Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

REJESTR UMÓW ZAWARTYCH W 2018 ROKU

NUMER UMOWY

DATA ZAWARCIA UMOWY

Z KIM ZOSTAŁA  ZAWARTA

CZEGO DOTYCZY UMOWA

OKRES TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO

1/2018

02.01.2018

Prywatny Gabinet Psychiatryczny

w Jędrzejowie

ul. 3 Maja 64

 

Przeprowadzanie badań psychiatrycznych
i wydawanie opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez GKRPA w Jędrzejowie

od dnia

03.01.2018

do dnia 31.12.2018

160,00zł

za 1 opinię

2/2018

02.01.2018

Irena Ścisłowska

Przeprowadzanie badań psychologicznych 
i wydawanie opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez GKRPA w Jędrzejowie

od dnia

03.01.2018

do dnia 31.12.2018

150,00zł

za 1 opinię

3/2018

02.01.2018

Bożena Adamczyk

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „z grup ryzyka”
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie.

od  dnia

02.01.2018
do dnia 07.06.2018

35,00zł
za 1 godzinę

4/2018

02.01.2018

Małgorzata Grzesik

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie.

od  dnia

02.01.2018
do dnia 07.06.2018

35,00zł
za 1 godzinę

5/2018

02.01.2018

Małgorzata Rybińska

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie.

od dnia 09.01.2018
do dnia 19.06.2018

35,00zł

za 1 godzinę

6/2018

02.01.2018

Iwona Putowska

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od dnia 09.01.2018
do dnia 19.06.2018

35,00zł

za jedną godzinę

7/2018

02.01.2018

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

 

Przekazanie dotacji dla ZPOZ na prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. uzależnień dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Jędrzejów, dotkniętych problemem uzależnienia

od dnia

02.01.2018

do dnia

31.12.2018

50.000,00zł

dotacja

od Gminy

8/2018

02.01.2018

Przychodnia Weterynaryjna „Dino” Jędrzejów

ul. Krasińskiego 25

 

Sprawowanie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami ( psy, koty)
z dojazdem do miejsca zgłoszonego.

od dnia 01.01.2018

do dnia 31.12.2018

1500,00zł

w stosunku miesięcznym + za dodatkowe usługi zg. § 1 umowy

9/2018

02.01.2018

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne
w Wojtyszkach

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych -
 część I

od dnia 01.01.2018

do dnia 31.12.2018

5,91zł

za 1 zwierzę,
za każdą dobę

 

10/2018

02.01.2018

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne
w Wojtyszkach

Odbiór, transport
i zapewnienie opieki odłowionym bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych - część II

od dnia 01.01.2018

do dnia 31.12.2018

5,91zł
za 1 zwierzę,
za każdą dobę

233,70zł
za odbiór
i transport

11/2018

04.01.2018

Firma PHU „OGROMAR”

Tumilin Dąbrówka 58/1

gm. Zagnańsk

Wykonanie montażu ogrodzenia od strony północnej w świetlicy wiejskiej w Chwaścicach

do dnia

30.07.2018

2.000,00zł

12/2018

04.01.2018

Firma „BARTEX”

Jasionna 56

Wykonanie usługi remontowej z materiałów wykonawcy w budynku świetlicy wiejskiej
w Chorzewie

do dnia

30.07.2018

6.150,00zł

13/2018

05.01.2018

Firma Stępień sp. j.

Radzanów 11

gm. Busko -Zdrój

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w piwnicy budynku komunalnego, położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki  11
o pow. 53,60m2

od dnia

01.02.2018

do dnia 31.01.2021

246,00zł

w stosunku miesięcznym

14/2018

05.01.2018

Dorota Bąk

 

Dzierżawa części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 116
o pow. w tej części 0.0396ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

od dnia

01.03.2018

do dnia 31.05.2018

31,00zł

za całość

15/2018

08.01.2018

Elżbieta Olszewska

 

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz. Nr 395 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia

01.01.2018

do dnia

31.12.2018

22,14zł

w stosunku miesięcznym

16/2018

08.01.2018

Radosław Kurkowski

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 3

od dnia

01.02.2018

do dnia 31.01.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

17/2018

08.01.2018

Mariusz Myszkowski

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 32

od dnia

01.02.2018

do dnia 31.01.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

18/2018

08.01.2018

Marcin Adamczyk

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 17

od dnia

01.02.2018

do dnia 31.01.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

19/2018

08.01.2018

Monika Osińska

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 11

od dnia

01.02.2018

do dnia 31.01.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

20/2018

08.01.2018

Firma Stępień sp. j.

Radzanów 11

gm. Busko -Zdrój

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się budynku komunalnym, położonym
w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 11
o pow. 91,10m2

od dnia

01.02.2018

do dnia 31.01.2021

6.150,00zł

w stosunku miesięcznym

21/2018

15.01.2018

Autorska Pracownia Projektowa
„APP-IN”

w Jędrzejowie

ul. Bolesława Chrobrego 1/50

Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z wymaganymi załącznikami i analizami

od dnia

02.01.2018

do dnia 30.12.2018

184,50zł

za każdy projekt decyzji

22/2018

16.01.2018

Skarb Państwa

Ministerstwo Cyfryzacji

w Warszawie

ul. Królewska 27

Udzielenie licencji na korzystanie na terytorium Polski z programu pn. „System zarządzania  dokumentami i zadaniami pracowników”

na czas nieokreślony

bezpłatnie

23/2018

22.01.2018

Paweł Nawrot

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 24

od dnia

01.02.2018

do dnia 31.01.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

24/2018

23.01.2018

PGE Dystrybucja S.A w Lublinie

ul. Garbarska 21A

 

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości komunalnej w obr msc. Przysów jako dz. Nr 167,
w celu umieszczenia przyłącza kablowego niskiego napięcia

na czas nieokreślony

804,42zł

jednorazowo

25/2018

25.01.2018

Firma Usługowo – Handlowa

Ewelina Chowaniec

w Jędrzejowie

ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie przy ul. Stanisława Konarskiego na dz. Nr 95 o pow. w tej części 15,00m2

od dnia

01.02.2018

do dnia

30.04.2018

313,65zł

w stosunku miesięcznym

26/2018

30.01.2018

Ewa Opara

Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1,3,C
w ramach komunikacji miejskiej na obszarze miasta Jędrzejowa

od dnia

01.02.2018

do dnia

31.12.2019

506.958,32zł

27/2018

02.02.2018

Polska Press
Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 45

Warszawa

Prawo do zlecania reklam i ogłoszeń do dziennika „Echo Dnia” oraz na stronie www.strefabiznesu.echodnia.eu

na okres 1 roku od dnia podpisania

20% rabatu
na ogłoszenia

28/2018

05.02.2018

Pracownia Architektoniczna IN

w Jędrzejowie

ul. Mikołaja Reja 6

Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie dla inwestycji pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Bolesława Chrobrego w Jędrzejowie”.

do dnia

12.02.2018

4920,00zł

29/2018

09.02.2018

Pracownia Architektoniczna IN

w Jędrzejowie

ul. Mikołaja Reja 6

Wykonanie kompleksowej aktualizacji dokumentacji technicznej sporządzonej
w 2015 roku dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja parku „Stary Sad” w miejscowości Mnichów gmina Jędrzejów”

do dnia

15.05.2018

6.000,00zł

30/2018

09.02.2018

Firma Proneteus Sp. z.o.o w Jędrzejowie

ul. Daszyńskiego 4

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości komunalnej w obr msc. Cierno – Zaszosie  jako
dz. Nr 32/6, w celu umieszczenia przyłącza światłowodowej linii kablowej do świętokrzyskiej sieci szerokopasmowej

na czas nieokreślony

10,00zł

netto

rocznie

31/2018

12.02.2018

Iwona Zdyb

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 29

od dnia

01.03.2018

do dnia 28.02.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

32/2018

12.02.2018

Iwona Zdyb

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 30

od dnia

01.03.2018

do dnia 28.02.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

33/2018

13.08.2018

Dorota Banaszek

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 28

od dnia

01.03.2018

do dnia 28.02.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

34/2018

15.02.2018

Koło Gospodyń Wiejskich

w Ciernie - Zaszosiu

Użyczenie dla Koła Gospodyń w Ciernie - Zaszosiu świetlicy wiejskiej w Prząsławiu usytuowanej
na dz. Nr 540

od dnia

15.02.2018

do dnia 14.02.2023

nieodpłatnie

35/2018

19.02.2018

Krystyna Puchrowicz

 

Wycięcie jednego drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej
w msc. Potok Wielki wraz
z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.03.2018

drzewo jako materiał opałowy za wykonaną pracę

36/2018

19.02.2018

Maria Drożyńska

 

Wycięcie dwóch drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej
w msc. Jędrzejów przy ul. Mikołaja Reja wraz
z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2018

drzewo jako materiał opałowy za wykonaną pracę

37/2018

22.02.2018

Remigiusz Juzoń

 

Wycięcie pięciu drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej
w msc. Jędrzejów przy ul. Partyzantów wraz
z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2018

drzewo jako materiał opałowy za wykonaną pracę

38/2018

22.02.2018

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Jędrzejowie

ul. Bolesława Krzywoustego 4

 

Użyczenie do używania części pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku po zlikwidowanej Filii Szkoły Podstawowej ne 3 w Jędrzejowie z siedziba w Węgleńcu o pow. 236,00m2

od dnia 01.01.2018

do dnia 31.03.2018

w zamian za dostawę energii cieplnej do budynku

39/2018

02.03.2018

 

Marek Więckowski

 

Darowanie na rzecz Gminy pawilonu handlowego
o pow. 20,00m2, usytuowanego na gruncie komunalnym w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.
Nr 43

-

30.000,00zł

wartość darowizny

40/2018

06.03.2018

Klub Sportowy
„Naprzód Jędrzejów”

ul. Sportowa 1

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 07.03.2018
do dnia 31.12.2018

260.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

41/2018

06.03.2018

Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski
Piaski nr 173a

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 07.03.2018
do dnia 31.12.2018

110.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

42/2018

06.03.2018

Łuczniczy Klub Sportowy

„Karima”

Prząsław 70

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja łucznictwa i współzawodnictwo sportowe połączone z promocją gminy Jędrzejów”

od dnia 01.01.2018
do dnia 31.12.2018

3.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

43/2018

06.03.2018

Liga Obrony Kraju

w Jędrzejowie

Brzeźnica 23B

Szkolenie
i współzawodnictwo sportowe w zakresie strzelectwa sportowego

od dnia 01.02.2018
do dnia 31.12.2018

 6000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

44/2018

09.03.2018

Zakład Robót Drogowo – Mostowych w Kielcach

ul. Prosta 224

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta
i gminy Jędrzejów

do dnia

15.12.2018

51.549,30zł

45/2018

12.03.2018

         Ewelina Jaros

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Mnichowie

od dnia 12.03.2018
do dnia 28.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

