Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Uchwała w sprawie nadania statutu JĘDRZEJOWSKIEMU SAMORZĄDOWEMU DOMOWI KULTURY

Ikona statystyk

UCHWAŁA nr 11/21/02

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 12.12.2002

 

W sprawie nadania statutu JĘDRZEJOWSKIEMU SAMORZĄDOWEMU DOMOWI KULTURY

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984    oraz art. 9 i art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 26 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123) uchwala się. co następuje ;

 

 

 

§1.

Postanawia się nadać JĘDRZEJOWSKIEMU SAMORZĄDOWEMU DOMOWI KULTURY Statut o treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

 

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od l stycznia 2003r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Michał Ptasznik
Informację wprowadził:
Michał Ptasznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-24
Data ostatniej zmiany:
2003-07-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-28 11:17:2, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)