Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Rejestr umów zawartych przez Gminę Jędrzejów w roku 2022

Ikona statystyk

 

NUMER UMOWY

DATA ZAWARCIA UMOWY

Z KIM ZOSTAŁA  ZAWARTA

CZEGO DOTYCZY UMOWA

OKRES TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO

 

1/2022

03.01.2022

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Jędrzejowie

Przekazanie dotacji dla ZPOZ na prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. uzależnień dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Jędrzejów, dotkniętych problemem uzależnienia

od dnia 03.01.2022do dnia 31.12.2022

70.000,00 zł dotacja od Gminy

 

2/2022

03.01.2022

Prywatny Gabinet Psychiatryczny w Jędrzejowie ul. 3 Maja 64

Przeprowadzanie badań psychiatrycznych
i sporządzanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

od dnia05.01.2022 do dnia 31.12.2022

190,00zł za 1 opinię

 

3/2022

03.01.2022

Biegły Psycholog
Irena Ścisłowska

Przeprowadzanie badań psychologicznych 
i sporządzanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

od dnia 05.01.2022do dnia 31.12.2022

180,00zł za 1 opinię

 

4/2022

03.01.2022

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 11 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz.
Nr 129/2, 128/1 w celu lokalizacji przyłącza ziemnego kablowego niskiego napięcia i złączy

na czas nieokreślony

2.350,53zł jednorazowo

 

5/2022

03.01.2022

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 05 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. nr 395, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

526,44zł jednorazowo

 

6/2022

03.01.2022

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 03 miasta Jędrzejowa  ozn. jako dz. Nr 188  w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia i złącza

na czas nieokreślony

1.856,07zł jednorazowo

 

7/2022

03.01.2022

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr.  msc. Węgleniec ozn. jako dz. Nr 308/3, w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia

na czas nieokreślony

666,66zł jednorazowo

 

7a/2022

11.01.2022

Telewizja Świętokrzyska w Kielcach ul. Paderewskiego 4/13

Realizacja kampanii informacyjnej poprzez produkcję newsów telewizyjnych dotyczących funkcjonowania Gminy Jędrzejów oraz ich emisja na internetowym Portalu Telewizyjnym „Telewizja Świętokrzyska” i w Programie TVŚ w telewizji kablowej VECTRA S.A. na terenie miasta Jędrzejów

od dnia 11.01.2022do dnia 31.12.2022

42.000,00 zł

 

8/2022

14.01.2022

VIVERE Łukasz Nitecki ul. Sanicka 145 97-500 Radomsko

Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wymaganymi załącznikami i analizami

od dnia 03.01.2022do dnia 30.12.2022

227,55zł za każdy projekt decyzji

 

9/2022

24.01.2022

Koło Gospodyń Wiejskich Cierno - Zaszosie

Użyczenie nieodpłatne części nieruchomości komunalnej oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Cierno – Zaszosie jako działka nr 32/6 wraz ze znajdującym się na niej domkiem letniskowym.

od dnia 01.02.2022do dnia 31.04.2022

nieodpłatne użyczenie

 

10/2022

24.01.2022

PGE Dystrybucja S.A
w Lublinie ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości
w obr.  msc. Lasków ozn. jako dz. Nr 493/1, 492 w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia i złącza

na czas nieokreślony

169,74zł jednorazowo

 

11/2022

31.01.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

od dnia 01.02.2022do dnia 14.06.2022 (wtorki i czwartki od godz. 15.15 do godz. 17.15)

60,00 zł  za jedną godzinę

 

12/2022

31.01.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień

od dnia 01.02.2022do dnia 14.06.2022 (wtorki i czwartki od godz. 15.15 do godz. 17.15)

60,00 zł  za jedną godzinę

 

13/2022

01.02.2022

Orange Polska S. A. w Warszawie Al. Jerozolimskie 160

Wynajem części nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Jasionna jako działka Nr 212/3 o pow. w tej części 10,00 m2

od dnia 01.03.2022na czas nieokreślony

200,00zł (netto) w stosunku miesięcznym

 

14/2022

01.02.2022

Firma Transportowo-Sprzętowa „HOS-BUD” ul. Zachodnia 2 28-400 Pińczów

Wynajem nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/8 o powierzchni w tej części 130,00m2 oraz część nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako  działka Nr 160/9 o powierzchni w tej części 84,00m2

od dnia 01.02.2022do dnia 30.04.2022

123,00zł w stosunku miesięcznym

 

15/2022

01.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11 o pow. w tej części 24,00m2, pod garaż blaszak nr 26

od dnia 01.03.2022   na czas nieokreślony

41,82zł w stosunku miesięcznym

 

16/2022

02.02.2022

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. 04 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 161/1, w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

488,31zł jednorazowo

 

17/2022

02.02.2022

PGE Dystrybucja S.A w Lublinie ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości w obr. msc. Podchojny ozn. jako dz. Nr 878, w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia                      

na czas nieokreślony

145,14zł

 

18/2022

02.02.2022

Ochotnicza Straż Pożarna w Sudole

Użyczenie części nieruchomości komunalnej położonej w obr. msc. Sudół na dz. Nr 174/2 wraz  z usytuowaną na niej świetlicą wiejską

od dnia 02.02.2022do dnia01.02.2029

bezpłatnie

 

19/2022

04.02.2022

Osoba fizyczna

Zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem – dowóz ucznia niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkolny mieszkającego na terenie Gminy Jędrzejów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży - Szkoły Podstawowej
Nr 37 w Kielcach

od dnia 03.01.2022do dnia 24.06.2022

85,10zł (koszt jednorazowego przewozu)

 

19a/2022

04.02.2022

Stowarzyszenie Skroniowska Grupa „RAZEM” Skroniów 92 28 – 300 Jędrzejów

Użyczenie nieodpłatne nieruchomości komunalne oznaczone w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Wólka jako działka Nr 123 oraz obrębu Skroniów jako działka Nr 533/1

od dnia 04.02.2022 do dnia 03.02.2029

nieodpłatne użyczenie

 

20/2022

07.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9
o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak  nr 66

od dnia 01.04.2022

30,75zł w stosunku miesięcznym

 

21/2022

07.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11
o pow. w tej części 24,00m2, pod garaż blaszak  nr 45

od dnia 01.04.2022

41,82zł w stosunku miesięcznym

 

22/2022

07.02.2022

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu położonego w obr. 07 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 6/1 i 7/1
o łącznej pow. w tej części  0.1000ha

od dnia 01.03.2022do dnia 31.05.2022

30,00zł jednorazowo

 

23/2022

08.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11
o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak  nr 43

od dnia 01.04.2022

30,75zł w stosunku miesięcznym

 

24/2022

08.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  152/11
o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak  nr 44

od dnia 01.04.2022

30,75zł w stosunku miesięcznym

 

25/2022

08.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9
o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak  nr 65

od dnia 01.04.2022

30,75zł w stosunku miesięcznym

 

26/2022

08.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego
w Jędrzejowie przy ul. Murawiec  na dz.
Nr 251/2 o pow. w tej części  4,00 m2 pod stanowisko handlowe nr 5

od dnia 01.04.2022

258,30zł w stosunku miesięcznym

 

27/2022

08.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego
w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki  przed Domem Handlowym „Piast” o pow. w tej części 2,00m2
z przeznaczeniem na sprzedaż artykułów spożywczych

od dnia 01.04.2022

123,00zł w stosunku miesięcznym

 

28/2022

08.02.2022

POL-ZNICZE Przemysław Niziołek ul. Cmentarna 17 28-300 Jędrzejów

Wynajem części gruntu położonego
w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz. Nr 156 o pow. w tej części 11,00m2 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 2

od dnia 01.04.2022

258,30zł w stosunku miesięcznym

 

29/2022

08.02.2022

POL-ZNICZE Przemysław Niziołek ul. Cmentarna 17 28-300 Jędrzejów

Wynajem części gruntu położonego
w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz. Nr 156 o pow. w tej części 11,00m2 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 1

od dnia 01.04.2022

258,30zł w stosunku miesięcznym

 

30/2022

08.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego
w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego  na dz. Nr 454 o pow.  w tej części  18,00m2

od dnia 01.04.2022

30,75zł w stosunku miesięcznym

 

31/2022

08.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w
obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  156
o pow. w tej części 12,00m2

od dnia 29.10.2022do dnia 02.11.2022

651,90zł

 

32/2022

11.02.2022

Osoba fizyczna

Opracowanie technologii robót , przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadań pn.; a)Przebudowa drogi gminnej nr 328015T Skroniów I – Skroniów II-Skroniów I polegającej na wykonaniu  chodnika. b)                Przebudowa drogi gminnej nr 328013T Łączyn Mały-Skroniów polegającej  na wykonaniu chodnika.  c)                Przebudowa drogi gminnej nr 328017T Prząsław –Prząsław Mały polegającej  na wykonaniu  chodnika. d)                Przebudowa drogi gminnej nr 328023T Jędrzejów – Sudół polegającej na wykonaniu  chodnika. e)                Przebudowa drogi gminnej nr 328016T Skroniów – Brynica Sucha polegającej  na wykonaniu  chodnika. f)                Przebudowa drogi wewnętrznej (dojazdowej do gruntów rolnych) na działce nr 153/2 obręb 08 Jędrzejów. g)                Przebudowa drogi wewnętrznej nr 323 w msc. Brynica Sucha. h)                Przebudowa drogi Prząsław Mały przy lesie. i)  Utwardzenie terenu
w obrębie wjazdu przy  ul. 11 Listopada 132 w Jędrzejowie. j) Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 12.

od dnia 11.02.2022do dnia 16.02.2022

2.880,00 zł

 

33/2022

16.02.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9
o pow. w tej części 18,00m2, pod garaż blaszak nr 60A

od dnia 01.04.2022

30,75z w stosunku miesięcznym

 

34/2022

23.02.2022

Osoba fizyczna

Odpłatne przekazanie na rzecz Gminy Jędrzejów prawa własności do sieci wodociągowej o średnicy 110 mm  i długości 219,00 m, wybudowanej na dz.
o nr. ewid. : 150/2, 211/2, 212/8, obręb 0011 Jędrzejów oraz na dz. o nr ewid. 845/9 i 845/4 obręb 0031 Skroniów

21 dni od dnia 23.02.2022

14.250,00 zł

 

35/2022

23.02.2022

Osoba fizyczna

Odpłatne przekazanie na rzecz Gminy Jędrzejów prawa własności do sieci wodociągowej o średnicy 110 mm
 i długości 202,00 m wraz z przyłączami PE 40szt. 6 do granic nieruchomości, wybudowanych na dz. o nr. ewid. : 469/2, 142/3, 142/5, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10 położonych w miejscowości Łączyn

21 dni od dnia 23.02.2022

32.000,00zł

 

36/2022

24.02.2022

JUKO Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40 42-400 Zawiercie

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych - część I

od dnia 01.03.2022do dnia 28.02.2023

2 829,00zł za zapewnienie opieki jednemu zwierzęciu w schronisku

 

37/2022

24.02.2022

JUKO Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40 42-400 Zawiercie

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych w tym odbiór, transport  i zapewnienie opieki odłowionym bezdomnym zwierzętom - część II 

od dnia 01.03.2022do dnia 28.02.2023

1 500,00zł za odbiór, transport  zapewnienie opieki jednemu zwierzęciu

 

38/2022

25.02.2022

Osoba fizyczna

Odpłatne przekazanie na rzecz Gminy Jędrzejów prawa własności do sieci wodociągowej o średnicy ⌀ 110 mm  
i długości 154,00 m wraz z przyłączami PE ⌀ 40szt. 6 do granic nieruchomości, wybudowanych na dz. o nr. ewid. : 407/2 obręb 0003 Jędrzejów i 154 obręb 0012 Książe Skroniów

21 dni od dnia 25.02.2022

24.000,00zł

 

39/2022

25.02.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii z uczniami  „z grup ryzyka” uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej nr 4                           w Jędrzejowie

od dnia 01.03.2022do dnia 21.06.2022

60,00 zł za jedną godzinę

 

40/2022

25.02.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z elementami socjoterapii z uczniami  „z grup ryzyka” uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od dnia 01.03.2022do dnia 21.06.2022

60,00 zł za jedną godzinę

 

41/2022

28.02.2022

PGE Dystrybucja S.A w Lublinie  ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości
w obr. 10 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 119/15, w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia i złącza

na czas nieokreślony

1 030,74 zł

 

