Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ GMINĘ JĘDRZEJÓW W 2019 ROKU

NUMER UMOWY

DATA ZAWARCIA UMOWY

Z KIM ZOSTAŁA  ZAWARTA

CZEGO DOTYCZY UMOWA

OKRES TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO

1/2019

02.01.2019

Prywatny Gabinet Psychiatryczny

w Jędrzejowie

ul. 3 Maja 64

 

Przeprowadzanie badań psychiatrycznych
i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez GKRPA w Jędrzejowie

od dnia

02.01.2019

do dnia 31.12.2019

160,00zł

za 1 opinię

2/2019

02.01.2019

Osoba fizyczna

Przeprowadzanie badań psychologicznych 
i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez GKRPA w Jędrzejowie

od dnia

02.01.2019

do dnia 31.12.2019

150,00zł

za 1 opinię

3/2019

02.01.2019

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

 

Przekazanie dotacji dla ZPOZ na prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. uzależnień dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Jędrzejów, dotkniętych problemem uzależnienia

od dnia

02.01.2019

do dnia

31.12.2019

55.000,00zł

dotacja

od Gminy

4/2019

02.01.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Jędrzejowie.

 

od  dnia

03.01.2019
do dnia 06.06.2019

35,00zł
za 1 godzinę

5/2019

02.01.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Jędrzejowie.

 

od  dnia

03.01.2019
do dnia 06.06.2019

35,00zł
za 1 godzinę

6/2019

02.01.2019

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie

ul. Feliksa Przypkowskiego 28A

Wykonanie prac konserwacyjno – melioracyjnych
na dz. Nr 463 i 465 w msc. Wolica

do dnia 30.01.2019

6.500,00zł

7/2019

04.01.2019

Usługi Oczyszczania „POLTER”

w Jędrzejowie

ul. Ogrodowa 20

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta
i Gminy Jędrzejów

od dnia 04.01.2019

do dnia 03.01.2021

6432307,20zł

8/2019

04.01.2018

Przychodnia Weterynaryjna „Dino” Jędrzejów

ul. Krasińskiego 25

 

Sprawowanie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami ( psy, koty) z dojazdem do miejsca zgłoszonego

od dnia 01.01.2019

do dnia 31.12.2019

1500,00zł

w stosunku miesięcznym + za dodatkowe usługi zg. § 1 umowy

9/2018

08.01.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki przed Domem Handlowym „Piast” na dz.nr 395 o pow. w tej części  2,00m2 pod stanowisko handlowe

od dnia

01.01.2019

do dnia 31.03.2019

115,62zł

w stosunku miesięcznym

10/2019

08.01.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 03 miasta  Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 328, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

701,10zł

jednorazowo

11/2019

09.01.2019

Firma PHU „OGROMAR”

Tumlin Dąbrówka 58/1

26-050 Zagnańsk

Wykonanie montaży ogrodzenia panelowego altany rekreacyjnej i siłowni plenerowej w msc. Podchojny na dz. Nr 463 o łącznej długości 82,56 mb

do dnia

30.07.2019

2.604,00zł

12/2019

09.01.2019

Firma Instalatorstwo Elektryczne PHU
„SOS ELEKTRYK”

w Potoku Wielkim 83E

Wykonanie montażu instalacji odgromowej dla budynku świetlicy wiejskiej w Wolicy

do dnia 30.07.2019

1.900,00zł

13/2019

10.01.2019

Centrum Kultury
w Jędrzejowie

Al. J. Piłsudskiego 3

Wycięcie 1 drzewa rosnącego na dz. Nr 290 ob. 0005 miasta Jędrzejowa wraz z uporządkowaniem  terenu po wycince

do dnia

28.02.2019

drzewo
w zamian
za wykonaną pracę

14/2019

10.01.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr Potok Wielki ozn. jako dz. Nr 1114, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

2.108,22zł

jednorazowo

15/2019

10.01.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr Łysaków pod Lasem ozn. jako dz. Nr 601, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

5.120,49zł

jednorazowo

16/2019

10.01.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 m. Jędrzejowa na dz. Nr 511/4 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia 01.01.2019

do dnia 31.03.2019

61,50zł

w stosunku miesięcznym

17/2019

10.01.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 06 m. Jędrzejowa na dz. Nr 235/1 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia 01.01.2019

do dnia 31.03.2019

61,50zł

w stosunku miesięcznym

18/2019

10.01.2019

Osoba fizyczna

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania
z Internetu, e – usług” – działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Gminie Jędrzejów

od dnia 10.01.2019

do dnia 31.03.2019

4.600,00zł

19/2019

10.01.2019

Osoba fizyczna

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania
z Internetu, e – usług” – działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Gminie Jędrzejów

od dnia 10.01.2019

do dnia 31.03.2019

4.600,00zł

20/2019

10.01.2019

Osoba fizyczna

Przeprowadzenie 5 szkoleń stacjonarnych dla 60 mieszkańców Gminy Jędrzejów powyżej 25 roku życia w ramach projektu pn. „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu,
e – usług” – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Gminie Jędrzejów

od dnia 10.01.2019

do dnia 27.03.2019

6.000,00zł

21/2019

10.01.2019

Osoba fizyczna

Przeprowadzenie 5 szkoleń stacjonarnych dla 60 mieszkańców Gminy Jędrzejów powyżej 25 roku życia w ramach projektu pn. „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu,
e – usług” – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Gminie Jędrzejów

od dnia 10.01.2019

do dnia 27.03.2019

6.000,00zł

22/2019

11.01.2019

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Zagaje ozn. jako dz. Nr 150/3, 275/1, 275/2,307, 308, 309, 310, 336/33,336/35, 336/36, 336/68, 357/2, 358, 359/1, 642/1, 643,651 w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

32.206,32zł

jednorazowo

23/2019

14.01.2019

Orange Polska S.A

w Warszawie

Al. Jerozolimskie 160

Najemca zrezygnował z podpisania umowy

------------

-----------

24/2019

14.01.2019

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Łysaków Drugi ozn. jako dz. Nr 238/3, w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

2.646,96zł

jednorazowo

25/2019

14.01.2019

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Łysaków pod Lasem ozn. jako dz. Nr 152, w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

1.899,12zł

jednorazowo

26/2019

14.01.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr Potok Wielki ozn. jako dz. Nr 553, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

776,13zł

jednorazowo

27/2019

14.01.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr 05 m. Jędrzejowa na dz. Nr 472 o pow. w tej części 0,0557ha

od dnia 01.02.2019

do dnia 31.01.2022

150,00zł

w stosunku rocznym

28/2019

23.01.2019

PUBI LOKUM

w Jędrzejowie

ul. Mieszka I 10A

Najemca zrezygnował z podpisania umowy

------------

-----------

29/2019

23.01.2019

Autorska Pracownia Projektowa „APP-IN”

w Jędrzejowie

ul. Bolesława Chrobrego 1/50

Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz
z wymaganymi załącznikami i analizami.

 

od dnia

02.01.2019

do dnia 30.12.2019

166,05zł

za każdy projekt decyzji

30/2019

24.01.2019

PHU Emarkecik.pl

w Jędrzejowie

ul. Adolfa Dygasińskiego54a

Wykonanie oraz dostawa 120szt. kompletów materiałów szkoleniowo - promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu,
e – usług” – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Gminie Jędrzejów

7 dni od dnia podpisania umowy

3.177,83zł

31/2019

24.01.2019

Firma TECHKOMP

w Jędrzejowie

ul. Prosta 1

Sprzedaż i dostawa 24szt. laptopów

7 dni od dnia podpisania umowy

26.376,00zł

32/2019

29.01.2019

Radny

Kowalski Paweł

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

33/2019

29.01.2019

Osoba fizyczna

Najemca zrezygnował z podpisania umowy

------------

-----------

34/2019

29.01.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 w miejscu zaznaczonym na mapie stanowiącym załącznik do umowy

od dnia

30.10.2019

do dnia 03.11.2019

615,00zł

za całość

35/2019

29.01.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe
nr 6

w dniu

20.04.2019

61,50zł

za całość

36/2019

29.01.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr Książe - Skroniów ozn. jako dz. Nr 157, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

693,72zł

jednorazowo

37/2019

31.01.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 11 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 1 /2, 35/1, 38/2
w celu budowy gazociągu i przyłącza gazowego ś/c

na czas nieokreślony

1.783,50zł

jednorazowo

38/2019

01.02.2019

Firma Gastronomiczna „Gracja”

w Jędrzejowie

plac T. Kościuszki 19

Przyjmuje do realizacji usługę cateringową w postaci serwisu kawowego lub/ i dania gorącego na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e – usług” – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Gminie Jędrzejów

od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2019

cena jednostkowa:

10,00zł  za serwis kawowy

12,00zł za danie gorące

39/2019

04.02.2019

PHU „GALERIA CIEPŁA”

ul. Boczna 77

26-502 Jastrząb

Montaż kominka powietrznego w budynku świetlicy wiejskiej w Książe – Skroniowie.

do dnia

15.04.2019

14.000,00zł

40/2019

05.02.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Jędrzejowie.

od dnia 05.02.2019
do dnia 18.06.2019

35,00zł

za jedną godzinę

41/2019

05.02.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Jędrzejowie

od dnia 05.02.2019
do dnia 18.06.2019

35,00zł

za jedną godzinę

42/2019

06.02.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr Potok Wielki ozn. jako dz. 104, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

1.399,74zł

jednorazowo

43/2019

06.02.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr Skroniów ozn. jako dz. Nr 546, w celu budowy gazociągu i przyłącza gazowego ś/c

na czas nieokreślony

4.606,35zł

jednorazowo

44/2019

13.02.2019

Osoba fizyczna

Wynajem gruntu położonego w obr. msc. Jasionna na dz.nr 212/2 o pow. 0.0500ha

od dnia

15.03.2019

do dnia 28.02.2022

335,79zł

w stosunku miesięcznym

45/2019

18.02.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  24,00m2 pod garaż blaszak  nr 45

od dnia

01.04.2019

do dnia 31.03.2022

41,82zł

w stosunku miesięcznym

46/2019

18.02.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 6

od dnia

01.03.2019

do dnia 29.02.2020

76,26zł

w stosunku miesięcznym

47/2019

20.02.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  24,00m2 pod garaż blaszak  nr 26

od dnia

01.03.2019

do dnia 28.02.2022

41,82zł

w stosunku miesięcznym

48/2019

20.02.2019

Osoba fizyczna

Wynajem gruntu położonego w obr. 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 212/3 o pow. 50m2

od dnia

01.03.2019

do dnia 31.05.2019

61,50zł

za cały okres najmu

49/2019

26.02.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 537/2, w celu budowy gazociągu i przyłącza gazowego

na czas nieokreślony

864,69zł

jednorazowo

50/2019

26.02.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 09 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. 101/2, 102/2, 103/2, 104/2, 105/2 w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

2.186,94zł

jednorazowo

51/2019

27.02.2019

„Destrukt” Kielce

ul. Krakowska 280

Odbiór i zniszczenie 68,8 mb dokumentacji niearchiwalnej kat. B

od dnia podpisania umowy do dnia 29.03.2019

1.353,26zł

52/2019

27.02.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr Potok Mały ozn. jako dz. 454/2, 658/1, 709/2, w celu budowy przyłącza kablowego oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej

na czas nieokreślony

1.173,42zł

jednorazowo

53/2019

27.02.2019

Klub Sportowy
„Naprzód Jędrzejów”

ul. Sportowa 1

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 28.02.2019
do dnia 31.12.2019

265.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

54/2019

27.02.2019

Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski
Piaski nr 173a

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 28.02.2019
do dnia 31.12.2019

