,26zł

w stosunku miesięcznym

302/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 24,00m2 pod garaż blaszak  nr 15

od dnia 01.01.2021
 

41,82zł

w stosunku miesięcznym

303/2020

08.12.2020

Gospodarstwo Rybackie
„Biała Nida”

Karsznice 87A

28-386 Małogoszcz

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki  na dz.nr 395 o pow.

w tej części 2,25m2 z przeznaczeniem na sprzedaż ryb

od dnia 21.12.2020 do dnia 23.12.2020

307,50zł

jednorazowo

304/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 24,00m2 pod garaż blaszak  nr 16

od dnia 01.01.2021
 

41,82zł

w stosunku miesięcznym

305/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 23

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

306/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 27

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

307/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 176/4 o pow. w tej części 15,00m2

od dnia 01.01.2021
 

25,83zł

w stosunku miesięcznym

308/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 24,00m2 pod garaż blaszak  nr 25

od dnia 01.01.2021
 

41,82zł

w stosunku miesięcznym

309/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 13

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

310/2020

08.12.2020

„AN MED” Anna Gołdyn

Jędrzejów ul. Feliksa Przypkowskiego 62/10

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 23

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

311/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 19

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

312/2020

08.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2 pod garaż blaszak  nr 14

od dnia 01.01.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

313/2020

08.12.2020

Koło Gospodyń Wiejskich

w Potoku Małym

Użyczenie części nieruchomości położonej w obr. msc. Potok Mały oz. jako dz. Nr 699 o pow. 1000m2 oraz domek letniskowy

od dnia 01.12.2020

do dnia 28.02.2021

bezpłatnie

314/2020

08.12.2020

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 463, w celu budowy gazociągu i przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

1.083,63zł

315/2020

08.12.2020

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 01 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 1/3, w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

1.039,35zł

316/2020

08.12.2020

Punkt Zbiorczy Padliny

Włoszczowa

ul. Przedborska 87

 

Odbiór własnym transportem padłych zwierząt  gospodarskich  z terenu Gminy Jędrzejów

od dnia

01.01.2021

do dnia

31.12.2021

108,00zł

ryczałt miesięczny

317/2020

14.12.2020

------------

umowa anulowana

--------

--------

318/2020

16.12.2020

Przychodnia Weterynaryjna „DINO” w Jędrzejowie

ul. Zygmunta Krasińskiego 25

Sprawowanie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami (psy, koty) z dojazdem

od dnia 01.01.2021

do dnia 31.12.2021

zgodnie
z cennikiem zawartym
w § 1 umowy

319/2020

21.12.2020

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z.o.o.
Mińsk Mazowiecki

ul. Kolejowa 28

Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, Romana Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic

do dnia 16.09.2021

2.018.350,16zł

320/2020

28.12.2020

Stowarzyszenie „Jędrzejowska Galeria na Szlaku”

ul. Armii Krajowej 9

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przed Muzeum im. Przypkowskich o pw. w tej części 15,00m2 z przeznaczeniem na umiejscowienie przyczepy gastronomicznej do sprzedaży lodów wraz z parasolami i stolikami

od dnia 01.01.2021

do dnia 30.06.2021

332,10zł

w stosunku miesięcznym

321/2020

28.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 14

od dnia 01.01.2021 do dnia

31.03.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

322/2020

28.12.2020

------------

umowa anulowana

--------

--------

323/2020

28.12.2020

Ochotnicza Straż Pożarna

w Potoku Wielkim

Darowizna na rzecz OSP w Potoku Wielkim sprzętu, ubrań itp. wymienionych w §1 umowy

w dniu

28.12.2020

na kwotę
40.000,00zł

 

324/2020

30.12.2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX”

w Sędziszowie

Osiedle Sady 20/2

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu miasta i gminy Jędrzejów

od dnia 01.01.2021

do dnia 31.12.2022

zgodnie z § 9 umowy

325/2020

30.12.2020

FLIXBUS Polska S.A Sp. z.o.o.

ul. Fabryczna 5a

00-446 Warszawa

 

Zgoda na korzystanie przez przewoźnika
z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów

od dnia 01.01.2020
na czas nieokreślony

0,05zł i 0,04zł

za jedno zatrzymanie

326/2020

30.12.2020

POLBUS-PKS Sp. z.o.o.

ul. Joannitów 13

50-525 Wrocław

Zgoda na korzystanie przez przewoźnika
z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów

od dnia 01.01.2020
na czas nieokreślony

0,05zł i 0,04zł

za jedno zatrzymanie

327/2020

31.12.2020

Michał Kwapień

Usługi Transportowe

w Jędrzejowie

ul. Kielecka 25

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jędrzejów

od dnia

04.01.2021

do dnia 31.12.2021

1,78zł

za 1 km

328/2020

31.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 7

od dnia 01.01.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

329/2020

31.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 11

od dnia 01.01.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

330/2020

31.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 3

od dnia 01.01.2021 do dnia

31.12.2021

63,96zł

w stosunku miesięcznym

331/2020

31.12.2020

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Szumilas”

w Busku – Zdroju

ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 68

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow.

w tej części 10m2 (parking przed sklepem WAFELEK) z przeznaczeniem na reklamę produktów przedsiębiorstwa

od dnia

01.01.2021

do dnia 31.12.2021

115,62zł

w stosunku miesięcznym

332/2020

31.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Bartosza Głowackiego ozn.
w jako działka Nr 250/6  o powierzchni w tej części  4,00 m2

od dnia 01.03.2021 do dnia

31.12.2021

67,65zł

w stosunku miesięcznym

333/2020

31.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Bartosza Głowackiego ozn. w jako działka Nr 250/6  o powierzchni w tej części  2,00 m2 pod stanowisko handlowe ozn Nr 1

od dnia 01.01.2021 do dnia

31.12.2021

52,89zł

w stosunku miesięcznym

334/2020

31.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Bartosza Głowackiego ozn. w jako działka Nr 250/6  o powierzchni w tej części  4,00 m2

od dnia 01.01.2021 do dnia

31.12.2021

67,65zł

w stosunku miesięcznym

335/2020

31.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 6

od dnia 01.01.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

336/2020

31.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 4

od dnia 01.01.2021 do dnia

31.12.2021

63,96zł

w stosunku miesięcznym

337/2020

31.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  18,00m2 pod stanowisko handlowe nr 1

od dnia 01.01.2021 do dnia

31.12.2021

615,00zł

w stosunku miesięcznym

338/2020

31.12.2020

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,50m2 pod stanowisko handlowe nr 2

od dnia 01.01.2021 do dnia

31.12.2021

79,95zł

w stosunku miesięcznym

 
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek (beatap)
Data wytworzenia:
2021-01-19
Data publikacji:
2021-01-19
Data ostatniej zmiany:
2021-01-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 12:18:16, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)