Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-02-23
Data ostatniej zmiany:
2024-03-10

Odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk (Konrad)
Data wytworzenia:
2023-09-07
Data publikacji:
2023-09-07
Data ostatniej zmiany:
2023-09-07

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk (Konrad)
Data wytworzenia:
2023-02-27
Data publikacji:
2023-02-27
Data ostatniej zmiany:
2023-08-28

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023r

Ikona statystyk

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023r

http://zelechow.pl/wp-content/uploads/2022/10/logo.png
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło
nabór wniosków do Programu realizowanego  z  Funduszu Solidarnościowego
 „Opieka wytchnieniowa”
- edycja 2023

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.  

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023  jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy dla opiekuna w odciążeniu od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany może być w dwóch formach: 

1. w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu,
 • domu pomocy społecznej,
 • w centrum opiekuńczo – mieszkalnym
2. w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora programu,
 • domu pomocy społecznej,
 • centrum opiekuńczo – mieszkalnym.
Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113b. Zgłoszenia można dostarczać osobiście, telefonicznie 41 386 18 28 wew. 32, 798 946 627, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: OPSMiG w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113 b, 28-300 Jędrzejów lub pocztą elektroniczną: ops@opsjedrzejow.pl.       
 Termin składania zgłoszenia do 4 listopada 2022.
Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę na to zadanie.


 Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie pod numerem telefonu 41 386 18 28  wew. 32 lub 789 946 627.        
 Więcej informacji:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-10-28
Data ostatniej zmiany:
2022-10-28

Nabór wniosków do Programu realizowanego z Funduszu Solidarnościowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Ikona statystyk

Nabór wniosków do Programu realizowanego z Funduszu Solidarnościowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

http://zelechow.pl/wp-content/uploads/2022/10/logo.png
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu realizowanego  z  Funduszu Solidarnościowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Celem Programu jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.
Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach n w wybrane  przez uczestnika miejsce, pomoc w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.
Osoby zainteresowane pomocą asystenta osobistego w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113b. Zgłoszenia można dostarczać osobiście, telefonicznie 41 386 18 28 wew. 32, 798 946 627, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: OPSMiG w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113 b, 28-300 Jędrzejów lub pocztą elektroniczną: ops@opsjedrzejow.pl.
Termin składania zgłoszenia do 4 listopada 2022.
Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę na to zadanie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie pod numerem telefonu 41 386 18 28  wew. 32 lub 789 946 627.
 Więcej informacji:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk (Konrad)
Data wytworzenia:
2022-10-27
Data publikacji:
2022-10-27
Data ostatniej zmiany:
2022-10-27

Nabór kandydatów na asystenta osoby niepełnostrawnej

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk (Konrad)
Data wytworzenia:
2021-04-20
Data publikacji:
2021-04-20
Data ostatniej zmiany:
2021-04-20

Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk (Konrad)
Data wytworzenia:
2021-04-20
Data publikacji:
2021-04-20
Data ostatniej zmiany:
2021-04-20

Nabór chętnych osób do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk (Konrad)
Data wytworzenia:
2021-04-20
Data publikacji:
2021-04-20
Data ostatniej zmiany:
2021-04-20

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-01
Data ostatniej zmiany:
2021-04-01

Raport o dostępności

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-03-31
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ikona statystyk

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Stanowisko pracy:
Referent ds. finansowo-księgowych 1 etat

OGŁOSZENIE
KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
KLAUZULA INFORMACYJNA
 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk (Konrad)
Data wytworzenia:
2021-03-10
Data publikacji:
2021-03-10
Data ostatniej zmiany:
2021-03-10

Prośba o zwrócenie uwagi w szczególności na osoby starsze i samotne.

Ikona statystyk

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi w szczególności na osoby starsze i samotne.

