Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2020-09-09
Data publikacji:
2020-09-09
Data ostatniej zmiany:
2020-09-09

Przetarg nieograniczony - „Rekonstrukcja przywracająca pierwotny charakter kaplicy w obrębie cmentarza wojennego z lat 1914-1915” - znak sprawy: RIZP.271.11.2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-08
Data ostatniej zmiany:
2020-09-23

Przetarg nieograniczony - „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów” - znak sprawy: RIZP.271.10.2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-01
Data ostatniej zmiany:
2020-09-14

Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Mariusz Ksel (mariusz)
Data wytworzenia:
2020-08-19
Data publikacji:
2020-08-19
Data ostatniej zmiany:
2020-08-19

Przetarg nieograniczony - „WYMIANA NAWIERZCHNI SALI SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W JĘDRZEJOWIE”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Michał Kurkowski
Informację wprowadził:
Robert Ziębiński
Data wytworzenia:
2020-08-13
Data publikacji:
2020-08-13
Data ostatniej zmiany:
2020-09-16

Ogłoszenie o przetargu na wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach położonych w Jędrzejowie przy ulicach Cmentarnej i Stanisława Konarskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2020-07-22
Data publikacji:
2020-07-22
Data ostatniej zmiany:
2020-07-22

Przetarg nieograniczony - Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 - znak sprawy: ZP-1/20

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-20
Data ostatniej zmiany:
2020-08-03

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce o nr ew. 668 obręb ewid. Lasków, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-17
Data ostatniej zmiany:
2020-07-17

Wykonywanie usług przewozowych do szkół podstawowych na terenie gminy Jędrzejów wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi, na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży szkolnej z biletem miesięcznym, w roku szkolnym 2020/2021

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Michał Kurkowski
Informację wprowadził:
Robert Ziębiński
Data wytworzenia:
2020-07-16
Data publikacji:
2020-07-16
Data ostatniej zmiany:
2020-09-04

Przetarg nieograniczony - Rekonstrukcja przywracająca pierwotny charakter kaplicy w obrębie cmentarza wojennego z lat 1914-1915 - znak sprawy: RIZP.271.9.2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2020-07-13
Data publikacji:
2020-07-13
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych w gminie Jędrzejów w roku szkolnym 2020/2021

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
Informację wytworzył:
Michał Kurkowski
Informację wprowadził:
Robert Ziębiński
Data wytworzenia:
2020-07-09
Data publikacji:
2020-07-09
Data ostatniej zmiany:
2020-07-10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - lokal mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 1

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2020-07-01
Data publikacji:
2020-07-01
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - obr. 11 m. Jędrzejowa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2020-07-01
Data publikacji:
2020-07-01
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych - „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie” - znak sprawy: Or.SO2630.1.2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-04
Data ostatniej zmiany:
2020-06-04

Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jędrzejów - znak sprawy: RGUP.271.2.2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-02
Data ostatniej zmiany:
2020-06-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-25 15:08:1, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)