Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ GMINĘ JĘDRZEJÓW W 2021 ROKU

NUMER UMOWY

DATA ZAWARCIA UMOWY

Z KIM ZOSTAŁA  ZAWARTA

CZEGO DOTYCZY UMOWA

OKRES TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO

1/2021

04.01.2021

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Jędrzejowie

 

Przekazanie dotacji dla ZPOZ na prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. uzależnień dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Jędrzejów, dotkniętych problemem uzależnienia

od dnia

04.01.2021

do dnia

31.12.2021

60.000,00zł

dotacja

od Gminy

2/2021

04.01.2021

Prywatny Gabinet Psychiatryczny

w Jędrzejowie

ul. 3 Maja 64

 

Przeprowadzanie badań psychiatrycznych
i sporządzanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

od dnia

20.01.2021

do dnia 31.12.2021

170,00zł

za 1 opinię

3/2021

04.01.2021

Biegły Psycholog
Irena Ścisłowska

 

Przeprowadzanie badań psychologicznych 
i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

od dnia

20.01.2021

do dnia 31.12.2021

160,00zł

za 1 opinię

4/2021

11.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 18

od dnia 01.01.2021 do dnia

30.04.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

5/2021

11.01.2021

„RafAN” Anna Wójcik

Zarogów 60

32-200 Miechów

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  10,00 m2 pod stanowiska handlowe numer 9 i 10

od dnia 01.01.2021 do dnia

31.12.2021

152,52zł

w stosunku miesięcznym

 

6/2021

11.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow. w tej części  1,00m2 pod stanowisko handlowe nr 2

od dnia

01.01.2021

do dnia 31.12.2021

44,28zł

w stosunku miesięcznym

 

7/2021

11.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz.nr 250/6 o pow. w tej części  3,50m2 pod stanowisko handlowe nr 3

od dnia

01.01.2021

do dnia 31.12.2021

63,96zł

w stosunku miesięcznym

 

8/2021

22.01.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Podchojny ozn. jako dz. Nr 586, w celu lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

5.547,33zł

jednorazowo

9/2021

22.01.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 10 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 108/18,
w celu lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

671,58zł

jednorazowo

10/2021

22.01.2021

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 05 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 354 oraz obr 11 miasta Jędrzejowa ozn. Jako dz. Nr 126 w celu budowy sieci światłowodowej

na czas nieokreślony

2.899,11zł

jednorazowo

11/2021

22.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  10,00 m2 pod stanowiska handlowe numer 12 i 13

od dnia 01.02.2021 do dnia

31.12.2021

152,52zł

w stosunku miesięcznym

 

12/2021

22.01.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 54

od dnia 01.03.2021
do dnia 29.02.2024

30,75zł

w stosunku miesięcznym

13/2021

22.01.2021

„RafAN” Anna Wójcik

Zarogów 60

32-200 Miechów

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 8

od dnia 01.02.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

14/2021

27.01.2021

VIVERE Łukasz Nitecki

ul. Sanicka 145

97-500 Radomsko

Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz
z wymaganymi załącznikami i analizami

od dnia

02.01.2021

do dnia 31.12.2021

183,27zł

za każdy projekt decyzji

15/2021

01.02.2021

Firma Wielobranżowa
 „AUTO-TRANS”

w Jędrzejowie

ul. Mieszka I 2/20

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 29

od dnia 01.03.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

16/2021

01.02.2021

Firma Wielobranżowa
 „AUTO-TRANS”

w Jędrzejowie

ul. Mieszka I 2/20

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 30

od dnia 01.03.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

17/2021

01.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 11

od dnia 01.02.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

18/2021

01.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 24

od dnia 01.02.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

19/2021

01.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 32

od dnia 01.02.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

20/2021

01.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 3

od dnia 01.02.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

21/2021

01.02.2021

GB Technology s.c.

w Kielcach

ul. Garbarska 21

Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

do dnia 13.08.2021

770.059,46zł

22/2021

01.02.2021

ARCTECH Marcin Radłowski

ul. Rajska 44D

28-340 Sędziszów

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy „Przebudowie istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie”

od dnia podpisania umowy
do dnia 30.09.2021

28.167,00zł

23/2021

03.02.2021

Firma Stępień Sp.j.

