Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie -BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów litowo-jonowych” na działkach ewidencyjnych nr 164, 166, 168/1, 168/2 obręb 08 miasta Jędrzejowa, gmina Jędrzejów

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-02-26
Data ostatniej zmiany:
2024-02-26

Zawiadomienie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Potoku Małym

Ikona statystyk

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Potoku Małym

Ikona statystyk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ikona statystyk

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Jędrzejów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2024.

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2024-02-08
Data publikacji:
2024-02-08
Data ostatniej zmiany:
2024-02-08

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym - przedłużenie umów najmu dla dotychczasowych najemców

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2024-02-08
Data publikacji:
2024-02-08
Data ostatniej zmiany:
2024-02-08

Konkurs ofert - kultura 2024

Ikona statystyk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Konkurs ofert - sport 2024

Ikona statystyk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2024 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr ewid. 102/2 w obrębie miejscowości Przesław gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-01-25
Data ostatniej zmiany:
2024-01-25

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program ochrony środowiska dla Gminy Jędrzejów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-01-22
Data ostatniej zmiany:
2024-01-22

Obwieszczenie - SKO w Kielcach - budowa gazociągu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2024-01-12
Data publikacji:
2024-01-12
Data ostatniej zmiany:
2024-01-12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Elektrownia Fotowoltaiczna Jędrzejów-Łączyn” zlokalizowana na działkach o nr ewid. 68/10, 69/10, 70/10 w miejscowości Łączyn, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-01-11
Data ostatniej zmiany:
2024-01-11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Potok Mały, Łączyn, oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Potok Mały, Łączyn, Gmina Jędrzejów, proj. Potok Mały Ia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-01-10
Data ostatniej zmiany:
2024-01-10

Nabór wniosków - usuwanie azbestu w 2024 r.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 12:18:16, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)