42/2022

01.03.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie na rzecz gminy Jędrzejów prawa własności do sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr . ewid. 412/7, 232/4 obręb 0006 Jędrzejów

do 21 dni od dnia 01.03.2022

36 000,00 zł

 

43/2022

08.03.2022

-------------------

Rezygnacja z podpisania umowy

---------------

---------------

 

44/2022

10.03.2022

„Środowisko i Innowacje”
sp. z o.o. ul. Złota 59 120 Warszawa

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych budynków stanowiących własność osób fizycznych w 2022 roku znajdujących się na terenie Gminy Jędrzejów

od dnia 01.04.2022do dnia 30.09.2022

10, 69 zł brutto za
1 m2

 

45/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć sportowo – profilaktycznych – pozalekcyjnych – wraz z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od dnia 14.03.2022do dnia 05.12.2022

50 zł za godzinę

 

46/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Realizacja zajęć w oparciu o program pod nazwą  „Kto o zdrowie dba, ten zawsze go ma”

od dnia 21.03.2022  do dnia 24.11.2022

50 zł za godzinę

 

47/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
w oparciu o program „ Zachowaj trzeźwy umysł”

od dnia 16.03.2022do dnia 26.10.2022 

50 zł za godzinę

 

48/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
w ramach programu „ Sport, muzyka
i plastyka – oto nasza profilaktyka”

od dnia 14.03.2022do dnia 17.11.2022

50 zł za godzinę

 

49/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych  sportowo – profilaktycznych wraz
z dożywianiem uczniów Szkoły Podstawowej w Jasionnie

od dnia 14.03.2022do dnia 17.11.2022

50 zł za godzinę

 

50/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rakowie

od dnia 22.04.2022do dnia 21.10.2022

50 zł za godzinę

 

51/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rakowie

od dnia 22.04.2022do dnia 21.10.2022

50 zł za godzinę

 

52/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

od dnia 15.03.2022

 do dnia 06.12.2022

50 zł za godzinę

 

53/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych sportowo – profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie  
w oparciu o program „Jestem sportowcem, a nie nałogowcem”

od dnia 23.03.2022  do dnia 07.12.2022

50 zł na godzinę

 

54/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Realizacja zajęć w oparciu o program „Uczę się życia właściwego, unikam nałogu złego”

od dnia 16.03.2022do dnia 07.12.2022 

50 zł za godzinę

 

55/2022

14.03.2022

Osoba fizyczna

Realizacja zajęć w oparciu o program pod nazwą „Wybierz sport – uzależnienia wyrzuć w kąt”

od dnia 09.04.2022 do dnia 22.10.2022

50 zł za godzinę

 

56/2022

15.03.2022

Osoba fizyczna

Dowożenie ucznia niepełnosprawnego od domu do Szkoły Podstawowej w Łysakowie

od dnia 01.03.2022 

do dnia 24.06.2022

Koszt jednorazowego przewozu wynosi
8,68 zł

 

57/2022

21.03.2022

Klub Sportowy
„Naprzód Jędrzejów” ul. Sportowa 1

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 22.03.2022
do dnia 31.12.2022

255.000,00zł dotacja gminy Jędrzejów

 

58/2022

21.03.2022

Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne w Jędrzejowie ul. Piłsudskiego 3

Realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie jędrzejowskiego chóru miejskiego i organizacja   XI jędrzejowskich spotkań chóralnych”

od dnia 15.03.2022 do dnia 31.12.2022

18.400,00zł - dotacja gminy Jędrzejów

 

59/2022

22.03.2022

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a  20 – 340 Lublin

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 07 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 116 w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia i złącza

na czas nieokreślony

4 329,60 zł

 

60/2022

22.03.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Loefflera 2 25 – 550 Kielce

Odpłatne udostępnienie oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Łączyn jako działka Nr 473, celem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączem

na czas nieokreślony

756,45 zł

 

61/2022

25.03.2022

Zakład Robót Drogowo – Mostowych Janusz Pędzik ul. Prosta 224 25 – 385 Kielce

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg w zarządzie Gminy Jędrzejów

do dnia 15.12.2022

99 906,75 zł

 

62/2022

28.03.2022

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego 28A

Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej na obiekcie Chorzewa tj. Struga Chorzewa na odcinku o długości 450 mb. i rów R-8 na odcinku o długości 400 mb.

do dnia 25.11.2022

9 500,00 zł

 

63/2022

28.03.2022

Firma Budowlano-Usługowa „TED-BUD” ul. Wrzosowa 3225-211 Kielce

Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina
Jędrzejów

180 dni od dnia 28.03.2022

1 548.774,78zł

 

64/2022

28.03.2022

TRANS-BUD Usługi Transportowo-Budowlane Bełk 90 28-213 Imielno

„Zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych tłuczniowych”

do dnia 15.12.2022

273 262,50 zł

 

65/2022

29.03.2022

Osoba fizyczna

Odpłatne udostępnienie nieruchomości
w obr. 04 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 160/9, 152/11 w celu budowy kanalizacji deszczowej

na czas nieokreślony

1 932,33zł

 

66/2022

30.03.2022

Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW” Skroniów 63A

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 30.03.2022
do dnia 31.12.2022

58.000,00 zł dotacja gminy Jędrzejów

 

67/2022

30.03.2022

Klub Sportowy „ELMAR”
 Jędrzejów ul. Sadowa 27

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej halowej i wspieranie młodych talentów”

od dnia 01.04.2022
do dnia 31.12.2022

8.000,00zł dotacja gminy Jędrzejów

 

68/2022

30.03.2022

Młodzieżowy Klub Sportowy w Jędrzejowie „FOOTBALL ACADEMY JĘDRZEJÓW” ul. Mieszka I 6/18

Realizacja zadania publicznego pt. „ Podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział  w rozgrywkach ŚZPN i PZPN”

od dnia 01.03.2022 do dnia 31.12.2022

8.000,00zł dotacja gminy Jędrzejów

 

69/2022

30.03.2022

„MAX” Rafał Zarzycki ul. Rynek 26 26-020 Chmielnik

Wynajem części gruntu położonego
w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 19 ozn. jako  dz. nr 395 o pow.
w tej części  9,00m2 z przeznaczeniem na urządzenie ogródka letniego ze stolikami
i parasolami

od dnia 01.05.2022do dnia 31.07.2022

232,47zł w stosunku miesięcznym

 

70/2022

31.03.2022

 

Rejestr szczegółowy w Wydziale Inwestycji

 

 

 

71/2022

31.03.2022

PKS Kielce Sp. z o.o. Korczyn 138 26-067 Strawczyn

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych 1, 3 i C w granicach miasta Jędrzejowa

od dnia 01.04.2022

do dnia 31.03.2024

3,64zł za
1 wozokilometr

 

72/2022

01.04.2022

Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 25-013 Kielce

Realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii dla dzieci z „grup ryzyka” wraz
z dożywianiem, w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

od dnia 01.04.2022
do dnia 31.12.2022

107.500,00zł dotacja gminy Jędrzejów

 

73/2022

01.04.2022

Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 25-013 Kielce

Realizacja zadania publicznego pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie półkolonii”

od dnia 04.07.2022 do dnia 29.07.2022

20.000,00zł dotacja gminy Jędrzejów

 

74/2022

01.04.2022

Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 25-013 Kielce

Realizacja zadania publicznego pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie kolonii”

od dnia 01.05.2022 do dnia 30.09.2022

50.000,00zł

dotacja gminy Jędrzejów

 

75/2022

01.04.2022

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Relaks” w Jędrzejowie ul. Dojazd 1M

Realizacja zadania publicznego pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację osób uzależnionych od alkoholu oraz zagospodarowanie czasu wolnego tym osobom i ich rodzinom                                      w stowarzyszeniach i klubach abstynenckich”

od dnia 01.04.2022

 do dnia  31.12.2022

23.000,00zł dotacja gminy Jędrzejów

 

76/2022

01.04.2022

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża                              w Jędrzejowie

Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja międzyszkolnego konkursu o tematyce narkomanii dla uczniów szkół podstawowych”

od dnia 06.04.2022 do dnia 21.06.2022

2.000,00zł dotacja gminy Jędrzejów

 

77/2022

01.04.2022

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki  „Spójrz Inaczej”   ul. Radomska 72 27 – 200 Starachowice

Przeprowadzenie 120 godzinnego szkolenia dla grupy maksymalnie 16 nauczycieli

6 – 8 maj 2022 

10 – 12 czerwiec 20222-4 wrzesień 2022 30 wrzesień 2022 1-2 październik 2022

18.160,00 zł

 

78/2022

01.04.2022

Stowarzyszenie Zwykłe  „Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Przypkowskich                                  w Jędrzejowie”
 Pl. T. Kościuszki 8

Realizacja zadania publicznego pn. „ Cały czas wokół mnie” – wystawa czasowa w muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

od dnia 02.04.2022 do dnia 17.07.2022

7.600,00zł dotacja gminy Jędrzejów

 

79/2022

01.04.2022

Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski
 173a

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 01.04.2022 do dnia 31.12.2022

145.000,00zł dotacja gminy Jędrzejów

 

80/2022

04.04.2022

Usługi Kurkowski, Sławomir Kurkowski ul. Jaworskiego 10/18 25 – 430 Kielce

Wykonanie monitoringu jakości wód opadowych z terenu miasta Jędrzejowa

pobór wody w okresie deszczowym kwiecień – maj 2022październik-listopad 2022 opracowanie sprawozdania do dnia 30.11.2022

9,600 zł

 

81/2022

04.04.2022

Przedsiębiorstwo „RRBIS” w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 3 m 15

Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Termomodernizacja budynków świetlicowych  w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów”

180 dni od daty podpisania umowy                          z wykonawcą robót budowlanych

48 800,00 zł

 

82/2022

05.04.2022

Kancelaria Prawna w Jędrzejowie Rafał Krzysztofik ul. Sadowa 20

Poradnictwo prawne dla osób doznających przemocy w ilości 100 godzin w ramach Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

od dnia 06.04.2022do dnia 30.11.2022

90,00zł za jedną godzinę

 

83/2022

05.04.2022

Firma-Usługi Psychologiczne Bogusława Supierz Nowińska ul. Słowiańska 10 28-300 Jędrzejów

Zad. I Poradnictwo rodzinne dla rodzin, w których występuje przemoc w ilości 100 godzin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  Zad. II Poradnictwo Psychologiczne indywidualne dla osób doznających przemocy w ilości 160 godzin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  Zad.III Prowadzenie grupowych form wsparcia dla osób doznających przemocy w ilości 40 godzin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

od dnia 06.04.2022do dnia 30.11.2022

95,00zł za 1 godzinę

 

84/2022

05.04.2022

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie ul .A. Krajowej 11 28 – 300 Jędrzejów 

Realizacja zadania publicznego pod tytułem
„Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności olimpiad specjalnych”

od dnia  01.05.2022do dnia 20.12.2022

7 000 zł

 

85/2022

05.04.2022

EPLANT 74 sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310

30 – 109 Kraków

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Lasków jako działka Nr 700 w celu lokalizacji przyłącza kablowego średniego napięcia

czas nieokreślony

2 027,04 zł

 

86/2022

05.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 25

od dnia 01.06.2022

39,36zł w stosunku miesięcznym

 

87/2022

05.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 12

od dnia 01.06.2022

39,36zł w stosunku miesięcznym

 

88/2022

05.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 8

od dnia 01.05.2022

39,36zł w stosunku miesięcznym

 

89/2022

05.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 1

od dnia 01.06.2022

39,36zł w stosunku miesięcznym

 

90/2022

05.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 22

od dnia 01.06.2022

39,36zł w stosunku miesięcznym

 

91/2022

05.04.2022

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr. 07 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 6/1 i 7/1 o pow. 0,1000 ha

od dnia 01.06.2022

350,00zł w stosunku rocznym

 

92/2022

05.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 11

od dnia 01.06.2022

39,36zł w stosunku miesięcznym

 

93/2022

05.04.2022

Sklepy Spożywczo-Przemysłowe  Paweł Fendrych ul. B. Chrobrego  2 28 – 300 Jędrzejów

Wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 200, 60 m2 przy ulicy B. Chrobrego 1 w Jędrzejowie

od dnia 01.05.2022

2 078,70 zł
w stosunku miesięcznym

 

94/2022

05.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 13

od dnia 01.06.2022

39,36zł w stosunku miesięcznym

 

