Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

                                                                                   2018 rok

NUMER UMOWY

DATA ZAWARCIA UMOWY

Z KIM ZOSTAŁA  ZAWARTA

CZEGO DOTYCZY UMOWA

OKRES TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO

1/2018

02.01.2018

Prywatny Gabinet Psychiatryczny

w Jędrzejowie

ul. 3 Maja 64

 

Przeprowadzanie badań psychiatrycznych
i wydawanie opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez GKRPA w Jędrzejowie

od dnia

03.01.2018

do dnia 31.12.2018

160,00zł

za 1 opinię

2/2018

02.01.2018

Irena Ścisłowska

Przeprowadzanie badań psychologicznych 
i wydawanie opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na etapie postępowania prowadzonego przez GKRPA w Jędrzejowie

od dnia

03.01.2018

do dnia 31.12.2018

150,00zł

za 1 opinię

3/2018

02.01.2018

Bożena Adamczyk

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „z grup ryzyka”
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie.

od  dnia

02.01.2018
do dnia 07.06.2018

35,00zł
za 1 godzinę

4/2018

02.01.2018

Małgorzata Grzesik

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie.

od  dnia

02.01.2018
do dnia 07.06.2018

35,00zł
za 1 godzinę

5/2018

02.01.2018

Małgorzata Rybińska

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie.

od dnia 09.01.2018
do dnia 19.06.2018

35,00zł

za 1 godzinę

6/2018

02.01.2018

Iwona Putowska

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z uczniami „ z grup ryzyka” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

od dnia 09.01.2018
do dnia 19.06.2018

35,00zł

za jedną godzinę

7/2018

02.01.2018

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

 

Przekazanie dotacji dla ZPOZ na prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. uzależnień dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Jędrzejów, dotkniętych problemem uzależnienia

od dnia

02.01.2018

do dnia

31.12.2018

50.000,00zł

dotacja

od Gminy

8/2018

02.01.2018

Przychodnia Weterynaryjna „Dino” Jędrzejów

ul. Krasińskiego 25

 

Sprawowanie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami ( psy, koty)
z dojazdem do miejsca zgłoszonego.

od dnia 01.01.2018

do dnia 31.12.2018

1500,00zł

w stosunku miesięcznym + za dodatkowe usługi zg. § 1 umowy

9/2018

02.01.2018

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne
w Wojtyszkach

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych -
 część I

od dnia 01.01.2018

do dnia 31.12.2018

5,91zł

za 1 zwierzę,
za każdą dobę

 

10/2018

02.01.2018

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne
w Wojtyszkach

Odbiór, transport
i zapewnienie opieki odłowionym bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych - część II

od dnia 01.01.2018

do dnia 31.12.2018

5,91zł
za 1 zwierzę,
za każdą dobę

233,70zł
za odbiór
i transport

11/2018

04.01.2018

Firma PHU „OGROMAR”

Tumilin Dąbrówka 58/1

gm. Zagnańsk

Wykonanie montażu ogrodzenia od strony północnej w świetlicy wiejskiej w Chwaścicach

do dnia

30.07.2018

2.000,00zł

12/2018

04.01.2018

Firma „BARTEX”

Jasionna 56

Wykonanie usługi remontowej z materiałów wykonawcy w budynku świetlicy wiejskiej
w Chorzewie

do dnia

30.07.2018

6.150,00zł

13/2018

05.01.2018

Firma Stępień sp. j.

Radzanów 11

gm. Busko -Zdrój

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w piwnicy budynku komunalnego, położonego w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki  11
o pow. 53,60m2

od dnia

01.02.2018

do dnia 31.01.2021

246,00zł

w stosunku miesięcznym

14/2018

05.01.2018

Dorota Bąk

 

Dzierżawa części gruntu położonego w obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr 116
o pow. w tej części 0.0396ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

od dnia

01.03.2018

do dnia 31.05.2018

31,00zł

za całość

15/2018

08.01.2018

Elżbieta Olszewska

 

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki na dz. Nr 395 o pow. w tej części 1,00m2

od dnia

01.01.2018

do dnia

31.12.2018

22,14zł

w stosunku miesięcznym

16/2018

08.01.2018

Radosław Kurkowski

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 3

od dnia

01.02.2018

do dnia 31.01.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

17/2018

08.01.2018

Mariusz Myszkowski

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 32

od dnia

01.02.2018

do dnia 31.01.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

18/2018

08.01.2018

Marcin Adamczyk

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 17

od dnia

01.02.2018

do dnia 31.01.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

19/2018

08.01.2018

Monika Osińska

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 11

od dnia

01.02.2018

do dnia 31.01.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

20/2018

08.01.2018

Firma Stępień sp. j.

