Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

OrSO 30 - REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

Zbieranie statystyk

OrSO 19 - ZGŁOSZENIE NIEUPRAWNIONEGO WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zbieranie statystyk

OrSO 29 - WYDANIE PEŁNEGO ODPISU PRZETWORZONYCH DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Zbieranie statystyk

OrSO 28 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Zbieranie statystyk

OrSO 27 - WYDANIE WIELOJĘZYCZNEGO FORMULARZA STANDARDOWEGO DO ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY LUB POBYT CZASOWY

Zbieranie statystyk

OrSO 26 - UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW/REJESTRU PESEL PODMIOTOM PRYWATNYM I OSOBOM FIZYCZNYM

Zbieranie statystyk

OrSO 13 Wydawanie dowodów osobistych

Zbieranie statystyk

OrSO 12 - Zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Zbieranie statystyk

OrSO 05- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - DOWODY OSOBISTE

Zbieranie statystyk

OrSO 02 - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - EWIDENCJA LUDNOŚCI

Zbieranie statystyk

OrSO 22 - WYDANIE KARTY PROGRAMU JĘDRZEJÓW PRO

Zbieranie statystyk

OrSO 20 - NADANIE NUMERU PESEL OSOBIE OBOWIĄZANEJ NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL

Zbieranie statystyk

OrSO 07- ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

Zbieranie statystyk

OrSO 25 Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zbieranie statystyk

OrSO 24 Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 14:41:24, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)