Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Herb gminy stanowi własność Gminy Jędrzejów i podlega ochronie jako dobro osobiste Gminy Jędrzejów.

Herb gminy może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

 1. Herb gminy, jako symbol, i znak tożsamości gminy może być umieszczany

    w szczególności:

  • na sali obrad Rady Miejskiej;
  • w gabinetach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie i Burmistrza Miasta Jędrzejowa;
  • na sali ślubów;
  • na budynkach i w ich wnętrzach, stanowiących siedzibę organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
  • na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy;
  • na słupach usytuowanych na granicach gminy;
  • na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach, materiałach promocyjnych wydawanych przez burmistrza, albo za jego zgodą i Przewodniczącego Rady Miejskiej;
  •  w urzędowych publikatorach i wydawnictwach Gminy, burmistrza;
  • na wizytówkach używanych do celów służbowych przez radnych Gminy, naczelników wydziałów i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie,

2. Herb gminy musi być używany zgodnie z obowiązującym wzorem graficznym. Herb gminy może być używany przez podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia, fundacje za indywidualną zgodą wyrażoną przez Burmistrza Miasta.

3. Używanie, bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu gminy w celach komercyjnych, w szczególności umieszczanie herbu na przedmiotach, w tym przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczanie w znaku towarowym lub usługowym wymaga zgody Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

4. Decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa wyrażająca zgodę na używanie, bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu gminy w celach komercyjnych, stanowi podstawę do zawarcia umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, a w szczególności warunki używania, bądź komercyjnego rozpowszechniania herbu lub jego wizerunku, sposób wykorzystania herbu, czas trwania umowy oraz ewentualne warunki płatności.

Burmistrz Miasta Jędrzejowa może cofnąć wyrażoną zgodę, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb gminy w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą lub zawartą umową, albo naraża dobre obyczaje lub interes gminy na szkodę, bądź gdy wizerunek herbu rozpowszechniany jest w sposób sprzeczny z ustalonymi warunkami albo zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

6. Cofnięcie zgody przez Burmistrz Miasta Jędrzejowa skutkuje rozwiązaniem umowy, o której mowa u pkt. 4

W przypadku używania i rozpowszechniania herbu gminy w sytuacjach nie ujętych w niniejszych zasadach, indywidualną zgodę co do konkretnych okoliczności i warunków użycia herbu gminy w jakichkolwiek wersjach, formach i postaciach plastycznych, zgodnych z ustalonym wzorem, podejmuje w każdym przypadku Burmistrz Miasta Jędrzejowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2008-01-15
Data publikacji:
2008-01-15
Data ostatniej zmiany:
2008-01-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 15:26:50, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)