Radzanów 11

gm. Busko -Zdrój

Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się budynku komunalnym, położonym
w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 11
o pow. 91,10m2

od dnia

01.02.2018

do dnia 31.01.2021

6.150,00zł

w stosunku miesięcznym

21/2018

15.01.2018

Autorska Pracownia Projektowa
„APP-IN”

w Jędrzejowie

ul. Bolesława Chrobrego 1/50

Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z wymaganymi załącznikami i analizami

od dnia

02.01.2018

do dnia 30.12.2018

184,50zł

za każdy projekt decyzji

22/2018

16.01.2018

Skarb Państwa

Ministerstwo Cyfryzacji

w Warszawie

ul. Królewska 27

Udzielenie licencji na korzystanie na terytorium Polski z programu pn. „System zarządzania  dokumentami i zadaniami pracowników”

na czas nieokreślony

bezpłatnie

23/2018

22.01.2018

Paweł Nawrot

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 24

od dnia

01.02.2018

do dnia 31.01.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

24/2018

23.01.2018

PGE Dystrybucja S.A w Lublinie

ul. Garbarska 21A

 

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości komunalnej w obr msc. Przysów jako dz. Nr 167,
w celu umieszczenia przyłącza kablowego niskiego napięcia

na czas nieokreślony

804,42zł

jednorazowo

25/2018

25.01.2018

Firma Usługowo – Handlowa

Ewelina Chowaniec

w Jędrzejowie

ul. Romana Dmowskiego 8/26

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie przy ul. Stanisława Konarskiego na dz. Nr 95 o pow. w tej części 15,00m2

od dnia

01.02.2018

do dnia

30.04.2018

313,65zł

w stosunku miesięcznym

26/2018

30.01.2018

Ewa Opara

Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1,3,C
w ramach komunikacji miejskiej na obszarze miasta Jędrzejowa

od dnia

01.02.2018

do dnia

31.12.2019

506.958,32zł

27/2018

02.02.2018

Polska Press
Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 45

Warszawa

Prawo do zlecania reklam i ogłoszeń do dziennika „Echo Dnia” oraz na stronie www.strefabiznesu.echodnia.eu

na okres 1 roku od dnia podpisania

20% rabatu
na ogłoszenia

28/2018

05.02.2018

Pracownia Architektoniczna IN

w Jędrzejowie

ul. Mikołaja Reja 6

Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie dla inwestycji pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Bolesława Chrobrego w Jędrzejowie”.

do dnia

12.02.2018

4920,00zł

29/2018

09.02.2018

Pracownia Architektoniczna IN

w Jędrzejowie

ul. Mikołaja Reja 6

Wykonanie kompleksowej aktualizacji dokumentacji technicznej sporządzonej
w 2015 roku dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja parku „Stary Sad” w miejscowości Mnichów gmina Jędrzejów”

do dnia

15.05.2018

6.000,00zł

30/2018

09.02.2018

Firma Proneteus Sp. z.o.o w Jędrzejowie

ul. Daszyńskiego 4

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości komunalnej w obr msc. Cierno – Zaszosie  jako
dz. Nr 32/6, w celu umieszczenia przyłącza światłowodowej linii kablowej do świętokrzyskiej sieci szerokopasmowej

na czas nieokreślony

10,00zł

netto

rocznie

31/2018

12.02.2018

Iwona Zdyb

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 29

od dnia

01.03.2018

do dnia 28.02.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

32/2018

12.02.2018

Iwona Zdyb

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 30

od dnia

01.03.2018

do dnia 28.02.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

33/2018

13.08.2018

Dorota Banaszek

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie
w obr 04 na dz.nr 152/11
o pow. w tej części  18,00m2 pod garaż blaszak  nr 28

od dnia

01.03.2018

do dnia 28.02.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

34/2018

15.02.2018

Koło Gospodyń Wiejskich

w Ciernie - Zaszosiu

Użyczenie dla Koła Gospodyń w Ciernie - Zaszosiu świetlicy wiejskiej w Prząsławiu usytuowanej
na dz. Nr 540

od dnia

15.02.2018

do dnia 14.02.2023

nieodpłatnie

35/2018

19.02.2018

Krystyna Puchrowicz

 