133.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

55/2019

27.02.2019

Ludowy Klub Sportowy „ZRYW”
Skroniów

Skroniów 63A

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”.

od dnia 01.03.2019
do dnia 31.12.2019

70. 000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

56/2019

27.02.2019

Klub Sportowy „ELMAR”
 Jędrzejów

ul. Sadowa 27

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej halowej i wspieranie młodych talentów”.

od dnia 01.04.2019
do dnia 31.12.2019

10. 000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

57/2019

27.02.2019

Młodzieżowy Klub Sportowy „FOOTBALL ACADEMY JĘDRZEJÓW”

w Jędrzejowie ul. Mieszka I 6/18

Realizacja zadania publicznego pt. „ Podniesienie szkolenia w piłce nożnej dzieci w wieku 4-14 lat”

od dnia 01.03.2019

do dnia 31.12.2019

8.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

58/2019

28.02.2019

Muzeum Przypkowskich
w Jędrzejowie

Plac Tadeusza Kościuszki 7

Wycięcie dwóch  drzew rosnących w parku miejskim w obr 06 miasta Jędrzejowie na dz. Nr 250/6 wraz
z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

30.06.2019

drzewo jako materiał opałowy za wykonaną pracę

59/2019

01.03.2019

Liga Obrony Kraju

w Jędrzejowie

Brzeźnica 23B

Realizacja zadania publicznego pn. „Szkolenie
i współzawodnictwo sportowe w zakresie strzelectwa sportowego”

od dnia 02.03.2019
do dnia 31.12.2019

6.500,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

60/2019

01.03.2019

Związek Harcerstwa Polskiego

Komenda Hufca w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Realizacja zadania publicznego pt. „Aktywnie i zdrowo spędzamy czas”

od dnia 06.05.2019
do dnia 31.12.2019

5.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

61/2019

01.03.2019

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie
w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Realizacja zadania publicznego pt. „Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności Olimpiad Specjalnych

od dnia 02.03.2019
do dnia 26.06.2019

8.500,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

62/2019

01.03.2019

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ Nadir”

w Jędrzejowie

ul. F. Przypkowskiego  43

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Szkolenie
i uczestnictwo w rywalizacji sportowej sekcji lekkiej atletyki i strzeleckiej ”

od dnia 02.03.2019
do dnia 31.12.2019

15.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

63/2019

01.03.2019

Jędrzejowski Klub Bokserski

w Jędrzejowie

Realizacja zadania publicznego pt. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe”  - szkolenie zawodników oraz organizacja imprez bokserskich

od dnia 02.03.2019
do dnia 28.12.2019

4.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

64/2019

01.03.2019

Jędrzejowski Klub Kolarski

w Jędrzejowie

Realizacja zadania publicznego pt.” Popularyzacja kolarstwa”

od dnia 01.04.2019
do dnia 31.12.2019

5.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

65/2019

01.03.2019

Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne

Aleja Józefa Piłsudskiego 3

Realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego i organizacja VIII Jędrzejowskich Spotkań Chóralnych”

od dnia 02.03.2019
do dnia 31.12.2019

18.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

66/2019

01.03.2019

Stowarzyszenie
„Hej Jędrzejowskie Grajki”

Realizacja zadania pn. „ Jędrzejowskie Grajki lokalnym dziedzictwem”

od dnia

01.05.2019

do dnia 31.10.2019

5.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

67/2019

01.03.2019

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne
w Wojtyszkach

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych - część I

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

8,61zł

za 1 zwierzę,

za każdą dobę pobytu

68/2019

01.03.2019

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne
w Wojtyszkach

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych w tym odbiór, transport i zapewnienie opieki odłowionym bezdomnym zwierzętom - część II

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

8,61zł

za 1 zwierzę,
za każdą dobę pobytu

300,00zł za odbiór i przetransportowanie do schroniska

69/2019

04.03.2019

Ochotnicza Straż Pożarna

w Mnichowie

Wycięcie 13 drzew rosnących w msc. Mnichów na dz. Nr 138 wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

30.12.2019

drzewo jako materiał opałowy za wykonaną pracę

70/2019

04.03.2019

Pracownia Architektoniczna IN

w Jędrzejowie

ul. Mikołaja Reja 6

Wykonanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów”

do dnia 31.05.2019

15.000,00zł

71/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

od dnia 09.05.2019
do dnia 13.11.2019

25,00zł

za 1 godzinę

72/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

od dnia 13.03.2019
do dnia 20.11.2019

25,00zł

za 1 godzinę

73/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piaskach

od dnia 06.04.2019
do dnia 23.11.2019

25,00zł

za 1 godzinę

74/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piaskach

od dnia 11.05.2019
do dnia 23.11.2019

25,00zł

za 1 godzinę

75/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piaskach

od dnia 28.09.2019
do dnia 09.11.2019

25,00zł

za 1 godzinę

76/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piaskach

od dnia 28.09.2019
do dnia 09.11.2019

25,00zł

za 1 godzinę

77/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piaskach

od dnia 16.03.2019
do dnia 01.06.2019

25,00zł

za 1 godzinę

78/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mnichowie

od dnia 14.03.2019
do dnia 26.11.2019

25,00zł

za 1 godzinę

79/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

od dnia 12.03.2019
do dnia 29.11.2019

25,00zł

za 1 godzinę

80/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łysakowie

od dnia 19.03.2019
do dnia 12.11.2019

25,00zł

za 1 godzinę

81/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od dnia 13.03.2019
do dnia 27.11.2019

25,00zł

za 1 godzinę

82/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Podchojnach

od dnia 11.03.2019
do dnia 19.11.2019

25,00zł

za 1 godzinę

83/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Podchojnach

od dnia 09.06.2019
do dnia 26.11.2019

25,00zł

za 1 godzinę

84/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jasionnie

od dnia 24.05.2019
do dnia 15.11.2019

25,00zł

za 1 godzinę

85/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jasionnie

od dnia 18.03.2019
do dnia 8.11.2019

25,00zł

za 1 godzinę

86/2019

06.03.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim

od dnia 22.03.2019
do dnia 11.10.2019

25,00zł

za 1 godzinę

87/2019

07.03.2019

Usługi Informatyczne SONO

Piaski 194

Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

do dnia 01.04.2019

9.839,14zł

88/2019

08.03.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,50m2 pod stanowisko handlowe nr 2

od dnia

01.04.2019

do dnia 30.06.2020

79,95zł

w stosunku miesięcznym

89/2019

08.03.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz.nr 156 o pow. w tej części 6,60m2 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 1

od dnia

01.04.2019

do dnia 31.03.2022

146,37zł

w stosunku miesięcznym

90/2019

08.03.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz.nr 156 o pow. w tej części 6,60m2 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 2

od dnia

01.04.2019

do dnia 31.03.2022

146,37zł

w stosunku miesięcznym

91/2019

08.03.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki przed Domem Handlowym „Piast” na dz.nr 395 o pow. w tej części  2,00m2 pod stanowisko handlowe

od dnia

01.04.2019

do dnia 31.03.2022

115,62zł

w stosunku miesięcznym

92/2019

08.03.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 11 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 212/10, w celu budowy gazociągu i przyłącza gazowego

na czas nieokreślony

1.680,18zł

jednorazowo

93/2018

08.03.2019

Stowarzyszenie Zwykłe „Brzeźnica River”

Użyczenie do używania część nieruchomości w obr. msc. Wólka ozn. jako dz. nr 123

od dnia 8.03.2019
do dnia 07.03.2024

bezpłatnie

94/2018

11.03.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr Brus ozn. jako dz. Nr 123, 191, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

801,96zł

jednorazowo

95/2019

14.03.2019

Firma GT – BUS

Bławatków

ul. Kielecka 48

26-065 Piekoszów

 

Zgoda na korzystanie przez przewoźnika z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów

od dnia 14.03.2019
na czas nieokreślony

0,05zł

za jedno zatrzymanie

96/2019

18.03.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 06 miasta Jędrzejowa na dz.nr 235/1 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia

01.04.2019

do dnia 31.12.2019

61,50zł
w stosunku miesięcznym

97/2019

18.03.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 511/4 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia

01.04.2019

do dnia 31.12.2019

61,50zł
w stosunku miesięcznym

98/2019

19.03.2019

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FIRMSERWIS”

w Nagłowicach

ul. M. Reja 61A

Wykonanie usługi polegającej na poziomym sprzątaniu ulic miejskich okrawężnikowanych
na terenie miasta Jędrzejowa

do dnia

30.04.2019

997,92zł

za 1 km obustronnego sprzątania ulic

99/2019

19.03.2019

Osoba fizyczna

Opracowanie technologii robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestycyjnego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla przebudowy dróg gminnych, dojazdowych
i wewnętrznych w msc. Piaski – Kopaniny, Sudół – Prząsław,  Gozna, Lścin, Jasionna oraz w Jędrzejowie ul. Dojazd

od dnia 19.03.2019

do dnia 29.03.2019

4.200,00zł

łącznie

100/2019

19.03.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 10 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 30/4, 31/4, 32/4,33/4, w celu budowy sieci gazowej wraz z przyłączem

na czas nieokreślony

2.115,60zł

jednorazowo

101/2019

25.03.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 44

od dnia

01.04.2019

do dnia 31.03.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

102/2019

25.03.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 43

od dnia

01.04.2019

do dnia 31.03.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

103/2019

25.03.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 32

od dnia

01.04.2019

do dnia 31.12.2019

76,26zł

w stosunku miesięcznym

104/2019

25.03.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 03 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 212/5, 212/16,423, w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia

na czas nieokreślony

2.949,54zł

jednorazowo

105/2019

25.03.2019

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Lasków ozn. jako dz. Nr 740, w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

771,21zł

jednorazowo

106/2019

25.03.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Potok Wielki ozn. jako dz. Nr 553, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

222,63zł

jednorazowo

107/2019

25.03.2019

Firma „Środowisko
 i Innowacje”

Sp.  z o.o. Warszawa

ul. Marynarska 15

Wykonanie usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych w 2019 roku z terenu gminy Jędrzejów

do dnia 10.10.2019

6,47zł

za 1m2

108/2019

28.03.2019

Mahir Kebab Hasan Temiz

w Jędrzejowie

ul. Prosta 2

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie przy ul. Prostej na dz. Nr 223/3 o pow. w tej części 9,00m2 z przeznaczeniem pod ustawienie stolików wraz z krzesełkami

od dnia

01.04.2019

do dnia

30.06.2019

199,26zł

w stosunku miesięcznym

109/2019

28.03.2019

Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych CO i GAZ w Jędrzejowie ul. Św. Barbary 14

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w msc. Książe – Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów – etap II – obejmujący budowę sieci wodociągowej w msc. Mnichów wraz z ujęciem wody

od dnia podpisania umowy do dnia 30.07.2019

25.830,00zł

110/2019

29.03.2019

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z elementami socjoterapii dla dzieci z „grup ryzyka” wraz z dożywianiem, w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie

od dnia

01.04.2019

do dnia 31.12.2019

85.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

111/2019

29.03.2019

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie półkolonii organizowanych w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie

od dnia 01.07.2019

do dnia

26.07.2019

15.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

112/2019

29.03.2019

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RELAKS” w Jędrzejowie

ul. Dojazd 1M

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację osób uzależnionych od alkoholu oraz zagospodarowanie czasu wolnego tym osobom i ich rodzinom w klubach abstynenckich

od dnia

01.04.2019

do dnia 31.12.2019

20.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

113/2019

29.03.2019

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Jędrzejowie

Plac Tadeusza Kościuszki 19

Organizacja Międzyszkolnego konkursu o tematyce narkomanii dla uczniów szkół podstawowych oraz imprezy podsumowującej pt. „ Wybieram marzenia, a nie uzależnienia”

od dnia

03.04.2019

do dnia 29.06.2019

2.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

114/2019

29.03.2019

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie kolonii pod nazwą „Żyj z zasadami”

od dnia 01.05.2019

do dnia

30.09.2019

50.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

115/2019

29.03.2019

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Płochocińska 29

Dostarczenie, wynajem i obsługa przenośnej toalety na terenie przyległym do „ Miasteczka ruchu drogowego” w Jędrzejowie przy ul. Górnej

od dnia 01.04.2019

do dnia 30.11.2019

279,00zł

netto

w stosunku miesięcznym

116/2019

01.04.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 04 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 55, w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia

na czas nieokreślony

1.873,29zł

jednorazowo

117/2019

02.04.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 65

od dnia 01.04.2019
do dnia 31.03.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

