Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb zbierania odpadów w postaci zużytych olejów jadalnych na działce nr ewid. 85/2 położonej w miejscowości Przysów gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-14
Data ostatniej zmiany:
2021-10-14

Kontrol w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2013 roku.

Ikona statystyk

Kontrola - organizacja przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, stosowanie ustawowej procedury przy wydawaniu zezwolei na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzenie przez Radę Miejską ustawowej procedury dotyczqcej przyjmowania zgloszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych oraz wyboru ławników

Ikona statystyk

Dot. licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne w zakresie krajowego przewozu drogowego

Ikona statystyk

Kontrola USC oraz ewidencji ludności

Ikona statystyk

Kontrola Archiwum Zakładowego

Ikona statystyk

Kontrola przeprowadzona na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

Ikona statystyk

Kontrola Zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w latach 2003 -2006

Ikona statystyk

Kontrola zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego

Ikona statystyk

Kontrola Zewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Finansowym w latach 2003-2006

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-25 14:51:05, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)