95/2022

05.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 23

od dnia 01.06.2022

39,36złw stosunku miesięcznym

 

96/2022

05.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 4

od dnia  01.06.2022

39,36zł w stosunku miesięcznym

 

97/2022

05.04.2022

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tarnawa 29 28-340 Sędziszów

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 128/2 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia 01.06.2022

65,19zł w stosunku miesięcznym

 

98/2022

05.04.2022

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 176/5 o pow. 145,00 m2

od dnia 01.06.2022

53,00zł w stosunku rocznym

 

99/2022

05.04.2022

OBIADY DOMOWE Mirosław Polak ul. 11 Listopada 101 28-300 Jędrzejów

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się przy ul. 11 Listopada 101 w Jędrzejowie o pow. użytkowej 45,25 m2

od dnia 01.06.2022

867,15 zł w stosunku miesięcznym

 

100/2022

05.04.2022

OBIADY DOMOWE Mirosław Polak ul. 11 Listopada 101 28-300 Jędrzejów

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się przy ul. 11 Listopada 101 w Jędrzejowie o pow. użytkowej 53,52 m2

od dnia 01.05.2022

934,80 zł w stosunku miesięcznym

 

101/2022

05.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9  o powierzchni 18 m2 pod garaż blaszak numer 20

od dnia 01.06.2022

39, 36 zł w stosunku miesięcznym

 

102/2022

05.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 24,00m2,  pod garaż blaszak  nr 46

od dnia 01.06.2022

50,36zł w stosunku miesięcznym

 

103/2022

06.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 10

od dnia 01.06.2022

39,36zł w stosunku miesięcznym

 

104/2022

06.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 26

od dnia 01.06.2022

39,36zł w stosunku miesięcznym

 

105/2022

06.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 2

od dnia 01.06.2022

39,36zł w stosunku miesięcznym

 

106/2022

06.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 03 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 212/3 o pow. w tej części 50,00m2

od dnia 01.06.2022

258,30 zł
w stosunku rocznym

 

107/2022

06.04.2022

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 176/7 o pow. 249,00 m2

od dnia 01.06.2022

90,00 zł
w stosunku rocznym

 

108/2022

06.04.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 24

od dnia 01.06.2022

39,36zł w stosunku miesięcznym

 

109/2022

07.04.2022

Firma Projektowo-Usługowa KRUPIŃSKICH w Jędrzejowie ul. Jeżewskiego 7

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jędrzejów w ciągu ulicy Mikołaja Reja

do dnia 15.12.2022

14.760,00zł

 

110/2022

07.04.2022

---------------------

Umowa anulowana

--------------

--------------

 

111/2022

11.04.2022

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FIRMSERWIS” Radosław Kałka  Ul. M. Reja 61 A  28 – 362 Nagłowice

Wykonanie usługi polegającej na pozimowym sprzątaniu ulic miejskich okrawężnikowanych na terenie miasta Jędrzejowa

do dnia 30.04.2022

1517,40 zł za
1 kilometr obustronnego sprzątania poziomowego ulic miejskich okrawężnikowanych

 

112/2022

11.04.2022

Multisport Boiska Sportowe Sp. z o.o.  ul. Karola Olszewskiego 13A 43-600 Jaworzno

Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Jędrzejowie

5 miesięcy od dnia podpisania umowy

1 295.727,51zł

 

113/2022

11.04.2022

ARCTECH  ul. Rajska 44D 28-340 Sędziszów

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy przebudowie istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

od dnia 11.04.2022do dnia 30.09.2022

30.627,00zł

 

114/2022

12.04.2022

KADAKS Kamil Kowalczyk ul. 3 Maja 165B 28-400 Pińczów

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów: CZĘŚĆ III – przebudowa drogi Prząsław Mały przy lesie CZĘŚĆ IV – Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 12

90 dni od dnia  12.04.2022

35.817,60zł94.291,19zł

 

115/2022

12.04.2022

Liga Obrony Kraju- Zarząd Powiatowy w Jędrzejowie ul. Brzeźnica 23B

Realizacja zadania publicznego pt. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe
w zakresie strzelectwa sportowego”

od dnia 01.04.2022do dnia 31.12.2022

3.000,00zł Dotacja gminy Jędrzejów

 

116/2022

12.04.2022

Związek Harcerstwa Polskiego  Chorągiew Kielecka -Hufiec Jędrzejów ul. Armii Krajowej 9

Realizacja zadania publicznego pt. „Ruch jest życiem”                       

od dnia 04.05.2022do dnia 31.12.2022

4.000,00zł Dotacja gminy Jędrzejów

 

117/2022

12.04.2022

Klub sportowy REYMONTA w Jędrzejowie ul. Przemysłowa 2a

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży Gminy Jędrzejów-rozwój młodych talentów”

od dnia 12.04.2022 do dnia 31.12.2022

4.000,00zł dotacja gminy Jędrzejów

 

118/2022

12.04.2022

Fundacja Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka ul. Daszyńskiego 126 28-300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pt. „Bądź jak mistrz Wincenty-rozwijaj swoje talenty”

od dnia 01.07.2022do dnia 31.12.2022

5.000,00zł dotacja gminy Jędrzejów

 

119/2022

12.04.2022

New Power Sp. z o.oul. Skarbka z Gór 51F lok. 9 03-287 Warszawa

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 do obiektów Gminy Jędrzejów

od dnia 12.04.2022do dnia 31.12.2023

1.500,00 zł (netto)  po przekazaniu dokumentacji 1500,00 zł  (netto) po zawiadomieniu
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

120/2022

14.04.2022

EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp. J.  ul. Farna 6 28-136 Nowy Korczyn

Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkach od nr 17 do 31

7 miesięcy od dnia 14.04.2022

1 119.915,00zł

 

121/2022

14.04.2022

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkach od nr 17 do 31

od dnia 14.04.2022do dnia 30.12.2022

23.985,00zł

 

122/2022

14.04.2022

Szkoła Tańca Studio Dance Factory  Joanna Maciejczyk ul. Krakowska 168 25-707 Kielce

Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Gminy Jędrzejów w trakcie trwania projektu pod nazwą „Ogólnopolski Puchar Polski w Tańcu Nowoczesnym”

w dniu 24.04.2022

10.000,00zł

 

123/2022

14.04.2022

------------------------------

Umowa anulowana

---------------

---------------

 

124/2022

20.04.2022

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Nadir” w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego 43

Realizacja zadania publicznego pt. „Szkolenie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej sekcji lekkiej atletyki (PZLA) i strzeleckiej (PZSS) UMKS NADIR”

od dnia 21.04.2022do dnia 31.12.2022

18.000,00zł dotacja gminy Jędrzejów

 

125/2022

20.04.2022

Orange Polska S.A.  Al. Jerozolimskie 16002-326 Warszawa

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Jasionna jako działka Nr 175 w celu lokalizacji elementów infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kablowej linii napowietrznej o długości 16m oraz kabla telekomunikacyjnego w pracowni komputerowej w osłonie rurki RL 16 mocowanej do ściany, montaż przełącznicy naściennej typu PSB-12-SCA, montaż listwy 40x40 o długości 1 m pomiędzy szafą NASK a Orange Polska

na czas nieokreślony

bezpłatnie

 

126/2022

22.04.2022

Piotr Suwała zam. Lasków 56A 28-300 Jędrzejów

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.:  przebudowa drogi wewnętrznej (dojazdowej do gruntów rolnych) na działce nr 153/2 obręb 08 Jędrzejów; przebudowa drogi wewnętrznej nr 323 w miejscowości Brynica Sucha;  przebudowa drogi Prząsław Mały przy lesie;  utwardzenie terenu w obrębie wjazdu przy ul. 11 Listopada 132 w Jędrzejowie utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 12

do dnia 15.06.2022

4.300,00zł

 

127/2022

22.04.2022

„DESTRUKT” ul. Krakowska 280 25-801 Kielce

Odbiór i likwidacja zbędnej dokumentacji wytworzonej przez Urząd Miejski w Jędrzejowie

od dnia 22.04.2022 do dnia 15.05.2022

19,68zł za 1 metr bieżący odebranych dokumentów

 

128/2022

26.04.2022

Województwo Świętokrzyskie- Zespół Świętokrzyskich  i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ul. Łódzka 244

Użyczenie nieruchomości gruntowych i ruchomości służących eksploatacji linii kolejowej wąskotorowej Jędrzejów Wąskotorowy – Umianowice - Pińczów, na odcinku od miejscowości Jędrzejów do miejscowości Motkowice

10 lat od dnia 26.04.2022

bezpłatnie

 

129/2022

27.04.2022

---------------------

Umowa nie została podpisana

--------------

-------------

 

130/2022

27.04.2022

KOMPLEX  Borki 29 28-300 Jędrzejów

Przebudowa dróg gminnych: przebudowa drogi gminnej nr 328015T Skroniów I - Skroniów II – Skroniów I polegającej na wykonaniu chodnika;  przebudowa drogi gminnej nr 328017T Prząsław-Prząsław Mały polegającej na wykonaniu chodnika;  przebudowa drogi gminnej nr 328023T Jędrzejów – Sudół polegającej na wykonaniu chodnika; przebudowa drogi gminnej nr 328016T Skroniów – Brynica Sucha polegającej na wykonaniu chodnika

do dnia 30.05.2022

82.410,00zł

 

131/2022

27.04.2022

Firma MTINWEST w Jędrzejowie ul. Sadowa 7

Przebudowa dróg gminnych nr 328109T ul. Klasztornej, nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, nr 328110T Jędrzejów – Prząsław polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego

do dnia 10.10.2022

94.710,00zł

 

132/2022

27.04.2022

Koło Gospodyń Wiejskich Cierno-Zaszosie

Nieodpłatne użyczenie części nieruchomości komunalnej położonej w obr. msc. Cierno-Zaszosie na dz. Nr 32/6 wraz ze znajdującym się na niej domkiem letniskowym

od dnia 01.05.2022do dnia 30.04.2032

bezpłatnie

 

133/2022

27.04.2022

Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o.  ul. Loefflera 2 25 – 550 Kielce

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Skroniów jako działka Nr 533/1 w celu budowy gazociągu i przyłączy gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

896,67zł

 

134/2022

27.04.2022

Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o.  ul. Loefflera 2 25 – 550 Kielce

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 151/1 w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

435,42zł

 

135/2022

27.04.2022

Firma „JiM”  Marzena Furman i wspólnicy Piaski 106 28-300 Jędrzejów

Wynajem części gruntu komunalnego położonego w obr. 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 395 o pow. 9,90 m2 z przeznaczeniem na urządzenie miejsca postojowego na czas rozładunku dostaw do sklepu „Marysia” mieszczącego się w budynku położonym przy Placu Tadeusza Kościuszki 10

od dnia 01.05.2022do dnia 31.07.2022

159,90zł w stosunku miesięcznym

 

136/2022

27.04.2022

Firma Transportowo-Sprzętowa „HOS-BUD”  ul. Zachodnia 228-400 Pińczów

Wynajem nieruchomości komunalnej położonej w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/8 o pow. w tej części 130,00m2  oraz część nieruchomości komunalnej położonej w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 84,00m2 

od dnia 01.05.2022do dnia 31.10.2023

123,00zł w stosunku miesięcznym

 

137/2022

28.04.2022

TRE-STOL Usługi Stolarsko-Montażowe Robert Trela

Wykonanie i montaż altany rekreacyjnej na dz. nr 337/2 w Piaskach

do dnia 30.09.2022

30.000,00zł

 

138/2022

28.04.2022

Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o. w Jędrzejowie ul. Głowackiego 93

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów:

  1. CZĘŚĆ I – przebudowa drogi wewnętrznej  ( dojazdowej do gruntów rolnych) na działce nr 153/2 obręb 08 Jędrzejów;
  2. CZĘŚĆ II – przebudowa drogi wewnętrznej                                                   nr 323 w miejscowości Brynica Sucha
  3. CZĘŚĆ IV – utwardzenie terenu w obrębie wjazdu przy ul. 11 Listopada 132 w Jędrzejowie

90 dni

od dnia

28.04.2022

 

 

40.860,60zł

 

 

61.570,73zł

 

39.208,71zł

 

139/2022

28.04.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w ilości 40 godzin w ramach Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

od dnia 12.05.2022do dnia 31.07.2022

100,00złza jedną godzinę

 

140/2022

04.05.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 61A

od dnia 01.06.2022do dnia 31.08.2022

39,36zł w stosunku miesięcznym

 