46/2018

12.03.2018

Renata Równicka

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5
w Jędrzejowie

od dnia 12.03.2018
do dnia 21.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

47/2018

12.03.2018

Eugeniusz Cichoń

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
 z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5
w Jędrzejowie

od dnia 21.03.2018
do dnia 28.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

48/2018

12.03.2018

Urszula Wyderka

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
 z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Łysakowie

od dnia 14.03.2018
do dnia 28.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

49/2018

12.03.2018

Aneta Gdula

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Łysakowie

od dnia 26.03.2018
do dnia 28.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

50/2018

12.03.2018

Tomasz Bieniek

rezygnacja z podpisania umowy

-

-

51/2018

12.03.2018

Wiesława Pasternak

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Podchojnach

od dnia 12.03.2018
do dnia 27.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

52/2018

12.03.2018

Małgorzata Suchmiel

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Podchojnach

od dnia 13.03.2018
do dnia 27.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

53/2018

12.03.2018

Piotr Wieczorek

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
w Jędrzejowie

od dnia 15.03.2018
do dnia 30.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

54/2018

12.03.2018

Andrzej Pańtak

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
 z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Rakowie

od dnia 16.03.2018
do dnia 09.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

55/2018

12.03.2018

Tomasz Puchrowicz

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
 z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Rakowie

od dnia 16.03.2018
do dnia 019.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

56/2018

12.03.2018

Zofia Maruszak

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4
w Jędrzejowie

od dnia 14.03.2018
do dnia 28.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

57/2018

12.03.2018

Barbara Fatyga

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Jasionnie

od dnia 06.04.2018
do dnia 12.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

58/2018

12.03.2018

Katarzyna Rynka

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
 z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Jasionnie

od dnia 26.03.2018
do dnia 18.06.2018

25,00zł

za 1 godzinę

59/2018

14.03.2018

Małgorzata Szymoniak

 

Dzierżawa części gruntu położonego w  obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr. 982
o pow. w tej części 64,00m2
z przeznaczeniem pod uprawę warzyw

od dnia

01.03.2018

do dnia 28.02.2021

64,00zł

rocznie

60/2018

14.03.2018

Jan Bartusiak

 

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 52

od dnia 01.04.2018
do dnia 31.03.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

61/2018

14.03.2018

Dariusz Koszyka

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz.nr 156 o pow. w tej części  12,00m2 pod stanowisko handlowe nr 11

od dnia

01.03.2018

do dnia 31.05.2018

172,20zł

w stosunku miesięcznym

62/2018

14.03.2018

Edward Wachowicz

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 32

od dnia

15.03.2018

do dnia 31.12.2018

76,26zł

w stosunku miesięcznym

63/2018

14.03.2018

Orange Polska S.A.

w Warszawie

Al. Jerozolimskie 160

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa oznaczonej jako dz. Nr 250/3, w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej na tej nieruchomości

nie określono

741,69zł

jednorazowa

opłata

64/2018

15.03.2018

Mahir Kebab Hasan Temiz

w Jędrzejowie

ul. Prosta 2

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie przy ul. Prostej na dz. Nr 223/3
o pow. w tej części 9,00m2

od dnia

01.04.2018

do dnia

30.06.2018

199,26zł

w stosunku miesięcznym

65/2018

15.03.2018

Joanna Trela

 

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe nr 6

od dnia

31.03.2018

do dnia 01.04.2018

123,00zł

za całość

66/2018

15.03.2018

Joanna Trela

 

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 w miejscu zaznaczonym na mapie stanowiącym załącznik do umowy

od dnia

01.11.2018

do dnia 04.11.2018

492,00zł

za całość

67/2018

15.03.2018

Ludowy Zespół
Sportowy ZRYW

 Skroniów 63A

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 16.02.2018
do dnia 31.12.2018

78.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

68/2018

16.03.2018

MASUM KEBAB

Kuchnia Turecka

w Końskich

ul. Zamkowa 5

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 521/7
o pow. 6,00m2

od dnia

16.03.2018

do dnia

15.06.2018

147,60zł

w stosunku miesięcznym

69/2018

19.03.2018

Firma TOI TOI Polska Sp. z o.o.

w Warszawie

ul. Płochocińska 29

Dostarczenie, wynajem
i obsługa przenośnej toalety TOI na terenie przyległym
do „ Miasteczka ruchu drogowego” przy ul. Górnej w Jędrzejowie

od dnia

01.04.2018

do dnia 30.11.2018

259,20zł

netto

miesięcznie

70/2018

19.03.2018

Przemysław Niziołek

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz.nr 156 o pow. w tej części 6,60m2 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 1

od dnia

16.03.2018

do dnia 31.12.2018

146,37zł

w stosunku miesięcznym

71/2018

19.03.2018

Przemysław Niziołek

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz.nr 156 o pow. w tej części 6,60m2 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 2

od dnia

16.03.2018

do dnia 31.12.2018

146,37zł

w stosunku miesięcznym

72/2018

20.03.2018

ST PROJEKT

Kąty 18

29-100 Włoszczowa

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa parkingu za Domem Handlowym w Jędrzejowie wraz z infrastrukturą podziemną”

do dnia

14.09.2018

20.400,00zł

73/2018

20.03.2018

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FIRMSERWIS”

w Nagłowicach

ul. M. Reja 61A

Wykonanie usługi polegającej na poziomym sprzątaniu ulic miejskich okrawężnikowanych
na terenie miasta Jędrzejowa

do dnia

30.04.2018

820,00zł

za 1 km obustronnego sprzątania ulic

74/2018

23.03.2018

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

ul. Bolesława Krzywoustego 4

Użyczenie do używania przez  ośrodek  części pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku po zlikwidowanej Filii Szkoły Podstawowej nr 3
w Jędrzejowie z siedzibą W Węgleńcu o łącznej pow. 236,m2

od dnia 01.04.2018

do dnia 30.06.2018

w zamian
za dostawę energii cieplnej do budynku

75/2018

26.03.2018

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z elementami socjoterapii dla dzieci z „grup ryzyka” wraz z dożywianiem, w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie

od dnia

03.04.2018

do dnia 31.12.2018

85.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

76/2018

26.03.2018

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie półkolonii organizowanych w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie

od dnia 02.07.2018

do dnia

27.07.2018

15.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

77/2018

26.03.2018

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RELAKS” w Jędrzejowie

ul. Dojazd 1M

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację osób uzależnionych od alkoholu oraz zagospodarowanie czasu wolnego tym osobom i ich rodzinom w klubach abstynenckich

od dnia

03.04.2018

do dnia 31.12.2018

20.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

78/2018

26.03.2018

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jędrzejowie

Plac Tadeusza Kościuszki 19

Organizacja Międzyszkolnego konkursu o tematyce narkomanii dla uczniów Klas IV-VI szkół podstawowych oraz imprezy podsumowującej pt.
„ Wybieram marzenia, a nie uzależnienia”

od dnia

03.04.2018

do dnia 20.06.2018

2.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

79/2018

26.03.2018

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie kolonii

od dnia 01.05.2018

do dnia

30.09.2018

50.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

80/2018

26.03.2018

Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych CO i GAZ

w Jędrzejowie

ul. Św. Barbary 14

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn ( Łączyn Mały) gmina Jędrzejów

do dnia

30.11.2018

18.200,00zł

81/2018

28.03.2018

Środowisko i Innowacje
Sp. z o.o.  w Warszawie

ul. Młynarska 15

Wykonanie usługi demontażu, transportu
i utylizacji wyrobów azbestowych z pokryć dachowych i elewacji  budynków stanowiących
własność osób fizycznych znajdujących się na  terenie  gminy Jędrzejów w 2018 roku

do dnia

10.10.2018

6,16zł

za 1m2

82/2018

28.03.2018

Paweł Dąbek

 

Wycięcie jednego drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej w Jędrzejowie przy ul. Św. Barbary wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2018

drzewo jako materiał opałowy za wykonaną pracę

83/2018

29.03.2018

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1

26-065 Piekoszów

Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Stanisława Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej Mikołaja Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej , Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie – Etap III”

do dnia 31.08.2018

1337000,22zł

84/2018

29.03.2018

MTINWEST
 M. Tompolski

w Jędrzejowie

ul. Sadowa 7

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.
„Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Stanisława Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej Mikołaja Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej , Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie – Etap III”

do dnia 31.08.2018

33.500,00zł

85/2018

29.03.2018

Spółdzielnia Usługowo – Zaopatrzeniowa Rolników
i Kółek Rolniczych w Jędrzejowie

ul. Rakowska 33a

Zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu
do remontów dróg gminnych tłuczniowych

do dnia

15.12.2018

246496,00zł

86/2018

29.03.2018

Marek Antoniak

 

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 73

od dnia 01.04.2018
do dnia 31.03.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

87/2018

29.03.2018

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie
w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Realizacja zadania publicznego pt. „Organizacja Mityngów Sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności Olimpiad Specjalnych

od dnia 12.03.2018
do dnia 22.06.2018

8.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

88/2018

29.03.2018

Jędrzejowski Klub Kolarski

w Jędrzejowie

Realizacja zadania publicznego pt.” Szkolenie i współzawodnictwo sportowe”

od dnia 01.04.2018
do dnia 31.12.2018

5.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

89/2018

29.03.2018

Klub Sportowy „ELMAR”
 Jędrzejów

ul. Sadowa 27

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”.

od dnia 01.04.2018
do dnia 31.12.2018

10. 000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

90/2018

29.03.2018

Młodzieżowy Klub Sportowy „FOOTBALL ACADEMY JĘDRZEJÓW”

w Jędrzejowie

ul. Mieszka I 6/18

Realizacja zadania publicznego pt. „ Podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży oraz rywalizacja w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu wojewódzkim”

od dnia 01.03.2018

do dnia 21.12.2018

8.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

91/2018

29.03.2018

Związek Harcerstwa Polskiego

Komenda Hufca w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja turystyki i współzawodnictwo sportowe”

od dnia 07.05.2018
do dnia 31.12.2018

5.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

92/2018

29.03.2018

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ Nadir”

w Jędrzejowie

ul. F. Przypkowskiego  43

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Szkolenie
i  współzawodnictwo Sportowe”

od dnia 01.01.2018
do dnia 31.12.2018

15.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

93/2018

29.03.2018

Jędrzejowski Klub Bokserski

Grabowiec 60A

gm. Chmielnik

Realizacja zadania publicznego pt. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie szkolenia bokserskiego

od dnia 01.01.2018
do dnia 31.12.2018

5.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

94/2018

05.04.2018

Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k.