118/2019

02.04.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 65

od dnia 01.04.2019
do dnia 31.03.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

119/2019

02.04.2019

Powiat Jędrzejowski reprezentowany przez Starostę  Pawła Farynę i Wicestarostę Marię Barańską

Użyczenie części nieruchomości oznaczonej 
w rejestrach ewidencji gruntów 04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 396/15 o pow.  2147 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym  Gminy Jędrzejów .

od dnia
26.03 2019

do dnia
25.05.2049

nieodpłatnie

120/2019

04.04.2019

Deloitte  Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k

z siedzibą w Warszawie
ul. Jana Pawła  II 22

Świadczenie usług doradztwa  podatkowego dotyczących bieżących rozliczeń  Zamawiającego .

na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

łączna suma wynagrodzenia netto należnego wykonawcy  nie przekroczy  równowartości
w złotych 

kwoty 30 tys EUR

121/2019

04.04.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  4,00m2 pod stanowisko handlowe nr 5

od dnia

01.04.2019

do dnia 31.03.2022

246,00zł

w stosunku miesięcznym

122/2019

08.04.2019

Usługi Kurkowski

Kielce

ul. Bp. Jaworskiego 10/18

Wykonanie monitoringu jakości wód opadowych
z terenu miasta Jędrzejowa.

30.11.2019

9.200,00zł

123/2019

09.04.2019

TRAFPROJECKT

Elwira Masłowska

ul. Pocieszka 14/6

25-519 Kielce

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na obszarze Strefy Płatnego Parkowania (SPP)

w Jędrzejowie

do dnia

31.10.2019

18 200,00 zł

brutto

 

124/2019

10.04.2019

Przedsiębiorstwo „RRBIS”

w Jędrzejowie
ul. Armii Krajowej 3/15

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy
„ Modernizacji i doposażeniu świetlicy wiejskiej
w Łysakowie”

do dnia 30.08.2019

3.790,00zł

brutto

125/2019

10.04.2019

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TIS

Szczecno 160

26-015 Pierzchnica

Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej
w Łysakowie pod Lasem

do dnia 16.08.2019

239.274,93zł

brutto

126/2019

11.04.2019

Osoba fizyczna

Wycięcie 2 drzew rosnących w pasie drogowym
w msc. Prząsław na dz. Nr 399/2 wraz
z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2019

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

127/2019

15.04.2019

Osoba fizyczna

Przekazanie odpłatne na rzecz Gminy Jędrzejów prawo własności  do odcinka  sieci wodociągowej  usytuowanej w rejonie  Osiedla Górki Grabowskie w Jędrzejowie  na działce  o nr ewidencyjnym  5/2 obr. 0007 Jędrzejów  - wykonanej na jego koszt

 w dniu 15.04.2019

 

10. 626,05 zł brutto

128/2019

16.04.2019

Spółdzielnia Usługowo-Zaopatrzeniowa  Rolników
i Kółek Rolniczych

ul. Rakowska 33a

Zakup tłucznia drogowego  i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych tłuczniowych.

do dnia 15.12.2019

282 660,00

brutto

129/2019

16.04.2019

Rejonowy Związek Spółek Wodnych 

ul. Przypkowskiego

 28 A

 

konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej  na obiekcie Chorzewa : Rów R-5 na odcinku 280 mb., Rów R-8 na odcinku 400 mb., Rów Struga Chorzewa na odcinku 450 mb.

do 25.11.2019

9 500,00 zł brutto

130/2019

25.04.2019

Osoba fizyczna

Wycięcie 3  drzew gatunku topola kanadyjska   rosnących w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Sudół na dz. Nr 512/2.

do 30.06.2019

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

131/2019

25.04.2019

Centrum Kultury

w Jędrzejowie

Al. Józefa

Piłsudskiego 3

 

Przekazanie przez Gminę Jędrzejów  dla Centrum Kultury w Jędrzejowie dotacji z przeznaczeniem  na organizację imprez  o charakterze profilaktycznym

do dnia 30.12.2019

37.000,00 zł

dotacja Gminy Jędrzejów

132/2019

25.04.2019

PGE Dystrybucja S.A.

w Lublinie

ul. Garbarska 21 a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów  obrębu 06 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 497 oraz obr. 08 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 154/2 , w celu budowy przyłącza  kablowego niskiego napięcia

na czas nieokreślony

1.376,37 zł

brutto jednorazowo

133/2019

26.04.2019

Osoba fizyczna

Pełnienie usługi nadzoru  inwestorskiego  nad realizacją zadań: Przebudowa drogi gminnej  nr  328001 T Piaski – Kopaniny, Przebudowa drogi gminnej Sudół Prząsław  do obwodnicy Jędrzejowa Przebudowa drogi gminnej  nr 328058 ul. Dojazd
w Jędrzejowie . Przebudowa drogi w miejscowości Gozna. Przebudowa drogi gminnej  nr 328029T
ul. Strażackiej w Jędrzejowie.

od dnia

15.05.2019

do dnia

14.08. 2019

14 000,00 zł

brutto

134/2019

29.04.2019

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów  obr. 05 miasta Jędrzejowa  jako działka Nr 395 o pow w tej części  9,00 m2 położonego w Jędrzejowie  przy pl. T. Kościuszki 19.

od dnia 01.05.2019 do dnia

31.07.2019

199,26 zł

w stosunku miesięcznym

135/2019

06.05.2019

Osoba fizyczna

Wycinka dwóch drzew gatunku jesion wyniosły oraz kasztanowiec zwyczajny rosnących w pasie drogowym drogi gminnej  w miejscowości Gozna.

 

do dnia 30.06.2019

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

136/2019

06.05.2019

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów obr. 04 miasta Jędrzejowa jako działka  Nr 176/7 o pow. 249,00 m2

od dnia 01.06.2019 do dnia 

31.05.2022

85,00 zł
w stosunku  rocznym

137/2019

06.05.2019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Bogusław Zbierański Tarnawa 29
 28-340 Sędziszów

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach  ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 128/2 o pow. w tej części  1,00 m2

od dnia 01.06.2019 do dnia

31.05.2022

61,50 zł
w stosunku miesięcznym

138/2019

07.05.2019

Osoba fizyczna

diagnoza, monitoring oraz strategia rozwiązywania problemów uzależnień i innych zagrożeń  społecznych ( m.in. wykluczenia społeczne, przemoc  domowa i środowiskowa według metodologii wykonawcy.

od dnia 13.05.2019 do dnia

28.06. 2019

3 900,00 zł brutto

139/2019

07.05.2019

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Skroniowie

Użyczenie biorącemu do używania nieruchomości  oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów  obrębu Skroniów jako działka  Nr 533/1 o powierzchni  1,070 ha

od dnia 24.04.2019 do dnia 23.04.2026

nieodpłatnie

140/2019

08.05.2019

Osoba fizyczna

Oddanie najemcy części gruntu, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka  Nr 149 o powierzchni w tej części 20,00 m2

od dnia 01.05.2019

do dnia

30.11. 2019

36,90 zł.

w stosunku miesięcznym

141/2019

08.05.2019

Osoba fizyczna

 

Najem części gruntu położonego w  obr. 04 miasta Jędrzejowa oznaczonego w rej. ewid. gruntów  jako działka Nr 152/11  o pow. Nr 24,00 m2 pod garaż blaszak o nr 46

od dnia 01.06.2019 do dnia

31.05.2022

41,82  zł
w stosunku miesięcznym

142/2019

09.05.2019

Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o.

ul. Głowackiego 93

Jędrzejów

Przebudowy dróg gminnych  w ramach  usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące:

a)CZĘŚĆ I Przebudowę drogi gminnej  nr 328001 T Piaski – Kopaniny.

b) CZĘŚĆ IV Przebudowę drogi w miejscowości Gozna  na działkach o nr ewid 534/2, 535/2,536/2 537/2 538/2 539/2,540/2 .

do dnia 31.07.2019

 

CZĘŚĆ I

140 606,22 zł brutto

CZĘŚĆ IV

88 117,20 zł brutto

 

143/2019

09.05.2019

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.
w Kielcach
ul. Ściegiennego 268a

Przebudowy dróg gminnych  w ramach  usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące:

CZĘŚĆ II Przebudowa drogi gminnej  Sudół – Prząsław do obwodnicy Jędrzejowa na działkach :

o nr ewid.  511/2 obręb 31 Sudół i nr 399/2

obręb 27 Prząsław .

 

do dnia 31.07.2019

 

278 407,06 zł brutto

 

 

144/2019

09.05.2019

PRD Starachowice

Adrian Cieśla

ul. Benedyktyńska 11

27-200 Starachowice

Przebudowy dróg gminnych  w ramach  usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmujące:

a) CZĘŚĆ III Przebudowę drogi gminnej  nr 328058 T ul. Dojazd w Jędrzejowie,

b) CZĘŚĆ V Przebudowę drogi gminnej  nr 328029 T

ul. Strażackiej w Jędrzejowie

do dnia 31.07.2019

 

CZĘŚĆ III

131 822,79 zł

brutto

CZĘŚĆ V

91 944, 84 zł brutto

 

 

145/2019

09.05.2019

------------------

Rezygnacja z podpisania umowy

-------------

------------

146/2019

16.05.2019

Stowarzyszenie „ Jędrzejowska Galeria na Szlaku”

ul. Armii Krajowej 9

28-300 Jędrzejów

Wynajem części gruntu komunalnego położonego w Jędrzejowie przed Muzeum im. Przypkowskich  oznaczonego w rej. ewid. gruntów   jako działka 395 o pow. w tej części 15,00 m2.

od dnia 20.05.2019
  do dnia
19. 08.2019

332,10 zł
w stosunku miesięcznym

147/2019

20.05.2019

Osoba fizyczna

Wynajem nieruchomości komunalnej położonej w  06 miasta Jędrzejowa  oznaczonej  w rejestrach  ewidencji gruntów  jako działki  Nr 211/6, 211/7, 237/9, 237/10 o łącznej powierzchni 485,00 m2 zabudowanej budynkiem  o powierzchni 113,94 m2.

od dnia

01.06.2019

do dnia

31.05.2024

1.131,60 zł
w stosunku miesięcznym

 

148/2019

22.05.2019

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach  ul. Loefflera  2 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości  oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obr. 05 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 354 w celu budowy gazociągu  średniego ciśnienia  wraz z przyłączem.

na czas nieokreślony

1 280,43 zł brutto

jednorazowo

149/2019

22.05.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  Potok Mały jako działka Nr 704/3 w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia.

