Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Coroczne zbiorcze informacje o petycjach rozpatrywanych przez Radę Miejską w Jędrzejowie

Ikona statystyk

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ RADĘ GMINY JĘDRZEJÓW W 2019 ROKU

 

Sporządzona na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

 

Liczba rozpatrzonych petycji w 2019 roku

 

Przedmiot petycji

 

Sposób załatwienia petycji

 

Uwagi

3

1. Petycja dotyczy zagospodarowania działki o nr ewidencyjnym 893/17 obręb 06, zlokalizowanej w Jędrzejowie, lub innej należącej do gminy Jędrzejów, celem wykorzystania jej do podnoszenia  standardów życia zbiorowego lokalnej społeczności, poprzez utworzenie miejsca przeznaczonego do rekreacji.

 

2.  Petycja złożona przez Panią Renatę Sutor w interesie publicznym dotycząca zmiany przepisów.

 

3.  Petycja złożona przez Panią Renatę Sutor w interesie publicznym dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego oraz Intronizacji Chrystusa na króla Polski.

Rada Miejska w Jędrzejowie w dniu 5 grudnia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr VIII/154/19 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulic: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Henryka Sienkiewicza (tj. os. Murawiec II) w Jędrzejowie zawierającej prośbę o utworzenie miejsca do rekreacji, uznając wniesioną petycję za zasadną.

 

 

 

 

Rada Miejska w Jędrzejowie w dniu 30 stycznia 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XX/176/20 w sprawie rozpatrzenia m.in. przedmiotowej petycji Pani Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym uznając ją za niezasadną,

 

Rada Miejska w Jędrzejowie w dniu 30 stycznia 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XX/176/20 w sprawie rozpatrzenia m.in. przedmiotowej petycji Pani Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym uznając ją w całości za niezasadną.

 

    

 

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ RADĘ GMINY JĘDRZEJÓW W 2020 ROKU

 

Sporządzona na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

 

Liczba rozpatrzonych petycji w 2020 roku

 

Przedmiot petycji

 

Sposób załatwienia petycji

 

Uwagi

6

1. Petycja osoby fizycznej dotyczy dokonania modyfikacji zabezpieczeń na drodze S-7

 

 

2.  Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektro-skażeniami.

 

 

3.  Petycja Pani Renaty Sutor w interesie publicznym dotyczącą wprowadzenia zmiany przepisów prawa miejscowego czyli wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej.

 

4. Petycja Pana Arkadiusza Rakoczego złożona w interesie publicznym w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej szczepionek na wirusa SARS CoV-2.

 

 

5. Petycja Pana Piotra Sterkowskiego złożona w interesie publicznym w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej szczepionek na wirusa SARS CoV-2.

 

 

6. Petycja Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi w sprawie dotyczącej roślin transgenicznych oraz szczepionek na wirusa SARS CoV-2.

Przedmiotowe wystąpienie osoby fizycznej zostało błędnie zakwalifikowane jako petycja. Po zmianie kwalifikacji przesłane zostało do faktycznego adresata wystąpienia czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Rada Miejska w Jędrzejowie w dniu 26 czerwca 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXIII/222/20 w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej petycji uznając ją za niezasadną.

 

Rada Miejska w Jędrzejowie w dniu 26 czerwca 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXIII/223/20 w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej petycji Pani Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym uznając ją za niezasadną.

 

 

 

Rada Miejska w Jędrzejowie w dniu 18 marca 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIV/302/21 w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej petycji Pana Arkadiusza Rakoczego złożonej w interesie publicznym uznając ją za niezasadną.

 

Rada Miejska w Jędrzejowie w dniu 18 marca 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIV/303/21 w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej petycji Pana Piotra Sterkowskiego złożonej w interesie publicznym uznając ją za niezasadną.

 

 

 

Rada Miejska w Jędrzejowie w dniu 18 marca 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIV/304/21 w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej petycji Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi uznając ją za niezasadną.

 

    

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Emil Schab (brm)
Data wytworzenia:
2021-06-23
Data publikacji:
2021-06-23
Data ostatniej zmiany:
2021-06-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-21 08:30:45, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)