Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

OrSO 33_ Obowiązek_informacyjny_Rejestr_zastrzeżeń_numerów_PESEL

Ikona statystyk

OrSO 32 - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego pełnienie funkcji sołtysa

Ikona statystyk

OrSO 31- NADANIE NUMERU PESEL W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Ikona statystyk

OrSO 30 - REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

Ikona statystyk

OrSO 19 - ZGŁOSZENIE NIEUPRAWNIONEGO WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ikona statystyk

OrSO 29 - WYDANIE PEŁNEGO ODPISU PRZETWORZONYCH DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Ikona statystyk

OrSO 28 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Ikona statystyk

OrSO 27 - WYDANIE WIELOJĘZYCZNEGO FORMULARZA STANDARDOWEGO DO ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY LUB POBYT CZASOWY

Ikona statystyk

OrSO 26 - UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW/REJESTRU PESEL PODMIOTOM PRYWATNYM I OSOBOM FIZYCZNYM

Ikona statystyk

OrSO 13 Wydawanie dowodów osobistych

Ikona statystyk

OrSO 12 - Zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Ikona statystyk

OrSO 05- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - DOWODY OSOBISTE

Ikona statystyk

OrSO 02 - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - EWIDENCJA LUDNOŚCI

Ikona statystyk

OrSO 22 - WYDANIE KARTY PROGRAMU JĘDRZEJÓW PRO

Ikona statystyk

OrSO 20 - NADANIE NUMERU PESEL OSOBIE OBOWIĄZANEJ NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-28 11:17:2, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)