Wycięcie jednego drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej
w msc. Potok Wielki wraz
z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.03.2018

drzewo jako materiał opałowy za wykonaną pracę

36/2018

19.02.2018

Maria Drożyńska

 

Wycięcie dwóch drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej
w msc. Jędrzejów przy ul. Mikołaja Reja wraz
z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2018

drzewo jako materiał opałowy za wykonaną pracę

37/2018

22.02.2018

Remigiusz Juzoń

 

Wycięcie pięciu drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej
w msc. Jędrzejów przy ul. Partyzantów wraz
z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2018

drzewo jako materiał opałowy za wykonaną pracę

38/2018

22.02.2018

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Jędrzejowie

ul. Bolesława Krzywoustego 4

 

Użyczenie do używania części pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku po zlikwidowanej Filii Szkoły Podstawowej ne 3 w Jędrzejowie z siedziba w Węgleńcu o pow. 236,00m2

od dnia 01.01.2018

do dnia 31.03.2018

w zamian za dostawę energii cieplnej do budynku

39/2018

02.03.2018

 

Marek Więckowski

 

Darowanie na rzecz Gminy pawilonu handlowego
o pow. 20,00m2, usytuowanego na gruncie komunalnym w obr 03 miasta Jędrzejowa na dz.
Nr 43

-

30.000,00zł

wartość darowizny

40/2018

06.03.2018

Klub Sportowy
„Naprzód Jędrzejów”

ul. Sportowa 1

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 07.03.2018
do dnia 31.12.2018

260.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

41/2018

06.03.2018

Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski
Piaski nr 173a

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 07.03.2018
do dnia 31.12.2018

110.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

42/2018

06.03.2018

Łuczniczy Klub Sportowy

„Karima”

Prząsław 70

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja łucznictwa i współzawodnictwo sportowe połączone z promocją gminy Jędrzejów”

od dnia 01.01.2018
do dnia 31.12.2018

3.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

43/2018

06.03.2018

Liga Obrony Kraju

w Jędrzejowie

Brzeźnica 23B

Szkolenie
i współzawodnictwo sportowe w zakresie strzelectwa sportowego

od dnia 01.02.2018
do dnia 31.12.2018

 6000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

44/2018

09.03.2018

Zakład Robót Drogowo – Mostowych w Kielcach

ul. Prosta 224

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta
i gminy Jędrzejów

do dnia

15.12.2018

51.549,30zł

45/2018

12.03.2018

         Ewelina Jaros

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Mnichowie

od dnia 12.03.2018
do dnia 28.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

46/2018

12.03.2018

Renata Równicka

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5
w Jędrzejowie

od dnia 12.03.2018
do dnia 21.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

47/2018

12.03.2018

Eugeniusz Cichoń

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
 z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5
w Jędrzejowie

od dnia 21.03.2018
do dnia 28.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

48/2018

12.03.2018

Urszula Wyderka

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
 z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Łysakowie

od dnia 14.03.2018
do dnia 28.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

49/2018

12.03.2018

Aneta Gdula

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Łysakowie

od dnia 26.03.2018
do dnia 28.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

50/2018

12.03.2018

Tomasz Bieniek

rezygnacja z podpisania umowy

-

-

51/2018

12.03.2018

Wiesława Pasternak

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Podchojnach

od dnia 12.03.2018
do dnia 27.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

52/2018

12.03.2018

Małgorzata Suchmiel

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Podchojnach

od dnia 13.03.2018
do dnia 27.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

53/2018

12.03.2018

Piotr Wieczorek

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
w Jędrzejowie

od dnia 15.03.2018
do dnia 30.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

54/2018

12.03.2018

Andrzej Pańtak

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
 z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Rakowie

od dnia 16.03.2018
do dnia 09.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

55/2018

12.03.2018

Tomasz Puchrowicz

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
 z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Rakowie

od dnia 16.03.2018
do dnia 019.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

56/2018

12.03.2018

Zofia Maruszak

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4
w Jędrzejowie

od dnia 14.03.2018
do dnia 28.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

