Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2005 roku

Ikona statystyk
Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XXX/270/05Rady Miejskiej  
w Jędrzejowie
z dn.24.02.2005
Wykaz dotacji udzielonych z budżetu
                 w 2005 roku
Lp. Dz.rozdz. Podmiot otrzymujący Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji/cel publiczny
         
1 010-01009 Spółki wodne 10.000 Na działalność w zakresie ochrony 
        środowiska
2 700-70001 Zarząd Budynków Mieszkalnych 70.000 Dofinansowanie remontów bloków
        komunlanych
         
3 750-75023 Świętokrzyskie Centrum       40.000 Komputeryzacji gminy
    Innowacji i Transferu ŚCITT    
4 750-75097 Gospodarstwo pomocnicze    
    "Administracja budynków" 600.000 Na działalność bieżącą
         
5 851-85158 Izby wytrzeźwień  5.000 Na podstawie porozumienia
         
6 801-80110 Niepubliczne gimnazjum    
    w Jędrzejowie 146.523 Zadania w zakresie oświaty
         
7 926-92605 Zgodnie z planowanym     
    konkursem ofert 108.000 Na upowszechnianie kultury fizycznej
         
8 900-90095 Przedsiebiorstwo Komunikacji    
    Miejskiej w Jędrzejowie 90.000 Dofinansowanie  lokalnego
        transportu zbiorowego
9 900-90095 Spółdzielnia Mieszkaniowa    
    "Przyszłość" w Jędrzejowie 50.000 Remonty chodników
         
10 921-92109 Dom Kultury  440.000 Zgodnie z ustawą o prowadzeniu
        i organizacji działaności kulturalnej
       
    Ogółem 1.559.523  
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Adam Fatyga
Informację wprowadził:
Adam Fatyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-17
Data ostatniej zmiany:
2005-03-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 19:23:42, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)