Al. Jana Pawła II

00-133 Warszawa

Świadczenie usług doradztwa podatkowego dotyczących bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

12 miesięcy od zawarcia umowy

4.800,00zł

za cały okres trwania umowy

95/2018

05.04.2018

Mirosław Sosnowski

 

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  25/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2018
do dnia 30.04.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

96/2018

05.04.2018

Włodzimierz Nieszyn

 

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  25/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2018
do dnia 30.04.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

97/2018

05.04.2018

Wiesław Łabędzki

 

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  25/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2018
do dnia 30.04.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

98/2019

05.04.2018

Bożena Ciećko

 

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  25/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2018
do dnia 30.04.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

99/2018

05.04.2018

Zdzisław Równicki

 

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  25/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2018
do dnia 30.04.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

100/2018

05.04.2018

Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne

 Aleja Józefa Piłsudskiego 3

Realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego i Organizacja VII Jędrzejowskich Spotkań Chóralnych”

od dnia 06.04.2018
do dnia 31.12.2018

16.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

101/2018

09.04.2018

Joanna Adamczyk

 

Dzierżawa części gruntu położonego  w obr msc. Brus na  dz. Nr 17 o pow. w tej części 1.0400ha

od dnia

01.04.2018

do dnia 31.07.2018

104,00zł

jednorazowo

102/2018

10.04.2018

Tomasz Bieniek

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim

od dnia 10.04.2018
do dnia 06.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

103/2018

11.04.2018

Marek Skowronek

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 3

od dnia

26.04.2018

do dnia 14.06.2018

63,96zł

w stosunku miesięcznym

104/2018

11.04.2018

Marek Skowronek

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 19

od dnia

26.04.2018

do dnia 14.06.2018

76,26zł

w stosunku miesięcznym

105/2018

13.04.2018

Centrum Kultury w Jędrzejowie

Al. Piłsudskiego 3

 

Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym tj. festynu z okazji Dnia Dziecka, z okazji pożegnania lata oraz balu Mikołajkowego

w dniach:

2.06.2018

02.09.2018

30.11.2018

 01.12.2018

37.000,00zł

dotacja gminy

Jędrzejów

106/2018

17.04.2018

Piotr Suwała

 

Opracowanie technologii robót, kosztorysu oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla przebudowy 18 dróg na terenie miasta i gminy Jędrzejów

od dnia 17.04.2018

do dnia 07.05.2018

6.050,00zł

107/2018

19.04.2018

Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul
 i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k w Warszawie

Al. Jana Pawła II 22

 

Świadczenie podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym
w postępowaniach przeciwko Skarbowi Państwa
o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych za okresy nieprzedawnione do 2018 roku

do czasu zakończenia postępowań

1.00,00 zł jednorazowo oraz 30% od faktycznie odzyskanych środków

108/2018

19.04.2018

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie

ul. Feliksa Przypkowskiego 28A

Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych melioracji szczegółowej na obiekcie Mnichów – rów R-4 na odcinku 1050mb

do dnia 30.11.2018

9.500,00zł

109/2018

20.04.2018

Maria Nowak

 

Sprawowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi na pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze „PROMYCZEK” w Szkole Podstawowej nr 3
w Jędrzejowie podczas wycieczki

w dniu

21.04.2018

180,00zł

110/2018

23.04.2018

Teresa Słoma

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 33

od dnia

01.05.2018

do dnia 30.04.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

111/2018

23.04.2018

OBIADY DOMOWE

w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 101

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  350/1 o pow. w tej części 4 m2

z przeznaczeniem pod ustawienie stolików wraz
z krzesełkami

od dnia 20.04.2018
do dnia 19.07.2018

88,56zł

w stosunku miesięcznym

112/2018

23.04.2018

Firma Gastronomiczna „Gracja”

w Jędrzejowie

ul. Okrzei 49B

Wynajem części gruntu położonego w obr. 06 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  231 o pow. w tej części 30,00m2

od dnia 01.05.2018
do dnia 31.07.2018

664,20zł

w stosunku miesięcznym

113/2018

23.04.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości w obr msc. Sudół ozn. jako dz. Nr 515/2 w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na tej nieruchomości

na czas nieokreślony

1.088,55zł

jednorazowo

114/2018

23.04.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości w obr 11 miasta  Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 236/15 w celu przyłącza kablowego elektroenergetycznego niskiego napięcia na tej nieruchomości

na czas nieokreślony

965,55zł

jednorazowo

115/2018

23.04.2018

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z.o.o

w Częstochowie

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad „Budową sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w msc. Książe – Skroniów i Mnichów – etap I

do dnia 30.06.2018

13.528,49zł

116/2018

24.04.2018

MTINWEST M. Tompolski

w Jędrzejowie

ul. Sadowa 7

Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych i ulic miasta Jędrzejowa w III etapach

I etap – 90 dni od podpisania umowy,

II etap – 180 dni podpisania umowy,

III etap- do dnia 14.12.2018

I etap – 5.059,00 zł,

II etap – 4.428,00 zł,

III etap -16.051,50zł

117/2018

24.04.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 01 miasta  Jędrzejowa ozn. jako  dz. Nr 11/1 w celu budowy kontenerowej stacji transformatorowej

na czas nieokreślony

1.857,30zł

jednorazowo

118/2018

24.04.2018

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. w Kielcach

ul. Loefflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 03 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 140 w celu budowy gazociągu i przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

3.982,74

jednorazowo

119/2018

24.04.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości w obr msc. Sudół ozn. jako dz. Nr 505/2 i 506 w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na tej nieruchomości

na czas nieokreślony

1.384,98zł

jednorazowo

120/2018

24.04.2018

Firma KOMPLEX

Borki 29

Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Laskowie

do dnia 18.05.2018

13.469,87zł

121/2018

27.04.2018

Tomasz Banaczkowski

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  24,00m2 pod garaż blaszak  nr 46

od dnia

01.06.2018

do dnia 31.05.2021

41,82zł

w stosunku miesięcznym

122/2018

27.04.2018

Rafał Mitręga

 

Dzierżawa gruntu położonego w obr. 08 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  105 o pow. 0.6270ha z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia

01.05.2018

do dnia

31.07.2018

47,00zł

jednorazowo

123/2018

09.05.2018

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Relaks”
w Jędrzejowie

Użyczenie części nieruchomości zabudowanej, położonej w Jędrzejowie przy ul. Dojazd na potrzeby Stowarzyszenia

od dnia 15.04.2018

do dnia 14.07.2018

nieodpłatnie

124/2018

09.05.2018

Usługi Kurkowski

Kielce

ul. Bp. Jaworskiego 10/18

Wykonanie monitoringu jakości wód opadowych
z terenu miasta Jędrzejowa

30.11.2018

9.200,00zł

125/2018

15.05.2018

Dominik Czarny

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,50m2 pod stanowisko handlowe nr 2

od dnia

26.04.2018

do dnia 14.06.2018

76,26zł

w stosunku miesięcznym

126/2018

15.05.2018

Firma PPUH Krzysztof Krupiński

w Jędrzejowie

ul. Jeżewskiego 7

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Potok Mały, Lasków, Lścin, Mnichów, Podchojny, Potok Wielki, Przysów. Podlaszcze, Jędrzejów ul. Bolesława Krzywoustego

 

do dnia

29.06.2018
( Potok Mały , Podchojny, Jędrzejów ul. Bolesława Krzywoustego

a pozostałe do dnia 30.11.2018

 

51.400,00zł

127/2018

21.05.2018

Dominik Czarny

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki przed Domem Handlowym „Piast” na dz.nr 395 o pow. w tej części  3,00m2 pod stanowisko handlowe

od dnia

21.05.2018

do dnia 10.06.2018

127,92zł

w stosunku miesięcznym

128/2018

21.05.2018

Firma Norbi- Trans

Chomentów 67

28-305 Sobków

Zgoda na korzystanie przez przewoźnika
z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów

od dnia 21.05.2018
na czas nieokreślony

0,05zł

za jedno zatrzymanie

129/2018

22.05.2018

FENIX BHP i PPOŻ

w Chmielniku

ul. 1 Maja 23

Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jędrzejów” tj. torby ratowniczej, zestawu ratownictwa medycznego PSP  R-1 wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera w ilości 5 szt.

do dnia 01.06.2018

22.140,00zł

130/2018

22.05.2018

FLORIAN Sklep Pożarniczy

w Kaliszu

ul. Wrocławska 188a

Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jędrzejów” tj. Defibrylator AED ZOOL Plus zestaw z torbą transportową w ilości 2 szt.

do dnia 01.06.2018

9.352,80zł

131/2018

22.05.2018

ARPAPOL sp. z o.o.

we Wrocławiu

ul. Karmelkowa 29

Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jędrzejów” tj. przecinarki STHIL 1szt. i najaśnicy Peli 1szt.

do dnia 01.06.2018

  1. 4.490,00zł
  2. 4.120,00zł

132/2018

23.05.2018

Stowarzyszenie „ Jędrzejowska Galeria na Szlaku”

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Użycza do używania nieużytkowany budynek gospodarczy położony w Jędrzejowie przy
ul. Parkowej na dz. Nr 212/3

od dnia

09.05.2018

do dnia

08.08.2018

nieodpłatnie

133/2018

28.05.2018

Stowarzyszenie „ Jędrzejowska Galeria Na Szlaku”

ul. Armii Krajowej 9

Wynajem lokalu użytkowego położonego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 117 o pow. 33,00m2

od dnia 01.06.2018 do dnia

30.06.2018

541,20zł

134/2018

28.05.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w Potoku Wielkim
Nr działki 681 o powierzchni 1.2700 ha.

od dnia

01.06.2018

do dnia

31.08.2018

95,00 zł

jednorazowo

135/2018

28.05.2018

ZETO SOFTWARE spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą
w Olsztynie

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

do dnia 31.05.2018

-

136/2018

28.05.2018

Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 134/24

Dokonanie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów oraz planów miejscowych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy

14.452,50zł

137/2018

29.05.2018

Obiady Domowe
Mirosław Polak

w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 101

Wynajem lokalu użytkowego położonego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 101 o pow. 56,50m2

od dnia 01.06.2018 do dnia 31.05.2021

873,30zł

w stosunku miesięcznym

138/2018

30.05.2018

Firma Usługowo Handlowa Ewelina Chowaniec

w Jędrzejowie

ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Stanisława Konarskiego o pow. w tej części 15,00m pod pawilon handlowy

od dnia 01.05.2018 do dnia 31.07.2018

313,65zł

w stosunku miesięcznym

139/2018

30.05.2018

 

