Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacj w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkowników wieczystych

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Wodnej w Kielcach na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa wagi samochodowej dla Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym"

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy AL. J. Piłsudkiego, ul. Przypkowkiego i Szkoła na 2 na obszarze miasra Jędrzejów

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłat za składowanie odpadów na Składowisku Odpadó Komunalnych w Potoku Małym

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/168/03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie podatku rolnego na 2004 rok oraz poboru tego podatku w drodze inkasa.

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie uchwalania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Piasków.

Ikona statystyk

Projeky uchwały w sprawie zmiany uchwały XVI/117/95 Rady Miejskej w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie.

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie utworzenia środków specjalnych przy gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie i Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej, oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obr. 03 m. Jędrzejowa jako działka 210, położonej przy ul. Klasztornej

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)