Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych tłuczniowych” – znak sprawy: RIZP.271.5.2020

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-16
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych 1, 3 i C w granicach miasta Jędrzejowa” - znak sprawy: RGUP.271.1.2020

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-10
Data ostatniej zmiany:
2020-03-10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów” - znak sprawy: RIZP.271.4.2020

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-09
Data ostatniej zmiany:
2020-03-09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego i urządzeń z nim związanych przy Szkole Podstawowej w Rakowie wraz z oświetleniem boiska” - znak sprawy: RIZP.271.3.2020

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-02
Data ostatniej zmiany:
2020-03-02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych”- znak sprawy: RIZP.271.2.2020

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-13
Data ostatniej zmiany:
2020-02-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Budowę Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów” - znak sprawy: RIZP.271.19.2020

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-31
Data ostatniej zmiany:
2020-01-31

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych 1, 3 i C w granicach miasta Jędrzejowa” - znak sprawy: RGUP.271.1.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-17
Data ostatniej zmiany:
2019-12-17

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na „Budowę Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów” – znak sprawy: RIZP.271.16.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-25
Data ostatniej zmiany:
2019-11-25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów na terenie gminy Jędrzejów” - znak sprawy: RIZP.271.17.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-14
Data ostatniej zmiany:
2019-11-14

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na „Przebudowę budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” - znak sprawy: RIZP.271.18.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-14
Data ostatniej zmiany:
2019-11-14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie miasta i gminy Jędrzejów - znak sprawy: RIZP.271.15.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2019-10-18
Data publikacji:
2019-10-18
Data ostatniej zmiany:
2019-10-18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI I przedmiotu zamówienia - przetarg nieograniczony na "Przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Jędrzejów" - znak sprawy: RIZP.271.13.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-16
Data ostatniej zmiany:
2019-10-16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na Budowe odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długosci 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów" - znak sprawy: RIZP.271.12.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2019-10-16
Data publikacji:
2019-10-16
Data ostatniej zmiany:
2019-10-16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI II przedmiotu zamówienia - przetarg nieograniczony na "Przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Jędrzejów" - znak sprawy: RIZP.271.13.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-09
Data ostatniej zmiany:
2019-10-09

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów na terenie gminy Jędrzejów" - znak sprawy: RIZP.271.14.2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-02
Data ostatniej zmiany:
2019-10-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-24 13:08:58, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)