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 4

od dnia

04.06.2018

do dnia 16.06.2018

123,00zł

jednorazowo

140/2018

30.05.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr 04 mista Jędrzejowa na dz.nr 116 o pow. w tej części 0.0396ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

od dnia 01.06.2018 do dnia 31.05.2021

124,00

w stosunku rocznym

141/2018

06.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  15,00m2 pod stanowiska handlowe nr 15,16 i 17

od dnia 01.10.2018

do dnia 30.10.2018

228,78zł

jednorazowo

142/2018

06.06.2018

Centrum Zabezpieczenia Informacji w Kielcach

ul. Kościuszki 11/110

Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz świadczenie doradztwa informatycznego i audytów w zakresie danych osobowych

od dnia 06.06.2018

do 06.06.2019

1.300,00zł

netto miesięcznie

143/2018

06.06.2018

Osoba fizyczna

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizacją przebudowy dróg gminnych w Jędrzejowie przy ul. Wilanowskiej i Cmentarnej oraz drogi w msc. Piaski - Kopaniny

do dnia 03.09.2018

8.300,00zł

144/2018

08.06.2018

Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych CO i GAZ w Jędrzejowie ul. Św. Barbary 14

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji deszczowej w Jędrzejowie w obrębie ul. Osiedlowej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Bajkowej

I zadanie do dnia 31.08.2018

II zadanie do dnia 28.09.2018

16.000,00zł

145/2018

08.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 06 miasta Jędrzejowa na dz.nr 525 o pow. w tej części 2,00m2

od dnia 11.06.2018

do dnia 10.07.2018

172,20zł

jednorazowo

146/2018

08.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 10 miasta Jędrzejowa na dz.nr 21/3 o pow. w tej części 18,00m2

od dnia 01.06.2018

do dnia 31.08.2018

30,75zł

w stosunku miesięcznym

147/2018

11.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 06 miasta Jędrzejowa na dz.nr 235/1 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia

15.06.2018

do dnia 14.09.2018

61,50zł
w stosunku miesięcznym

148/2018

11.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 446 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia

15.06.2018

do dnia 14.09.2018

61,50zł
w stosunku miesięcznym

149/2018

11.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 511/4 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia

15.06.2018

do dnia 14.09.2018

61,50zł
w stosunku miesięcznym

150/2018

12.06.2018

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla w Starachowicach

ul. Benedyktyńska 11

Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych obejmujące: I część przebudowy  w Jędrzejowie ul. Wilanowska, III część przebudowy w Jędrzejowie ul. Cmentarna

do dnia 20.08.2018

I część – 610.771,26zł

II część – 97.259,05zł

151/2018

12.06.2018

Zakład robót Drogowych DUKT

w Nowinach
ul. Zakładowa 17

Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych obejmujące II  część przebudowy w msc. Piaski - Kopaniny

do dnia 20.08.2018

102.487,39zł

152/2018

13.06.2018

ATEST Sp. J.

w Jaworznie

ul. Matejki 31a

Wykonanie ekspertyzy, dokumentacji i karty dla obiekty mostowego w ciągu ul. Partyzantów w Jędrzejowie

do dnia 30.09.2018

6.150,00zł

153/2018

13.06.2018

MAXDROGI
w Bielsko - Białej

ul. Lenartowicza 37/1

Wykonanie ewidencji, numeracji oraz przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego dla 61 odcinków tj, 14,187km dróg gminnych, oraz 5 letniego przeglądu technicznego 5 obiektów mostowych w Jędrzejowie przy ul. Kieleckiej, ul. Partyzantów, ul. Pińczowskiej, ul. Krzywej i ul. Sportowej

120 dni od daty podpisania umowy

19.900,00zł

154/2018

14.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 3

od dnia

15.06.2018

do dnia 30.06.2018

63,96zł
w stosunku miesięcznym

155/2018

14.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 11

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.09.2018

76,26zł
w stosunku miesięcznym

156/2018

14.06.2018

MASUM KEBAB

Kuchnia Turecka

w Końskich ul. Zamkowa 5

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 521/7 o pow. w tej części 6,00m2

od dnia

16.06.2018

do dnia 31.05.2021

147,60zł
w stosunku miesięcznym

157/2018

14.06.2018

„RafAn”

Zarogów 60

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  10,00m2 pod stanowiska handlowe nr 9 i 10

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.06.2019

152,52zł
w stosunku miesięcznym

158/2018

15.06.2018

Nexera Sp. z o.o.

w Warszawie

ul. Orzycka6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Węgleniec  jako dz. Nr  299 w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej

na czas nieokreślony

4.264,41zł

jednorazowo

159/2018

20.06.2018

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie.

 

od  dnia

02.07.2018
do dnia 13.07.2018

1.500,00zł

 

160/2018

20.06.2018

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

od  dnia

02.07.2018
do dnia 13.07.2018

1.350,00zł

 

161/2018

20.06.2018

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

od  dnia

02.07.2018
do dnia 13.07.2018

1.350,00zł

 

162/2018

20.06.2018

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie.

 

od  dnia

02.07.2018
do dnia 13.07.2018

1.350,00zł

 

163/2018

20.06.2018

Osoba fizyczna

Organizacja i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych itp. z grupą dzieci na półkoloniach 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie.

 

od  dnia

02.07.2018
do dnia 13.07.2018

1.350,00zł

 

164/2018

20.06.2018

Firma PKS Kielce Sp. z o.o.

w Korczynie 138

26-067 Strawczyn

Zgoda na korzystanie przez przewoźnika
z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów.

od dnia 20.06.2018
na czas nieokreślony

0,05zł

za jedno zatrzymanie

165/2018

20.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  18,00m2 pod stanowisko handlowe nr 1

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.06.2019

180,81zł

w stosunku miesięcznym

166/2018

20.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,50m2 pod stanowisko handlowe nr 2

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.06.2019

79,95zł

w stosunku miesięcznym

167/2018

20.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 8

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.06.2019

76,26zł

w stosunku miesięcznym

168/2018

20.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 7

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.06.2019

76,26zł

w stosunku miesięcznym

169/2018

21.06.2018

Osoba fizyczna

Użyczenie do używania zabudowanej nieruchomości komunalnej w obr Piaski na dz. Nr 337/2 o pow. 0,2900 ha

od dnia 15.06.2018

do dnia 14.09.2018

bezpłatnie

170/2018

21.06.2018

Ochotnicza Straż Pożarna

w Potoku Wielkim

Przekazanie w formie darowizny sprzętu tj. przecinarki do betonu oraz zestawu ratownictwa medycznego na potrzeby straży pożarnej

na okres
10 lat

wartość darowizny wynosi:

sprzęt – 4.490,00zł

zestaw- 4.428,00zł

171/2018

21.06.2018

Ochotnicza Straż Pożarna

w Łysakowie

Przekazanie w formie darowizny zestawu ratownictwa medycznego na potrzeby straży pożarnej

na okres
10 lat

wartość darowizny wynosi: 4.428,00zł

172/2018

21.06.2018

Ochotnicza Straż Pożarna

w Laskowie

Przekazanie w formie darowizny defibrylatora na potrzeby straży pożarnej

na okres
10 lat

wartość darowizny wynosi:

4.676,40zł

173/2018

21.06.2018

Ochotnicza Straż Pożarna

w Prząsławiu

Przekazanie w formie darowizny: defibrylatora, najaśnicy ( zestaw oświetleniowy) oraz zestawu ratownictwa medycznego na potrzeby straży pożarnej

na okres
10 lat

wartość darowizny wynosi:

defibrylator – 4.676,40zł

najaśnica-4.120,00zł

zestaw- 4.428,00zł

174/2018

21.06.2018

Ochotnicza Straż Pożarna

w Jędrzejowie

Przekazanie w formie darowizny zestawu ratownictwa medycznego na potrzeby straży pożarnej

na okres
10 lat

wartość darowizny wynosi: 4.428,00zł

175/2018

21.06.2018

Ochotnicza Straż Pożarna

w Skroniowie

Przekazanie w formie darowizny zestawu ratownictwa medycznego na potrzeby straży pożarnej

na okres
10 lat

wartość darowizny wynosi: 4.428,00zł

176/2018

25.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 4

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.06.2019

63,96zł

w stosunku miesięcznym

177/2018

25.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego na dz.nr 250/6 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 3

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.06.2019

63,96zł

w stosunku miesięcznym

178/2018

25.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 6

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.06.2019

76,26zł

w stosunku miesięcznym

179/2018

26.06.2018

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RELAKS”  w Jędrzejowie

ul. Dojazd 1M

Użyczenie do używania sprzętu i wyposażenia po byłym Kolejowym Domu Kultury zaadaptowanym na siedzibę organizacji trzeźwościowych

od dnia 26.06.2018 do dnia 14.07.2021

bezpłatnie

180/2018

27.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego na dz.nr 250/6 o pow. w tej części  1,00m2 pod stanowisko handlowe nr 2

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.06.2019

44,28zł

w stosunku miesięcznym

181/2018

27.06.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr Brus na dz. Nr  15, 16 i 930 o łącznej pow. 0.8500 ha

od dnia 01.06.2018
do dnia 31.05.2021

255,00zł

w stosunku rocznym

182/2018

27.06.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 116 o pow. w tej części 0,0229 ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

od dnia

01.06.2018

do dnia 31.05.2021

60,00zł
w stosunku rocznym

183/2018

27.06.2018

Spółka RUCH S.A.

w Warszawie

ul. Chłodna 52

Wynajem części gruntu położonego w obr. 03 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  212/16 o pow. w tej części 16,75m2 pod ustawienie pawilonu handlowego

od dnia 01.06.2018

do dnia 31.05.2021

296,43zł

w stosunku miesięcznym

184/2018

28.06.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości w obr msc. Jasionna ozn. jako dz. Nr 456, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

735,54zł

jednorazowo

185/2018

28.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 15

od dnia 01.07.2018
do dnia 30.06.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

186/2018

28.06.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 77

od dnia 01.07.2018
do dnia 30.06.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

187/2018

28.06.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 116 o pow. w tej części 0,0204 ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.06.2021

64,00zł
w stosunku rocznym

188/2018

28.06.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 116 o pow. w tej części 0,0230 ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.06.2021

72,00zł
w stosunku rocznym

189/2018

28.06.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 116 o pow. w tej części 0,0229 ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.06.2021

72,00zł
w stosunku rocznym

190/2018

02.07.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 212/3 o pow. w tej części 50,00m2 z przeznaczeniem  pod dojazd do nieruchomości  od ul. Parkowej

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.06.2021

246,00zł
w stosunku rocznym

190A/2018

02.07.2018

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 11 miasta Jędrzejowa jako dz. Nr  150/5, 150/6, 211/2, 211/4, 211/5, 212/8,236/20 w celu budowy gazociągu  i przyłącza gazowego

nie określono daty

16.041,66zł

jednorazowo

191/2018

02.07.2018

Mahir Kebab Hasan Temiz

w Jędrzejowie

ul. Prosta 2

Wynajem części gruntu położonego w obr 05 miasta Jędrzejowa na dz.nr 223/3 o pow. w tej części 9,00m2 z przeznaczeniem pod ustawienie stolików wraz z krzesełkami

od dnia

01.07.2018

do dnia 30.09.2018

147,60zł
w stosunku miesięcznym

191A/2018

02.07.2018

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa jako dz. Nr  592/2,591/1.  obr 07 miasta Jędrzejowa jako dz. Nr 235/6, obr 08 miasta Jędrzejowa jako dz. Nr 154/2, 11 w celu budowy gazociągu  i przyłącza gazowego

nie określono daty

17.898,96

jednorazowo

192/2018

02.07.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  21/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.08.2018
do dnia 31.07.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

