Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2007-05-15

PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

2007-05-15

Przetarg na sprzedaż samochodu

PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

2007-05-15

Przetarg na sprzedaż samochodu

PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez CARGO 1,6, nr rejestracyjny: KJG 4911, rok produkcji 1996, przebieg – 311.112 km, cena wywoławcza – 3500 zł

1. Osoby zainteresowane zakupem pojazdu proszone są o złożenie swojej oferty zawierającej dane ( imię, nazwisko, adres , telefon oraz oferowaną cenę zakupu) w terminie do 05.06.2007 do godz.900 pocztą na adres: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie, ul.B.Chrobrego 4 lub osobiście w siedzibie Zakładu – Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Jędrzejowie ul.B.Chrobrego 4, Księgowość w zamkniętej kopercie z dopiskiem”

“przetarg na sprzedaż samochodu Polonez CARGO”

2. Udział w przetargu nie wymaga wniesienia wadium

3. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca

4. Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 – 1500 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dokładnej godziny wizji) w miejscu zaparkowania pojazdu - tył budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. 11 Listopada 26 (parking Pogotowia Ratunkowego)
Bliższych informacji o przetargu oraz terminach oglądania samochodu udziela p. Marta Łysek, tel. 041 38621-72 lub 041 38622-72 wew.48.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2007 r. do godz. 1000w siedzibie Zakładu - Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Jędrzejowie ul.B.Chrobrego 4, Księgowość, pokój nr 18

6. Samochód zostanie przekazany nabywcy po wpłaceniu zaoferowanej kwoty na konto wskazane w dniu rozstrzygnięcia przetargu.

7. Stawienie się jednego uczestnika wystarczy do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

8. Zakład nie odpowiada za wady ukryte samochodu.

9. Zakład zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiot przetargu jest objęty wykazem mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia z dnia 07.05.2007r.przekaznanego do Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

 

Jędrzejów, dnia 2007-05-14

 Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-21 08:30:45, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)