Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2019-11-15 15:11:55Wojciech AbramowiczOpublikowano artykuły o ID:(5229)
2019-11-15 15:11:07Agnieszka ChudzikZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5229
2019-11-15 15:10:38Agnieszka ChudzikDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5229
2019-11-15 15:10:36Agnieszka ChudzikDodano artykuł o tytule: Obwieszczenie Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrownie słonecznej „Lścin” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 39/8 o mocy do 1MW położonej w miejscowości Lścin gmina Jędrzejów, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.
2019-11-15 15:05:06Dariusz TrelińskiOpublikowano artykuły o ID:(5215)
2019-11-15 15:05:06Dariusz TrelińskiOpublikowano artykuły o ID:(5228)
2019-11-15 14:34:15Dorota BąkDodano artykuł o tytule: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Mikołaja Reja
2019-11-15 12:09:16Jacek MrózOpublikowano artykuły o ID:(5227)
2019-11-15 12:08:46Jacek MrózZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5227
2019-11-15 12:08:33Jacek MrózDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5227
2019-11-15 12:08:28Jacek MrózDodano artykuł o tytule: Obwieszczenie SKO w Kielcach
2019-11-15 08:36:27Robert ZiębińskiOpublikowano artykuły o ID:(5226)
2019-11-15 08:33:55Robert ZiębińskiDodano artykuł o tytule: Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2019 udzielanych dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznych szkół podstawowych
2019-11-14 14:34:00Marta Pędzik-PrawdaOpublikowano artykuły o ID:(5225)
2019-11-14 14:33:30Marta Pędzik-PrawdaOpublikowano artykuły o ID:(5224)
2019-11-14 14:32:26Szczepan JaczyńskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5225
2019-11-14 14:32:22Szczepan JaczyńskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5225
2019-11-14 14:32:19Szczepan JaczyńskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5225
2019-11-14 14:32:07Szczepan JaczyńskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5225
2019-11-14 14:31:53Szczepan JaczyńskiDodano artykuł o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na „Przebudowę budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” - znak sprawy: RIZP.271.18.2019
2019-11-14 14:31:19Szczepan JaczyńskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5224
2019-11-14 14:31:17Szczepan JaczyńskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5224
2019-11-14 14:31:00Szczepan JaczyńskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5224
2019-11-14 14:30:51Szczepan JaczyńskiDodano artykuł o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów na terenie gminy Jędrzejów” - znak sprawy: RIZP.271.17.2019
2019-11-14 14:12:49Szczepan JaczyńskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5223
2019-11-14 14:12:43Szczepan JaczyńskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5223

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-15 15:11:5, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)