Radzanów 11

28-100 Busko - Zdrój

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się
w piwnicy budynku położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 11 o pow. 53,60m2

od dnia

01.02.2021

246,00zł

w stosunku miesięcznym

24/2021

03.02.2021

Firma Stępień Sp.j.

Radzanów 11

28-100 Busko - Zdrój

Wynajem lokalu użytkowego położonego
w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 11
o pow. 91,10m2

od dnia

01.02.2021

6.150,00zł

w stosunku miesięcznym

25/2021

03.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 02 na dz.nr 156 o pow. w tej części 12,00m2 pod stanowisko handlowe ozn. Nr 6b

od dnia 29.10.2021
do dnia 02.11.2021

615,00zł jednorazowo

26/2021

05.02.2021

RBM COMPLEX Robert Rosiński

Piaski 140

Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic:
11 Listopada, Romana Dmowskiego i Parkowej
w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic”

do dnia

30.09.2021

67.650,00zł

27/2021

05.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 28

od dnia

01.03.2021

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

28/2021

05.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 17

od dnia

01.02.2021

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

29/2021

05.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. nr 497, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz
z przyłączami

na czas nieokreślony

1.200,48zł

jednorazowo

30/2021

08.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 52

od dnia

01.03.2021

do dnia

29.02.2024

30,75zł

w stosunku miesięcznym

31/2021

08.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 53

od dnia

01.03.2021

do dnia

29.02.2024

30,75zł

w stosunku miesięcznym

32/2021

08.02.2021

Telewizja Świętokrzyska

Kielce

ul. Paderewskiego 4/13

 

Realizacja przez telewizję kampanii informacyjnej poprzez produkcję newsów telewizyjnych dotyczących funkcjonowania Gminy Jędrzejów oraz ich emisja

od dnia 01.01.2021

do dnia 31.12.2021

36.000,00zł

33/2021

23.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 32

od dnia 01.03.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

34/2021

23.02.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 28

od dnia 01.02.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

35/2021

23.02.2021

MASUM KEBAB Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 20

39-400 Tarnobrzeg

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 521/7 o pow. w tej części  6,00m2 pod pawilon o konstrukcji blaszanej

od dnia

01.03.2021

do dnia

31.03.2021

147,60zł

w stosunku miesięcznym

36/2021

24.02.2021

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Rezygnacja z podpisania umowy

 

 

37/2021

24.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. nr 391, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

709,71zł

jednorazowo

38/2021

24.02.2021

Nexera Sp. z.o.o

w Warszawie

al. Jana Pawła II 29

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 11 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 146, w celu budowy sieci światłowodowej

na czas nieokreślony

709,71zł

jednorazowo

39/2021

24.02.2021

Koło Gospodyń Wiejskich

w Potoku Małym

Użyczenie do używania nieruchomości położonej
w obr. msc. Potok Mały na dz. Nr 699 o pow. 1.000m2 oraz domek letniskowy położony na tej działce

od dnia

01.03.2021

do dnia 28.02.2031

bezpłatnie

40/2021

01.03.2021

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne
w Wojtyszkach

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych - część I

od dnia 01.03.2021

do dnia

28.02.2022

 

