Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego- maj 2014r.

Ikona statystyk

      Jędrzejów, 25 kwiecień 2014 r.

BRM.0012.5.35.2014

                                                                                                                                             

                                                          

                                                          

                                                            ================

           

                                              

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  6 maja 2014 roku /wtorek / o godz. 830 w sali  nr 36 Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawy mieszkaniowe.

2. Ustalenie planu części komisji wyjazdowej.

3. Część wyjazdowa komisji:

-  ocena stanu mieszkań socjalnych,

- ocena stanu porządku i czystości, utrzymania zieleni i parków, stanu
             dróg i ich oznakowania w Gminie,

- ocena stanu sanitarno higienicznego Gminy,

- zapoznanie się ze stanem Targowicy Miejskiej po przebudowie.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie.

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2013.594 z późn. zm./

                                                                              Przewodniczący 
                                                               Komisji Gospodarki Komunalnej
                                                                        i Porządku Publicznego  

                                                                             mgr  Adam Czajor

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Kamień (brm)
Data wytworzenia:
2014-04-25
Data publikacji:
2014-04-25
Data ostatniej zmiany:
2014-04-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 15:16:11, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)