141/2022

04.05.2022

Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO i Gaz w Jędrzejowie ul. Św. Barbary 14

Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej
z przyłączami do granic nieruchomości
w rejonie ulicy Marii Konopnickiej w Jędrzejowie”

150 dni od daty podpisania umowy                          z wykonawcą robót budowlanych

10 000,00zł

 

142/2022

04.05.2022

Przedsiębiorstwo „RRBIS” w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 3 m 15

Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów”

120 dni od daty podpisania umowy                          z wykonawcą robót budowlanych

24.477,00zł

 

143/2022

05.05.2022

Piotr Suwała zam. Lasków 56A 28-300 Jędrzejów

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.: a)  przebudowa drogi gminnej nr 328015T Skroniów I - Skroniów II – Skroniów I polegającej na wykonaniu chodnika; b) przebudowa drogi gminnej 328013T Łączyn Mały – Skroniów polegającej na wykonaniu chodnika przebudowa drogi gminnej nr 328017T Prząsław-Prząsław Mały polegającej na wykonaniu chodnika;  d) przebudowa drogi gminnej nr 328023T Jędrzejów – Sudół polegającej na wykonaniu chodnika;  e) przebudowa drogi gminnej nr 328016T  Skroniów – Brynica Sucha polegającej na wykonaniu chodnika

do dnia 30.05.2022

2.400,00zł

 

144/2022

06.05.2022

Firma „Francuz” Żębocin 24b 32-100 Proszowice

Remont istniejącego boiska sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów”

120 dni od dnia 06.05.2022

913.624,25zł

 

145/2022

06.05.2022

Osoba fizyczna

Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkolny i opiekuna środkami komunikacji publicznej

od dnia 25.04.2022do dnia 24.06.2022

comiesięczny zwrot kosztów na podstawie przedstawionych biletów miesięcznych lub jednorazowych

 

146/2022

09.05.2022

Greenlynx Paweł Ryś ul. 1 Maja 7 m 3 39-400 Tarnobrzeg

Opracowanie projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Jędrzejów” oraz przeprowadzenie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska

90 dni od dnia  09.05.2022

10 000,00zł

 

147/2022

09.05.2022

Osoba fizyczna

Przygotowywanie do wysyłki zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r. właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów

od dnia 09.05.2022 do dnia11.05.2022

2.500,00zł

 

148/2022

10.05.2022

Centrum Kultury
w Jędrzejowie Al. J. Piłsudskiego 3

Przekazanie dla Centrum Kultury
w Jędrzejowie kwoty 65.000,00zł z przeznaczeniem na organizację imprez
o charakterze profilaktycznym

do dnia 01.06.2022 do dnia 05.09.2022do dnia 30.11.2022

22.000,00zł17.000,00zł26.000,00zł

 

149/2022

12.05.2022

Centrum Działań Profilaktycznych S.C. ul. Kościuszki 39 A 32-020 Wieliczka

Przeprowadzenie szkolenia sprzedawców
w punkcie sprzedaży oraz audyt tajemniczego klienta, składającego się
z zakupów kontrolowanych i szkoleń dla sprzedawców z 74 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Jędrzejów

do dnia 10.06.2022

5.000,00zł

 

150/2022

16.05.2022

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Sigma” ul. Bankowa 48C 42-320 Niegowa

Budowa odcinka sieci wodociągowej
z przyłączami do granic nieruchomości
w rejonie ulicy Marii Konopnickiej
w Jędrzejowie

150 dni od dnia 16.05.2022

322.998,00zł

 

151/2022

18.05.2022

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brus, Gozna, Wygoda

Nieodpłatne użyczenie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Brus jako działka Nr 384/1 o pow. 0,9892 ha na okres 15 lat

od dnia 25.05.2022 do dnia 24.05.2037

bezpłatnie

 

152/2022

18.05.2022

Nexera Sp. z.o.o w Warszawie al. Jana Pawła II 29

Odpłatne udostępnienie nieruchomości
w obr. miejscowości Węgleniec ozn. jako działki Nr 66/2, 66/3, 213, 214/1, 297, 298/3, 299, 308/3, 309, 310 oraz w obr. miejscowości Łysaków Drugi jako działka
Nr 144 w celu budowy sieci światłowodowej – podwieszenie kabla światłowodowego na istniejącej podbudowie

na czas nieokreślony

3.991,35złjednorazowo

 

153/2022

18.05.2022

Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. ul. Loefflera 2 25 – 550 Kielce

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 150/6, 211/4, 212/8, 212/10
w celu budowy przyłącza gazowego średniego

na czas nieokreślony

1.115,61zł

 

154/2022

18.05.2022

PGE Dystrybucja S.A w Lublinie  ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości
w obr. 11 miasta Jędrzejowa ozn. jako dz. Nr 158/10, 150/6, 211/4, 212/8, 212/10
w celu lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

2.437,86zł

 

155/2022

26.05.2022

Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka”

Użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Piaski jako dz. Nr 337/2 o pow. 0,2900ha

od dnia 25.05.2022

do dnia

24.05.2027

bezpłatnie

 

156/2022

01.06.2022

B&B Jacek Baron ul. Walentego Roździeńskiego 2A 41-946 Piekary Śląskie

Dostawa 25 laptopów w ramach projektu „Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

do dnia 14.06.2022

62.422,50zł

 

157/2022

06.06.2022

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o.  ul. Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych
z terenu miasta i gminy Jędrzejów w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

od dnia 06.06.2022

do dnia 16.12.2022

100.000,00zł

 

158/2022

06.06.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 49

od dnia 01.06.2022

do dnia 31.08.2022

39,36zł w stosunku miesięcznym

 

159/2022

06.06.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego położonego w Jędrzejowie przed lokalem znajdującym się przy Placu Tadeusza Kościuszki 22 oznaczonego jako działka
Nr 395 o powierzchni w tej części 2,25 m2
z przeznaczeniem na ustawienie stolika
i krzeseł

od dnia 15.05.2022

do dnia 31.07.2022

59,04zł w stosunku miesięcznym

 

160/2022

06.06.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego
w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.
Nr 251/2 o pow. w tej części 5,00m2 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 11

od dnia 01.06.2022

do dnia 31.10.2022

86,10zł w stosunku miesięcznym

 

161/2022

06.06.2022

Emitel S.A. w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 1

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Książe-Skroniów jako działka Nr 159 w celu umieszczenia infrastruktury technicznej w postaci kabla zasilającego nN do zasilania obiektu wieżowego Emitel S.A. pn. Telewizyjny Obiekt Nadawczy Jędrzejów/Skroniów, zw.”TON Jędrzejów/Skroniów”

na czas nieokreślony

12.300,00zł

jednorazowo

 

162/2022

06.06.2022

Osoba fizyczna

Darowanie na rzecz Gminy Jędrzejów nakładów budowlanych znajdujących się
w obrębie miejscowości Chwaścice na dz. Nr 426/2

wydanie przedmiotu darowizny nastąpi
w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

16.000,00zł

 

163/2022

06.06.2022

PGE Dystrybucja S.A w Lublinie  ul. Garbarska 21A

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 20/4, 22/4, 24/4, 26/5, 28/5, 31/2, 36/4, 37/4, 41/7, 42/5 w celu lokalizacji linii ziemnej kablowej niskiego napięcia

na czas nieokreślony

4.228,74zł

jednorazowo

 

164/2022

08.06.2022 (umowa podpisana 23.05.2022)

P.P.U.H. „Clezmers” Michał Kołodziejski Agencja Artystyczna w Kielcach ul. Orkana 5/7

Zapewnienie sceny 12/10 m , oświetlenia spełniającego ridery wykonawców, nagłośnienia spełniającego wymagania wykonawców podczas imprezy „Dni Jędrzejowa” na terenie przylegającym do Miejskiego Centrum Kultury w Jędrzejowie

w dniu 04.06.2022

15.000,00zł

 

165/2022

09.06.2022

F.H.U. ELDEKO

Sztombergi 22A

28-200 Staszów

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminu Jędrzejów oraz przyłącza elektrycznego do domku letniskowego w miejscowości Potok Mały obejmująca:

  1. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jędrzejów w ciągu ulic St. Okrzei (V etap)
  2. wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Węgleniec przy drodze powiatowej nr 0172T (II etap)
  3. budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr działki 729 do drogi nr 728 w miejscowości Wilanów obręb Lasków
  4. wykonanie oświetlenia ulicznego w Ignacówce na działce nr 261/2 i 259/1 ( II etap)
  5. wykonanie zasilania w energię elektryczną i oświetlenie na działce nr 645 w miejscowości Diament
  6. wykonanie przyłącza światła do domku letniskowego na działce nr 699 w Potoku Małym (II etap)

 

 

 

 

 

 

 

do dnia

30.11.2022

 

 

 

 

do dnia

30.09.2022

 

 

 

 

do dnia

30.11.2022

 

 

 

 

 

 

do dnia

30.09.2022

 

 

 

do dnia

30.09.2022

 

 

 

 

 

 

do dnia

30.09.2022

 

131 750,00zł

 

166/2022

10.06.2022

Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowskiej 7F 20-704 Lublin

Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Zygmunta Krasińskiego
w Jędrzejowie

do dnia 09.08.2022

30.000,00zł

 

167/2022

14.06.2022

IT Bezpieczeństwo  Przemysław Kisała Niziny 51 37-716 Orły

Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy w Jędrzejowie

45 dni od dnia 14.06.2022

2.377,00zł

 

168/2022

20.06.2022

Robert Opara Przewóz Osób, Korczyn 138, 26 – 067 Strawczyn

Korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych autobusowych w celu zatrzymywania się środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów.

Czas nieokreślony
z mocą obowiązującą od 02.06.2022 r.

0,05 zł.  – za jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku, gdy liczba udostępnionych łącznie przystanków jest mniejsza niż
10 sztuk,

0,04 zł. - za jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku, gdy liczba udostępnionych łącznie przystanków jest większa  niż
10 sztuk.

 

 

169/2022

20.06.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 3

od dnia

01.06.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

170/2022

20.06.2022

POL-ZNICZE

ul. Cmentarna 17

28-300 Jędrzejów

Wynajem części gruntu położonego
w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz.
Nr 156 o pow. w tej części 9,00m2 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 3

od dnia

01.07.2022

1.426,80zł

w stosunku miesięcznym

 

171/2022

20.06.2022

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul. Loefflera 2

25 – 550 Kielce

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 314 w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia

na czas nieokreślony

3.198,00zł

jednorazowo

 

172/2022

21.06.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych z wyznaczoną grupą dzieci na półkolonii w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie

od dnia

27.06.2022

do dnia

08.07.2022

1.450,00 zł

jednorazowo

 

173/2022

21.06.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych z wyznaczoną grupą dzieci na półkolonii w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie

od dnia

27.06.2022

do dnia

08.07.2022

1.450,00 zł

jednorazowo

 

174/2022

21.06.2022

Osoba fizyczna

 

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych z wyznaczoną grupą dzieci na półkolonii w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie

od dnia

27.06.2022

do dnia

08.07.2022

1.450,00 zł

jednorazowo

 

175/2022

21.06.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych z wyznaczoną grupą dzieci na półkolonii w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie

od dnia

27.06.2022

do dnia

08.07.2022

1.450,00 zł

jednorazowo

 

176/2022

21.06.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych z wyznaczoną grupą dzieci na półkolonii w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie

od dnia

27.06.2022

do dnia

08.07.2022

1.450,00 zł

jednorazowo

 

177/2022

21.06.2022

Zakład Usług

Wodno-Kanalizacyjnych

CO i Gaz w Jędrzejowie

Zygulski Zbigniew

ul. Barbary 14

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa infrastruktury sanitarnej w ul. Reymonta w Jędrzejowie”

do dnia

30.11.2022

28.500,00zł

 

178/2022

21.06.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 1

od dnia

01.07.2022

do dnia

30.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

179/2022

21.06.2022

Osoba fizyczna

Dzierżawa części nieruchomości położonej w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 396/17 o pow. w tej części 0.0800 ha

od dnia

01.07.2022

do dnia

30.06.2052

676,50zł

w stosunku miesięcznym

 

180/2022

22.06.2022

Firma Handlowo-Usługowa „EWUŚ” w Jędrzejowie

Skroniów 124a

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 11 przed lokalem „Abdul Kebeb” oznaczonego jako działka Nr 395 o powierzchni w tej części 25,00 m2 z przeznaczeniem na urządzenie ogródka letniego ze stolikami i parasolami

od dnia

01.07.2022

do dnia

30.09.2022

645,75zł

w stosunku miesięcznym

 

181/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

182/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

183/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

184/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

185/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

186/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

187/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

188/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

189/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

190/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

191/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

192/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

193/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

194/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

195/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

196/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

197/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

198/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

199/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

200/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

201/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

202/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

203/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

204/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

205/2022

23.06.2022

Osoba fizyczna

Przekazanie Laptopa Lenovo ThinkPad L14 w wyniku realizacji przez Gminę Jędrzejów projektu grantowego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”

w dniu

29.06.2022

2.496,90zł

 

206/2022

23.06.2022

(umowa podpisana  14.06.2022)

Polski Związek Bokserski w Warszawie

ul. Połczyńskiej 10

Promocja Miasta Jędrzejowa podczas wydarzenia pod nazwą Suzuki Boxing Night w Jędrzejowie na hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 49

w dniu

17.06.2022

35.000,00zł

 

207/2022

30.06.2022

Poczta Polska S.A

w Warszawie

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
w obrocie krajowym
i zagranicznym

od dnia

01.07.2022

do dnia

30.06.2023

119.229,80zł

 

208/2022

30.06.2022

Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich TOMBET Sp. z o.o.