193/2018

05.07.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 28

od dnia 01.07.2018

do dnia 30.06.2019

76,26zł

w stosunku miesięcznym

194/2018

09.07.2018

„Katarzyna Kromka Biuro Inżynierii Środowiska EKO IMPACT” w Krakowie

ul. Wrocławska 68

Zbadanie zakresu i granic oddziaływania inwestycji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania istniejącej stodoły wraz z przebudową i rozbudową na obiekt inwentarski

do dnia 30.09.2018

8.610,00zł

195/2018

09.07.2018

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Relaks”
w Jędrzejowie

Użycza do używania część nieruchomości zabudowanej położonej w Jędrzejowie przy
ul. Dojazd na dz. Nr 396/15

od dnia

15.08.2018

do dnia

14.07.2021

nieodpłatnie

196/2018

10.07.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr Brus na dz. Nr  17 o pow. w tej części 2.0800 ha z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia 01.08.2018
do dnia 31.07.2021

624,00zł

w stosunku rocznym

197/2018

10.07.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr 01 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  105 o pow. w tej części 0.0250 ha

od dnia 01.08.2018
do dnia 31.07.2021

78,00zł

w stosunku rocznym

198/2018

10.07.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego na dz.nr 454 o pow.
w tej części  9,00m2

od dnia

01.08.2018

do dnia 31.07.2021

12,30zł

w stosunku miesięcznym

199/2018

10.07.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 82

od dnia 01.08.2018
do dnia 31.07.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

200/2018

10.07.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 16

od dnia 01.08.2018
do dnia 31.07.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

201/2018

10.07.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości w obr msc. Chorzewa ozn. jako dz. Nr 566, 567, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

955,77zł

jednorazowo

202/2018

10.07.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości w obr msc. Zagaje ozn. jako dz. Nr 308, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

815,49zł

jednorazowo

203/2018

11.07.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr. Lasków na dz. Nr  478/2 o pow. w tej części 0.4900 ha z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia 01.09.2018
do dnia 31.08.2021

147,00zł

w stosunku rocznym

204/2018

11.07.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 74

od dnia 01.09.2018
do dnia 31.08.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

205/2018

11.07.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 72

od dnia 01.09.2018
do dnia 31.08.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

206/2018

11.07.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 310/9 o pow. w tej części 192,00m2

od dnia

01.09.2018

do dnia 31.08.2021

134,07zł
w stosunku rocznym

207/2018

11.07.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 57

od dnia 01.09.2018
do dnia 31.08.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

208/2018

11.07.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  15,00m2 pod stanowiska handlowe nr 15, 16 i 17

od dnia

01.04.2019

do dnia 30.06.2019

228,78zł

w stosunku miesięcznym

209/2018

11.07.2018

Firma PAMAGRA – BIS

w Woli Teserowej 79

28-366 Małogoszcz

Remont świetlicy Wiejskiej w Sudole

do dnia 15.10.2018

12.980,00zł

210/2018

12.07.2018

Firma Drog – Cad Projektowanie dróg w Kielcach

ul. Elizy Orzeszkowej 8/6

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w rejonie Al. J. Piłsudskiego w Jędrzejowie na dz. Nr 525 i 536

do dnia

30.11.2018

35.000,00zł

211/2018

13.07.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 116 o pow. w tej części 0,0191 ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

od dnia

01.08.2018

do dnia 31.10.2018

15,00zł
w stosunku rocznym

212/2018

13.07.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  7,00m2 pod stanowiska handlowe nr 3 i 4

od dnia

29.10.2018

do dnia 30.10.2018

98,40zł

jednorazowo

213/2018

13.07.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,50m2 pod stanowisko handlowe nr 2

od dnia

29.10.2018

do dnia 30.10.2018

73,80zł

w stosunku miesięcznym

214/2018

16.07.2018

EKOKANWOD Sp. J.

w Nowym Korczynie

ul. Farna 6

Budowa sieci wodociągowej wraz z budową ujęcia wody  w msc. Mnichów – etap II

do dnia 22.03.2019

4.409550,00zł

215/2018

16.07.2018

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 03 miasta Jędrzejowa jako dz. Nr  234 w celu budowy sieci gazowej

nie określono daty

4.710,90zł

jednorazowo

216/2018

17.07.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr 08 miasta Jędrzejowa na dz.nr 105 o pow. w tej części 0,6270 ha z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia

01.08.2018

do dnia 31.07.2021

188,00zł
w stosunku rocznym

217/2018

18.07.2018

Zakład Usług Elektroenergetycznych ELGÓR

w Jędrzejowie

ul. Rakowska 29

Wykonanie pomiarów i przeglądu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów

do dnia 30.10.2018

18.450,00zł

218/2018

06.08.2018

Usługi Archiwalne S.C Jarosław
i Ewa Żymańczyk, H Kowalczyk

w Kielcach

ul. Chopina 17/84

Wykonanie usługi archiwizacji dokumentów w archiwum zakładowym przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

3 miesiące
od daty podpisania umowy

51.334,00zł

219/2018

06.08.2018

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 03 miasta Jędrzejowa jako dz. Nr  42,212/3
w celu budowy gazociągu  i przyłącza gazowego

nie określono daty

4.525,17zł

jednorazowo

220/2018

06.08.2018

Firma Budowlano – Handlowa

„TED – BUD” w Kielcach

ul. Wrzosowa 32

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Prząsław

do dnia 21.09.2018

1.299.083,19zł

221/2018

06.08.2018

Przedsiębiorstwo „RRBIS”

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 3/15

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi przy modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Prząsław

do dnia 28.09.2018

16.600,00zł

222/2018

07.08.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr Potok Wielki na dz.nr 681 o pow. w tej części 1.2700 ha z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia

01.09.2018

do dnia 31.08.2021

381,00zł

w stosunku rocznym

223/2018

07.08.2018

Firma Usługowo- Handlowa

Ewelina Chowaniec

w Jędrzejowie

ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu komunalnego położonego w Jędrzejowie przy ul. Stanisława Konarskiego na dz. Nr 95 o pow. w tej części 15,00m2

od dnia

01.08.2018

do dnia

31.10.2018

313,65zł

w stosunku miesięcznym

224/2018

07.08.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 47

od dnia 01.10.2018
do dnia 30.09.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

225/2018

09.08.2018

Stowarzyszenie „ Jędrzejowska Galeria na Szlaku”

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Użycza do używania nieużytkowany budynek gospodarczy położony w Jędrzejowie przy
ul. Parkowej na dz. Nr 212/3

od dnia

09.08.2018

do dnia

08.08.2023

nieodpłatnie

226/2018

09.08.2018

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak

w Książe –Skroniowie 41

Wynajem części gruntu położonego w obr 10 miasta Jędrzejowa na dz.nr 1 o pow. w tej części 1,00m2 z przeznaczeniem pod ustawienie tablicy reklamowej

od dnia

07.08.2018

do dnia 31.07.2021

61,50zł
w stosunku miesięcznym

227/2018

14.08.2018

Firma Transportowa
„LECH – TRANS”

Lubachowy 12

29-130 Moskorzew

Dowóz wraz z opieką niepełnosprawnego ucznia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Zielonkach gm. Sędziszów i z powrotem

od dnia 03.09.2018

do dnia 21.06.2019

1,50zł

za 1 km

228/2018

23.08.2018

ABC – Architektura

Anita Chrzanowska – Bac

w Jędrzejowie

ul. Kazimierza Jeżewskiego 11

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania parteru budynku wielorodzinnego z funkcji handlowej (apteki) na dzienny dom pobytu dla seniorów

do dnia

15.11.2018

10.000,00zł

229/2018

24.08.2018

Osoba fizyczna

Najemca zrezygnował z podpisania umowy

------------

-----------

230/2018

28.08.2018

Przedsiębiorstwo wielobranżowe – Paweł Szostak

Książe – Skroniów 41

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości w obr 04 m. Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 237/8 w celu budowy zjazdu z drogi gminnej

na czas nieokreślony

8.041,74zł

jednorazowo

231/2018

28.08.2018

Auto Moto Full Serwis

Andrzej Furman

w Piaskach nr 106

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 o pow. w tej części  20,00m2 pod stanowisko handlowe
nr 4

od dnia

01.11.2018

do dnia 31.09.2019

418,20zł

w stosunku miesięcznym

232/2018

28.08.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 37

od dnia 01.09.2018
do dnia 31.08.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

233/2018

28.08.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 36

od dnia 01.09.2018
do dnia 31.08.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

234/2018

29.08.2018

Osoba fizyczna

Dowóz i odbiór córki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jędrzejowie oraz zapewnienie  opieki w tym  czasie

od dnia 03.09.2018
do dnia 21.06.2019

0,8358zł x 200%

za 1 km

235/2018

29.08.2018

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla

w Starachowicach

ul. Benedyktyńska 11

Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Wilanowskiej w Jędrzejowie ( miejsca postojowe II etap)

do dnia 03.09.2018

21.500,00zł

236/2018

31.08.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  10,00m2 pod stanowiska handlowe nr 21 i 22

od dnia

01.10.2018

do dnia 31.10.2018

152,52

w stosunku miesięcznym
( za 1 stanowisko)

237/2018

31.08.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 2

od dnia 01.09.2018
do dnia 31.08.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

238/2018

10.09.2018

Firma Usługowo – Handlowa „KAMURO”

w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 98

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz. Nr 395 o pow. w tej części  6,00m2 ( przed domem handlowym „PIAST”) na handel art. pirotechnicznymi

od dnia

28.12.2018

do dnia 31.12.2018

442,80zł

w stosunku miesięcznym

239/2018

10.09.2018

Zakład Usług Elektroenergetycznych ELGÓR

w Jędrzejowie

ul. Rakowska 29

Wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego
na terenie miasta i gminy Jędrzejów

od dnia 15.09.2018 do dnia 14.09.2019

278.904,96zł

240/2018

10.09.2018

Ludowy Klub Sportowy
„ Piaskowianka”

Użyczenie zabudowanej nieruchomości w obr msc. Piaski ozn. jako dz. Nr 337/2 o pow. 0,2900ha

od dnia 15.09.2018 do dnia 14.09.2021

nieodpłatnie

241/2018

10.09.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  10,00m2 pod stanowiska handlowe nr 19 i 20

od dnia

01.10.2018

do dnia 31.10.2019

152,52zł

jednorazowo

( za 1 stanowisko)