na czas nieokreślony

908,97 zł brutto

jednorazowo

150/2019

22.05.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  Węgleniec jako działka Nr 299 w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia

na czas nieokreślony

1.264,44 zł brutto

jednorazowo

151/2019

24.05.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego  w  obr.04 miasta Jędrzejowa oznaczonego w rej. ewid. gruntów  jako  działka Nr 152/11  o pow.  w tej części  18,00 m2 pod garaż blaszak o nr 7

od  dnia
01.06. 2019  do dnia 31.12.2020

30,75 zł.
w stosunku miesięcznym

152/2019

31.05.2019

Klub Sportowy  „Naprzód”

w Jędrzejowie

Użyczenie do używania  nieruchomości zabudowanej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów  obrębu 04 miasta Jędrzejowa  jako działka nr 272 o pow. 2.1562 ha

od dnia 01.07.2019 do dnia  30.06.2021

nieodpłatnie

153/2019

31.05.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec  oznaczonego w rejestrach ewid. gruntów jako działka  Nr 251/2  o pow. w tej części 3,50 m2 pod stoisko handlowe oznaczone nr 4.

od dnia 01.07. 2019  do dnia 

30. 06. 2020

63,96 zł brutto w stosunku miesięcznym

154/2019

31.05.2019

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Przypkowskiego 58

28-300 Jędrzejów

Użyczenie do używania nieruchomości  oznaczonej  w rejestrach  ewidencji  gruntów  obrębu  04 miasta Jędrzejowa  jako działka Nr 239/4, będącej własnością Gminy  Jędrzejów .

od dnia

22.05.2019

do dnia

 21.05.2024

nieodpłatnie

155/2019

31.05.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 212/3 o pow. w tej części 50,00m2

od dnia 01.06.2019

do dnia 31.05.2022

246,00zł

w stosunku rocznym

156/2019

31.05.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego o pow. w tej części 5,00 m2 oznaczonego w rej. ewid. gruntów  obr.06 miasta Jędrzejowa jako  działka Nr 251/2  pod stoisko handlowe przy ul. Murawiec.

od dnia 25.05.2019r  do dnia
31. 08.2019

76,26 zł
w stosunku miesięcznym

157/2019

31.05.2019

Zakład Robót Drogowo- Mostowych w Kielcach

ul. Prosta 224

 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni  bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta
i gminy Jędrzejów

do dnia 15.12.2019

49 968,75 zł brutto

158/2019

05.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 160/9 o powierzchni w tej części 18 m2 pod garaż blaszak nr 8

od dnia 01.05.2019

do dnia 30.04.2022

30,75 zł 
w stosunku miesięcznym

159/209

05.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 160/9 o powierzchni w tej części 18 m2 pod garaż blaszak nr 23

od dnia 01.06.2019

do dnia 31.05.2022

30,75 zł 
w stosunku miesięcznym

160/2019

05.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obręb  04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 160/9 o pow. w tej części 18 m2 pod garaż blaszak nr 1

od dnia

01.06.2019 do dnia 31.05.2022

30,75 zł 
w stosunku miesięcznym

161/2019

05.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obręb  04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 160/9 o pow. w tej części 18 m2 pod garaż blaszak nr 10

  od dnia  01.06.2019 do dnia 31.05.2022

30,75 zł 
w stosunku miesięcznym

162/2019

05.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 12

od dnia 01.06.2019
do dnia 31.05.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

163/2019

05.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obręb  04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 160/9 o pow. w tej części 18 m2 pod garaż blaszak nr 22.

od dnia

01.06.2019
do dnia 31.05.2022

30,75 zł 
w stosunku miesięcznym

164/2019

05.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obręb  04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 160/9 o pow. w tej części 18 m2 pod garaż blaszak nr 20.

od dnia 01.06.2019 do dnia 31.05. 2022

30,75 zł 
w stosunku miesięcznym

165/2019

05.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obręb  04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 160/9 o pow. w tej części 18 m2 pod garaż blaszak nr 4

od dnia

01.06.2019 do dnia 31.05.2022

30,75 zł 
w stosunku miesięcznym

166/2019

05.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obręb  04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 160/9 o pow. w tej części 18 m2 pod garaż blaszak nr 11.

od dnia 01.06.2019 do dnia 31.05.2022

30,75 zł 
w stosunku miesięcznym

167/2019

05.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obręb  04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 160/9 o pow. w tej części 18 m2 pod garaż blaszak nr 13.

od dnia 01.06.2019 do dnia 31.05.2022

30,75 zł 
w stosunku miesięcznym

168/2019

05.06.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 05 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 27, 28/, w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem

na czas nieokreślony

4.132,80zł

jednorazowo

169/2019

07.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obręb  04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 160/9 o pow. w tej części 18 m2 pod garaż blaszak nr 25

od dnia 01.06.2019 do dnia

31.05.2022

30,75 zł 
w stosunku miesięcznym

170/2019

07.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obręb  04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 160/9 o pow. w tej części 18 m2 pod garaż blaszak nr 3.

od dnia 01.06.2019 do dnia

31.05.2022

30,75 zł 
w stosunku miesięcznym

171/2019

07.06.2019

OBIADY DOMOWE

uL. 11 Listopada 101

28-300 Jędrzejów

Najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 45,25 m2 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. 11 Listopada 101 w Jędrzejowie.

od dnia 01.06.2019 do dnia 31.05.2022

824,10 zł 
w stosunku miesięcznym

172/2019

07.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obręb  04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 160/9 o pow. w tej części 18 m2 pod garaż blaszak nr 24.

od dnia 01.06.2019 do dnia 31.05.2022

30,75 zł 
w stosunku miesięcznym

173/2019

07.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obręb  04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 160/9 o pow. w tej części 18 m2 pod garaż blaszak nr 2.

od dnia

01.06.2019

do dnia 31.05.2022

30,75 zł 
w stosunku miesięcznym

174/2019

07.06.2019

OBIADY DOMOWE

Mirosław Pawlak

ul. 11 Listopada  101

28-300 Jędrzejów

Wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 53,52 m2 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. 11 Listopada 101 w Jędrzejowie

od dnia 01.05.2019 do dnia 30.04.2022

885,60 zł 
w stosunku miesięcznym

175/2019

07.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu  stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obręb  04 miasta Jędrzejowa  jako działka  Nr 160/9 o pow. w tej części 18 m2 pod garaż blaszak o nr 26.

od dnia 01.06.2019

do dnia 31.05.2022

30,75 zł 
w stosunku miesięcznym

176/2019

10.06.2019

P.P.H.U.  „CONER”
 w Sędziszowie

Oś. na Skarpie 6/2

Zapewnienie dostawy energii elektrycznej oraz namiotów eventowych podczas Dożynek Gminnych – Łysaków 2019 r.

w dniach   08.09. 2019

i 09.09.2019

 

dostawa energii elektrycznej – kwota

2 706,00 zł brutto;

 dwa namioty eventowe kwota

2 706,00 zł brutto.

177/2019

10.06.2019

P.P.H.U.  „CONER”
 w Sędziszowie

Oś. na Skarpie 6/2

Zapewnienie obsługi gastronomicznej, stoisk handlowych oraz zorganizowanie wesołego miasteczka dla uczestników  Dożynek Gminnych  - Łysaków 2019.

w dniu 08.09.2019

--------

178/2019

10.06.2019

Sklepy Spożywczo- Przemysłowe Fendrych Paweł

w Jędrzejowie
 ul. Bolesława Chrobrego 2

 

Wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 200,60 m2 w budynku położonym  przy

ul. Bolesława Chrobrego 1 w Jędrzejowie.

od dnia 01.05.2019

do dnia

30.04.2022

1.968,00 zł.

w stosunku miesięcznym.

179/2019

11.06.2019

PGE Dystrybucja S.A.

w Lublinie

ul. Garbarska 21 a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów  obrębu 04 miasta Jędrzejowa  jako działki Nr  247/4, 218, 225/1, w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia.

na czas nieokreślony

3.318,54 zł

jednorazowo

180/2019

12.06.2019

Zakład Usług Wodno- Kanalizacyjnych CO i GAZ
w Jędrzejowie

Opracowanie dokumentacji projektowej  na budowę sieci  wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami  do granic nieruchomości

w ul. Rakowskiej w Jędrzejowie.

do dnia 29.11.2019

15 000,00 zł

181/2019

12.06.2019

Osoba fizyczna

Przekazanie odpłatnie na rzecz Gminy Jędrzejów prawa własności do odcinka sieci wodociągowej  usytuowanej na działkach o nr  15/34, 15/31,i 15/35 położonych w miejscowości Ludwinów wykonanej na jego koszt.

Płatne w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

wynagrodzenie z tytułu przekazania sieci

39 024,84 zł brutto

182/2019

12.06.2019

Osoba fizyczna

Przekazanie na rzecz Gminy Jędrzejów prawo własności do odcinka sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanej w Jędrzejowie w rejonie ul. Dygasińskiego na działkach o nr ewid. 108/13
i 108/18 obręb 0010 Jędrzejów

Płatne w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy

wynagrodzenie z tytułu przekazania sieci 

10 341,19 zł brutto

183/2019

13.06.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 412/7, w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem

na czas nieokreślony

1.787,19zł

jednorazowo

184/2019

13.06.2019

PGE Dystrybucja S.A.

w Lublinie

ul. Garbarska 21 a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów  obrębu 06 miasta Jędrzejowa  jako działki Nr  231, 235/1, w celu przebudowy linii kablowych niskiego napięcia.

na czas nieokreślony

7.666,59zł

jednorazowo

185/2019

19.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego na dz.nr 250/6 o pow. w tej części  1,00m2 pod stanowisko handlowe nr 2

od dnia

01.07.2019

do dnia 30.06.2020

44,28zł

w stosunku miesięcznym

186/2019

19.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego na dz.nr 250/6 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 3

od dnia

01.07.2019

do dnia 30.06.2020

63,96zł

w stosunku miesięcznym

187/2019

19.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowych numer 7

od dnia 01.07.2019

do dnia

30. 06.2020

76, 26 zł

w stosunku miesięcznym

188/2019

19.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowych numer 8

od dnia 01.07.2019

do dnia

30. 06.2020

76, 26 zł

w stosunku miesięcznym

189/2019

24.06.2019

Osoba fizyczna

Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla wychowanków Środowiskowego Hufca Pracy
w Jędrzejowie

od dnia

25.06.2019 do dnia

04.07.2019

600,00zł

190/2019

24.06.2019

Poczta Polska Spółka Akcyjna

w Warszawie

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

od dnia

01.07.2019

do dnia 30.06.2020

100.245,20zł

191/2019

24.06.2019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Bogusław Zbierański Tarnawa  29

28-340 Sędziszów

Wynajem części gruntu oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów  obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka  Nr 285 o pow. w tej części  2,00 m2 pod ustawienie tablicy reklamowej.

od dnia

01.07.2019 do dnia 30.09.2019

123,00 zł

w stosunku miesięcznym

 

192/ 2019

24.06.2019

Hasan Temiz

Mahir Kebab Hasan Temiz

ul. Prosta 2

28-300 Jędrzejów

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie przy ul. Prostej ozn. jako dz.  nr 223/3 o powierzchni  w tej części 9,00 m2 pod urządzenie letniego ogródka

od dnia 01.07.2019 do dnia 30.09.2019

199,26 zł

w stosunku miesięcznym

 

193/2019

24.06.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 636, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami

na czas nieokreślony

6.865,86zł

jednorazowo

194/2019

24.06.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 04 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 161, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

1.107,00zł

jednorazowo

195/2019

24.06.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 723, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

1.413,27zł

jednorazowo

196/2019

24.06.2019

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

od  dnia

24.06.2019
do dnia 05.07.2019

1.350,00zł

 

197/2019

24.06.2019

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

od  dnia

24.06.2019
do dnia 05.07.2019

1.350,00zł

 

198/2019

24.06.2019

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

od  dnia

24.06.2019
do dnia 05.07.2019

1.350,00zł

 

