Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2005

Ikona statystyk
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXX/270/05
Rady Miejskiej w Jędrzejowie 
z dnia 24.02.2005
Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2005
Lp.   Jednostka organizacyjna     Łączne nakłady         Źródła finansowania wydatków
  Zadanie inwestycyjne realizująca  program lub    Dział Rozdział finansowe dochody   kredyty  środki z 
    koordynująca jego        ( w roku własne dotacje       i innych
    wykonanie     budżetowym)     pożyczki źródeł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rolnictwo i łowiectwo                  
1 Budowa wodociągu -Raków,Wolica Urząd gminy 010 01010 105.000   - - -
  Borki,Kullczyzna,Piaski                
  Razem dział       105.000   - - -
Transport i łączność                  
1 Jasionna - Kurniki  Urząd gminy 600 60016 25.000        
2 Chwaścice - Folwark Urząd gminy 600 60016 30.000        
3 Brynica Sucha urząd gminy 600 60016 30.000   - - -
4 Prząsław- Prząsław Mały Urząd gminy 600 60016 35.000        
5 Chorzewa Załącze w kier.Gaju urząd gminy 600 60016 20.000   - - -
6 Łysaków- Września urząd gminy 600 60016 30.000   - - -
7 Ks.Skroniów Mały Urząd gminy 600 60016 30.000        
8 Jasionna -Jakubów Urząd gminy 600 60016 15.000        
9 Wygoda - Mnichów Urząd gminy 600 60016 20.000        
10 Sudół - Wilanów Urząd gminy 600 60016 30.000        
11 Lasków -Dziadówki Urząd gminy 600 60016 20.000        
  Razem dział       285.000   - - -
    3         8 9 10
 Gospodarka mieszkaniowa                  
1 Pokrycie straty za pierwszy rok                 
  obrotowy w spółce z.o.o            - - -
  Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa                
  "Ciuchcia Express Ponidzie " Urząd gminy 700 70005 75.160        
2 Odszkodowanie za grunt zajęty pod                 
  drogi w rejonie ulic Słowiańskiej                
  Dygasińskiego Urząd gminy 700 70005 20.000        
3 Odszkodowanie za grunt zajęty pod                 
  poszerzenie ulicy Polnej Urząd gminy 700 70005 10.000        
  Razem dział       105.160        
  Administracja publiczna                  
1 Zakup komputerów urząd gminy 750 75023 70.000   - - -
  Razem dział       70.000   - - -
  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                
  przeciwpożarowa                
1 Modernizacja remiz strażackich urząd gminy 754 75412 24.000   - -
  Razem dział       24.000   - - -
  Oświata i wychowanie                
1 Zagaje Szkoła - remont okien i drzwi urząd gminy 801 80101 10.000        
2 Mnichów - remont dachu szkoły urząd gminy 801 80101 20.000        
             Razem dział        30.000        
  Gospodarka komunalna i ochrona                  
           środowiska             - - -
1 Budowa ul. Kacpra Nimirskiego urząd gminy 900 90095 100.000   - - -
2 Przebudowa chodnika i parkingu           - - -
  ul. Dmowskiego urząd gminy 900 90095 50.000   - - -
3 Przebudowa ul.3 Maja, Sportowej                
  , Barbary  Urząd gminy 900 90095 60.000        
4 Opracowanie dokumentacji  na                 
  budowę przy ul. Dygasińskiego           - - -
  ( od Batalionów Chłopskich do parkingu Urząd gminy 900 90095 20.000        
5 Dokończenie budowy boisk z         - - -
  oświetleniem i ogrodzeniem Urząd gminy 900 90095 570.000   - - -
6 Dokończenie budowy bloku            - - -
  komunalnego etap I i II  Urząd gminy 900 90095 1.170.000   - - -
7 Budowa pawilonu handlowo           - - -
   usługowego na ul. Kościelnej Urząd gminy 900 90095 900.000   - - -
                   
8 Modernizacja budynku na cele            - - -
  mieszkań socjalnych na terenie              
  kolejki wąskotorowej ( oraz odbudowa         - - -
  chodnika) urząd gminy 900 90095 150.000      
9 Rozpoczęcie modernizacji            - - -
  oczyszczalni ścieków urząd gminy 900 90095 120.000   - - -
10 Modernizacja ul-3-go Maja urząd gminy 900 90095 30.000   - - -
11 Parking - Chrobrego  urząd gminy 900 90095 40.000        
12 Łącznik Kopernika - Żeromskiego urząd gminy 900 90095 20.000   - - -
13 Przeróbka kanalizacji w ul. Chrobrego 1 urząd gminy 900 90095 40.000        
14 Przebudowa ul. Duh Imbora urząd gminy 900 90095 50.000        
15 Budowa chodnika przy UM urząd gminy 900 90095 30.000        
16 Budowa ul. Słoneczna urząd gminy 900 90095 50.000        
17 Cmentarna -chodnik ( zakup materiałów urząd gminy 900 90095 20.000        
18 Prace przygotowawcze przed                
   remontem ul. Pińczowskiej,Krzywej                 
  , Kilińskiego - wodociąg  i odwodnienie urząd gminy 900 90095 150.000        
  Razem dział       3.570.000   - - -
  Inwestycje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
  Transport i łączność                  
1 Remont chodnika ul. 11Listopada urząd gminy 600 60011 137.610        
2 Budowa chodnika Piaski urząd gminy 600 60011 122.390        
  Razem dział       260.000        
1 Modernizacja ul. Głowackiego urząd gminy 600 60013 100.000        
  Razem dział       100.000        
1 Mnichów -  Brus ( 0161T) kontynuacja                
  od Mnichowa w kierunku Brusa urząd gminy 600 60014 25.000        
2 Diament - Łysaków - Mierzwin(0170T) urząd gminy 600 60014 35.000        
3 Chorzewa - Prząsław ( 0210T)-I odcinek                
  kontynuacja z 2004 roku połaczenie II                
  odcinek od skrzyżowania w kierunku                
  m.Caców urząd gminy 600 60014 45.000        
4 Mierzawa - Zagaje ( 0175 T)                 
  kontynuacja  z 2004 r w kierunku Wrzesni urząd gminy 600 60014 35.000        
5 Jasionna - Lścin ( 0165T) od                 
  skrzyżowania z drogą krajową przez                 
  Jasionnę urząd gminy 600 60014 30.000        
6 Chwaścice - Kotlice ( 0159T) od                
  skrzyżowania z m. Folwark urząd gminy 600 60014 30.000        
7 Jaronowice - Skroniów- Dalechowy              
  ( 0172 T) - przebudowa jezdni                 
  i budowa chodnika   urząd gminy 600 60014 25.000        
8 ul. Przypkowskiego - chodnik strona                
  północna ( od szkoły nr 2 do                 
  ul. Partyzantów) urząd gminy 600 60014 20.000        
9 Zatoka autobusowa przy szkole                 
  w Prząsławiu urząd gminy 600 60014 5.000        
10 Potok do dworca PKP (0174T)                
  od sklepu w kierunku stacji PKP urząd gminy 600 60014 30.000        
         Razem dział       280.000        
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Adam Fatyga
Informację wprowadził:
Adam Fatyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-17
Data ostatniej zmiany:
2005-03-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)