8,61zł

za 1 zwierzę,

za każdą dobę pobytu

41/2021

01.03.2021

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne
w Wojtyszkach

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych w tym odbiór, transport i zapewnienie opieki odłowionym bezdomnym zwierzętom - część II

od dnia 01.03.2021

do dnia

28.02.2022

8,61zł

za 1 zwierzę,
za każdą dobę pobytu

300,00zł za odbiór i przetransportowanie do schroniska

42/2021

01.03.2021

Osoba fizyczna

Zaliczenie kosztów poniesionych z tytułu remontu najmowanego  lokalu użytkowego położonego
w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego 1 na poczet czynszu

czynsz za m-c

III,IV,V,VI i część lipca

5.101,56zł

(netto)

wysokość kosztów

43/2021

09.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  24,00m2 pod garaż blaszak  nr 35

od dnia

01.04.2021

do dnia

31.03.2023

41,82zł

w stosunku miesięcznym

44/2021

10.03.2021

Wojewódzki Świętokrzyski – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Użyczenie do  używania dwóch gablot szklanych stanowiących własność Gminy Jędrzejów

od dnia 10.03.2021

do dnia 09.06.2021

bezpłatnie

45/2021

11.03.2021

Osoba fizyczna

Wycięcie 1 drzewa rosnącego w Jędrzejowie na dz. Nr 56/22 wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2021

drewno jako materiał opałowy za wykonaną pracę

46/2021

12.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 18

od dnia 01.05.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

47/2021

17.03.2021

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FIRMSERWIS”

ul. M. Reja 61A

28-362 Nagłowice

Poziome  sprzątanie ulic miejskich okrawężnikowanych na terenie miasta Jędrzejowa

do dnia

30.04.2021

1.188,00zł

za 1 km obustronnego sprzątania

48/2021

18.03.2021

Firma „Środowisko i Innowacje”

Sp.  z o.o. Warszawa

ul. Marynarska 15

Wykonanie usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych
i elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych w 2021 roku z terenu gminy Jędrzejów
w ilości 12.360m2

od dnia 01.04.2021 do dnia 30.09.2021

11,34zł

za 1m2

49/2021

18.03.2021

„Środowisko i Innowacje”
Sp. z o.o.  Warszawa

ul. Marynarska 15

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
na zasadach i w celu określonych w umowie

do dnia 30.09.2021

----------

50/2021

22.03.2021

T-Mobile Polska S.A

w Warszawie

ul. Młynarska 12

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 06 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 395, 
w celu budowy przyłącza telekomunikacyjnego

na czas nieokreślony

2.649,42zł

jednorazowo

51/2021

22.03.2021

PGE Dystrybucja S.A

w Lublinie

ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 11 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 149/1, 144/5, 
w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

671,58zł

jednorazowo

53/2021

22.03.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Lofflera2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr 10 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. nr 33/1, 32/1, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

1396,05zł

jednorazowo

54/2021

22.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 11

od dnia 01.04.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

55/2021

23.03.2021

TRAFPROJECT Elwira Masłowska

ul. Kolberga 9/3

25-620 Kielce

Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla starodroży dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Gminy Jędrzejów obejmujących ul. Głowackiego, ul. Jana Pawła II, ul. Małogoską, msc. Podchojny i Mnichów

do dnia

31.10.2021

12.915,00zł

56/2021

23.03.2021

Zakład Robót Drogowo – Mostowych

w Kielcach

ul. Prosta 224

Wykonanie cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

do dnia 15.12.2021

111.930,00zł

57/2021

23.03.2021

Firma PPUH Krzysztof Krupiński

w Jędrzejowie

ul. Jeżewskiego 7

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego oraz przyłączy energetycznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

do dnia

15.12.2021

35.000,00zł

58/2021

24.03.2024

Usługi Kurkowski

ul. Bp. Jaworskiego 10/18

25-430 Kielce

Wykonanie monitoringu jakości wód opadowych
z terenu miasta Jędrzejowa

do dnia 30.11.2021

9.200,00zł

59/2021

24.03.2021

MASUM KEBAB Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 20

39-400 Tarnobrzeg

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 521/7 o pow. w tej części  6,00m2 pod pawilon o konstrukcji blaszanej

od dnia

01.06.2021

 

