Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji nwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego

Ikona statystyk

Obwieszczenie o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej przy ulicy Stanisława Konarskiego.

Ikona statystyk

Plan polowań -Koło Lowieckie nr 2 w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-20
Data ostatniej zmiany:
2021-10-20

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Mnichowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb zbierania odpadów w postaci zużytych olejów jadalnych na działce nr ewid. 85/2 położonej w miejscowości Przysów gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-14
Data ostatniej zmiany:
2021-10-14

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI - BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, że w dniu 13.10.2021r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa znak: RGG 6220.12.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa zakładu przetwórstwa spożywczego w Jędrzejowie przy ul. Kolejowej 2” na działkach o nr. ewid. 270/5 oraz 270/7obręb 03 miasta Jędrzejowa, pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-13
Data ostatniej zmiany:
2021-10-13

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2021-10-13
Data publikacji:
2021-10-13
Data ostatniej zmiany:
2021-10-13

Plan polowań - Koło Łowiecki nr 3

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-06
Data ostatniej zmiany:
2021-10-06

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza II otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 328011T w miejscowości Książe Skroniów na działkach o nr ewidencyjnych 154, 143/7, 142/16, 142/14, 83/1, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 96, 99/1, 100, 101, 102/1,103/11, 103/10, 103/2, 105, 104/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/2, 111/1, 113/3, 113/8,114, 115/1, 115/2, 116, 118/2, 119/1, 119/2, 120, 121, 122/2, 123/3, 123/8, 123/6, 123/4,123/5, 125/1, 125/2, 126, 137, 160, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 140/1, 140/2, 140/3, 398/1,400/2, 401/3, 401/4, 402/3, 403/5 gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-30
Data ostatniej zmiany:
2021-09-30

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2021-09-29
Data publikacji:
2021-09-29
Data ostatniej zmiany:
2021-09-29

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI -BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, że w dniu 27.09.2021r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa znak: RGG 6220.9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji paliw płynnych z budynkiem obsługi stacji paliw, wiatą z dystrybutorami paliwa, wiatą, z wew. instalacjami wod-kan, gazową, c.o., elektryczną, wew. instalacjami prowadzonymi na zewnątrz: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, instalacją technologiczną, podziemnym zbiornikiem na paliwo płynne o poj. 80m3, podziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj.10 m3, podziemnym zbiornikiem Adblue o poj. 3 m3, wewnętrznym terenem utwardzonym i miejscami postojowymi, murami oporowymi, rozbiórką i budową fragmentu przyłącza wodociągowego, rozbiórką fragmentu kanalizacji deszczowej, rozbiórką studni ciepłowniczej na dz. nr 252/1, 270/2 obręb 04 miasta Jędrzejowa, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-27
Data ostatniej zmiany:
2021-09-27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Potoku Wielkim i Potoku Małym

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE-Burmistrza Miasta Jędrzejowa zawiadamia: o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu przetwórstwa spożywczego w Jędrzejowie przy ul. Kolejowej 2” na działkach o nr. ewid. 270/5 oraz 270/7obręb 03 miasta Jędrzejowa, pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-17
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17

O B W I E S Z C Z E N I E - BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu przetwórstwa spożywczego w Jędrzejowie przy ul. Kolejowej 2” na działkach o nr. ewid. 270/5 oraz 270/7obręb 03 miasta Jędrzejowa, pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik (agnieszka)
Data wytworzenia:
2021-09-17
Data publikacji:
2021-09-17
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-25 14:51:05, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)