199/2019

24.06.2019

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

od  dnia

24.06.2019
do dnia 05.07.2019

1.350,00zł

 

200/2019

24.06.2019

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

od  dnia

24.06.2019
do dnia 05.07.2019

1.350,00zł

 

201/2019

25.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  3,50 m2 pod stanowisko handlowych numer 3

od dnia 01.07.2019 do dnia

30.06.2020

63, 96 zł

w stosunku miesięcznym

202/2019

25.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  18,00m2 pod stanowisko handlowe nr 1

od dnia

01.07.2019

do dnia 30.06.2020

180,81zł

w stosunku miesięcznym

203/2019

25.06.2019

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów  obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 176/5 o powierzchni 145,00 m2.

od dnia 01.06.2019

do dnia

31.05.2022

50,00 zł

w stosunku rocznym

204/2019

26.06.2019

Z.P.H.U. ELRAD

Słupia 280

Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Lasków, Podlaszcze, Potok Wielki, Sudół

do dnia 05.08.2019,

a Sudół
do dnia 12.11.2019

83.763,00zł

205/2019

26.06.2019

Orange Polska S.A

w Warszawie

Al. Jerozolimskie 160

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości w obr 04 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 350,  dla potrzeb kanalizacji teletechnicznej światłowodowej

na czas pozostawania urządzeń na nieruchomości

 

2.819,16zł

jednorazowo

206/2019

26.06.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 05 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 320, 354  i obr 11 dz. Nr 119/5, w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem

na czas nieokreślony

2.669,10zł

jednorazowo

207/2019

27.06.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  Potok Mały jako działka Nr 723/2, w celu budowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej

na czas nieokreślony

776,13zł

jednorazowo

208/2019

28.06.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  10,00m2 pod stanowiska handlowe nr 9 i 10

od dnia

01.07.2019

do dnia 30.06.2020

152,52zł

w stosunku miesięcznym

209/2019

01.07.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz.nr 156 o pow. w tej części  9,00m2 pod stanowisko handlowe nr 3

od dnia

01.07.2019

do dnia 30.06.2022

1.353,00zł

w stosunku miesięcznym

210/2019

01.07.2019

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów  obrębu 09 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 108/1 i 108/3 o łącznej powierzchni 844,00 m2

od dnia 01.07.2019

do dnia

30.06.2022

60,00 zł

w stosunku rocznym

211/2019

03.07.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 320, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

1.756,44zł

jednorazowo

212/2019

03.07.2019

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Brynica Sucha ozn. jako dz. Nr 98, w celu budowy sieci telekomunikacyjnej w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

680,19zł

jednorazowo

213/2019

03.07.2019

Firma New Power sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Skarbka z Gór 51F/9

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

od dnia podpisania do dnia 31.12.2020

1.500,00 zł po przekazaniu dokumentacji

1200,00 po zawiadomieniu
o wyborze najkorzystniejszej oferty

214/2019

10.07.2019

Firma Gastronomiczna „Gracja”

w Jędrzejowie

Plac Tadeusza Kościuszki 19

 

Wynajem części gruntu położonego w obr 05 m. Jędrzejowa na dz. Nr 395 o pow. w tej części 9,00m2 pod urządzenie ogródka letniego

od dnia 15.07.2019

do dnia 30.09.2019

199,26zł

w stosunku miesięcznym

215/2019

12.07.2019

Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW SKRONIÓW”

Wycięcie 1 drzewa rosnącego w msc. Skroniów na dz. Nr 546 wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2019

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

216/2019

12.07.2019

Osoba fizyczna

Przekazanie odpłatnie na rzecz Gminy Jędrzejów prawa własności do odcinka sieci wodociągowej  usytuowanej na działkach o nr  342 obr. 03 miasta Jędrzejowa oraz  520/3, 520/9 położonych w msc. Sudół wykonanej na jego koszt.

Płatne w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

wynagrodzenie z tytułu przekazania sieci

57.729,49zł brutto

217/2019

16.07.2019

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z.o.o

w Zamościu

ul. Szczebrzeska 11

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Wolica ozn. jako dz. Nr 98, w celu budowy sieci telekomunikacyjnej w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

680,19zł

jednorazowo

218/2019

17.07.2019

„MAX” Rafał Zarzycki

ul. Rynek 26

26-020 Chmielnik

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 19 na dz.nr 395
o pow. w tej części  9,00m2 pod urządzenie letniego ogródka ze stolikami i parasolem

od dnia

01.08.2019

do dnia 30.09.2019

199,26zł

w stosunku miesięcznym

219/2019

18.07.2019

Totalizator Sportowy
w Warszawie
ul. Targowa 25

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego na dz.nr 121/7
o pow. w tej części  20,00m2

od dnia

01.08.2019

do dnia 31.07.2022

467,40zł

w stosunku miesięcznym

220/2019

22.07.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  Lasków jako działka Nr 627/3, w celu budowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej

na czas nieokreślony

3.141,42zł

jednorazowo

221/2019

22.07.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 407/1, w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego

na czas nieokreślony

2.312,40zł

jednorazowo

222/2019

24.07.2019

PGE Dystrybucja S.A.

w Lublinie

ul. Garbarska 21 a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów  obrębu 05 miasta Jędrzejowa  jako działka Nr  587/1, w celu przebudowy linii kablowych niskiego napięcia

na czas nieokreślony

3.312,83

jednorazowo

223/2019

24.07.2019

Stowarzyszenie „ Jędrzejowska Galeria na Szlaku”

Jędrzejów ul. Armii Krajowej 9

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przed Muzeum im. Przypkowskich na dz.nr 395
o pow. w tej części  15,00m2 z przeznaczeniem na umiejscowienie przyczepy gastronomicznej do sprzedaży lodów wraz z parasolem i stolikami

od dnia

20.08.2019

do dnia 31.08.2019

128,55zł

łącznie

224/2019

25.07.2019

CARITAS Diecezji Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 3

25-013 Kielce

Zorganizowanie zajęć aktywizujących na świeżym powietrzu dla grupy 50 dzieci i młodzieży z gminy Jędrzejów – podopiecznych Ogniska Wychowawczego Caritas  w Jędrzejowie

od dnia 26.07.2019

do dnia

28.09.2019

3.000,00

dotacja gminy

225/2019

25.07.2019

Stowarzyszenie KGW Ignacowianki na Rzecz Rozwoju Ignacówki

Podchojny 196

Realizacja zadania publicznego pn. „Dary Losu – Tomik Poezji”

od dnia 26.07.2019 do dnia 31.08.2019

1.500,00zł

dotacja Gminy

226/2019

29.07.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 33

od dnia 01.08.2019
do dnia 31.07.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

227/2019

29.07.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 50

od dnia 01.09.2019
do dnia 31.08.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

228/2019

29.07.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 39

od dnia 01.09.2019
do dnia 31.08.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

229/2019

29.07.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 37

od dnia 01.09.2019
do dnia 31.08.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

230/2019

29.07.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 32

od dnia 01.09.2019
do dnia 31.08.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

231/2019

29.07.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 36

od dnia 01.09.2019
do dnia 31.08.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

232/2019

29.07.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 29

od dnia 01.09.2019
do dnia 31.08.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

233/2019

29.07.2019

--------------

Najemca zmarł przed podpisaniem umowy

---------

--------

234/2019

29.07.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 7

od dnia 01.09.2019
do dnia 31.08.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

235/2019

29.07.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 05 m. Jędrzejowa na dz. Nr 47 o pow. w tej części 97,00m2 jako dojazd do posesji

od dnia 01.09.2019

do dnia 31.08.2022

173,43zł

w stosunku rocznym

236/2019

29.07.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 31

od dnia 01.09.2019
do dnia 31.08.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

237/2019

29.07.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 51

od dnia 01.09.2019
do dnia 31.08.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

238/2019

29.07.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 44

od dnia 01.09.2019
do dnia 31.08.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

239/2019

06.08.2019

Firma Projektowo – Produkcyjno – Usługowo – Handlowa Krzysztof Krupiński

w Jędrzejowie ul. Jeżewskiego 7

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Chorzewa, Podchojny i Wólka

do dnia 16.12.2019

8.200,00zł

240/2019

06.08.2019

SmartEL Michał Marzec

Sokołów Górny 32

28-305 Sobków

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Potok Mały, Ludwinów i Wilanów

do dnia 16.12.2019

19.500,00zł

241/2019

06.08.2019

Krajowy Rejestr Długów

Biuro Informacji Gospodarczej S.A Wrocław

ul. Danuty Siedzikówny 12

Świadczenie usług zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

od dnia rejestracji w systemie KRD do dnia 31.07.2020

200,00zł

netto
w stosunku miesięcznym

242/2019

19.08.2019

Firma ROMAX Adrian Romański

Sudół 4A

Zgoda na korzystanie przez przewoźnika
z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów.

od dnia 01.01.2019
na czas nieokreślony

0,05zł

za jedno zatrzymanie

243/2019

19.08.2019

Firma B.U.T. i H. „TRANS-EUROPA”

w Rzeszowie

ul. Mickiewicza 12

Zgoda na korzystanie przez przewoźnika
z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów.

od dnia 03.07.2019
na czas nieokreślony

0,05zł

za jedno zatrzymanie

244/2019

29.08.2019

Firma Transportowa
„LECH – TRANS”

Lubachowy 12

29-130 Moskorzew

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnego ucznia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Zielonkach gm. Sędziszów
i z powrotem

od dnia 02.09.2019

do dnia 26.06.2020

1,70zł

za 1 km

245/2019

29.08.2019

Osoba fizyczna

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnego ucznia
do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jędrzejowie i z powrotem

od dnia 02.09.2019

do dnia 26.06.2020

0,8358x200%

za 1 km

246/2019

30.08.2019

Stowarzyszenie „ Jędrzejowska Galeria na Szlaku”
w Jędrzejowie

ul. Armii krajowej 9

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz. Nr 395 o pow. w tej części  15,00m2 ( przed domem Muzeum im. Przypkowskich) pod umiejscowienie przyczepy gastronomicznej do sprzedaży lodów wraz
z parasolem i stolikami

od dnia

01.09.2019

do dnia 31.08.2021

332,10zł

w stosunku miesięcznym

247/2019

30.08.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 35

od dnia 01.09.2019
do dnia 31.08.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

248/2019

30.08.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz.nr 156 o pow. w tej części  12,00m2 pod stanowisko handlowe nr 10

od dnia

01.09.2019

do dnia 30.11.2019

221,40zł

w stosunku miesięcznym

249/2019

30.08.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w  obr.04 miasta Jędrzejowa oznaczonego w rej. ewid. gruntów  jako  działka Nr 152/11  o pow.  w tej części  18,00 m2 pod garaż blaszak o nr 42

od  dnia
01.09. 2019  do dnia 31.08.2022

30,75 zł
w stosunku miesięcznym

250/2019

30.08.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  Gozna jako działka Nr 8, w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego

na czas nieokreślony

691,26zł

jednorazowo

251/2019

30.08.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 292, w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego

na czas nieokreślony

950,79zł

jednorazowo

252/2019

30.08.2019

Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowe „KRAL” Sp. J.

w Jędrzejowie

ul. Adolfa Dygasińskiego 125

Świadczenie usług przewozowych uczniów w roku szkolnym 2019/2020 na trasie regularnej:

