Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Planowane inwestycje do wykonania na 2005r

Ikona statystyk

            Planowane inwestycje  do wykonania na 2005r

 

 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 105.000

                     rozdz.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 105.000

                     - wodociąg – Raków, Wolica, Borki, Kulczyzna, Piaski -105.000

 

 Dział 600 – Transport i łączność – 285.000

                      rozdz.60016 -  Drogi publiczne gminne  - 285.000

-         Jasionna – Kurniki – 25.000

-         Chwaścice –Folwark – 30.000

-         Brynica Sucha – 30.000

-         Prząsław –Prząsław  Mały –35.000

-         Chorzewa Załącze w kier. Gaju –20.000

-         Łysaków- Września – 30.000

-         Ks. Skroniów Mały – 30.000

-         Jasionna- Jakubów ( od szosy krajowej do torów PKP ,remont Jasionna –Rakówek –przed szkoła w lewo ) –15.000

-         Wygoda –Mnichów- 20.000

-         Sudół – Wilaów-  30.000

-         Lasków – Dziadówki – 20.000

 

 Dział 750 –  Administracja publiczna   - 70.000

                     rozdz.75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach  

                                             powiatu)   - 70.000

-         zakup komputerów – 70.000

 

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 105.160

                  rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 105.160

-         pokrycie straty za pierwszy rok obrotowy w spółce z.o.o

Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „ Ciuchcia Express Ponidzie „ – 75.160

-         odszkodowanie za grunt zajęty pod drogi w rejonie ulic

Słowiańskiej –Dygasińskiego – 20.000

-         odszkodowanie za grunt zajęty pod poszerzenie

ulicy Polnej – 10.000

 

Dział 754-  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                    rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne- 24.000 

                    - modernizacja remiz strażackich – 24.000            

 

 

 

 

Dział 801- Oświata i wychowanie

                      rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe –30.000

                  - Zagaje Szkoła –remont okien i drzwi –10.000 

                 - Mnichów – remont dachu szkoły – 20.000  

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.570.000

                    rozdz.90095 – Pozostała działalność  - 3.570.000

                    - budowa ul. Kacpra Nimirskiego – 100.000

                    - przebudowa chodników i parkingu ul. Dmowskiego – 50.000

-         przebudowa ul. 3 Maja, Sportowej, Barbary – 60.000

-         opracowanie dokumentacji na  budowę przy ul. Dygasińskiego

( od batalionów Chłopskich do parkingu ) – 20.000

-         dokończenie budowy boisk z oświetleniem

i ogrodzeniem – 570.000

                    - dokończenie budowy bloku komunalnego etap I i II   1.170.000

                    - budowa pawilonu handlowo- usługowego na

                       ul. Kościelnej – 900.000

                    - modernizacja budynku na cele mieszkań socjalnych na terenie

                      kolejki wąskotorowej ( oraz odbudowa chodnika) – 150.000

                    - rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków – 120.000

-         modernizacja ul. 3-go Maja –30.000

-         Parking – Chrobrego – 40.000

-         Łącznik Kopernika – Żeromskiego – 20.000

-         Przeróbka kanalizacji w ul. Chrobrego 1 – 40.000

-         Przebudowa ul. Duh Imbora –50.000  

-         Budowa chodnika przy UM – 30.000  

-         Budowa ul.Słoneczna – 50.000 

-         Cmentarna –chodnik ( zakup materiałów) –20.000 

-         Prace przygotowawcze przed remontem ul. Pińczowskiej , Krzywej, Kilińskiego

-wodociąg i odwodnienie –150.000  

                   

 

Inwestycje  realizowane na podstawie  porozumień  z innymi jednostkami  samorządu  terytorialnego.

 

Dział 600 – Transport i łączność – 640.000

                    rozdz.60011- Drogi publiczne krajowe – 260.000

-         remont chodnika ul. 11 Listopada – 137.610

-         budowa chodnika Piaski – 122.390

 

                    rozdz.60013 - Drogi publiczne  wojewódzkie – 100.000

                    -modernizacja ul. Głowackiego – 100.000

 

                    rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe – 280.000

-         Mnichów – Brus ( 0161T)-kontynuacja od Mnichowa

w kierunku Brusa – 25.000

-         Diament – Łysaków- Mierzwin (0170T) – 35.000

-         Chorzewa – Prząsław ( 0210T) –I odcinek –kontynuacja

z 2004 roku połączenie II odcinek od skrzyżowania

w kierunku m. Caców- 45.000

-         Mierzawa – Zagaje ( 0175 T) kontynuacja z 2004 r

w kierunku Wrześni – 35.000

-         Jasionna –Lścin ( 0165T) od skrzyżowania z drogą krajową

przez Jasionnę – 30.000

-         Chwaścice – Kotlice ( 0159T) – do skrzyżowania

     z m.Folwark – 30.000

-         Jaronowice – Skroniów – Dalechowy ( 0172T)- przebudowa

jezdni i budowa chodnika – 25.000

-         ul.Przypkowskiego – chodnik strona północna ( od szkoły nr 2

do ul.Partyzantów) – 20.000

                      -   Zatoka autobusowa przy Szkole w Prząsławiu –5.000

-         Potok do dworca PKP ( 0174T) od sklepu

     w kierunku stacji PKP – 30.000

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Adam Fatyga
Informację wprowadził:
Adam Fatyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-17
Data ostatniej zmiany:
2005-03-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)