Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 26/2023 z dnia 13 kwietnia 2023r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 23/2023 z dnia 21 lutego 2023r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2023 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 22/2023 z dnia 21 lutego 2023r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Jędrzejów

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 73/2022 z dnia 9 grudnia 2022r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2023 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 72/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2023 rok.

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 71/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2023-2033

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 39/2022 z dnia 14 września 2022 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za I półrocze 2022 roku

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 25/2022 z dnia 12 maja 2022r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 12/2022 z dnia 11 lutego 2022r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Jędrzejów na 2022 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 11/2022 z dnia 11 lutego 2022r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2022 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 52/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2022 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 51/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2022 rok.

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 50/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2022-2032

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 32/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy Jędrzejów za I półrocze 2021 roku.

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 12/2021 z dnia 1 marca 2021r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Jędrzejów na 2021 rok

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 15:26:50, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)