Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU WNIOSKÓW

Ikona statystyk

         Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że powołana Zarządzeniem Nr 50/2024  z dnia 14 lutego 2024r. Komisja ds. naboru i oceny wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Jędrzejowie budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez SIM SMS Sp. z o.o. rozpatrzyła 149 wniosków złożonych w ramach naboru. Wyłoniono listę najemców (131 pozycji) oraz listę rezerwową (6 pozycji). Obie listy szeregują otrzymane w ramach naboru wnioski w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów.

           Lista najemców wraz z listą rezerwową zostanie przekazana do SIM SMS Sp. z o.o.  z siedzibą w Jędrzejowie, która na jej podstawie zawrze umowy z najemcami.

         W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej na najemcę z dalszego ubiegania się o zawarcie umowy najmu, lokal zostanie zaproponowany osobie z listy rezerwowej, która uzyskała najwyższą ocenę punktową.

      Indywidualne informacje dotyczące kwalifikacji złożonych wniosków zostaną przekazane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty, na wskazany we wniosku adres do korespondencji.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolin Iwańska (kiwanska)
Data wytworzenia:
2024-05-14
Data publikacji:
2024-05-14
Data ostatniej zmiany:
2024-05-14

.

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa Zarządzeniem Nr 50/2024 z dnia 14 lutego 2024r. ogłasza nabór wniosków celem ustalenia listy najemców, z którymi zostaną zawarte w późniejszym terminie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Jędrzejowie budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez SIM SMS Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 33a,  28-300 Jędrzejów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie od dnia 4 marca 2024r. do dnia 29 marca 2024r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której winno znajdować się imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego – inwestycja SIM SMS Sp. z o.o.”

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolin Iwańska (kiwanska)
Data wytworzenia:
2024-02-19
Data publikacji:
2024-02-19
Data ostatniej zmiany:
2024-02-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-24 13:08:58, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)