Korytnica 10A

28-305 Sobków

Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów- etap III

24 miesiące

od dnia

30.06.2022

7 189.221,72zł

 

209/2022

05.07.2022

ACE INVEST sp. z o.o.

Ul. Spółdzielcza 15

32 – 300 Olkusz

Budowa placu zabaw przy żłobku
w Piaskach.

Od 05.07.2022 – w terminie do 60 dni od zawarcia umowy

344 840, 98 zł.

 

210/2022

05.07.2022

Firma „JiM”

Piaski 106

Wynajem części gruntu położonego w obr. 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 395  o pow. w tej części 9,90m2,  przy budynku położonym przy Placu Tadeusza Kościuszki 10 z przeznaczeniem na urządzenie miejsca postojowego na czas rozładunku dostaw do sklepu „Marysia”

od dnia

01.08.2022

do dnia

31.08.2022

159,90 zł

w stosunku miesięcznym

 

211/2022

05.07.2022

Osoba Fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 42

od dnia 01.09.2022

39,36 zł

w stosunku miesięcznym

 

212/2022

05.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 05 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 47 o pow. w tej części 97,00m2

od dnia 01.09.2022

184,50zł

w stosunku rocznym

 

213/2022

05.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 50

od dnia 01.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

214/2022

05.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 61A

od dnia 01.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

215/2022

05.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 37

od dnia 01.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

216/2022

05.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 39

od dnia 01.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

217/2022

05.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 36

od dnia 01.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

218/2022

05.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 44

od dnia 01.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

217/2022

05.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9 o powierzchni 18,00 m2, pod garaż blaszak Nr 36.

od dnia 01.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

218/2022

05.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9 o powierzchni 18,00 m2, pod garaż blaszak Nr 44.

od dnia 01.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

219/2022

05.07.2022

Osoba fizyczna

 

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 33

od dnia

01.08.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

220/2022

05.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 521/17 przy ul. Feliksa Przypkowskiego o pow. w tej części 20,00m2

od dnia

01.08.2022

504,30zł

w stosunku miesięcznym

 

221/2022

12.07.2022

Michał Kwapień Usługi Transportowe

Ul. Kielecka 25

28 – 300 Jędrzejów

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Chorzewa – Jędrzejów
w czwartki.

Od dnia 12.07.2022 r. do 31.07.2022 r.

615,00 zł.

 

222/2022

15.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 29

od dnia

01.07.2022

do dnia

30.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

223/2022

15.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 152/11 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 30

od dnia

01.07.2022

do dnia

30.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

224/2022

15.07.2022

„MAX” Rafał Zarzycki

Rynek 26

26 – 020 Chmielnik

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego
w rejestrach gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 395 o pow.9 m2 , położonego przy Placu Tadeusza Kościuszki 19 w Jędrzejowie.

Od dnia 01.08.2022 do 30.09.2022

232,47 zł
w stosunku miesięcznym

 

225/2022

15.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 29

od dnia 01.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

226/2022

15.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 7

od dnia 01.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

227/2022

15.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 51

od dnia 01.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

228/2022

15.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 35

od dnia

01.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

229/2022

15.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00m2,  pod garaż blaszak  nr 49

od dnia 01.09.2022

39,36zł

w stosunku miesięcznym

 

230/2022

15.07.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu położonego
w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 22 ozn. jako dz. nr 395 o pow. w tej części  2,25m2 z przeznaczeniem na ustawienie stolika i krzeseł

od dnia

01.08.2022

do dnia

30.09.2022

59,04zł

w stosunku miesięcznym

 

231/2022

18.07.2022

Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Nieustającej Pomocy w Łysakowie Drugim

Przekazanie dotacji na przeprowadzenie prac restauratorskich

do dnia

24.07.2022

15.008,00zł

 

 

232/2022

19.07.2022

KOMPLEX- Robert Chrzanowski

Borki 29

28-300 Jędrzejów

Przebudowa drogi gminnej nr 328013T Łączyn Mały – Skroniów polegającej na wykonaniu chodnika

do dnia

01.09.2022

16 245,84zł

 

233/2022

20.07.2022

Fundacja Szkolenia
i Doradztwo EDUFIN
z siedzibą w Rzeszowie

Ul. Kosynierów 18/25

  1. – 202 Rzeszów

1. Przeprowadzenie części merytorycznej podczas 2 – dniowego szkolenia w ilości 12 godzin dydaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Skuteczna realizacja procedury „Niebieskie Karty – od teorii do praktyki” dla instytucji współpracujących z Zespołem Interdyscyplinarnym w Jędrzejowie.

2. 16 godzin szkolenia „Procedury interwencyjne zabezpieczenia dziecka” dla przedstawicieli pomocy społecznej.

3. 24 godziny szkolenia – „Grupy robocze w praktyce – strategie postępowania” dla przedstawicieli pomocy społecznej, kadry pedagogicznej, kuratorów, policji, GKRPA, ochrony zdrowia.

Od dnia

01.09.2022

do dnia

30.11.2022

Za realizację pierwszego zadnia – 200,00 zł. za
1 godzinę.

Za realizację drugiego zadania –
200 zł. za
1 godzinę.

Za realizację trzeciego zadania – 200,00 zł za
1 godzinę.

 

234/2022

21.07.2022

„GELTEX” s.c. G. Ciura,
B. Stańczyk

Ul. Spacerowa 11

Sielpia

26 – 200 Końskie

Zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem dla 30 osób.

Od dnia 29.09.2022

do dnia  30.09.2022

340 zł – za jedną osobę.

 

235/2022

28.07.2022

Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO i GAZ  w Jędrzejowie
ul. Barbary 14

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w obrębie Osiedla Górki Grabowskie w Jędrzejowie”

do dnia

10.12.2022

21 000,00zł

 

 

236/2022

02.08.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego
o powierzchni 5 m2 oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2.

Od dnia 01.10.2022 do dnia 31.10.2022

86,10 zł.

 

237/2022

02.08.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego
o powierzchni 10,00 m2 oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2.

Od dnia 01.10.2022 do dnia 31.10.2022

172,20 zł.

 

238/2022

02.08.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu oznaczonego
 w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9
o powierzchni 18 m2 , pod garaże blaszaki Nr 32.

Od dnia 01.09.2022 do 31.11.2022

39,36 zł
w stosunku miesięcznym

 

239/2022

02.08.2022

Firma „JIM” Marzena Furmani wspólnicy

Piaski 106

28 – 300 Jędrzejów

Wynajem części gruntu komunalnego położonego w Jędrzejowie oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa.  

Od dnia 01.09.2022 roku do 31.08.2025 roku

159, 90 zł.
w stosunku miesięcznym

 

240/2022

18.08.2022

Firma Budowlano – Usługowa „TED -BUD” Tadeusz Słaby

Ul. Wrzosowa 32
25 – 211 Kielce

Wykonanie dodatkowego zakresu robót w budynku świetlicy w miejscowości Brynica Sucha oraz w budynku  świetlicy w miejscowości Piaski w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowości Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów”.

Od dnia 18.08.2022
do dnia 16.09.2022

29 983,70 zł.

 

241/2022

29.08.2022

Firma Transportowa „Lech – Trans” Łukasz Lech

Lubachowy 12 A

29 – 130 Moskorzew

Dowóz uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2022/2023 do placówek oświatowych.

Od dnia 01.09.2022
do dnia 30.06.2023

2,97 zł.
(za 1 km)

 

242/2022

29.08.2022

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział
w Kielcach

ul. Krakowska 360

25 – 820 Kielce

Dowóz uczniów trzech placówek oświatowych KTA O/Kielce tj. Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza ferajna”
w Kielcach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „droga do sukcesu” w Kielcach i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem KTA O/ Kielce

Od dnia 01.09.2022
do dnia 31.08.2023

1. W przypadku obecności w danym dniu 1 – 2- 3 – 4 dzieci z Jędrzejowa, 1 dziecka z Wygody, 1 dziecka z Podlaszcza stawka dzienna – 396,90 zł.

2. W przypadku obecności w danym dniu tylko 1 dziecka z Wygody stawka dzienna – 228,40 zł.

3. W przypadku obecności w danym dniu tylko 1-2-3-4 uczniów z miasta Jędrzejowa stawka dzienna - 341,40 zł.

4. W przypadku obecności w danym dniu tylko 1 dziecka
z Podlaszcza dzienna stawka - 270,60 zł.

5. W przypadku obecności w danym dniu 1-2-3-4 dzieci z Jędrzejowa i 1 dziecka z Wygody dzienna stawka – 364,80 zł.

6. W przypadku obecności w danym dniu 1-2-3-4 dzieci z Jędrzejowa i 1 dziecka z Podlaszcza dzienna stawka – 380.60 zł.

7. w przypadku obecności w danym dniu 1 dziecka z Wygody i 1 dziecka z Podlaszcza stawka dzienna – 284,40 zł.

 

 

 

243/2022

29.08.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego o pow. 12 m2 oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2, przy ulicy Murawiec w Jędrzejowie.

Od dnia 28.10.2022
do dnia 31.10.2022

393,60 zł.

 

244/2022

31.08.2022

Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25 – 550 Kielce

Odpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów 11 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 151/1 w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia. 

Od dnia

31.08.2022
na czas nieokreślony

210,33 zł. – opłata jednorazowa.

 

245/2022

06.09.2022

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Złote Serce”

28 – 400 Pińczów

Refundacja kosztów dowozu dzieci realizujących obowiązek szkolny w SOSW „Złote Serce” w Pińczowie, a podległych i zamieszkałych na terenie Gminy Jędrzejów.

Od 01.09.2022

do dnia

23.06.2023

1,65 – 1 km.

 

246/2022

09.09.2022

Stowarzyszenia „Aktywność
i Integracja”

ul. 11 Listopada 113 b

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania „Moda na trzeźwość ”

Od dnia 12.09.2022

do dnia

12.10.2022

5000,00 zł.

 

247/2022

09.09.2022

Centrum Działań Profilaktycznych  Dawid Droździkowski,

Joanna Kurpiewska

 spółka cywilna

Ul. Kościuszki 39 A Wieliczka  

Przeprowadzenie 12 realizacji programu rekomendowanego  „Debata” oraz 10 realizacji programu „CUKIERKI” dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Jędrzejów.

Od dnia 16.09.2022

 do dnia

23.09.2022

14 600,00 zł.

 

248/2022

12.09.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego o pow. 10,00 m2 oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 przy ulicy Murawiec (stanowiska handlowe 21, 22).

Od dnia 12.09.2022

do dnia

27.10.2022

216,48 zł.

 

249/2022

12.09.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego
o pow. 10, 00 m2 oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 przy ulicy Murawiec numerami 15, 16.

Od dnia 01.10.2022
do dnia

30.11.2022

172,20 zł
w stosunku miesięcznym.

 

250/2022

12.09.2022

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonych
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Podchojny jako działka Nr 272 w celu lokalizacji przyłącza energetycznego kablowego.

Od dnia 12.09.2022 na czas nieokreślony

722.01 zł.

 

251/2022

12.09.2022

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 481/2
w celu lokalizacji przyłącza energetycznego kablowego.

Od dnia 12.09.2022 na czas nieokreślony

741, 69 zł.