57/2018

12.03.2018

Barbara Fatyga

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Jasionnie

od dnia 06.04.2018
do dnia 12.11.2018

25,00zł

za 1 godzinę

58/2018

12.03.2018

Katarzyna Rynka

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych wraz
 z dożywianiem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Jasionnie

od dnia 26.03.2018
do dnia 18.06.2018

25,00zł

za 1 godzinę

59/2018

14.03.2018

Małgorzata Szymoniak

 

Dzierżawa części gruntu położonego w  obr 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr. 982
o pow. w tej części 64,00m2
z przeznaczeniem pod uprawę warzyw

od dnia

01.03.2018

do dnia 28.02.2021

64,00zł

rocznie

60/2018

14.03.2018

Jan Bartusiak

 

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 52

od dnia 01.04.2018
do dnia 31.03.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

61/2018

14.03.2018

Dariusz Koszyka

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz.nr 156 o pow. w tej części  12,00m2 pod stanowisko handlowe nr 11

od dnia

01.03.2018

do dnia 31.05.2018

172,20zł

w stosunku miesięcznym

62/2018

14.03.2018

Edward Wachowicz

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Murawiec na dz.nr 251/2 o pow. w tej części  5,00m2 pod stanowisko handlowe nr 32

od dnia

15.03.2018

do dnia 31.12.2018

76,26zł

w stosunku miesięcznym

63/2018

14.03.2018

Orange Polska S.A.

w Warszawie

Al. Jerozolimskie 160

Odpłatne udostępnienie części nieruchomości w obr 06 miasta Jędrzejowa oznaczonej jako dz. Nr 250/3, w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej na tej nieruchomości

nie określono

741,69zł

jednorazowa

opłata

64/2018

15.03.2018

Mahir Kebab Hasan Temiz

w Jędrzejowie

ul. Prosta 2

Wynajem części gruntu komunalnego położonego
w Jędrzejowie przy ul. Prostej na dz. Nr 223/3
o pow. w tej części 9,00m2

od dnia

01.04.2018

do dnia

30.06.2018

199,26zł

w stosunku miesięcznym

65/2018

15.03.2018

Joanna Trela

 

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 pod stanowisko handlowe nr 6

od dnia

31.03.2018

do dnia 01.04.2018

123,00zł

za całość

66/2018

15.03.2018

Joanna Trela

 

Wynajem części gruntu położonego w obr. 02 miasta Jędrzejowa na dz.nr 156 w miejscu zaznaczonym na mapie stanowiącym załącznik do umowy

od dnia

01.11.2018

do dnia 04.11.2018

492,00zł

za całość

67/2018

15.03.2018

Ludowy Zespół
Sportowy ZRYW

 Skroniów 63A

 

Realizacja zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki nożnej”

od dnia 16.02.2018
do dnia 31.12.2018

78.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

68/2018

16.03.2018

MASUM KEBAB

Kuchnia Turecka

w Końskich

ul. Zamkowa 5

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz.nr 521/7
o pow. 6,00m2

od dnia

16.03.2018

do dnia

15.06.2018

147,60zł

w stosunku miesięcznym

69/2018

19.03.2018

Firma TOI TOI Polska Sp. z o.o.

w Warszawie

ul. Płochocińska 29

Dostarczenie, wynajem
i obsługa przenośnej toalety TOI na terenie przyległym
do „ Miasteczka ruchu drogowego” przy ul. Górnej w Jędrzejowie

od dnia

01.04.2018

do dnia 30.11.2018

259,20zł

netto

miesięcznie

70/2018

19.03.2018

Przemysław Niziołek

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz.nr 156 o pow. w tej części 6,60m2 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 1

od dnia

16.03.2018

do dnia 31.12.2018

146,37zł

w stosunku miesięcznym

71/2018

19.03.2018

Przemysław Niziołek

 

