Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Dochody gminy na 2005 rok

Ikona statystyk

II . Dochody gminy na 2005 rok

 

 

 

 

Dochody na 2005 rok zaplanowano w kwocie                                      39.810.657

w tym:

·        dochody  własne                                                                         18.986.620

·        subwencje                                                                                   15.256.822

- wyrównawcza                                                                                  3.517.534

- oświatowa                                                                                       10.417.375

- równoważąca                                                                                   1.321.913

·        dotacje celowe                                                                               5.567.215

 

Wśród dochodów własnych najważniejsze to:

-         udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                  5.846.589

-          podatku od nieruchomości                                                       5.490.000

-         podatku rolnym                                                                                870.000

-         podatku od środków transportowych                                               950.000

-         dochody z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży

mieszkań komunalnych                                                                  872.433                                              

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Adam Fatyga
Informację wprowadził:
Adam Fatyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-17
Data ostatniej zmiany:
2005-03-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)