Jędrzejów- Przysów- Jędrzejów przez Prząsław,

Jędrzejów – Prząsław – Tyniec – Popowice,

Jędrzejów- Helenówka- Jędrzejów

od dnia

01.09.2019

do dnia

30.06.2020

zgodnie
z cennikiem biletów miesięcznych

253/2019

30.08.2019

Sklepy Spożywczo – Przemysłowe w Jędrzejowie

Paweł Fendrych

ul. Bolesława Chrobrego 2

Wynajem części nieruchomości położonej w obr. 06 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 232/3 o pow. w tej części 18,00m2 z przeznaczeniem pod miejsce postojowe dla samochodu firmowego restauracji „MAYAMI”

od dnia

01.09.2019

do dnia

30.11.2019

338,25zł

w stosunku miesięcznym

254/2019

03.09.2019

Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe Bogusław Zbierański

w Tarnawie 29

28-340 Sędziszów

Wynajem części nieruchomości położonej w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 285 o pow. w tej części 2,00m2.

od dnia

01.10.2019

do dnia

30.09.2022

123,00zł

w stosunku miesięcznym

255/2019

09.09.2019

PUB „Hadyniak”

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 21A

Dzierżawa nieruchomości położonych w obr 11 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 8/5, 10/6 i 14/5
o łącznej pow. 1.7582 ha z przeznaczeniem na cele budowlane

od dnia 01.10.2019
do dnia 30.09.2049

2.214,00zł

w stosunku miesięcznym

256/2019

09.09.2019

Usługi Transportowe Piaskownia w Pińczowie

ul. 3 Maja 165B

Wykonanie przebudowy dróg polegające na budowie chodników na odcinkach: Łączyn Mały – Skroniów Mały, Prząsław – Przasłąw Mały, Skroniów I - Skroniów II

do dnia 10.10.2019

43.892,55zł

257/2019

09.09.2019

Osoba fizyczna

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu przebudowy dróg polegającym na budowie chodników na odcinkach: Łączyn Mały – Skroniów Mały, Prząsław – Przasłąw Mały, Skroniów I- Skroniów II

od dnia 09.09.2019

do dnia 10.10.2019

1090,00zł

258/2019

11.09.2019

Osoba fizyczna

Przeprowadzenie wstępnego i okresowego szkolenia z przepisów BHP dla strażaków ochotników z terenu Gminy Jędrzejów

od dnia

13.09.2019

do dnia

15.09.2019

1.790,00zł

259/2019

17.09.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Jędrzejowie

 

od  dnia

17.09.2019
do dnia 19.12.2019

35,00zł
za 1 godzinę

260/2019

17.09.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Jędrzejowie

 

od  dnia

17.09.2019
do dnia 19.12.2019

35,00zł
za 1 godzinę

261/2019

17.09.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Jędrzejowie

 

od  dnia

19.09.2019
do dnia 17.12.2019

35,00zł
za 1 godzinę

262/2019

17.09.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Jędrzejowie

 

od  dnia

19.09.2019
do dnia 17.12.2019

35,00zł
za 1 godzinę

263/2019

17.09.2019

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim

 

od  dnia

20.09.2019
do dnia 18.10.2019

25,00zł
za 1 godzinę

264/2019

17.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 11

od dnia 01.01.2020
do dnia

31.12.2020

76,26zł

w stosunku miesięcznym

265/2019

17.09.2019

Osoba fizyczna

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Jędrzejowie i z powrotem

od dnia 02.09.2019

do dnia 26.06.2020

0,8358x120%

za 1 km

266/2019

17.09.2019

Osoba fizyczna

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnego ucznia do Niepublicznego Przedszkola „Słowicza Ferajna”
w Kielcach i z powrotem

od dnia 02.09.2019

do dnia 26.06.2020

0,8358x120%

za 1 km

267/2019

19.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  10,00 m2 pod stanowiska handlowe numer 19 i20

od dnia 01.10.2019

do dnia

31.10.2019

152,52zł

za jedno stanowisko handlowe

268/2019

19.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  10,00 m2 pod stanowiska handlowe numer 12 i 13

od dnia 19.09.2019
do dnia

31.12.2019

152,52

za jedno stanowisko handlowe

269/2018

20.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe 28

od dnia 19.09.2019
do dnia

31.12.2019

76,26zł

w stosunku miesięcznym

270/2019

20.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  15,00 m2 pod stanowiska handlowe numer 15, 16 i 17

od dnia 01.10.2019
do dnia

31.10.2019

228,78zł

za jedno stanowisko handlowe

271/2019

20.09.2019

Osoba fizyczna

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnego ucznia
do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jędrzejowie i z powrotem

od dnia 02.09.2019

do dnia 26.06.2020

0,8358x120%

za 1 km

272/2019

20.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  10,00 m2 pod stanowiska handlowe numer 21 i 22

od dnia 01.10.2019 do dnia

30.11.2019

152,52zł

W stosunku miesięcznym

273/2019

23.09.2019

Firma KOMPLEX

Borki 29

Przebudowa drogi gminnej Jędrzejów – Sudół polegająca na wykonaniu chodnika

do dnia 20.11.2019

19.146,76zł

274/2019

23.09.2019

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr. 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  445 o pow. w tej części 0.0770ha na wykorzystanie w celach rekreacyjnych

od dnia 01.09.2019
do dnia 30.11.2019

52,00zł

w stosunku miesięcznym

275/2019

23.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 41

od dnia 01.11.2019
do dnia 31.10.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

276/2019

23.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe 11

od dnia 07.09.2019 do dnia

31.10.2019

76,26zł

w stosunku miesięcznym

277/2019

23.09.2019

Firma Usługowo – Handlowa „KAMURO”

w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 98

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz. Nr 395 o pow. w tej części  6,00m2 ( przed domem handlowym „PIAST”) na handel art. pirotechnicznymi

od dnia

30.12.2019

do dnia 31.12.2019

246,00 zł

jednorazowo

 

278/2019

24.09.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  05 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 259/7, 259/20, w celu przebudowy linii kablowych niskiego napięcia

na czas nieokreślony

6.500,55zł

jednorazowo

279/2019

26.09.2019

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

Przebudowa dróg gminnych w  Jędrzejowie:
ul. Kwiatowej  od km 0+000 do  km 0+120 i ul. Jaśminowej od km 0+000 do km 0+160  w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

do dnia 31.10.2019

87.298,83zł

280/2019

26.09.2019

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart”

w Kielcach

ul. Ściegiennego 268a

Przebudowa drogi gminnej Jędrzejów – Prząsław dł. 1000mb w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

do dnia 31.10.2019

317.720,07zł

281/2019

27.09.2019

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TIS
Szczecno 160

26-015 Pierzchnica

Przebudowa i zmiana sposobu  użytkowania, istniejącego budynku mieszkalnego z funkcji handlowej (apteka) na dzienny dom pobytu dla seniorów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

do dnia 29.11.2019

446.430,10zł

282/2019

27.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 27

od dnia 01.10.2019
do dnia 30.09.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

283/2019

27.09.2019

SIGMA A Sp. z o.o
Jędrzejów

ul. Daszyńskiego 3

Wynajem lokalu użytkowego położonego w Jędrzejowie przy ul. Daszyńskiego 3 o pow. użytkowej  87,85m2

od dnia 01.10.2019
do dnia 30.09.2022

639,60zł

w stosunku miesięcznym

284/2019

27.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  274/1 o pow. w tej części 20,00m2.

od dnia 01.10.2019
do dnia 30.09.2022

59,04zł

w stosunku miesięcznym

285/2019

27.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 40

od dnia 01.10.2019
do dnia 30.09.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

286/2019

27.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 23

od dnia 01.10.2019 do dnia

31.12.2019

76,26zł

w stosunku miesięcznym

287/2019

27.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  7,00 m2 pod stanowiska handlowe numer 3 i 4

od dnia 28.10.2019 do dnia

30.10.2019

123,00 zł

jednorazowo

 

288/2019

27.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  176/4 o pow. w tej części 15,00m2

od dnia 01.10.2019
do dnia 30.09.2022

25,83zł

w stosunku miesięcznym

289/2019

27.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 19

od dnia 01.10.2019
do dnia 30.09.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

290/2019

27.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  257/2 o pow. w tej części 20,00m2

od dnia 01.10.2019
do dnia 30.09.2022

639,60zł

w stosunku miesięcznym

291/2019

27.09.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 30

od dnia 01.10.2019
do dnia 30.09.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

292/2019

30.09.2019

Osoba fizyczna

Pełnienie usługi  nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań przebudowy dróg gminnych
w Jędrzejowie ul. Jaśminowa, Kwiatowa oraz Jędrzejów - Prząsław

od dnia 01.10.2019

do dnia 14.11.2019

9.800,00zł

293/2019

01.10.2019

Zakład Usług Elektroenergetycznych ELGÓR

Jędrzejów

ul. Rakowska 29

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów

12 miesięcy
od podpisania umowy

335.170,08zł

294/2019

01.10.2019

Zakład Usług Wodno- Kanalizacyjnych CO i GAZ
w Jędrzejowie

ul. Św. Barbary 14

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i zmianie użytkowania, istniejącego budynku mieszkalnego z funkcji handlowej (apteka) na dzienny dom pobytu dla seniorów

do dnia 31.12.2019

5.904,00zł

295/2019

01.10.2019

Firma Projektowo – Produkcyjno – Usługowo – Handlowa Krzysztof Krupiński

w Jędrzejowie ul. Jeżewskiego 7

Pełnienie funkcji nadzoru nad pracami elektrycznymi przy konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów

od dnia 01.10.2019

do dnia 30.09.2020

11.808,00zł

296/2019

02.10.2019

Klub Motocyklowy „Vidmo”

Jędrzejów

Użyczenie części budynku pawilonu sportowego położonego w msc. Piaski na dz. Nr 337/2 o pow.
w tej części 70,00m2 – garaż.

od dnia 21.12.2019 do dnia 20.12.2022

bezpłatnie

297/2019

02.10.2019

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlano Inwestycyjne LOKUM w Jędrzejowie

ul. Mieszka I 10A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  04 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 266/62, 266/64, w celu przebudowy linii kablowej niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego

na czas nieokreślony

2.174,64zł

jednorazowo

298/2019

02.10.2019

Orange Polska S.A.

w Warszawie

Al. Jerozolimskie 160

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości w obr 09 miasta Jędrzejowa oznaczonej jako dz. Nr  73,
w celu budowy przyłącza telekomunikacyjnego
w postaci nadbudowy studni kablowej na istniejącym ciągu kanalizacji telekomunikacyjnej  oraz budowy rurociągu kablowego.

na czas pozostawania urządzeń telekomunikacyj-
nych na nieruchomości

1324,71zł

jednorazowa

opłata

299/2019

02.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 81

od dnia 01.11.2019
do dnia 31.10.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

300/2019

02.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 60

od dnia 01.11.2019
do dnia 31.10.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

301/2019

02.10.2019

JiM Marzena Furman
i wspólnicy

Piaski 106

Wynajem części gruntu położonego w obr. 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  257/2 o pow. w tej części 44,00m2

od dnia 01.11.2019
do dnia 31.10.2022

1.965,54zł

w stosunku miesięcznym

302/2019

02.10.2019

Auto Moto Full Serwis

Piaski 106

Wynajem części gruntu położonego w obr 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 o pow. w tej części 20,00m2 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 4

od dnia

01.11.2019

do dnia 31.10.2022

442,80zł

w stosunku miesięcznym

303/2019

02.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 21

od dnia 01.11.2019
do dnia 31.10.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

304/2019

02.10.2019

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ROLBOX” w Jędrzejowie

ul. Jasionka 100

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow.

