Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Kontrol w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2013 roku.

Ikona statystyk

Kontrola - organizacja przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, stosowanie ustawowej procedury przy wydawaniu zezwolei na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzenie przez Radę Miejską ustawowej procedury dotyczqcej przyjmowania zgloszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych oraz wyboru ławników

Ikona statystyk

Dot. licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne w zakresie krajowego przewozu drogowego

Ikona statystyk

Kontrola USC oraz ewidencji ludności

Ikona statystyk

Kontrola Archiwum Zakładowego

Ikona statystyk

Kontrola przeprowadzona na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

Ikona statystyk

Kontrola Zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w latach 2003 -2006

Ikona statystyk

Kontrola zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego

Ikona statystyk

Kontrola Zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Finansowym w latach 2003-2006

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 12:51:22, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)