Wynajem części gruntu położonego w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej na dz.nr 156 o pow. w tej części 6,60m2 pod stanowisko handlowe oznaczone nr 2

od dnia

16.03.2018

do dnia 31.12.2018

146,37zł

w stosunku miesięcznym

72/2018

20.03.2018

ST PROJEKT

Kąty 18

29-100 Włoszczowa

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa parkingu za Domem Handlowym w Jędrzejowie wraz z infrastrukturą podziemną”

do dnia

14.09.2018

20.400,00zł

73/2018

20.03.2018

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FIRMSERWIS”

w Nagłowicach

ul. M. Reja 61A

Wykonanie usługi polegającej na poziomym sprzątaniu ulic miejskich okrawężnikowanych
na terenie miasta Jędrzejowa

do dnia

30.04.2018

820,00zł

za 1 km obustronnego sprzątania ulic

74/2018

23.03.2018

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

ul. Bolesława Krzywoustego 4

Użyczenie do używania przez  ośrodek  części pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku po zlikwidowanej Filii Szkoły Podstawowej nr 3
w Jędrzejowie z siedzibą W Węgleńcu o łącznej pow. 236,m2

od dnia 01.04.2018

do dnia 30.06.2018

w zamian
za dostawę energii cieplnej do budynku

75/2018

26.03.2018

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z elementami socjoterapii dla dzieci z „grup ryzyka” wraz z dożywianiem, w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie

od dnia

03.04.2018

do dnia 31.12.2018

85.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

76/2018

26.03.2018

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie półkolonii organizowanych w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie

od dnia 02.07.2018

do dnia

27.07.2018

15.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

77/2018

26.03.2018

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RELAKS” w Jędrzejowie

ul. Dojazd 1M

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację osób uzależnionych od alkoholu oraz zagospodarowanie czasu wolnego tym osobom i ich rodzinom w klubach abstynenckich

od dnia

03.04.2018

do dnia 31.12.2018

20.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

78/2018

26.03.2018

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jędrzejowie

Plac Tadeusza Kościuszki 19

Organizacja Międzyszkolnego konkursu o tematyce narkomanii dla uczniów Klas IV-VI szkół podstawowych oraz imprezy podsumowującej pt.
„ Wybieram marzenia, a nie uzależnienia”

od dnia

03.04.2018

do dnia 20.06.2018

2.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

79/2018

26.03.2018

Caritas Diecezji Kieleckiej

w Kielcach

ul. Jana Pawła II 3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie kolonii

od dnia 01.05.2018

do dnia

30.09.2018

50.000,00zł

dotacja

gminy Jędrzejów

80/2018

26.03.2018

Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych CO i GAZ

w Jędrzejowie

ul. Św. Barbary 14

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn ( Łączyn Mały) gmina Jędrzejów

do dnia

30.11.2018

18.200,00zł

81/2018

28.03.2018

Środowisko i Innowacje
Sp. z o.o.  w Warszawie

ul. Młynarska 15

Wykonanie usługi demontażu, transportu
i utylizacji wyrobów azbestowych z pokryć dachowych i elewacji  budynków stanowiących
własność osób fizycznych znajdujących się na  terenie  gminy Jędrzejów w 2018 roku

do dnia

10.10.2018

6,16zł

za 1m2

82/2018

28.03.2018

Paweł Dąbek

 

Wycięcie jednego drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej w Jędrzejowie przy ul. Św. Barbary wraz z uporządkowaniem terenu po wycince

do dnia

31.12.2018

drzewo jako materiał opałowy za wykonaną pracę

83/2018

29.03.2018

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1

26-065 Piekoszów

Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Stanisława Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej Mikołaja Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej , Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie – Etap III”

do dnia 31.08.2018

1337000,22zł

84/2018

29.03.2018

MTINWEST
 M. Tompolski

w Jędrzejowie

ul. Sadowa 7

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.
„Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Stanisława Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej Mikołaja Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej , Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie – Etap III”

do dnia 31.08.2018

33.500,00zł

85/2018

29.03.2018

Spółdzielnia Usługowo – Zaopatrzeniowa Rolników
i Kółek Rolniczych w Jędrzejowie

ul. Rakowska 33a

Zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu
do remontów dróg gminnych tłuczniowych

do dnia

15.12.2018

246496,00zł

86/2018

29.03.2018

Marek Antoniak

 

Wynajem części gruntu położonego w obr. 04 miasta Jędrzejowa na dz. Nr  160/9 o pow. w tej części 18m2, pod garaż blaszak o nr 73

od dnia 01.04.2018
do dnia 31.03.2021

30,75zł

w stosunku miesięcznym

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek (beatap)
Data wytworzenia:
2018-04-13
Data publikacji:
2018-04-13
Data ostatniej zmiany:
2018-04-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-20 13:04:4, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)