147,60zł

w stosunku miesięcznym

60/2021

24.03.2021

Obiady Domowe Mirosław Polak w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 101

Wynajem lokalu użytkowego położonego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 101 o pow. 56,50m2

od dnia 01.06.2021

873,30zł

w stosunku miesięcznym

61/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

62/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

63/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr  msc. Brus na dz.nr 17  o pow. 2.0800ha z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia 01.08.2021

624,00zł

w stosunku rocznym

64/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr  msc. Brus na dz.nr 15, 16 i 930 łącznej  o pow. w tej części  0.8500ha z przeznaczeniem na cele rolnicze

od dnia 01.06.2021

255,00zł

w stosunku rocznym

65/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 116 o pow. w tej części  0.0396ha z przeznaczeniem na wykorzystanie w celach rekreacyjnych

od dnia

01.06.2021

 

124,00zł

w stosunku rocznym

66/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 116 o pow. w tej części  0.0191ha na wykorzystanie w celach rekreacyjnych

od dnia

01.06.2021

 

60,00zł

w stosunku rocznym

67/2021

24.03.2021

Przedsiębiorstwo UBI „LOKUM”

w Jędrzejowie

ul. Mieszka I 10A

Dzierżawa części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 521/7 o pow. w tej części  826,00m2 pod wybudowany parking

od dnia

01.04.2021

 

333,33zł

w stosunku miesięcznym

68/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 52

od dnia 01.04.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

69/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 73

od dnia 01.04.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

70/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
 w obr 04 na dz.nr 152/11 o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 33

od dnia

01.05.2021

 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

71/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

72/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

73/2021

24.03.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 10 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  23/3 o pow. w tej części 18m2

od dnia 01.05.2021
 

30,75zł

w stosunku miesięcznym

74/2021

24.03.2021

Klub Sportowy
„Naprzód Jędrzejów”

ul. Sportowa 1

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 25.03.2021
do dnia 31.12.2021

220.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

75/2021

24.03.2021

Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski
Piaski nr 173a

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 25.03.2021
do dnia 31.12.2021

113.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

76/2021

24.03.2021

Ludowy Klub Sportowy „ZRYW”
Skroniów

Skroniów 63A

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”.

od dnia 25.03.2021
do dnia 31.12.2021

58. 000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

77/2021

24.03.2021

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ Nadir”

w Jędrzejowie

ul. F. Przypkowskiego  43

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Szkolenie
i uczestnictwo w rywalizacji sportowej sekcji lekkiej atletyki i strzeleckiej ”

od dnia 26.03.2021
do dnia 31.12.2021

18.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

78/2021

24.03.2021

Młodzieżowy Klub Sportowy „FOOTBALL ACADEMY JĘDRZEJÓW”

w Jędrzejowie ul. Mieszka I 6/18

Realizacja zadania publicznego pt. „ Podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie całego kraju

od dnia 25.03.2021

do dnia 31.12.2021

8.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

79/2021

24.03.2021

Klub Sportowy „ELMAR”
 Jędrzejów

ul. Sadowa 27

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej halowej i wspieranie młodych talentów”.

od dnia 01.04.2021
do dnia 31.12.2021

8. 000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

80/2021

24.03.2021

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie
w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Realizacja zadania publicznego pt. „Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności Olimpiad Specjalnych”

od dnia 25.03.2021
do dnia 10.12.2021

8.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

81/2021

24.03.2021

Związek Harcerstwa Polskiego

Komenda Hufca w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Realizacja zadania publicznego pt. „Razem gramy i wędrujemy”

od dnia 04.05.2021
do dnia 31.12.2021

4.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

82/2021

30.03.2021

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z elementami socjoterapii dla dzieci z „grup ryzyka” wraz z dożywianiem, w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego

