Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2006-12-22

Brak tytułu

 

Numer

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Publikacja

status

I/1/06

27 XI 2006

w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

I/2/06

27 XI 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

I/3/06

27 XI 2006

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

II/4/06

4 XII 2006

w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza Miasta Jędrzejowa oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

 

 

II/5/06

4 XII 2006

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.

 

 

III /6/6

12 XII 2006

w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

III /7/ 06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

III/ 8/ 06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

III /9/ 06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

III/10/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie. 

 

 

III/11/06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

III/12/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

III/13/06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

III/14/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

III/15/06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

III/16/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

III/17/06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

III/18/06

12 XII 2006

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

 

 

III/19/06

12 XII 2006

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok. 

 

 

III/20/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.  

 

 

III/21/06

12 XII 2006

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 

III/22/06

12 XII 2006

w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok.

 

 

III/23/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

 

 

III/24/06

12 XII 2006

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok. 

 

 

III/25/06

12 XII 2006

dotycząca wprowadzenia zmian w uchwale nr XLV/377/06 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

 

 

 

 

2006-12-29

Brak tytułu

 

Numer

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Publikacja

status

I/1/06

27 XI 2006

w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

I/2/06

27 XI 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

I/3/06

27 XI 2006

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

II/4/06

4 XII 2006

w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza Miasta Jędrzejowa oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

 

 

II/5/06

4 XII 2006

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.

 

 

III /6/6

12 XII 2006

w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

III /7/ 06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

III/ 8/ 06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

III /9/ 06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

III/10/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

III/11/06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

III/12/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

III/13/06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

III/14/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

 

 

III/15/06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

III/16/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

III/17/06

12 XII 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

III/18/06

12 XII 2006

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

 

 

III/19/06

12 XII 2006

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.

 

Dz. Urz. z dn. 14 grudnia 2006 r. nr 304 poz. 3567

 

III/20/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

 

Dz. Urz. z dn. 14 grudnia 2006 r. nr 304 poz. 3568

 

III/21/06

12 XII 2006

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Dz. Urz. z dn. 14 grudnia 2006 r. nr 304 poz. 3569

 

III/22/06

12 XII 2006

w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok.

Dz. Urz. z dn. 14 grudnia 2006 r. nr 304 poz. 3570

Zmiany: V/27/06 z dn. 28 grudnia 2006 r.

III/23/06

12 XII 2006

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

Dz. Urz. z dn. 14 grudnia 2006 r. nr 304 poz. 3571

 

III/24/06

12 XII 2006

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

 

 

 

III/25/06

12 XII 2006

dotycząca wprowadzenia zmian w uchwale nr XLV/377/06 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

 

 

IV/26/06

28 XII 2006

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok

 

 

V/27/06

28 XII 2006

w sprawie zmiany uchwały nr III / 22 / 06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok,

 

 

 

 Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-21 08:30:45, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)