242/2018

12.09.2018

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Jędrzejowie.

od dnia 13.09.2018
do dnia 18.12.2018

35,00zł

za jedną godzinę

243/2018

12.09.2018

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Jędrzejowie

od dnia 13.09.2018
do dnia 18.12.2018

35,00zł

za jedną godzinę

244/2018

13.09.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 o pow. w tej części 12 m2 pod stanowisko handlowe nr 10

od dnia

15.09.2018

do dnia 15.12.2019

172,20zł

w stosunku miesięcznym

245/2018

14.09.2018

Firma Projektowo – Usługowa Krupińskich

w Jędrzejowie

ul. Jeżewskiego 7

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów

od dnia

15.09.2018

do dnia 14.09.2019

11.808,00zł

246/2018

14.09.2018

Osoba fizyczna

Dowóz i odbiór syna  Niepublicznego Przedszkola „Słowicza Ferajna” w Kielcach oraz zapewnienie  opieki w tym  czasie

od dnia 03.09.2018
do dnia 21.06.2019

0,8358zł x120%

za 1 km

247/2018

17.09.2018

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Brus ozn. jako dz. Nr 191, w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

4.982,73

jednorazowo

248/2018

17.09.2018

Spółka 7Nt Rent. Sp. z o.o.

w Jędrzejowie

ul. Przemysłowa 47

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości w obr 09 m. Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 73, w celu budowy kanalizacji deszczowej

na czas nieokreślony

2.979,06zł

jednorazowo

249/2018

17.09.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości w obr msc. Łysaków Kawęczyński ozn. jako dz. Nr 318,
w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

1.033,20zł

jednorazowo

250/2018

17.09.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 1

od dnia 01.10.2018
do dnia 31.09.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

251/2018

19.09.2018

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Jędrzejowie

 

od dnia 20.09.2018

do dnia 18.12.2018

35,00zł

za 1 godzinę

252/2018

19.09.2018

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Jędrzejowie

 

od dnia 20.09.2018

do dnia 18.12.2018

35,00zł

za 1 godzinę

253/2018

21.09.2018

„PROMETEUSZ”

w Pabianicach
ul. Topolowa 23

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy

ul. Bolesława Chrobrego w Jędrzejowie

do dnia 31.10.2018

97.600,50zł

254/2018

21.09.2018

F.H.U. Eldeko

w Sztombergi 22A

28-200 Staszów

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Potok Mały ( część I)

do dnia 30.11.2018

19.799,31zł

255/2518

24.09.2018

Zakład Instalacji Elektrycznej

w Cudzynowicach 77

28-500 Kazimierza Wielka

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wilanów ( część II), Potok Wielki i Potok Mały
( część III)

do dnia 31.10.2018

26.628,41zł

256/2018

24.09.2018

Osoba fizyczna

Dowóz i odbiór córki do  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jędrzejowie oraz zapewnienie  opieki w tym  czasie

od dnia 03.09.2018
do dnia 21.06.2019

0,8358zł x120%

za 1 km

257/2018

26.09.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 14

od dnia

01.10.2018

do dnia 31.10.2019

76,26zł

w stosunku miesięcznym

258/2018

26.09.2018

Usługi Transportowe

w Piaskowni ul. 3 Maja 165B

28-400 Pińczów

Budowa chodnika w Małym Skroniowie – działka

nr 515

do dnia 20.11.2018

31.999,68zł

259/2018

28.09.2018

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości w obr 07 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 226, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz
z przyłączami

na czas nieokreślony

2.479,22zł

jednorazowo

260/2018

28.09.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 24

od dnia

01.10.2018

do dnia 31.10.2018

76,26zł

jednorazowo

261/2018

28.09.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 34

od dnia 05.11.2018
do dnia 31.10.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

262/2018

28.09.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr Chwaścice na dz. Nr 25 i 108 o pow. w tej części 1.0900ha
z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia

01.10.2018

do dnia

31.12.2018

82,00zł

jednorazowo

263/2018

28.09.2018

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Raków ozn. jako dz. Nr 424 oraz w obr msc. Wolica ozn. jako dz. Nr 616, w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

2.005,19zł

jednorazowo

264/2018

28.09.2018

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Sudół ozn. jako dz. Nr 515/2, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami

na czas nieokreślony

1.836,96zł

jednorazowo

265/2018

28.09.2018

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Lasków ozn. jako dz. Nr 913, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami

na czas nieokreślony

2.948,05zł

jednorazowo

266/2018

28.09.2018

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Lasków ozn. jako dz. Nr 740 oraz w obr msc. Podchojny ozn. jako dz. Nr 204, 272, 292/2, 293, 295/1,432,454, 464, 723,198, 659  w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

7.409,09zł

jednorazowo

267/2018

01.10.2018

Usługi Oczyszczania „POLTER”

w Jędrzejowie

ul. Ogrodowa 20

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta
i gminy Jędrzejów

od dnia 01.10.2018

do dnia 31.12.2018

420.000,00zł

268/2018

01.10.2018

Osoba fizyczna

Dowóz i odbiór córki i syna ze Szkoły Podstawowej
w Rakowie oraz zapewnienie  opieki w tym  czasie

od dnia 03.09.2018
do dnia 21.06.2019

zwrot kosztów przejazdu 75,00zł

miesięcznie

 

269/2018

02.10.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 10 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 119/4, 119/10,
w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

1.001,30zł

jednorazowo

270/2018

02.10.2018

Osoba fizyczna

Dowóz i odbiór córki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jędrzejowie oraz zapewnienie  opieki w tym  czasie

od dnia 01.10.2018
do dnia 21.06.2019

0,8358zł x 120%

za 1 km

271/2018

03.10.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr Mnichów na dz. Nr 862 o pow. 3.1000ha

od dnia

01.10.2018

do dnia

30.09.2021

930,00zł

w stosunku rocznym

272/2018

03.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  128/2 o pow. w tej części 15m2

od dnia 01.10.2018
do dnia 30.09.2021

25,83zł

w stosunku miesięcznym

273/2018

03.10.2018

--------------------

najemca zmarł

-------------

-----------

274/2018

08.10.2018

Osoba fizyczna

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg gminnych i wewnętrznych
w Jędrzejowie  ulice: Wiosenna, Zielona, Sportowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Jana Sobieskiego, Armii Krajowej, i 11 Listopada oraz
w miejscowościach: Jasionna, Prząsław, Piaski, Zagaje, Sudół

do dnia 29.11.2018

8.900,00zł

275/2018

08.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 39

od dnia 01.11.2018
do dnia 31.10.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

276/2018

08.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 9

od dnia 01.11.2018
do dnia 31.10.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

277/2018

08.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 78

od dnia 01.11.2018
do dnia 31.10.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

278/2018

08.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  375/2 o pow. w tej części 15m2

od dnia 01.11.2018
do dnia 31.10.2021

25,83zł

w stosunku miesięcznym

279/2018

08.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  306 o pow. w tej części 130m2

od dnia 01.11.2018
do dnia 31.10.2021

79,95zł

w stosunku miesięcznym

280/2018

08.10.2018

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ROLBOX”
w Jędrzejowie

ul. Jasionka 100

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow.

w tej części 10m2 (parking przed sklepem WAFELEK) z przeznaczeniem na reklamę produktów firmy „ROLBOX”

od dnia

01.11.2018

do dnia 31.10.2019

115,62zł

w stosunku miesięcznym

281/2018

08.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 38

od dnia 15.10.2018
do dnia 30.09.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

282/2018

10.10.2018

Pracownia Architektoniczna IN

Jędrzejów

ul. Mikołaja Reja 6

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów

do dnia

30.04.2019

178.350,00zł

283/2018

11.10.2018

Infover S.A

w Kielcach

ul. Zagnańska 61

Dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie systemu informatycznego o nazwie eSesja, służącego do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Jędrzejowie oraz elektronicznego głosowania imiennego

tydzień od dnia podpisania umowy

9.986,37zł

284/2018

11.10.2018

PRD Starachowice
Adrian Cieśla

ul. Benedyktyńska 11

Przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych, położonych w Jędrzejowie tj. ul. Sportowej, Armii Krajowej, 11 Listopada, Mikołaja Kopernika, Jana Sobieskiego

do dnia 15.11.2018

238.094,18zł

285/2018

12.10.2018

Firma Usługowo – Handlowa

Adam Jach

z Włoszczowy
ul. Wiejska 56

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe
nr 22

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

897,90zł

jednorazowo

286/2018

12.10.2018

Firma Usługowo – Handlowa

Adam Jach

z Włoszczowy
ul. Wiejska 56

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe
nr 21

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

701,10zł

jednorazowo

287/2018

12.10.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 11 m. Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 151/1, 211/4, 212/8, 212/10, w celu budowy przyłącza napowietrznego oraz wymiany słupa na działce nr 151/1

na czas nieokreślony

1.965,54zł

jednorazowo

288/2018

12.10.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Łysaków Drugi ozn. jako dz. Nr 238/3, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

640,83zł

jednorazowo

289/2018

12.10.2018

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Łysaków Drugi ozn. jako dz. Nr 238/8, 238/9,
w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej
w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

1.202,94zł

jednorazowo

290/2018

15.10.2018

Zakład Inwestycji Elektrycznych
i  Odgromowych

w Cudzynowicach 77

Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Potok Mały ( sołectwo Diament) w rejonie dz. Nr 703/4, 703/5, 574/1, Podlaszcze, Podchojny w rejonie posesji 100A

do dnia 16.11.2018

15.450,00zł

291/2018

16.10.2018

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
 i Mostów Sp. z.o.o

w Mińsku Mazowieckim

ul. Kolejowa 28

Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów, obejmująca wykonanie nowego (wewnętrznego) układu komunikacyjnego wraz
z uzbrojeniem

15.07.2019

4525839,53zł

292/2018

16.10.2018

MTINWEST

w Jędrzejowie

ul. Sadowa 7

Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów, obejmująca wykonanie nowego (wewnętrznego) układu komunikacyjnego wraz
z uzbrojeniem”

do dnia 15.07.2019

89.000,00zł

293/2018

16.10.2018

Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z. o.o.

w Jędrzejowie

ul. B. Głowackiego 93

Przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych w msc. Sudół, Prząsław, Zagaje, Piaski i w Jędrzejowie
ul. Zielona oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jasionnie

do dnia 15.11.2018

398.658,38zł

294/2018

17.10.2018

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Raków ozn. jako dz. Nr 433, 445, 451,
w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej
w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

2.199,24zł

jednorazowo

295/2018

17.10.2018

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Wolica ozn. jako dz. Nr 620, w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

815,49zł

jednorazowo

296/2018

17.10.2018

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Kulczyzna ozn. jako dz. Nr 360, w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

