Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

LXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 25 kwietnia 2024r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-23
Data ostatniej zmiany:
2024-04-23

LXXVII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 26 marca 2024r.

Ikona statystyk

LXXVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 26 stycznia 2024r.

Ikona statystyk

LXXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 28 grudnia 2023r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola (brm)
Data wytworzenia:
2023-12-27
Data publikacji:
2023-12-27
Data ostatniej zmiany:
2023-12-27

LXXIV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 30 listopada 2023r.

Ikona statystyk

LXXIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 30 października 2023r.

Ikona statystyk

 

BRM.0002.73.2023                                                                                                                  Jędrzejów, 20 października 2023 r.

 

                                                                                                                                                        

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się LXXIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LXXI sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 września 2023 roku oraz z LXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia
  17 października 2023 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniu 8 września 2023 roku.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok.
 8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jędrzejowa.
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jędrzejowa.
 12. Uchwała w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.
 15. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.
 18. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 19. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
 20. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XVIII/117/07 Rady Miejskiej w Jędrzejowie
  z dnia 18.10.2007 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/237/08 z dnia 30.10.2008 roku, w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, za okres od 10.03.2023 roku do 30.09.2023 roku.
 21. Informacje o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2023 poz. 40, poz. 572, poz.1463, poz. 1688/.

                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                              w Jędrzejowie

                                mgr inż. Robert Kruk

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

Podstawa prawna: 

 • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688),
 • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 902),
 • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola (brm)
Data wytworzenia:
2023-10-23
Data publikacji:
2023-10-23
Data ostatniej zmiany:
2023-10-23

LXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 17 października 2023r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-13
Data ostatniej zmiany:
2023-10-13

LXXI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 8 września 2023r.

Ikona statystyk

LXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 13 lipca 2023r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-07-12
Data ostatniej zmiany:
2023-07-12

LXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 28 czerwca 2023r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-06-27
Data ostatniej zmiany:
2023-06-27

LXVIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 22 czerwca 2023r.

Ikona statystyk

LXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 9 maja 2023r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-05-09
Data ostatniej zmiany:
2023-05-09

LXVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 9 maja 2023r.

Ikona statystyk

LXV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 27 marca 2023r.

Ikona statystyk

LXIV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 27 stycznia 2023r.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-24 13:08:58, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)