Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Ikona statystyk

Zarządzenia

Pojekt zarządzenia Burmistrza Miasta przygotowuje Naczelnik Wydziału/osoba zajmująca samodzielne stanowisko z inicjatywy własnej, bądź na wniosek Burmistrza Miasta lub Sekretarza Miasta sprawującego nadzór merytoryczny nad wydziałem / równorzędną komórką organizacyjną.

Projekt zarządzenia wymaga:

  • Uzgodnienia z resortowym przełożonym oraz z naczelnikami innych wydziałów / osobami zajmującymi samodzielne stanowisko, jeżeli zawiera w stosunku do tych wydziałów / osób zajmujących samodzielne stanowisko zadania, polecenia lub zobowiązania oraz ich akceptacji.
  • Zaopiniowania, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami techniki legislacyjnej przez radcę prawengo.

Zarządzenie podpisuje Burmistrz Miasta

Zarządzenie podlega rejestracji w centralnym rejestrze zarządzeń Burmistrza Miasta prowadzonym w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Michał Ptasznik
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
2003-11-27
Data publikacji:
2003-11-27
Data ostatniej zmiany:
2011-05-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)