Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Piaski

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Jędrzejów

Ikona statystyk

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta Jędrzejowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Rakowie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE_MARSZALKA_WOJEWODZTWA_SWIETOKRZYSKIEGO_O_ZAKONCZENIU_POSTEPOWANIA_SO-V.7440.9.2024

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2024-06-03
Data publikacji:
2024-06-03
Data ostatniej zmiany:
2024-06-03

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2024-06-03
Data publikacji:
2024-06-03
Data ostatniej zmiany:
2024-06-03

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI- BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, że w dniu 27.05.2024r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa znak: RGG 6220.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 33/11, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17 w miejscowości Raków, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-05-27
Data ostatniej zmiany:
2024-05-27

OBWIESZCZENIE -Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 976, 978, 1259, 802/2, 803, 804, 805, 807, 812, 960/1, 989, 990, 1343, 1007, 1261/5, 1008/4, 973/5, 1342, 806, 960/5, 1026/56, 1026/58, 1026/59, 1026/60, 809, 1244, 781, 810, 959, 862, 811, 988, 1002, 1024.obręb ewid. 0026 Potok Wielki, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-05-20
Data ostatniej zmiany:
2024-05-20

O B W I E S Z C Z E N I E o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa zakładu przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów litowo-jonowych” na działkach ewidencyjnych nr 164, 166, 168/1, 168/2 obręb 08 miasta Jędrzejowa, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-05-17
Data ostatniej zmiany:
2024-05-17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychBurmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, centralnym ogrzewaniem, wentylacją nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła z zewnętrznymi instalacjami w terenie: elektryczną, wodociągową, kanalizacją sanitarną z biologicznymi oczyszczalniami ścieków, kanalizacją deszczową z podziemnymi bezodpływowymi wybieralnymi zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe lub roztopowe, budową murów oporowych, budową budynku garażowego, budową zjazdu, dojścia i dojazdu do studni na działkach o nr ewid. 1160/1, 1160/2, 1160,/3 obręb Lasków, gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-05-09
Data ostatniej zmiany:
2024-05-09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2024-05-06
Data publikacji:
2024-05-06
Data ostatniej zmiany:
2024-05-06

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: : Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 109/7 i 110/5 obręb Łączyn, gmina Jędrzejów

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-29
Data ostatniej zmiany:
2024-04-29

OBWIESZCZENIE-Burmistrza Miasta Jędrzejowa o zebraniu materiału dowodowego Jędrzejów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 33/11, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17 w miejscowości Raków, gmina Jędrzejów

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-29
Data ostatniej zmiany:
2024-04-29

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji nr 86/24 oraz dokumentacją zgrodmadzoną w sprawie GP.6730.202.2023 dotyczacej budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30MW w Potoku Małym

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Marta Krakowska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2024-04-22
Data publikacji:
2024-04-22
Data ostatniej zmiany:
2024-04-22

OBWIESZCZENIE -Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia iż, w dniu 18 kwietnia 2024 r., wydał na wniosek Firmy Prospectum Energia Sp. z o.o.; ul. Sadowa 27; 28-300 Jędrzejów postanowienie znak: RGG.6220.11 2017/24 wyrażające stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewid. 1041, 1043, 1044/2 położonych w miejscowości Podchojny, gmina Jędrzejów

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-19
Data ostatniej zmiany:
2024-04-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)