Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE -Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia iż, w dniu 18 kwietnia 2024 r., wydał na wniosek Firmy Prospectum Energia Sp. z o.o.; ul. Sadowa 27; 28-300 Jędrzejów postanowienie znak: RGG.6220.8 2017/24 (wyrażające stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewid. 872, 866, 875 ,867 położonych w miejscowości Podchojny, gmina Jędrzejów

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-19
Data ostatniej zmiany:
2024-04-19

Wnioski pokontrolne z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Jędrzejów za 2017 rok i inne wybrane okresy

Ikona statystyk

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 2018

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Emil Schab
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-08
Data ostatniej zmiany:
2022-03-08

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie- 2021

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Emil Schab (brm)
Data wytworzenia:
2022-03-08
Data publikacji:
2022-03-08
Data ostatniej zmiany:
2022-03-08

Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych Ogólnopolski - 2018

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Emil Schab (brm)
Data wytworzenia:
2022-03-08
Data publikacji:
2022-03-08
Data ostatniej zmiany:
2022-03-08

Kontrola P/17/097 - Opieka nad cmentarzami wojennymi w Polsce południowo-wschodniej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Emil Schab
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-08
Data ostatniej zmiany:
2022-03-08

Protokół kontroli - Ocena stanu sanitarnego parku przy ul. Partyzantów oraz parku przy ul. Przypkowskiego w Jędrzejowie - 2018

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Emil Schab (brm)
Data wytworzenia:
2022-03-07
Data publikacji:
2022-03-07
Data ostatniej zmiany:
2022-03-07

Pismo dotyczące realizacji zaleceń pokontrolych - projekt RPSW.02.02.00-26-0006/15 - 2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Emil Schab (brm)
Data wytworzenia:
2022-03-07
Data publikacji:
2022-03-07
Data ostatniej zmiany:
2022-03-07

Protokół kontroli "Ocena stanu sanitarnego parku przy ul. Partyzantów oraz parku przy ul. Przypkowskiego w Jędrzejowie - 2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Emil Schab (brm)
Data wytworzenia:
2022-03-07
Data publikacji:
2022-03-07
Data ostatniej zmiany:
2022-03-07

Protokół kontroli "Lokalne bezpieczeństwo energetyczne" - 2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Emil Schab (brm)
Data wytworzenia:
2022-03-07
Data publikacji:
2022-03-07
Data ostatniej zmiany:
2022-03-07

Wystąpienie pokontrolne 2018

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2022-03-03
Data publikacji:
2022-03-03
Data ostatniej zmiany:
2022-03-03

Kontrola przestrzegania przepisów , decyzji, postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami oraz spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Ikona statystyk

protokół pokontrolny - zakres ewidencja ludności i dowody osobiste

Ikona statystyk

Protoków z czynności oględzin - Budowa Centrum Komunikacyjnego

Ikona statystyk

Informacja pokontrolna - Budowa Centrum Komunikacyjnego

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 15:26:50, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)