927,42zł

jednorazowo

297/2018

17.10.2018

Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce

ul. Tadeusza Kościuszki 39A

Przeprowadzenie szkolenia pt. „ Szkolna interwencja profilaktyczna” w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

w dniach:

17.10.2018,

12.11.2018,

13.11.2018

14.11.2018

16.11.2018

5.400,00zł

298/2018

17.10.2018

„Strefa Mocy
Jacek Piłat”

Kielce

ul. Marszałkowska 81

Wykonanie z zespołem 1,5 godzinnego artystycznego programu z zakresu  profilaktyki uzależnień „Antymina” w Centrum Kultury
w Jędrzejowie dla uczniów klas VI, VII, VIII z terenu miasta i gminy Jędrzejów

w dniu 10.12.2018

2.400,00zł

299/2018

17.10.2018

Teatr KURTYNA

w Krakowie

ul. Kordiana 60/88

Wystawienie spektaklu teatralnego o treściach profilaktycznych „Ślepy tor” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie

w dniu 9.11.2018

400,00zł

300/2018

17.10.2018

Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce

ul. Tadeusza Kościuszki 39A

Przeprowadzenie 3 warsztatów profilaktycznych dotyczących uzależnień od używek i dopalaczy dla uczniów klas I Branżowej Szkoły Zawodowej
w Jędrzejowie

w dniu 19.10.2018

1.000,00zł

301/2018

17.10.2018

Polskie Centrum Profilaktyki Artur Ornawka

w Krakowie

ul. Św. Filipa 23/4

Przeprowadzenie 2 edycji warsztatów profilaktycznych dla 90 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jędrzejowie

w dniu

24.10.2018

430,00zł

302/2018

18.10.2018

Usługi Transportowo – Sprzętowo – Handlowe

w Kielcach

ul. M. Ćwiklińskiej 5A/45

Przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych, położonych w Jędrzejowie tj.   ul. Wiosennej i Marii Konopnickiej

do dnia 15.11.2018

177.265,14zł

303/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 116 o pow. w tej części 0,0191 ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

od dnia

01.11.2018

do dnia 31.10.2021

60,00zł
w stosunku rocznym

304/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe nr 14

od dnia

27.10.2018

do dnia 02.11.2018

578,10zł

jednorazowo

305/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe nr 5

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

393,60zł

jednorazowo

306/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe nr 7

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

442,80zł

jednorazowo

307/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe nr 6

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

393,60zł

jednorazowo

308/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe nr 8

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

442,80zł

jednorazowo

309/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe nr 9

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

442,80zł

jednorazowo

310/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe nr 11

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

393,60zł

jednorazowo

311/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe nr 12

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

393,60zł

jednorazowo

312/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe nr 13

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

393,60zł

jednorazowo

313/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe
nr 2

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

442,80zł

jednorazowo

314/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe nr 16

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

332,10zł

jednorazowo

315/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe
nr 6

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

393,60zł

jednorazowo

316/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe
nr 4

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

393,60zł

jednorazowo

317/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe
nr 17

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

393,60zł

jednorazowo

318/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe
nr 8

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

393,60zł

jednorazowo

319/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe
nr 20

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

578,10zł

jednorazowo

320/2018

23.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe
nr 19

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

713,40zł

jednorazowo

321/2018

23.10.2018

Firma Usługowo – Handlowa

Ewelina Chowaniec

zam. Jędrzejów ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe
nr 18

od dnia

29.10.2018

do dnia 04.11.2018

467,40zł

jednorazowo

322/2018

25.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 40

od dnia 01.11.2018
do dnia 31.10.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

323/2018

26.10.2018

Firma Usługowo – Handlowa

Ewelina Chowaniec

zam. Jędrzejów ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe
nr 1

od dnia

30.10.2018

do dnia 02.11.2018

369,00zł

jednorazowo

324/2018

26.10.2018

Firma Usługowo – Handlowa

Ewelina Chowaniec

zam. Jędrzejów ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Stanisława Konarskiego na dz.nr 95 o pow.

w tej części 15m2

od dnia

01.11.2018

do dnia 30.11.2018

313,65zł

w stosunku miesięcznym

325/2018

26.10.2018

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

odział w Jędrzejowie

Użyczenie nieruchomości położonej w obr Łysaków Drugi na dz. Nr 238/4 z przeznaczeniem na działalność statutową związku

od dnia

08.12.2018

do dnia 07.12.2023

nieodpłatnie

326/2018

26.10.2018

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z.o.o.

w Nowinach

ul, Zakładowa 17

Przebudowa i remont drogi gminnej w msc. Książe - Skroniów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

07.12.2018

175.035,81zł

327/2018

29.10.2018

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1

26-065 Piekoszów

Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach Gozna i Lasków w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

do dnia 07.12.2018

1.317.959,24zł

328/2018

30.10.2018

Osoba fizyczna

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: remont drogi gminnej w msc. Gozna, przebudowa drogi gminnej w msc. Lasków oraz w Jędrzejowie ul. Blokowa

do dnia 12.12.2018

7.800,00zł

329/2018

31.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.nr 95 pod stanowisko handlowe
nr 3

od dnia

01.11.2018

do dnia 02.11.2018

126,69zł

jednorazowo

330/2018

31.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 34

od dnia 05.11.2018
do dnia 31.10.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

331/2018

31.10.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 71

od dnia 01.11.2018
do dnia 31.10.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

332/2018

31.10.2018

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 11 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 150/6, 211/5, 212/17, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami

na czas nieokreślony

1.795,80zł

jednorazowo

333/2018

31.10.2018

Osoba fizyczna

Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych survivalowo – strzeleckich dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie w ilości 12 godzin

od dnia 05.11.2018 do dnia 13.11.2018

50,00zł

za 1 godzinę

334/2018

31.10.2018

Osoba fizyczna

Realizacja programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” dla szkół miejskich

w dniach

19.11.2018

22-23.11.2018

13-14.12.2018

11.800,00zł

335/2018

06.11.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 01 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 166/3, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

694,95zł

jednorazowo

336/2018

06.11.2018

Firma „ASTORIA”

w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 17

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz. Nr 395 o pow. w tej części  8,00m2 ( przed domem handlowym „PIAST”) na handel art. pirotechnicznymi

od dnia

27.12.2018

do dnia 31.12.2018

885,60zł

w stosunku miesięcznym

337/2018

06.11.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr 05 m. Jędrzejowa na dz. Nr 472 o pow. w tej części 0,0557ha

od dnia 01.11.2018

do dnia 31.01.2019

335,79zł

w stosunku miesięcznym

338/2018

06.11.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 804, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

651,90zł

jednorazowo

339/2018

06.11.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 695, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

590,40zł

jednorazowo

340/2018

06.11.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Mnichów ozn. jako dz. Nr 985, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

947,10zł

jednorazowo

341/2018

07.11.2018

Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z. o.o.

w Jędrzejowie

ul. B. Głowackiego 93

Przebudowa drogi gminnej w Jędrzejowie – droga dojazdowa do oczyszczalni

do dnia 15.11.2018

43.316,91zł

342/2018

07.11.2018

„Romanet”

w Warszawie

ul. Pod Kopcem 3

Przeprowadzenie spotkania edukacyjnego z zakresu profilaktyki środków psychoaktywnych tzw. „ dopalaczy” dla uczniów klas VII-VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Jędrzejowa

w dniu 28.11.2018

460,00zł

343/2018

09.11.2018

Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z. o.o.

w Jędrzejowie

ul. B. Głowackiego 93

Przebudowa i remont drogi gminnej w Jędrzejowie
ul. Blokowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

do dnia

07.12.2018

62.902,20zł

344/2018

14.11.2018

Impresariat Artystyczny „Inspiracja”

w Krakowie

ul. Zakopiańska 73

Wykonanie spektaklu profilaktycznego pt. „ Nad przepaścią” w Zespole Szkół „Awans” w Jędrzejowie

w dniu 14.11.2018

400,00zł

345/2018

15.11.2018

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „BIONATURA” w Jędrzejowie

ul. Kielecka 69

Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2018/2019
na terenie miasta i gminy Jędrzejów

do dnia 30.04.2019

zgodnie z § 4 umowy

346/2018

15.11.2018

Osoba fizyczna

Przeprowadzenie szkolenia BHP dla strażaków ochotników z terenu Gminy Jędrzejów

od dnia 16.11.2018

do dnia

18.11.2018

1.790,00zł

347/2018

16.11.2018

Osoba fizyczna

Wycięcie 2 drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej w msc. Jędrzejów wraz z uporządkowaniem  terenu po wycince

do dnia

31.12.2018

drzewo
w zamian
za wykonaną pracę

348/2018

19.11.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc.  Łysaków Drugi  ozn. jako dz. Nr 237/2, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

1.047,96zł

jednorazowo

349/2018

19.11.2018

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Łysaków Drugi ozn. jako dz. Nr 93, w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

9.723,15zł

jednorazowo

350/2018

19.11.2018

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Raków ozn. jako dz. Nr 260, 383/1, 383/2,258,
w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej
w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

6.616,17zł

jednorazowo

351/2018

19.11.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki  przed Domem Handlowym Piast o pw. w tej części 4,00m2

od dnia 29.11.2018

do dnia 01.12.2018

i od dnia 03.12.2018
do dnia 06.12.2018

504,30zł

jednorazowo

352/2018

20.11.2018

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami trzech klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie

w dniu 04.12.2018

700,00zł

353/2018

20.11.2018

Chojnacki Jarosław

Najemca zrezygnował z podpisania umowy

------------

-----------

354/2018

21.11.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 m. Jędrzejowa na dz. Nr 511/4 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia 15.10.2018

do dnia 31.12.2018

61,50zł

w stosunku miesięcznym

355/2018

21.11.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 06 m. Jędrzejowa na dz. Nr 235/1 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia 15.10.2018

do dnia 31.12.2018

61,50zł

w stosunku miesięcznym

356/2018

21.11.2018

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 03 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 234,189, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz
z przyłączami

na czas nieokreślony

2.642,04zł

jednorazowo

357/2018

22.11.2018

Osoba fizyczna

 

rezygnacja z podpisania umowy

 

 

358/2018

22.11.2018

Radny
Andrzej Bielecki

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

359/2018

22.11.2018

Radny
Andrzej Błaszkiewicz

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

360/2018

22.11.2018

Radny
Paweł Błaszkiewicz

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

361/2018

22.11.2018

Radny
Andrzej Jakubanis

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

362/2018

22.11.2018

Radna
Karolina Jarosz

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

363/2018

22.11.2018

Radna Agnieszka Jopek – Wasilewska

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

364/2018

22.11.2018

Radny
Konrad Kałka

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

365/2018

22.11.2018

Radny
Wacław Kędra

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

366/2018

22.11.2018

Radny
Teodor Kot

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

367/2018

22.11.2018

Radny
Wojciech Król

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

369/2018

22.11.2018

Radny
Robert Kruk

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

370/2018

22.11.2018

Radny
Łukasz Skrzypczak

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

371/2018

22.11.2018

Radny
Marek Skrzypiec

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

372/2018

22.11.2018

Radny
Łukasz Stanek

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

373/2018

22.11.2018

Radny
Mirosław Sztabławy

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

374/2018

22.11.2018

Radny
Paweł Wojda

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

375/2018

22.11.2018

Radny
Jan Ziębiński

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

376/2018

22.11.2018

Radny
Marian Zimoch

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

377/2018

22.11.2018

Radny
Wojciech Zwierzchowski

 

Użyczenie tabletu  służbowego w celu wykonywania mandatu  radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

na kadencje

RM
2018-2023

nieodpłatnie

378/2018

23.11.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 18

od dnia

01.01.2019

do dnia 31.12.2019

76,26zł

w stosunku miesięcznym

379/2018

23.11.2018

Eurocash S.A.

