Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2012-01-19
Ikona statystyk

Harmonogram posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2012 roku.

 

Data

 

Godz

 

Miejsce

 

Komisja

 

Porządek obrad

 

26 stycznia

2012 r.

 

 

1100

 

 

sala 36

 

Budżetu i Mienia Komunalnego

 

 

 

1.     Przyjęcie propozycji planu pracy komisji
na 2012 rok.

2.     Informacjao zmianach w budżecie
wywołanych zarządzeniami Burmistrza w ramach kompetencji.

3.      Sprawy różne.

 

 

 

 

 

26 stycznia

2012 r.

 

1200

 

 

sala 36

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Opieki Społecznej

1.     Opracowanie planu pracy komisji na rok 2012.

2.      Sprawy różne.

 

 

26 stycznia

2012 r.

 

 

 

1300

 

 

sala 36

 

Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

 

1.     Omówienie spraw mieszkaniowych.

2.     Ocena  realizacji zimowego utrzymania dróg.

3.     Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2012.

4.     Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2011.

5.      Sprawy różne.

 

27 stycznia

2012 r.

 

 

 

1430

 

 

sala 36

 

Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską

1.      Przyjęcie planu pracy komisji na 2012 rok.

2.      Sprawy różne.

 

30 stycznia 2012 r.

 

 

 

1400

 

 

 

sala 36

 

Rewizyjna

1.     Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2011.

2.    Opracowanie planu pracy Komisji
na 2012 rok.

3.      Sprawy rożne.

 
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 11:58:35, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)