Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Obrady Rady Miasta Jędrzejowa na żywo w Internecie

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,  w związku z transmisją obrad sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jędrzejowa, 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a,  tel. 41 386-1010, e-mail: jedrzejow@jedrzejow.eu.
  2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie,  e-mail: biuro@czi24.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Miejskiej Gminy w Jędrzejowie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 199o r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.);
  4. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a ich udostępnienie odbywa się bezterminowo. Z uwagi na prowadzenie transmisji na żywo brak jest możliwości technicznych anonimizowania wizerunku.
  5. Dane osobowe ze względu na transmisję prowadzoną z wykorzystaniem profilu w serwisie youtube.com mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie państwa trzeciego.
  6. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, a także w przypadkach określonych w RODO prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych o ile jest ono technicznie możliwe.
  8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
  9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-11-19
Data publikacji:
2018-11-19
Data ostatniej zmiany:
2019-01-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 08:48:48, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)