w tej części 10m2 (parking przed sklepem WAFELEK) z przeznaczeniem na reklamę produktów firmy „ROLBOX”

od dnia

01.11.2019

do dnia 31.10.2020

115,62zł

w stosunku miesięcznym

305/2019

09.10.2019

Środowisko i Innowacje
Sp. z o.o. w Warszawie

ul. Marynarska 15

Powierzenie przetwarzania danych osobowych właścicieli nieruchomości objętych świadczeniem usług

do dnia

10.10.2019

bezpłatnie

306/2019

09.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 12

od dnia 07.10.2019 do dnia

31.10.2019

210,33zł

jednorazowo

307/2019

09.10.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  07 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 89/4, w celu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej

na czas nieokreślony

1493,22zł

jednorazowo

308/2019

09.10.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  Potok Mały jako działka Nr 727, w celu budowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej

na czas nieokreślony

1022,13zł

jednorazowo

309/2019

09.10.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 521, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

1.782,27zł

jednorazowo

310/2019

09.10.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 11 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 149/1, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

907,74zł

jednorazowo

311/2019

09.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,50 m2 pod stanowisko handlowe 2

od dnia 14.10.2019 do dnia

30.10.2019

184,50zł

jednorazowo

312/2019

09.10.2019

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr. 07 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  124 o pow. w tej części 0.7143ha na cele rolnicze

od dnia 01.10.2019
do dnia 30.09.2022

214,00

w stosunku rocznym

313/2019

09.10.2019

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PEZET”

Bargły ul. Śląska 168

Wynajem części gruntu położonego w obr. msc.  Sudół  na dz. Nr  515/2 o pow. w tej części 1,00m2 z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży zniczy i wkładów do zniczy

od dnia 14.10.2019
do dnia 31.12.2019

49,20zł

w stosunku miesięcznym

314/2019

09.10.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 161/1, w celu budowy linii kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

2598,99zł

jednorazowo

315/2019

09.10.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  Lasków jako działka Nr 257, w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego

na czas nieokreślony

1191,87zł

jednorazowo

316/2019

14.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 8

od dnia

28.10.2019

do dnia 03.11.2019

418,20zł

jednorazowo

317/2019

14.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 19

od dnia

28.10.2019

do dnia 03.11.2019

738,00zł

jednorazowo

318/2019

14.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 6

od dnia

28.10.2019

do dnia 03.11.2019

418,20zł

jednorazowo

319/2019

14.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 4

od dnia

28.10.2019

do dnia 03.11.2019

418,20zł

jednorazowo

320/2019

14.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe nr 17

od dnia

28.10.2019

do dnia 03.11.2019

356,70zł jednorazowo

321/2019

14.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 16

od dnia

28.10.2019

do dnia 03.11.2019

381,30zł

jednorazowo

322/2019

14.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 11

od dnia

28.10.2019

do dnia 03.11.2019

418,20zł

jednorazowo

323/2019

14.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 14

od dnia

28.10.2019

do dnia 03.11.2019

602,70zł

jednorazowo

324/2019

14.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 9

od dnia

28.10.2019

do dnia 03.11.2019

467,40zł

jednorazowo

325/2019

14.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 8

od dnia

28.10.2019

do dnia 03.11.2019

467,40zł

jednorazowo

326/2019

14.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 7

od dnia

28.10.2019

do dnia 03.11.2019

861,00zł

jednorazowo

327/2019

14.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 6

od dnia

28.10.2019

do dnia 03.11.2019

418,20zł

jednorazowo

328/2019

14.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 5

od dnia

28.10.2019

do dnia 03.11.2019

418,20zł

jednorazowo

329/2019

14.10.2019

Firma Handlowo – Usługowa

Jach Adam

Włoszczowa

ul. Wiejska 56

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 21

od dnia

29.10.2019

do dnia 03.11.2019

701,10zł

jednorazowo

330/2019

14.10.2019

Firma Handlowo – Usługowa

Jach Adam

Włoszczowa

ul. Wiejska 56

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 22

od dnia

29.10.2019

do dnia 03.11.2019

897,90zł

jednorazowo

331/2019

14.10.2019

Firma Usługowo – Handlowa Ewelina Chowaniec

Jędrzejów

ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 1

od dnia

28.10.2019

do dnia 03.11.2019

651,90zł

jednorazowo

332/2019

14.10.2019

Firma Usługowo – Handlowa Ewelina Chowaniec

Jędrzejów

ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 18

od dnia

31.10.2019

do dnia 03.11.2019

282,90zł

jednorazowo

333/2019

14.10.2019

Firma Usługowo – Handlowa Ewelina Chowaniec

Jędrzejów

ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowiska handlowe oznaczone nr 2 i 3

od dnia

31.10.2019

do dnia 03.11.2019

541,20zł

jednorazowo

334/209

15.10.2019

Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o.

w Jędrzejowie ul. Bartosza Głowackiego 93

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w msc. Jasionna oraz drogi wewnętrznej w msc. Lścin

do dnia 15.11.2019

119.207,91zł

335/2019

15.10.2019

Grzegorz Kucharczyk Centrum Działań Profilaktycznych

Wieliczka

ul. Tadeusza Kościuszki 39A

Przeprowadzenie 13 realizacji programu rekomendowanego „Debata” dotyczącego opóźnienia inicjacji alkoholowej dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Jędrzejów

od dnia 21.10.2019 do dnia 25.10.2019

7.800,00zł

336/2019

15.10.2019

Artur Cienkosz

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa

w Krakowie

ul. Ignacego Krasickiego 27/1

Przeprowadzenie 9 realizacji programu profilaktycznego „Cukierki” dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Jędrzejowa

od dnia 06.11.2019 do dnia 07.11.2019

7.650,00zł

337/2019

15.10.2019

Strefa Mocy Jacek Piłat

w Kielcach
ul.  Marszałkowska 81 lok. 45

Wykonanie ze swoim zespołem 2 realizacji programu artystycznego z zakresu profilaktyki uzależnień „ Idź pod prąd” dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Jędrzejów

w dniu 10.12.2019

2.200,00zł

338/2019

15.10.2019

Maciej Bierniak

Teatr Kurtyna

w Krakowie
ul. Kordiana 60/88

Wystawienie 2 spektakli teatralnych o treściach profilaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Jędrzejowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jędrzejowie

w dniu

14.11.2019

800,00zł

339/2019

15.10.2019

Krzysztof Borończyk

Impresariatem Artystycznym

„Inspiracja” w Krakowie

ul. Zakopiańska 73

Wystawienie spektaklu teatralnego o charakterze profilaktycznym pt. „Punkt zwrotny” w szkołach Niepublicznych „Awans” w Jędrzejowie

w dniu 13.11.2019

400,00zł

340/2019

15.10.2019

Grażyna Szot „Pomoc”
Prywatne Poradnictwo Psychoterapeutyczne ds. Uzależnień w Sędziejowicach 4

Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych „ Naturalnie pewny siebie” dla uczniów szkół AWANS w Jędrzejowie

od dnia 21.10.2019
do dnia 15.11.2019

600,00zł

341/2019

16.10.2019

Dom Pogrzebowy

Jarosz Artur

w Jędrzejowie

ul. Małogoska 19

 

Urządzenie na nowo zbiorowej mogiły trzech żołnierzy Wojska Polskiego oraz wykonanie prac remontowych zbiorowej mogiły pięciu cywilnych ofiar terroru niemieckiego, usytuowanych na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

do dnia

13.12.2019

9.655,50zł

342/2019

16.10.2019

Z.P.H.U. ELRAD

Słupia 280

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasków na dz. Nr 359

do dnia 10.12.2019

12.300,00zł

343/2019

22.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 14

od dnia 01.12.2019 do dnia

31.12.2019

76,26zł

w stosunku miesięcznym

344/2019

22.10.2019

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „BIONATURA” w Jędrzejowie

ul. Kielecka 69

Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2019/2020
na terenie miasta i gminy Jędrzejów

do dnia 30.04.2020

zgodnie z § 4 umowy

345/2019

23.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 6

od dnia 21.10.2019 do dnia

30.10.2019

152,52zł

jednorazowo

346/2019

24.10.2019

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „PROF.-BUD”

Kielce ul. Górnicza 41

Przebudowa drogi gminnej ul. Daszyńskiego
w Jędrzejowie w ramach usuwania klęsk żywiołowych

do dnia 15.11.2019

46.254,15zł

347/2019

24.10.2019

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
 i Mostów Spółka
z o.o.
Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Jasionka
w Jędrzejowie o dł. 697mb

do dnia

06.11.2020

8.619.186,50zł

348/2019

24.10.2019

MTINWEST Marcin Tompolski

Jędrzejów

ul. Sadowa 7

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie odcinka drogi gminnej w Jędrzejowie ul. Jasionka
o dł. 697mb

do dnia

20.11.2019

139.851,00zł

349/2019

24.10.2019

Firma KOMPLEX

Robert Chrzanowski

Borki 29

 

Budowa otwartej strefy aktywności przy
ul. Zygmunta Krasińskiego w Jędrzejowie – etap I

do dnia 10.12.2019

31.365,00zł

350/2019

28.10.2019

COLAS Polska
Sp. z o.o.

Palędzie

ul. Nowa 49

Wykonanie dodatkowych robót przy przebudowie drogi gminnej w Jędrzejowie ul. Jaśminowa

do dnia 31.10.2019

27.999,72zł

351/2019

28.10.2019

Pracownia Architektoniczna IN Iwo Nowosielski
w Jędrzejowie

ul. Mikołaja Reja 6

Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej żłobka w Piaskach na dz. Nr 604

do dnia

08.11.2019

24.600,00zł

352/2019

31.10.2019

Grzegorz Kucharczyk Centrum Działań Profilaktycznych

Wieliczka

ul. Tadeusza Kościuszki 39A

Przeprowadzenie 4 realizacji programu rekomendowanego „Debata” dotyczącego opóźnienia inicjacji alkoholowej dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Jędrzejów

od dnia 25.10.2019 do dnia 26.10.2019

2.400,00zł

353/2019

31.10.2019

Grażyna Szot „Pomoc”
Prywatne Poradnictwo Psychoterapeutyczne ds. Uzależnień w Sędziejowicach 4

Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych „ Naturalnie pewny siebie” dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Jędrzejowie

od dnia 04.11.2019 do dnia 15.11.2019

1.000,00zł

354/2019

31.10.2019

Zakład Usług Wodno- Kanalizacyjnych CO
 i GAZ
w Jędrzejowie

ul. Św. Barbary 14

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w rejonie ul. Marii Konopnickiej w Jędrzejowie

do dnia 20.05.2020

8.610,00zł

355/2019

31.10.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 10

od dnia

30.10.2019

do dnia 01.11.2019

184,50zł

jednorazowo

356/2019

05.11.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 396/15, w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia

na czas nieokreślony

3.087,30zł

jednorazowo

357/2019

07.11.2019

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Brus ozn. jako dz. Nr 1, 65, 407, 445 oraz obr. msc. Mnichów ozn. Jako dz. Nr 1225, w celu budowy kabla światłowodowego

na czas nieokreślony

1.939,71zł

jednorazowo

358/2019

07.11.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  08 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 153/2 oraz obrębu msc. Piaski dz. Nr 370, w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia

na czas nieokreślony

1.308,72zł

jednorazowo

359/2019

07.11.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 216, 237/8, w celu budowy przyłącza kablowego niskiego napięcia

na czas nieokreślony

6.191,82zł

jednorazowo

360/2019

07.11.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  10 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 21/3, w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego

na czas nieokreślony

891,75zł

jednorazowo

361/2019

08.11.2019

Firma „ASTORIA”

w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 17

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz. Nr 395 o pow. w tej części  8,00m2 ( przed domem handlowym „PIAST”) na handel art. pirotechnicznymi

od dnia

27.12.2019

do dnia 31.12.2019

885,60zł

w stosunku miesięcznym

362/2019

08.11.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  439/16 o pow. w tej części 22,00m2

od dnia 01.12.2019
do dnia 30.11.2022

468,63zł

w stosunku miesięcznym

363/2019

08.11.2019

Handel – Usługi – Produkcja
Piotr Grad

 Brzeźnica 5A

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki  przed Domem Handlowym Piast o pw. w tej części 4,00m2
z przeznaczeniem na sprzedaż paczek mikołajkowych

od dnia 02.12.2019

do dnia 06.12.2019

369,00zł

jednorazowo

364/2019

08.11.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  176/4 o pow. w tej części 15,00m2

od dnia 01.12.2019
do dnia 30.11.2022

25,83zł

w stosunku miesięcznym

365/2019

08.11.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 34

od dnia 01.12.2019
do dnia 30.11.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

