Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

FN 20 - Zwrot lub zaliczenie nadpłaty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Zbieranie statystyk

FN19 Uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpłat należności podatkowych w kasach tut. Urzędu

Zbieranie statystyk

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zbieranie statystyk

FN 18 Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód Gminy Jędrzejów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2017-07-19
Data publikacji:
2017-07-19
Data ostatniej zmiany:
2018-03-02

FN 17 Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód Gminy Jędrzejów podatnikom będącym osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2017-07-19
Data publikacji:
2017-07-19
Data ostatniej zmiany:
2018-03-26

FN 16 OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO ORAZ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH W DANEJ GMINIE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA RODZINNEGO

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2016-05-18
Data publikacji:
2016-05-18
Data ostatniej zmiany:
2016-05-18

Fn 15 - Złożenie deklaracji na podatek leśny DL-1 osoby prawne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Ksel (mariusz)
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2019-07-08

FN 14 - Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 osoby prawne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Ksel (mariusz)
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2019-07-08

FN 13 - Złożenie deklaracji na podatek rolny DR-1 osoby prawne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Ksel (mariusz)
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2019-07-08

FN 12 - Złożenie informacji na podatek leśny IL-1 osoby fizyczne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Ksel (mariusz)
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2019-07-08

FN 11 - Złożenie informacji na podatek od nieruchomości IN-1 osoby fizyczne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Ksel (mariusz)
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2019-07-08

FN 09 - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Ksel (mariusz)
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10

FN 10 - Złożenie informacji na podatek rolny IR-1 osoby fizyczne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Ksel (mariusz)
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data ostatniej zmiany:
2019-07-08

FN 01 - Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód Gminy Jędrzejów osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mariusz
Data wytworzenia:
2013-03-05
Data publikacji:
2013-03-05
Data ostatniej zmiany:
2017-07-19

FN 03 - Zwrot opłaty skarbowej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Ksel (mariusz)
Data wytworzenia:
2013-03-05
Data publikacji:
2013-03-05
Data ostatniej zmiany:
2019-09-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 14:41:24, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)