 

252/2022

12.09.2022

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonych
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Prząsław jako działki Nr 31/2, 32/2, 169/2, 170/2, 171/2, 172/2, 400/2 w celu budowy linii kablowej niskiego napięcia.

Od dnia 12.09.2022 na czas nieokreślony

2 049, 18 zł.

 

253/2022

12.09.2022

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 497
w celu budowy linii napowietrznej niskiego napięcia.

Od dnia 12.09.2022 na czas nieokreślony

950, 79 zł.

 

254/2022

19.09.2022

Energia Obrót S.A.

Ul. Grunwaldzka 472

80 – 309 Gdańsk

Zakup energii elektrycznej.

Od dnia

01.01.2023

do dnia

31.12.2023

1,8280 zł  netto plus podatek 23%

za 1 kWh.

 

255/2022

19.09.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii z uczniami z „grup ryzyka” uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej nr 4
w Jędrzejowie

Od dnia 20.09.2022

do dnia 20.12.2022

60,00 zł
za godzinę.

 

256/2022

19.09.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z elementami socjoterapii z uczniami z „grup ryzyka” uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej nr 4
w Jędrzejowie

Od dnia 20.09.2022

do dnia 20.12.2022

60,00 zł za godzinę.

 

257/2022

19.09.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień z uczniami z „grup ryzyka” uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej
nr 3 w Jędrzejowie

Od dnia 20.09.2022

do dnia 20.12.2022

60,00 zł za godzinę.

 

 

 

 

258/2022

19.09.2022

Osoba fizyczna

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień z uczniami z „grup ryzyka” uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

Od dnia 20.09.2022

do dnia 20.12.2022

60,00 zł za godzinę.

 

 

 

259/2022

19.09.2022

Polska Spółka Gazownictwa

sp. z o.o.  z siedzibą
w Tarnawie,

Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach

Ul. Loefflera 2

25 – 550 Kielce

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 459
w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia.

Od dnia

19.09.2022

na czas nieokreślony

444.03 zł.

 

260/2022

21.09.2022

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Mnichów jako działka Nr 1225 w celu lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Od dnia 21.09.2022

na czas nieokreślony

189,42 zł. – jednorazowa opłata.

 

261/2022

22.09.2022

Osoba fizyczna

Zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Nawrota
w Łysakowie Drugim.

Od dnia

01.09.2022

do dnia

23.06.2023

3,41 zł – koszt jednorazowego przewozu.

 

262/2022

22.09.2022

Osoba fizyczna

Zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Jędrzejowie.

Od dnia

01.09.2022

do dnia

23.06.2023

21,53 zł – koszt jednorazowego przewozu.

 

263/2022

22.09.2022

Osoba fizyczna

Zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2
w Kielcach, ul. Kryształowa 6, 25 – 705 Kielce.

Od dnia

01.09.2022

do dnia

23.06.2023

47,44 zł – koszt jednorazo- wego  przewozu.

 

264/2022

22.09.2022

Osoba fizyczna

Zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Niepublicznego Naukowego Przedszkola Mini College, Jędrzejów ul. Dr. Jana Karczewskiego 10. Dowóz zapewnia rodzic ucznia. 

Od dnia

01.09.2022

do dnia

23.06.2023

6,75 zł – koszt jednorazo-

wego przewozu.

 

265/2022

22.09.2022

Osoba fizyczna

Zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży – Szkoły Podstawowej nr 37
w Kielcach

Od dnia

01.09.2022

do dnia

23.06.2023

95,84 zł. – koszt jednorazowego przewozu.

 

266/2022

22.09.2022

Osoba fizyczna

Zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Łysakowie Drugim.

Od dnia

01.09.2022

do dnia

23.06.2023

9,78 zł. – koszt jednorazowego przewozu.

 

267/2022

22.09.2022

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Pińczowie

Refundacja kosztów dowożenia dziecka realizującego obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pińczowie.

Od dnia

01.09.2022

do dnia

23.09.2023

 

50,48 zł. – dzienna stawka dowozu.

 

268/2022

22.09.2022

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jędrzejowie

Ul. Stefana Okrzei 49 B

28 – 300  Jędrzejów 

Refundacja kosztów dowożenia trójki dzieci realizujących obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jędrzejowie.

Od dnia

01.09.2022

do dnia

23.06.2023

 

Dzienna stawka dowozu ucznia zamieszkującego w Jędrzejowie – 5,12 zł.

Dzienna stawka dowozu ucznia zamieszkującego w Brusie –

29,95 zł.

Dzienna stawka dowozu ucznia zamieszkującego w Kulczyźnie – 12,03 zł. 

 

 268 a/2022

23.09.2022

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Jędrzejowie

Dotacja na poprawę infrastruktury technicznej obiektów, poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup i wdrożenie systemów informatycznych podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Termin przekazania dotacji 20.10.2022

 

111 940,00 zł.

 

269/2022

27.09.2022

BB Jacek Baron

Ul. Walentego Roździeńskiego 2A

41 – 946 Piekary Śląskie

Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

Od  dnia 27.09.2022

Do 2,4,6 miesięcy
w zależności od dostarczanego sprzętu

 

 Łącznie 322 149,30 zł.

 

270/2022

27.09.2022

Firma Usługowo – Handlowa „KAMURO”

Tomasz Kawiorski z siedzibą
w Jędrzejowie  przy ulicy
11 Listopada  98

28 – 300 Jędrzejów

Wynajem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 395 o powierzchni

w tej części 6,00 m2 , położonego

w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki przed Domem Handlowym „Piast”.

Od dnia

29.12.2022

do dnia

31.12.2022

492,00 zł.

 

271/2022

27.09.2022

Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne
Mini College

Użyczenie części nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka nr 446.

Od dnia

01.09.2022

do dnia

30.11.2022

Nieodpłatnie

 

272/2022

27.09.2022

Nexera sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 29

00 – 867 Warszawa

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Raków jako działka Nr 433 w celu lokalizacji napowietrznych samonośnych kabli światłowodowych.

Na czas

nieokreślony

111,93 – jednorazowa opłata.

 

273/2022

28.09.2022

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 212/8, 212/10, 214/1, 215/1 w celu lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia.

Od dnia 28.09.2022

na czas nieokreślony

3996,27 zł. – opłata jednorazowa

 

274/2022

29.09.2022

Pracownia Projektowa „PION”

Andrzej Kusztelak

Ul. Gimnastyczna 14

94 – 128 Łódź

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z projektem koncepcyjnym oraz oszacowaniem kosztów projektowych i robót budowlanych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie Jędrzejów”.

Od dnia

29.09.2022

do

- opracowanie projektu –
60 dni od podpisania umowy,

- opracowanie PFU – 120  dni od daty zawarcia umowy.

 

156 210,00 zł.

 

275/2022

29.09.2022

SIGMA A sp. z.o.o

Ul. Daszyńskiego 3

28 – 300 Jędrzejów

Wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 87,85 m2 mieszczącego się
w budynku komunalnym przy ulicy Daszyńskiego 3 w Jędrzejowie

Od dnia 29.09.2022

na czas

nieoznaczony

676,50 zł

w stosunku miesięcznym

 

276/2022

29.09.2022

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Bogusław Zbierański

Tarnawa 29

28 – 340 Sędziszów

Najem części gruntu oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntu obrębu 04 miasta Jędrzejowa jak działka
Nr 285 o pow. w tej części 2,00 m2.

Od dnia

01.10.2022

na czas nieoznaczony

135,30 zł.

 

277/2022

29.09.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9 o powierzchni w tej części 18,00 m2.

Od dnia

01.10.2022

na czas nieoznaczony

39,36 zł.
w stosunku miesięcznym

 

278/2022

29.09.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego

w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 152/11
o powierzchni w tej części 18,00 m2.

Od dnia

01.10.2022

na czas nieoznaczony

39,36 zł.
w stosunku miesięcznym

 

279/2022

29.09.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 152/11
o powierzchni w tej części 18,00 m2.

Od dnia

01.10.2022

na czas nieoznaczony

39,36 zł.
w stosunku miesięcznym

 

280/2022

29.09.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 257/2 o powierzchni 20,00 m2 .

Od dnia

01.10.2022

na czas nieoznaczony

676,50 zł.,
w stosunku miesięcznym

 

281/2022

29.09.2022

Osoba fizyczna 

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 274/1
o pow. 20,00 m2. 

Od dnia 01.10.2022

na czas nieoznaczony

59,04 zł.

w stosunku

miesięcznym

 

282/2022

29.09.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9
o powierzchni w tej części 18,00 m2.

Od dnia

01.10.2022

na czas nieoznaczony

39,36 zł.
w stosunku miesięcznym

 

283/2022

29.09.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 176/4 o powierzchni w tej części 15,00 m2.

Od dnia

01.10.2022

na czas nieoznaczony

34,44 zł.
w stosunku miesięcznym

 

284/2022

29.09.2022

Osoby fizyczne

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9
o powierzchni w tej części 18,00 m2.

Od dnia

01.10.2022

na czas nieoznaczony

39,36 zł.
w stosunku miesięcznym

 

285/2022

29.09.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9
o powierzchni w tej części 18,00 m2.

Od dnia

01.10.2022

na czas nieoznaczony

39,36 zł.
w stosunku miesięcznym

 

286/2022

29.09.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9 o powierzchni w tej części 18,00 m2.

Od dnia

01.10.2022

na czas nieoznaczony

39,36 zł.
w stosunku miesięcznym

 

287/2022

29.09.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 160/9 o pow. 18,00 m2 (garaż blaszak)

Od dnia

01.09.2022

na czas nieoznaczony

39,36 zł.
w stosunku miesięcznym.

 

 

 

288/2022

30.09.2022

Osoba fizyczna

Zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Jędrzejowie

Od dnia

01.09.2022

do dnia

23.06.2023

7,56 zł. – koszt jednorazowego przewozu.

 

289/2022

30.09.2022

Osoba fizyczna

Zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Szkoły podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie przy ulicy Reymonta 1

Od dnia

01.09.2022

do dnia

23.06.2023

10,08 zł. – koszt jednorazowego przewozu.

 

290/2022

03.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95
(stanowiska handlowe 6,7,8).

Od dnia

30.10.2022

do dnia

01.11.2022

664,20 zł.

 

291/2022

03.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 152/11 o powierzchni w tej części 18,00 m2.

Od dnia 01.11.2022

na czas nieoznaczony

39,36 zł.
w stosunku miesięcznym.

 

292/2022

03.10.2022

„ASTORIA” Katarzyna Chałupka – Odyas

Ul. 11 Listopada 17

28 – 300 Jędrzejów

Najem  części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 395 o pow. 8,00 m2 położonego w Jędrzejowie przy Placu T. Kościuszki przed Domem Handlowym „Piast”.

Od dnia 27.12.2022

do dnia

31.12.2022

1070,10 zł.

 

293/2022

03.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego o pow. 20 m2 oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów 06 miasta Jędrzejowa jako działka 251/2

Od dnia

29.10.2022

do dnia 31.10.2022

492,00 zł.

 

294/2022

03.10.2022

Firma „JiM” Marzena Furman
i wspólnicy

Piaski 106

28 – 300 Jędrzejów

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego rejestrach ewidencji gruntów 05 miasta Jędrzejowa jako działka 257/2 o pow. W tej części 44,00 m2.

Od dnia 01.11.2022

na czas nieoznaczony

2066,40 zł.

w stosunku miesięcznym

 

295/2022

03.10.2022

Auto Moto Full Serwis
Andrzej Furman z siedzibą Piaski 106

28 – 300 Jędrzejów

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156 o pow. W tej części 20,00 m2.

Od dnia 01.11.2022

na czas nieoznaczony

469,89 zł.

w stosunku miesięcznym

 

296/2022

03.10.2022

Osoba fizyczna 

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego
 w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 160/9 o powierzchni w tej części 18,00 m2.

Od dnia 01.11.2022

na czas nieoznaczony

39,36 zł.
w stosunku miesięcznym

 

297/2022

03.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00 m2.

Od dnia 01.11.2022

na czas nieoznaczony

39,36 zł.
w stosunku miesięcznym

 

298/2022

03.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9 o pow. w tej części 18,00 m2.

Od dnia 01.11.2022

na czas nieoznaczony

39,36 zł.
w stosunku miesięcznym

 

 

 

 

299/2022

03.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego o pow. 5,50 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 przy ulicy Murawiec (stanowisko handlowe nr 2)

Od dnia

29.10.2022

do dnia

31.10.2022

135,30 zł.