366/2019

08.11.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  149 o pow. w tej części 20,00m2

od dnia 01.12.2019
do dnia 30.11.2022

36,90zł

w stosunku miesięcznym

367/2019

08.11.2019

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr. msc. Brus na dz. Nr 15, 16 i 930 o łącznej powierzchni 1.1800ha z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia

01.01.2020

do dnia

31.12.2022

354,00zł

w stosunku rocznym

368/2019

08.11.2019

Pod Telegrafem S.A

w Kielcach ul. Ks. P. Ściegiennego 260

Wynajem lokalu użytkowego położonego w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego 1 o pow. 132,40m2

od dnia 01.12.2019

do dnia

30.11.2022

1.333,32zł

w stosunku miesięcznym

369/2019

14.11.2019

PGE Obrót S.A

w Rzeszowie

ul. 8 – go Marca 6

 

Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy

od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020

0,3060 zł

netto za 1 kWh

370/2019

20.11.2019

MAT – BUS Michał Warzecha

Bogucice Drugie

ul. Szosa 24a

Dostawa nowego autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów na terenie gminy Jędrzejów

60 dni
od daty podpisania umowy

576.255,00zł

371/2019

20.11.2019

Punkt Zbiorczy Padliny

Włoszczowa

ul. Przedborska 87

 

Odbiór własnym transportem padłych zwierząt  gospodarskich  z terenu Gminy Jędrzejów

od dnia

01.01.2020

do dnia

31.12.2020

108,00zł

ryczałt miesięczny

372/2019

22.11.2019

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TIS
Maciej Ławnik

Szczecno 16
26-015 Pierzchnica

Dostawa wraz z montażem okien i drzwi wejściowych oraz wykonanie dwuwarstwowej gładzi na ścianach w budynku, który ma być przeznaczony na dzienny dom pobytu dla seniorów

do dnia 16.12.2019

60.156,50zł

373/2019

25.11.2019

Osoba fizyczna

Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych pt. „Wolni                             i świadomi. Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych w szkole. Cyberprzemoc                             i uzależnienia behawioralne”  dla uczniów 3 klas 
I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie

w dniu 28.11.2019

700,00zł

374/2019

25.11.2019

Firma „Romanet”                             ul. Pod Kopcem nr 3
 00-713 Warszawa

Przeprowadzenie  spotkania edukacyjnego z zakresu profilaktyki środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”,   narkomanii oraz HIV/ AIDS dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu Jędrzejowa

w dniu

02.12.2019

480,00zł

375/2019

25.11.2019

Eurocash S.A.

Hurtownia Jędrzejów

ul. Kolejowa 2

Wykonanie i dostarczenie do Centrum Kultury
w Jędrzejowie 410 paczek ze słodyczami

w dniu

06.12.2019
i w dniu 07.12.2019

22.947,70zł

376/2019

25.11.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  25/3 o pow. w tej części 18,00m2

od dnia 01.12.2019

do dnia 30.04.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

377/2019

27.11.2019

,, Środowisko i Innowacje”
 Sp z o.o. , ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Powierzenie przetwarzania danych osobowych właścicieli posesji, na których zalegają wyroby azbestowe i przekazanie ich w/w podmiotowi celem ich odebrania i utylizacji.

do dnia 31.12.2019

nieodpłatnie

378/2019

27.11.2019

Firma „ BARTEX”
Krzysztof Blicharski

Jasionna 56

Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Skroniowie

do dnia 10.12.2019

11.000,00zł

379/2019

28.11.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 412/7, w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego

na czas nieokreślony

4.264,41zł

jednorazowo

380/2019

28.11.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 470, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

817,95zł

jednorazowo

381/2019

28.11.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Łączyn ozn. jako dz. Nr 491/2, w celu budowy sieci
i przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

853,62zł

jednorazowo

382/2019

28.11.2019

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy

„Barbara” w Jędrzejowie

Użyczenie części nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  01 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 9/1 o pow. 250m2, zajętej przez źródełko Św. Barbary

od dnia 04.11.2019 do dnia 03.11.2034

bezpłatnie

383/2019

28.11.2019

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Grabarska 21a

 

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  Potok Wielki jako działka Nr 988, w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego

na czas nieokreślony

1.249,68zł

jednorazowo

384/2019

02.12.2019

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 445 o pow. w tej części 0.0770 ha z przeznaczeniem na wykorzystywanie w celach rekreacyjnych

od dnia 01.12.2019 do dnia 30.11.2022

207,00zł

w stosunku rocznym

385/2019

02.12.2019

Sklepy Spożywczo Przemysłowe Fendrych Paweł

w Jędrzejowie ul. Bolesława Chrobrego 2

Wynajem części gruntu położonego w obr. 06 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  232/3 o pow. w tej części 5,00m2 z przeznaczeniem na miejsce postojowe samochodu firmowego do obsługi restauracji „MAYAMI”

od dnia 01.12.2019

do dnia 30.11.2022

92,25zł

w stosunku miesięcznym

386/2019

02.12.2019

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  Podchojny jako działki Nr 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059 o łącznej pow. 1.7400 ha z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia 01.12.2019 do dnia 30.11.2022

522,00zł

w stosunku rocznym

387/2019

10.12.2019

Firma 13p Sp. z o.o.

ul. Międzyleska 2

50-514 Wrocław

 

Doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w: Skroniowie, Jasionnie, Łysakowie, Mnichowie, Piaskach, Podchojnach, Potoku Wielkim, Prząsławiu oraz SP Nr 3 w Jędrzejowie

10 dni od podpisania umowy

12.699,75zł

388/2019

10.12.2019

Firma Madi Tech
Sp z o.o.

ul. Wesoła 51

25-363 Kielce

Doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w: Skroniowie, Jasionnie, Łysakowie, Mnichowie, Piaskach, Podchojnach, Potoku Wielkim, Prząsławiu oraz SP Nr 3 w Jędrzejowie

10 dni od podpisania umowy

22.400,00zł

389/2019

11.12.2019

Hurtownia Lodów, Drobiu i Mrożonek „IGNAŚ” Spółka Jawna w Skroniowie

Przeniesienie na rzecz Gminy Jędrzejów prawa własności do sieci wodociągowej o dł. 174m  oraz sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 176m usytuowanych na dz. Nr 841/8 w Skroniowie

do 21 dni
od podpisania umowy

45.800,00zł

390/2019

12.12.2019

Gospodarstwo Rybackie
„Biała Nida”

Karsznice 87

28-386 Małogoszcz

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki  na dz.nr 395
o pow. w tej części 2,25m2 z przeznaczeniem na sprzedaż ryb

od dnia 21.12.2019 do dnia 23.12.2019

246,00zł

jednorazowo

391/2019

16.12.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Bartosza Głowackiego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 250/6  o powierzchni w tej części  2,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 1

od dnia 01.01.2020 do dnia

31.12.2020

52,89zł

w stosunku miesięcznym

392/2019

16.12.2019

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PEZET”

ul. Śląska 168

42-262 Poczesna

 

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w obr. msc. Sudół na dz. Nr 515/2 o powierzchni w tej części  1,00 m2 z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży zniczy i wkładów do zniczy

od dnia 01.01.2020 do dnia

31.03.2020

49,20zł

w stosunku miesięcznym

393/2019

16.12.2019

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Szumilas”

w Busku – Zdroju

ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 68

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow.w tej części 10m2 (parking przed sklepem WAFELEK) z przeznaczeniem na reklamę produktów przedsiębiorstwa

od dnia

01.01.2020

do dnia 31.12.2020

115,62zł

w stosunku miesięcznym

394/2019

16.12.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Bartosza Głowackiego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 250/6  o powierzchni w tej części  4,00 m2

od dnia 01.01.2020 do dnia

31.12.2020

67,65zł

w stosunku miesięcznym

395/2019

16.12.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Bartosza Głowackiego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 250/6  o powierzchni w tej części  4,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 1

od dnia 01.01.2020 do dnia

31.12.2020

67,65zł

w stosunku miesięcznym

396/2019

16.12.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu  Lasków jako działka Nr 382/1 o pow.  w tej części 0.35 ha zabudowanej wiatą z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

od dnia 01.12.2019 do dnia 29.02.2020

861,00zł

w stosunku miesięcznym

397/2019

17.12.2019

Ewa Opara

Korczyn 29

26-067 Strawczyn

Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1,3 i C w ramach komunikacji miejskiej

od dnia 01.01.2020 do dnia 29.02.2020

56.000,00zł

398/2019

18.12.2019

Firma PK INVEST Piotr Krzywiec

ul. Kościelna 15

64-820 Szamocin

 

Sprzedaż i dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na dz. Nr 234 położonej w Jędrzejowie przy ul. Stanisława Konarskiego

do dnia 30.01.2020

19.270,71zł

399/2019

20.12.2019

Przychodnia Weterynaryjna „Dino” Jędrzejów

ul. Krasińskiego 25

 

Sprawowanie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami ( psy, koty) z dojazdem do miejsca zgłoszonego.

od dnia 01.01.2020

do dnia 31.12.2020

1600,00zł

w stosunku miesięcznym + za dodatkowe usługi zg. § 1 umowy

400/2019

20.12.2019

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Cmentarnej oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów  jako działka Nr 156 
o powierzchni w tej części  12,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 10

od dnia 20.12.2019 do dnia

31.12.2020

221,40zł

w stosunku miesięcznym

400/2019

30.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 636, w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

923,73zł

jednorazowo

401/2019

30.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Skroniów ozn. jako dz. Nr 546, w celu budowy  przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

693,72zł

jednorazowo

402/2019

30.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach
ul. Lofflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 11 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 212//, 212/10, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

1.337,01zł

jednorazowo

403/2019

30.12.2019

Nexera Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Brus ozn. jako dz. Nr 384/1, w celu budowy  sieci światłowodowej

na czas nieokreślony

1.819,17zł

jednorazowo

404/2019

31.12.2019

„ Wodociągi Jędrzejowskie”

Sp. z o.o.

Aleja Józefa Piłsudskiego 2

Świadczenie przez Gminę na rzecz Spółki odpłatnej usługi przesyłu wody  przy pomocy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji operacji pn. „ Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książe Skroniów i Mnichów

od dnia 01.01.2020

do dnia

31.12.2021

1.440,00zł

netto

wynagrodzenie półroczne

405/2019

31.12.2019

Polski Związek Hodowców gołębi Pocztowych Oddział
w Jędrzejowie

Użyczenie do używania nieruchomość położoną
w obr  05 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 446

od dnia 20.12.2019 do dnia

19.12.2024

bezpłatnie

406/2019

31.12.2019

Polski Związek Hodowców gołębi Pocztowych Oddział
w Jędrzejowie

Użyczenie do używania nieruchomość położoną
w obr  09 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 84

od dnia 20.12.2019 do dnia

19.12.2024

bezpłatnie

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek (beatap)
Data wytworzenia:
2020-01-15
Data publikacji:
2020-01-15
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:12:29, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)