od dnia

01.04.2021

do dnia 31.12.2021

107.500,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

83/2021

30.03.2021

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie półkolonii

od dnia 05.07.2021

do dnia

30.07.2021

20.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

84/2021

30.03.2021

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie kolonii

od dnia 01.05.2021

do dnia

30.09.2021

50.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

85/2021

30.03.2021

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RELAKS” w Jędrzejowie

ul. Dojazd 1M

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację osób uzależnionych od alkoholu oraz zagospodarowanie czasu wolnego tym osobom
 i ich rodzinom w stowarzyszeniach i klubach abstynenckich

od dnia

01.04.2021

do dnia 31.12.2021

22.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

86/2021

30.03.2021

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Jędrzejowie

Plac Tadeusza Kościuszki 19

Organizacja międzyszkolnego konkursu o tematyce narkomanii dla uczniów szkół podstawowych oraz imprezy podsumowującej

od dnia

06.04.2021

do dnia 21.06.2021

2.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

87/2021

30.03.2021

Jędrzejowski Klub Kolarski

w Jędrzejowie

Plac Tadeusza Kościuszki

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja kolarstwa”

od dnia 01.04.2021
do dnia 30.10.2021

4.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

88/2021

30.03.2021

Klub Sportowy REYMONTA

w Jędrzejowie

ul. Przemysława 2a

Realizacja zadania publicznego pt. „ Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży Gminy Jędrzejów – rozwój młodych talentów”

od dnia 30.03.2021

do dnia

31.12.2021

4.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

89/2021

02.04.2021

Pro Bono sp. z.o.o

w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

Wynajem części gruntu położonego w obr. 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  257/2 o pow. w tej części 18m2 z przeznaczeniem na umiejscowienie mobilnego punktu gastronomicznego

od dnia 01.04.2021

do dnia 30.06.2021

123,00zł

w stosunku miesięcznym

90/2021

07.04.2021

Piotr Suwała
zam. Lasków 56A

Opracowanie technologii robót , przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadań pn.;

a)            Przebudowę drogi gminnej nr 328015T Skroniów I – Skroniów II-Skroniów I polegającej na wykonaniu  chodnika.

b)           Przebudowę drogi gminnej w Łączynie na działce nr 476/3 polegającej  na wykonaniu chodnika.

c)            Przebudowę drogi gminnej nr 328017T Prząsław –Prząsław Mały polegającej  na wykonaniu  chodnika.

d)           Przebudowę drogi gminnej nr 328023T Jędrzejów – Sudół polegającej na wykonaniu  chodnika.

e)           Przebudowę drogi gminnej nr 328023T Jędrzejów – Sudół  w miejscowości Wilanów  polegająca na wykonaniu chodnika.

f)            Przebudowę drogi gminnej nr 328016T Skroniów – Brynica Sucha polegającej  na wykonaniu  chodnika.

g)            Przebudowę drogi wewnętrznej do oczyszczalni w miejscowości Piaski.

h)           Przebudowę drogi wewnętrznej nr 430 w msc. Raków.

i)             Przebudowę drogi wewnętrznej (łącznika ul. Chrobrego i ul. Mieszka I).

j)             Przebudowę drogi Prząsław Mały przy lesie.

od dnia

07.04.2021

do dnia 12.04.2021

2.550,00zł

91/2021

08.04.2021

Liga Obrony Kraju

w Jędrzejowie

Brzeźnica 23B

Realizacja zadania publicznego pn. „Szkolenie
i współzawodnictwo sportowe w zakresie strzelectwa sportowego”

od dnia 09.04.2021
do dnia 31.12.2021

5.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

92/2021

08.04.2021

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie  przy ul. Murawiec oznaczonego
jako działka Nr 251/2  o powierzchni w tej części  5,00 m2 pod stanowisko handlowe numer 14

od dnia 01.04.2021 do dnia

31.12.2021

76,26zł

w stosunku miesięcznym

 

 
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-20
Data ostatniej zmiany:
2021-04-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-15 09:14:32, zmian dokonał(a): Emil Schab

WCAG 2.0 (Level AA)