 

300/2022

03.10.2022

Firma Gastronomiczna „Gracja” Jolanta Szczepańczyk

Plac T. Kościuszki 19

28 – 300 Jędrzejów

Wykonanie i dostawa posiłków na dwa szkolenia stacjonarne z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie dla przedstawicieli pomocy społecznej, kadry pedagogicznej kuratorów, policji, GKRPA, ochrony zdrowia.

 

Od dnia

18.10.2022

do dnia 19.10.2022
i 02.11.2022

 

Od dnia

03.11.2022

do dnia

04.11.2022

Bufet kawowy – 14 zł  na osobę,

 

Gorący posiłek – 22 zł. na osobę.

 

301/2022

06.10.2022

Osoba fizyczna 

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 o pow. 5,00 m2  przy ulicy Murawiec (stanowisko handlowe nr 17)

Od dnia 07.10.2022

do dnia 31.12.2022

323,49 zł
    w stosunku miesięcznym

 

302/2022

07.10.2022

B.B Jacek Baron

Ul. Walentego Roździeńskiego 2A

41 – 946 Piekary Śląskie

Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów w ramach Programu Cyfrowa Gmina.

Od dnia

07.10.2022 do dwóch miesięcy

123 984,00 zł.

 

303/2022

10.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156 (stanowisko handlowe nr 6)

Od dnia

26.10.2022

do dnia

02.11.2022

541,20 zł.

 

304/2022

10.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156 (stanowisko handlowe nr 5).

Od dnia

26.10.2022

do dnia

02.11.2022

541,20 zł.

 

305/2022

10.10.2022

POL – ZNICZE

Przemysław Niziołek

Ul. Cmentarna 17

28 – 300 Jędrzejów

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156 (stanowisko handlowe nr 7).

Od dnia 26.10.2022

do dnia

02.11.2022

541,20 zł.

 

306/2022

10.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156 (stanowisko handlowe nr 8).

Od dnia

26.10.2022

do dnia 02.11.2022

541,20 zł.

 

307/2022

10.10.2022

POL – ZNICZE

Przemysław Niziołek

Ul. Cmentarna 17

28 – 300 Jędrzejów

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95 (stanowisko handlowe nr 5)

Od dnia 26.10.2022

do dnia

02.11.2022

492,00 zł.

 

308/2022

10.10.2022

POL – ZNICZE

Przemysław Niziołek

Ul. Cmentarna 17

28 – 300 Jędrzejów

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95 (stanowisko handlowe nr 19)

Od dnia 26.10.2022

do dnia

02.11.2022

1476,00 zł.

 

309/2022

10.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156 (stanowisko handlowe nr 9).

Od dnia

26.10.2022

do dnia 02.11.2022

541,20 zł.

 

310/2022

10.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156 (stanowisko handlowe nr 10).

Od dnia

26.10.2022

do dnia 02.11.202

541,20 zł.

 

311/2022

10.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156 (stanowisko handlowe nr 11).

Od dnia

26.10.2022

do dnia 02.11.202

541,20 zł.

 

312/2022

10.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 156 (stanowisko handlowe nr 12)

Od dnia

26.10.2022

do dnia 02.11.2022

688,80 zł.

 

313/2022

10.10.2022

POL – ZNICZE

Przemysław Niziołek

Ul. Cmentarna 17

28 – 300 Jędrzejów

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95 (stanowisko handlowe nr 14)

Od dnia

26.10.2022

do dnia 02.11.2022

442,80 zł.

 

314/2022

10.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach gruntów obrębu 02 miasta Jędrzejowa jako działka 156
(stanowisko handlowe 15)

Od dnia

26.10.2022

do dnia 02.11.2022

442,80 zł.

 

315/2022

10.10.2022

Firma Usługowo – Handlowa

Ewelina Chowaniec

ul. Romana Dmowskiego 8/26

28 – 300 Jędrzejów

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95
 (stanowisko handlowe nr 2)

Od dnia

26.10.2022

do dnia

02.11.2022

541,20 zł.

 

316/2022

10.10.2022

Firma Usługowo – Handlowa

Ewelina Chowaniec

ul. Romana Dmowskiego 8/26

28 – 300 Jędrzejów

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95 ( stanowisko handlowe nr 3)

Od dnia

26.10.2022

do dnia

02.11.2022

541,20 zł.

 

317/2022

10.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95 ( stanowisko handlowe nr 4)

Od dnia

26.10.2022

do dnia 02.11.2022

492,00 zł.

 

318/2022

17.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu
04 miasta Jędrzejowa jako działka 152/11 o pow. 18,00 m2, pod garaż blaszak o numerze 38.

Od dnia

01.11.2022

do dnia

31.01.2023

39,36 zł.

 

319/2022

17.10.2022

PGE Dystrybucja S.A.

Ul. Garbarska 21 a

20 – 340 Lublin

Udostępnienie nieruchomości oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 09 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 13/6 oraz obrębu Książe – Skroniów jako działka Nr 159 w celu wymiany słupa niskiego napięcia i demontażu linii niskiego napięcia oraz lokalizacji ziemno – kablowej linii średniego napięcia

Od dnia

17.10.2022

na czas nieokreślony

5 527,62 zł.

 

320/2022

18.10.2022

„DESTRUKT” Andrzej Giza

Ul. Krakowska 280

25 – 801 Kielce

Odbiór i likwidacja zbędnych dokumentów.

Od dnia

18.10.2022

do dnia

18.11.2022

19,68 zł – za

1 metr bieżący dokumentów

 

321/2022

19.10.2022

Maciej Berniak Teatr Kurtyna

Ul. Kordiana 60/88

3- - 653 Kraków

Wystawienie spektakli teatralnych
o treściach profilaktycznych.

Terminy wystawienia spektakli:

20.10.2022

03.11.2022

04.11.2022

2 296,00 zł.

 

322/2022

19.10.2022

Osoba fizyczna 

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95
o pow. 22,50 m2 (stanowisko handlowe nr 21)

Od dnia

27.10.2022

do dnia

02.11.2022

885,60 zł.

 

323/2022

19.10.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95
o pow. 28,50 m2 (stanowisko handlowe nr 22)

Od dnia

27.10.2022

do dnia

02.11.2022

1 125, 45 zł.

 

324/2022

19.10.2022

Firma Usługowo – Handlowa Ewelina Chowaniec

Ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95 o powierzchni 24,00 m2

Od dnia 24.10.2022

do dnia

02.11.2022

1 353,00 zł.

 

325/2022

20.10.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 03 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 95, oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych numerem 10.

Od dnia

29.10.2022

do  dnia

01.11.2022

282,90 zł.

 

326/2022

02.11.2022

Klub Motocyklowy „Vidmo”

Użyczenie garażu o pow. 70 m2 stanowiącego część budynku pawilonu sportowego znajdującego się na nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Piaski jako działka Nr 337/2.

Od dnia

21.12.2022

do dnia

20.12.2025

Nieodpłatnie

 

327/2022

02.11.2022

Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College

Użyczenie części nieruchomości będącej
w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów, oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka nr 446.

Od dnia 01.12.2022

do dnia

30.11.2025

Nieodpłatnie

 

328/2022

02.11.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
 o powierzchni 10,00 m2 oznaczonego
w rejestrach gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 (stanowiska handlowe 19 i 20)

Od dnia

01.11.2022

do dnia 30.11.2022

172,20 zł.

 

329/2022

02.11.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni 5,00 m2, oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 251/2 przy ulicy Murawiec.

Od dnia

01.11.2022

do dnia 31.12.2022

86,10 zł.

W stosunku miesięcznym .

 

330/2022

03.11.2022

Osoba fizyczna

Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych pt. „Wolni i Świadomi. Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych w szkole. Uzależnieni w czasie izolacji społecznej.”

22.11.2022

do dnia

30.11.2022

1000,00 zł.

 

331/2022

03.11.2022

WayToChange
Magdalena Lasak

Ul. Szkolna 39/116

25 – 604 Kielce

Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla wychowanków 13 – 2 Ośrodka Szkolenia i Wychowania – OHP w Jędrzejowie

Od dnia 07.11.2022 do dnia

21.11.2022

77,00 zł. za godzinę.

Łączny koszt 1001,00 zł.

 

332/2022

15.11.2022

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Bionatura” Piotr Rosół

Ul. Kielecka 69

28 – 300 Jędrzejów

Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Od dnia 15.11.2022

do dnia

30.04.2023

Kwota nie może przekroczyć

350 000,00 zł.

 

333/2022

16.11.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni 4,00 m2 położonego
w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki przed Domem Handlowym „Piast”.

Od dnia

01.12.2022

do dnia

03.12.2022

oraz 05.12.2022 

442,80 zł.

 

334/2022

16.11.2022

Archiopactwo Cystersów
w Jędrzejowie 

Udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac restauratorskich.

Od dnia 16.11.2022

do dnia 30.12.2022

 

150 000 zł.

 

335/2022

21.11.2022

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Trójcy Świętej
w Jędrzejowie

Ul. Jana Pawła II  2

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Współczesne uzależnienia – promuj dobro – spotkania edukacyjne”.

Od dnia 25.11.2022

do dnia

30.12.2022

4 000 zł.

336/2022

21.11.2022

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna

Ul. Piłsudskiego 51

26 – 110 Skarżysko Kamienna

Udostępnienie  nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Książe – Skroniów jako działka Nr 154
w celu lokalizacji przyłącza energetycznego kablowego.

Od dnia

21.11.2022

na czas nieokreślony

243,54 zł. – opłata jednorazowa

337/2022

21.11.2022

Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

Ul. Loefflera 2

25 – 550 Kielce

Udostępnienie nieruchomości oznaczonej
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 271/2
w celu lokalizacji sieci gazowej oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia.

Od dnia 21.11.2022

na czas nieokreślony

2 501,82 zł. – opłata jednorazowa

338/2022

23.11.2022

Firma Projektowo – Usługowa Krupińskich

Ul. Jeżewskiego 7

28 – 300 Jędrzejów

Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej
i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów – etap III”.

Od dnia 23.11.2022 do dnia

30.06.2024

150 060,00 zł.

339/2022

23.11.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 250/6 położonego
w Jędrzejowie przy ulicy Bartosza Głowackiego o powierzchni w tej części 4,00 m2.

Od dnia

01.01.2023

do dnia 31.12.2023

79,95 zł.,
w stosunku miesięcznym

340/2022

28.11.2022

Pod Telegrafem S.A. z siedzibą  w Kielcach

Ul. Ściegiennego 260.

Najem lokalu użytkowego o pow. 132,40 m2, położonego przy ulicy Bolesława Chrobrego 1 w Jędrzejowie.

Od dnia 01.12.2022

na czas nieoznaczony

1 402,20 zł
w stosunku miesięcznym

341/2022

28.11.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 439/16 o pow. 22,00 m2.

Od dnia 01.12.2022

na czas nieoznaczony

516,00 zł.,
w stosunku miesięcznym.

 

342/2022

28.11.2022

Osoba fizyczna

Dzierżawa gruntu oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Podchojny jako działki Nr 1054, 1055, 1056, 1058, 1059 o łącznej powierzchni 1,7400 ha.

Od dnia 01.12.2022

na czas nieoznaczony

522, 00 zł.,

w stosunku rocznym

343/2022

28.11.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 149
o powierzchni 20,00 m2.

Od dnia 01.12.2022

na czas nieoznaczony

45,51 zł.

w stosunku miesięcznym

344/2022

28.11.2022

Osoba fizyczna  

Wynajem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160
o powierzchni 18,00 m2.

Od dnia 01.12.2022

na czas nieoznaczony

39.36 zł.
w stosunku miesięcznym

345/2022

28.11.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 160/9 o powierzchni 18,00 m2

Od dnia 01.12.2022

na czas nieoznaczony

39,36 zł.

w stosunku miesięcznym

346/2022

28.11.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego położonego w Jędrzejowie oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu
06 miasta Jędrzejowa 232/2
o powierzchni w tej części 5,00 m2.

Od dnia

01.12.2022

na czas nieoznaczony

97,17 zł

w stosunku miesięcznym

347/2022

28.11.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 176/4
o powierzchni w tej części 15,00 m2.

Od dnia

01.12.2022

na czas nieoznaczony

34,44 zł.

w stosunku

miesięcznym

348/2022

28.11.2022

Osoba fizyczna

Dzierżawa części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 445 o pow. 0,0770 ha.

