Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Ilona Koźmińska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2019-11-20
Data publikacji:
2019-11-20
Data ostatniej zmiany:
2019-11-20

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze gminy Jędrzejów.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Hubert Gola
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-06
Data ostatniej zmiany:
2019-11-06

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze gminy Jędrzejów.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Hubert Gola (hubert)
Data wytworzenia:
2019-11-06
Data publikacji:
2019-11-06
Data ostatniej zmiany:
2019-11-06

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Ilona Koźmińska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2019-10-30
Data publikacji:
2019-10-30
Data ostatniej zmiany:
2019-10-30

Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd - znak sprawy: RIZP.271.18.2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-17
Data ostatniej zmiany:
2019-11-04

Przetarg nieograniczony - Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów na terenie gminy Jędrzejów - znak sprawy: RIZP.271.17.2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-10
Data ostatniej zmiany:
2019-10-18

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Ilona Koźmińska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2019-10-09
Data publikacji:
2019-10-09
Data ostatniej zmiany:
2019-10-09

Przetarg nieograniczony - Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów - znak sprawy: RIZP.271.16.2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2019-10-04
Data publikacji:
2019-10-04
Data ostatniej zmiany:
2019-10-21

Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie miasta i gminy Jędrzejów - znak sprawy: RIZP.271.15.2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-02
Data ostatniej zmiany:
2019-10-11

Przetarg nieograniczony - Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów na terenie gminy Jędrzejów - znak sprawy: RIZP.271.14.2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-19
Data ostatniej zmiany:
2019-09-19

Przetarg nieograniczony - Przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Jędrzejów - znak sprawy: RIZP.271.13.2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-11
Data ostatniej zmiany:
2019-09-26

Przetarg nieograniczony - Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów” - znak sprawy: RIZP.271.12.2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2019-09-10
Data publikacji:
2019-09-10
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Przetarg nieograniczony - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów - znak sprawy: RIZP.271.11.2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-05
Data ostatniej zmiany:
2019-09-13

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach położonych w Jędrzejowie przy ulicach Cmentarnej i Stanisława Konarskiego na okres od dnia 28.10.2019 roku do dnia 03.11.2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2019-08-28
Data publikacji:
2019-08-28
Data ostatniej zmiany:
2019-08-28

Przetarg nieograniczony - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania, istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcji handlowej (apteka) z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu dla seniorów wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej wynikający z przewidywanego przeznaczenia - znak sprawy: RIZP.271.10.2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2019-08-20
Data publikacji:
2019-08-20
Data ostatniej zmiany:
2019-09-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-20 08:25:41, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)