Hurtownia Jędrzejów

ul. Kolejowa 2

Wykonanie i dostarczenie do Centrum Kultury
w Jędrzejowie 410 paczek ze słodyczami

w dniu

30.11.2018
i w dniu 01.12.2018

22.980,50zł

380/2018

23.11.2018

Ochotnicza Straż Pożarna
w Sudole

Przekazanie dotacji celowej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego

do dnia 30.11.2018

dotacja
w wysokości

35.000,00zł

381/2018

27.11.2018

Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z .o. w Jędrzejowie

ul. B. Głowackiego 93

Przebudowa drogi gminnej w Jędrzejowie
ul. Daszyńskiego

do dnia 12.12.2018

114.211,65zł

382/2018

27.11.2018

Punkt Zbiorczy Padliny

Włoszczowa

ul. Przedborska 87

 

Odbiór własnym transportem padłych zwierząt  gospodarskich  z terenu Gminy Jędrzejów

od dnia

01.01.2019

do dnia

31.12.2019

216,00zł

ryczałt miesięczny

383/2018

27.11.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 73

od dnia 01.12.2018
do dnia 31.03.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

384/2018

30.11.2018

Jędrzejowskie Stowarzyszenie

Futsalu

ul. H. Sienkiewicza 30

Realizacja zadania publicznego pt. „X Edycja Jędrzejowskiej Ligi Futsalu – Runda Jesienna””

od dnia 24.11.2018
do dnia 31.12.2018

10.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

385/2018

30.11.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow.

w tej części 4,00m2 ( tylko w czwartki)

od dnia

01.01.2019

do dnia 31.12.2019

67,65zł

w stosunku miesięcznym

386/2018

30.11.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6
o pow.

w tej części 2,00m2 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 1

od dnia

01.01.2019

do dnia 31.12.2019

52,89zł

w stosunku miesięcznym

387/2018

30.11.2018

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Szumilas”

w Busku – Zdroju

ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 68

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow.

w tej części 10m2 (parking przed sklepem WAFELEK) z przeznaczeniem na reklamę produktów przedsiębiorstwa

od dnia

01.01.2019

do dnia 31.12.2019

115,62zł

w stosunku miesięcznym

388/2018

03.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow.

w tej części 4,00m2 ( tylko w czwartki)

od dnia

01.01.2019

do dnia 31.12.2019

67,65zł

w stosunku miesięcznym

389/2018

05.12.2018

Klub Motocyklowy Road MC Poland

odział w Jędrzejowie

Użycza do używania lokal  wymiennikowy położony w Jędrzejowie przy budynku wielorodzinnym
przy ul. Feliksa Przypkowskiego

od dnia

14.11.2018

do dnia

13.11.2023

nieodpłatnie

390/2018

05.12.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc.  Książe - Skroniów  ozn. jako dz. Nr 154, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

756,45zł

jednorazowo

391/2018

07.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 11

od dnia

08.12.2018

do dnia 31.12.2018

61,50zł

w stosunku miesięcznym

392/2018

07.12.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta  Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 251/2, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

874,53zł

jednorazowo

393/2018

10.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki  na dz.nr 395 o pow.

w tej części 6,25m2 z przeznaczeniem na sprzedaż ryb

od dnia

20.12.2018

do dnia 24.12.2018

861,00zł

jednorazowo

394/2018

11.12.2018

Zakład Przemysłu Drzewnego

w Nagłowicach

ul. T. Kościuszki 28

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Lasków ozn. jako dz. Nr 671, w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN

na czas nieokreślony

1.865,91zł

jednorazowo

395/2018

12.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe nr 6

w dniu 24.12.2018

61,50zł

jednorazowo

 396/2018

12.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 o pow. w tej części  6,60m2 pod stanowisko handlowe nr 1

od dnia

01.01.2019

do dnia 31.03.2019

146,37zł

w stosunku miesięcznym

397/2018

12.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 o pow. w tej części  6,60m2 pod stanowisko handlowe nr 2

od dnia

01.01.2019

do dnia 31.03.2019

146,37zł

w stosunku miesięcznym

398/2018

14.12.2018

Stowarzyszenie „ŁYSAKÓW”

Łysaków pod Lasem 12

Realizacja zadania publicznego pt. „Monografia miejscowości Łysaków i okolic”

od dnia 15.12.2018
do dnia 31.12.2018

5.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

399/2018

14.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem gruntu położonego w obr msc. Jasionna
na dz. Nr 212/2 o pow. w tej części 0,0500ha pod pawilon handlowy

od dnia 15.12.2018

do dnia 14.03.2019

335,79zł

w stosunku miesięcznym

400/2018

18.12.2018

Osoba fizyczna

Wycięcie 1 drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej w msc. Jędrzejów wraz z uporządkowaniem  terenu po wycince

do dnia

28.02.2019

drzewo
w zamian
za wykonaną pracę

401/2018

20.12.2018

Osoba fizyczna

Wycięcie 1 drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej w msc. Jędrzejów wraz z uporządkowaniem  terenu po wycince

do dnia

31.12.2018

drzewo
w zamian
za wykonaną pracę

402/2018

20.12.2018

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak

Książe – Skroniów 41

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 168 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia 01.01.2019

do dnia 31.12.2021

61,50zł

w stosunku miesięcznym

403/2018

20.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 395 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia 01.01.2019

do dnia 31.12.2021

22,14zł

w stosunku miesięcznym

404/2018

20.12.2018

Lewiatan Kielce Sp. z.o.o. w Kielcach

ul. 1-go Maja 191

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 384 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia 01.01.2019

do dnia 31.12.2021

61,50zł

w stosunku miesięcznym

405/2018

20.12.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr msc. Chwaścice
na dz. Nr 25 i 108 o łącznej pow. 1,0900 ha

od dnia 01.01.2019

do dnia 31.12.2021

327,00zł

w stosunku rocznym

406/2018

20.12.2018

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc.  Książe - Skroniów  ozn. jako dz. Nr 157, w celu budowy przyłącza kablowego

na czas nieokreślony

762,60zł

jednorazowo

407/2018

20.12.2018

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

ul. Orzycka 6/1B

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr msc. Podchojny ozn. jako dz. Nr 227, w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci linii światłowodowej

na czas nieokreślony

809,34zł

jednorazowo

408/2018

20.12.2018

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 537/2,459, 470, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz
z przyłączami

na czas nieokreślony

6.122,94zł

jednorazowo

409/2018

27.12.2018

Obiady Domowe
Mirosław Polak

w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 101

Wynajem lokalu użytkowego położonego
w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 101 o pow. 38,80m2

od dnia 01.001.2019 do dnia 31.12.2021

639,60zł

w stosunku miesięcznym

410/2018

28.12.2018

Biuro Koordynacji Przestrzeni

w Świętochłowicach

ul. Wyszyńskiego 1382

Zadanie 1. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów, obszarów w rejonie ul. Słowiańskiej, Armii Krajowej, Adolfa Dygasińskiego – łączna powierzchnia 5,5ha.

Zadanie2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jędrzejowie
w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Władysława Stanisława Reymonta oraz zmian miejscowego planu w rejonie ul. Adolfa Dygasińskiego i „Jędrzejów – Południe”.

zgodnie z§4

umowy

za zadanie 1-

27.060,00zł

za zadanie 2-

29.889,00zł

411/2018

28.12.2018

Ochotnicza Straż Pożarna
w Mnichowie

Wycięcie 1 drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej w msc. Mnichów wraz z uporządkowaniem  terenu po wycince

do dnia

28.02.2019

drzewo
w zamian
za wykonaną pracę

412/2018

28.12.2018

„Wodociągi Jędrzejowskie”

Sp. z.o.o. w Jędrzejowie
Al. J. Piłsudskiego 2

Świadczenie przez Gminę na rzecz Spółki usług przesyłu wody

od dnia sporządzenia dowodu OT

do dnia 31.12.2019

Wynagrodzenie półroczne
600,00zł

(netto)

 

413/2018

31.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 43

od dnia 01.12.2018
do dnia 31.11.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

414/2018

31.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 61

od dnia 01.12.2018
do dnia 31.11.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

415/2018

31.12.2018

Firma Usługowo – Handlowa

Ewelina Chowaniec

zam. Jędrzejów ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Stanisława Konarskiego na dz.nr 95 o pow.

w tej części 35,00m2

od dnia

01.12.2018

do dnia 30.11.2021

750,30zł

w stosunku miesięcznym

416/2018

31.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 18

od dnia 01.01.2019
do dnia 31.12.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

417/2018

31.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 41

od dnia 01.01.2019
do dnia 31.12.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

418/2018

31.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 257/2 o pow. w tej części 28,00m2

od dnia 01.01.2019

do dnia 31.12.2021

895,44zł

w stosunku miesięcznym

419/2018

31.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 188 o pow. 19,00m2

od dnia 01.02.2019

do dnia 31.01.2022

31,98zł

w stosunku miesięcznym

420/2018

31.12.2018

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 59

od dnia 01.02.2019
do dnia 31.01.2022

30,75zł

w stosunku miesięcznym

421/2018

31.12.2018

Orange Polska Spółka Akcyjna

w Warszawie

Al. Jerozolimskie160

Wynajem części gruntu położonego w obr msc. Jasionna na dz. Nr 212/3 o pow. w tej części 10,00m2

od dnia 01.03.2019

do dnia 28.02.2022

246,00zł

w stosunku miesięcznym

422/2018

31.12.2018

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr msc. Łączyn na dz. Nr 22/2, 23,6 o łącznej pow. 0,9821 ha

od dnia 01.02.2019

do dnia 31.01.2022

295,00

w stosunku rocznym

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek (beatap)
Data wytworzenia:
2019-01-18
Data publikacji:
2019-01-18
Data ostatniej zmiany:
2019-01-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)