Od dnia

01.12.2022

na czas nieoznaczony

207,00 zł.
w stosunku rocznym

349/2022

28.11.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 2,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 250/6 oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy B. Głowackiego numerem 1.

Od dnia 01.01.2023

do dnia

31.12.2023

62,72 zł

w stosunku

miesięcznym

350/2022

28.11.2022

Osoba fizyczna

Wynajem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 250/6 położonego
w Jędrzejowie przy ulicy Bartosza Głowackiego o powierzchni tej części
4,00 m2.

Od dnia

01.01.2023

do dnia 31.12.2023

79,95 zł

w stosunku miesięcznym

351/2022

28.11.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 5,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2.

Od dnia

01.01.2023

do dnia

31.12.2023

92,25 zł.,
w stosunku miesięcznym

352/2022

29.11.2022

D.K. Tronik Dominik Klimek

Zerwana 52

32 – 091 Michałowice

Dostawa, montaż oraz uruchomienie monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Jędrzejów.

Od dnia

29.11.2022

do dnia

28.12.2022

109 470,00 zł.

 

 

 

 

353/2022

29.11.2022

Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno – Naukowe

Ul. Piłsudskiego 3

28 – 300 Jędrzejów

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Przygotowanie do druku publikacji pt. „Jędrzejów.750 lat miasta.  Zbiór studiów”.

Od dnia

30.11.2022

do dnia

31.12.2022

7 000,00 zł.

354/2022

01.12.2022

Firma Budowlano – Usługowa „TED – BUD” Tadeusz Słaby

Ul. Wrzosowa 32

25 – 211 Kielce

Montaż windy zewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi oraz przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych

w Środowiskowym Domu Samopomocy

w Jędrzejowie.”

 28 dni od dnia podpisania umowy.

471 106,26 zł.

355/2022

01.12.2022

DRAW – TECH Piotr Tompolski

Ul. B. Chrobrego 5/5

28 – 300 Jędrzejów

 

Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Montaż windy zewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi oraz przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych
w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Jędrzejowie.”

Od dnia

O1.12.2022

do zakończenia realizacji inwestycji 

13 530,00 zł.

356/2022

02.12.2022

Osoba fizyczna  

Najem części gruntu komunalnego o powierzchni
w tej części 3,50 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 252/2 oznaczonego na szkicu wyznaczania stanowisk handlowych przy ulicy Murawiec numerem 4.

Od dnia

01.01.2023

do dnia

31.12.2023

73,80 zł.,

w stosunku miesięcznym

357/2022

02.12.2022

Osoba fizyczna  

Najem części gruntu komunalnego o pow. w tej części 3,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 05 jako działka Nr 395 położonego
w Jędrzejowie przy Placu T. Kościuszki.

Od dnia

21.12.2022

do dnia

23.12.2022

479,70 zł.
- opłata jednorazowa

358/2022

02.12.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego o pow. w tej części 10,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 251/2 (stanowiska handlowe Nr 12, 13 przy ulicy Murawiec).

Od dnia

01.01.2023

do dnia

31.12.2023

184,50 zł.

w stosunku miesięcznym

359/2022

02.12.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 5,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 przy ulicy Murawiec.

Od dnia 01.10.2023

do dnia

31.12.2023

92,25 zł.,
w stosunku miesięcznym

360/2022

02.12.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 439/16 o powierzchni w tej części 22,00 m2.

Od dnia 02.12.2022

do dnia 28.02.2023

516, 60 zł.,

w stosunku miesięcznym

361/2022

02.12.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego o pow. 1,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 250/6 (stanowisko handlowe nr 2 przy ulicy Bartosza Głowackiego).

Od dnia

01.01.2023

do dnia

31.12.2023

51,66 zł.

w stosunku miesięcznym

362/2022

02.12.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego w tej części 5,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 .

Od dnia

01.01.2023

do dnia 31.12.2023

92,25 zł.,

w stosunku miesięcznym

363/2022

02.12.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego o pow. w tej części 5,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka
Nr 251/2 (stanowisko handlowe nr 11 przy ulicy Murawiec).

Od dnia

01.01.2023

do dnia 31.12.2023

92,25 zł.,

w stosunku miesięcznym

364/2022

06.12.2022

Trol Inter Media
sp. z o.o.

ul. Poznańska 56

64 – 510 Wronki

Usługa polegająca na zaprojektowaniu, utworzeniu i świadczeniu usługi chmurowej w postaci czterech serwisów www dla Gminy Jędrzejów i jednostek podległych (szkoła podstawowa, pływalnia, Centrum Usług Wspólnych).

35 dni od daty podpisania umowy

24 949,00 zł.

365/2022

08.12.2022

Osoba fizyczna  

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 o powierzchni 5,00 m2, przy ulicy Murawiec.

Od dnia

01.01.2023

do dnia 31.12.2023

282,90 zł

w stosunku miesięcznym

366/2022

08.12.2022

Osoba fizyczna  

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 przy ulicy Murawiec (stanowisko handlowe nr 1)

Od dnia 01.01.2023

do dnia

31.12.2023

713,40 zł.

w stosunku miesięcznym

367/2022

08.12.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 5,50 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 przy ulicy Murawiec (stanowisko handlowe nr 2).

Od dnia

01.01.2023

do dnia 31.12.2023

105,78

w stosunku miesięcznym

368/2022

08.12.2022

Osoba fizyczna

Dowóz ucznia niepełnosprawnego, którego stan zdrowia nie pozwala na dowóz publicznym środkiem lokomocji.

Od dnia

01.12.2022

Do dnia 23.06.2023

Koszt jednorazowego przewozu
– 3,75 zł.

369/2022

12.12.2022

Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka”

z siedzibą w Piaskach

28 – 300 Jędrzejów

Promocja Miasta i Gminy Jędrzejów podczas wydarzeń organizowanych przez wykonawcę umowy.

Od dnia

12.12.2022

do dnia

31.12.2022

25 000 zł.

370/2022

12.12.2022

Klub Sportowy „Naprzód” Jędrzejów

Ul. Sportowa 1

28 – 300 Jędrzejów

Promocja Miasta i Gminy Jędrzejów podczas wydarzeń organizowanych przez wykonawcę umowy.

Od dnia

12.12.2022

do dnia

31.12.2022

25 000 zł.

371/2022

13.12.2022

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„SZUMILAS” Artur Szumilas

Ul. Kardynała Wyszyńskiego 68

28 – 100 Busko - Zdrój

Najem części gruntu komunalnego oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 250/6 położonego
w Jędrzejowie przy ulicy Bartosza Głowackiego.

Od dnia

01.01.2023

do dnia 31.12.2023

129,15 zł.
w stosunku miesięcznym

372/2022

14.12.2022

TRAKT S.A.

Szczukowskie Górki 1

26  - 065 Piekoszów

Przebudowa dróg gminnych  Nr 328109T ul. Klasztornej, Nr 328111T ul. St. Konarskiego
w Jędrzejowie, Nr 328110T Jędrzejów – Prząsław polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego.

Od dnia

14.12.2022

do dnia

30.08.2023

6 878 701.24 zł.

373/2022

14.12.2022

MTINWEST Marcin Tompolski

Ul. Sadowa 7

28 – 300 Jędrzejów

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dotyczące zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych nr 328109T ul. Klasztornej, Nr 328111T ul. St. Konarskiego
w Jędrzejowie, Nr 328110T Jędrzejów – Prząsław polegającą na budowie ciągu pieszo – rowerowego.”

 

 Cały okres realizacji zadania inwestycyjnego

62 730,00 zł.

374/2022

14.12.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego o powierzchni w tej części 15,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 przy ulicy Murawiec (stanowiska handlowe Nr 8, 9, 10).

Od dnia

01.01.2023

do dnia 31.12.2023

276,75 zł.

w stosunku miesięcznym

375/2022

15.12.2022

Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny

Bogusław Baran

Słupia 280

Usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

12 miesięcy od daty podpisania umowy

336 653,46 zł.

376/2022

15.12.2022

FHU „Leśnicki”

Marek Leśnicki

Ludwinów 11A

28- 300 Jędrzejów

Budowa garażu z zapleczem socjalno – magazynowym dla OSP Potok Wielki wraz
z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe.”

Od dnia 15.12.2022

do dnia

31.05.2023

75 000, 00 zł.

377/2022

19.12.2022

P.H.U. REKO Karol Niziołek

Ul. Kazanowskiego 3/25

25 – 636 Kielce

Odbiór padłych sztuk zwierząt (psy, koty, zwierzęta leśne) z terenu Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie

Od dnia

01.01.2023

do dnia 31.12.2023

540,00 zł.
w formie ryczałtu miesięcznego

378/2022

19.12.2022

Usługi Transportowe COLUMBUS sp. z o.o.

Ul. Kielecka 25

28 – 300 Jędrzejów

Korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych autobusowych
w celu zatrzymywania się środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów bez prawa postoju, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Jędrzejów.

 Z mocą obowiązującą od dnia

27.07.2022r. na czas nieokreślony

Stawka za jedno zatrzymanie środka transportu:

0,05 zł. – za jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku komunikacyjnym, gdy liczba udostępnionych łącznie przystanków jest mniejsza niż 10 sztuk.

0,04 zł. – za jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku komunikacyjnym, gdy liczba udostępnionych przystanków łącznie jest równa lub większa niż 10 sztuk.

379/2022

19.12.2022

Przychodnia Weterynaryjna „DINO”

Ul. Zygmunta Krasińskiego 25

28 -300 Jędrzejów

Sprawowanie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami z dojazdem do miejsca zgłoszonego przez osobę uprawnioną.

 Od dnia

01.01.2023

do dnia

31.12.2023

Szczegółowy cennik  określony
w umowie.

380/2022

19.12.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego
o pow. 5,00 m2, oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka nr 251/1 (stanowisko handlowe nr 14 przy ulicy Murawiec).

Od dnia

01.01.2023

do dnia

31.12.2023

92,25 zł.
w stosunku miesięcznym

381/2022

21.12.2022

Osoba fizyczna  

Najem części gruntu komunalnego
w tej części 3,50 m2, oznaczonego
w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2  (stanowisko handlowe nr 3 przy ulicy Murawiec)

Od dnia

01.01.2023

do dnia

31.12.2023

73,80 zł.

w stosunku miesięcznym,
z wyłączeniem miesiąca kwietnia i maja gdzie opłata wynosi 246,00 zł  - płatność do dnia 10 – go każdego miesiąca.

382/2022

28.12.2022

Firma PRO – ECO sp.
z o.o. z siedzibą w Gdyni

Ul. Zwycięstwa 245/7

81 -525 Gdynia

Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy Jędrzejów.

Od dnia 28.12.2022

do dnia 28.07.2023

3 081 821,88 zł.

383/2022

28.12.2022

Osoba fizyczna

Najem części gruntu komunalnego o pow. w tej części 5,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 (stanowisko handlowe nr 28 przy ulicy Murawiec).

Od dnia

01.01.2023

do dnia

31.12.2023

92,25
w stosunku miesięcznym

384/2022

28.12.2022

Osoba fizyczna  

Najem części gruntu komunalnego
o powierzchni w tej części 5,00 m2, oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 251/2 przy ulicy Murawiec.

Od dnia

01.03.2023

do dnia

31.12.2023

92,25 zł.

w stosunku miesięcznym

385/2022

29.12.2022

Usługi Transportowe COLUMBUS sp. z o.o.

Ul. Kielecka 25

28 – 300 Jędrzejów

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jędrzejów.

Od dnia 02.01.2023

do dnia 31.12.2023

3,14 zł brutto
za  jeden wozokilometr

386/2022

29.12.2022

Związek Młodzieży Wiejskiej
w Jasionnie

Użyczenie nieruchomości komunalnej zabudowanej oznaczoną w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Jasionna jako działka Nr 212/2 o pow. 0,0500 ha.

Od dnia

27.12.2022

do dnia

26.03.2023

Nieodpłatnie

387/2022

29.12.2022

Usługi Oczyszczania „POLTER”

Ul. Ogrodowa 20

28 – 300 Jędrzejów

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów.

Od dnia

29.12.2022

Do dnia 31.12.2024.

 

Wysokość  stawki  w zależności od rodzaju odpadu.

 
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk (justyna)
Data wytworzenia:
2022-08-18
Data publikacji:
2022-08-18
Data ostatniej zmiany:
2023-01-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-28 11:17:2, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)