Może w Twoim otoczeniu, na Twoim osiedlu, czy w Twoim bloku mieszka samotny senior, czy samotna osoba niepełnosprawna, która potrzebuje Twojej pomocy?  Zrobienie zakupów, wyjście  z psem czy inna pomoc nie wymaga dużego wysiłku, a seniorom umożliwi bezpieczne pozostanie w domu.

Zachęcamy do wzajemnej pomocy sąsiedzkiej

Samotne osoby starsze, niepełnosprawne, które potrzebują zrobienia zakupów (żywność, leki) a nie mają nikogo, kto mógłby im pomóc, prosimy o kontakt  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. Potrzebę taką może zgłosić sama osoba potrzebująca,  jak również ktoś z otoczenia. Prośbę o pomoc można zgłaszać dzwoniąc pod następujące numery telefonów: 

41- 38-618-28  w czasie pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30-15.30         

604 410 135  lub 798 946 627 w dni powszednie w godz.15.30-19.00

Dla celów organizacyjnych prosimy dzwonić z wyprzedzeniem minimum jednodniowym.

 Koszt zakupów ponosi osoba zgłaszająca się po pomoc – wartość zakupów do 100 zł jednorazowo.  Usługa dostarczenia - bezpłatna.

 Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Usługa zakupów będzie realizowana przez pracownika Ośrodka lub osobę wskazaną przez Ośrodek.

Musimy być solidarni w ten trudny czas.

Państwa pomoc i wsparcie jest nieodzowne w czasie trwającej epidemii.  Ta solidarność dziś jest nam bardzo potrzebna.

 

                                                                                             Dyrekcja i pracownicy 

 

                                                                                                                                    OPS w Jędrzejowie  

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA
I GMINY W JĘDRZEJOWIE - WSPARCIE W CZASIE EPIDEMII


W czasie epidemii OPSMiG w Jędrzejowie wprowadził  nową usługę skierowaną w szczególności:   - do osób starszych, niepełnosprawnych,
- osób odbywających kwarantannę domową

  TELEFONICZNA PORADA PSYCHOLOGICZNA

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o kontakt telefoniczny w celu umówienia porady

41 -38- 618-28   lub   606 410-135   lub 798-946-627.

Jeśli nie radzisz sobie z obecną sytuacją,  martwisz się lub szukasz po prostu kogoś, kto z Tobą porozmawia skorzystaj się z telefonicznej porady psychologicznej.

Ponadto, możesz zadzwonić lub zgłosić się także do wybranej organizacji:

 • Specjalne telefony awaryjne, uruchomione w ramach projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  41 342 19 02 od poniedziałku do piątku w godz.9.00 -14.00 oraz 41 248 17 00 – interwencja kryzysowa

 • Kryzysowy Telefon Zaufania  11 61 23  Pracownicy telefonu udzielą informacji i pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego i silnego stresu.

 • Linia Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 800 70 2222

 • Psychologowie i psychoterapeucidla społeczeństwa – zespół psychoterapeutów i psychologów, oferujących bezpłatną pomoc osobom szczególnie narażonym na negatywne skutki psychologiczne epidemii korona wirusa w Polsce:

 • http://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/kontakt

 • Forum Ocal siebie oferuje pomoc on-line https://ocalsiebie.pl/forums

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk (Konrad)
Data wytworzenia:
2020-10-21
Data publikacji:
2020-10-21
Data ostatniej zmiany:
2020-10-21

Skonsolidowany Bilans Jednostki

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk (Konrad)
Data wytworzenia:
2020-05-08
Data publikacji:
2020-05-08
Data ostatniej zmiany:
2020-05-08

Zarządzenie Nr 2/2020r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk (Konrad)
Data wytworzenia:
2020-02-04
Data publikacji:
2020-02-04
Data ostatniej zmiany:
2020-02-04

Zarządzenie i Regulamin Organizacyjny OPSMiG

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Konrad Jaszczyk (Konrad)
Data wytworzenia:
2019-08-07
Data publikacji:
2019-08-07
Data ostatniej zmiany:
2019-08-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)