Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie SKO umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenie nieważnosci decyzji BMJ znak RGG.6220.5.2014 z dnia 06.07.2018r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-18
Data ostatniej zmiany:
2019-11-18

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 0172T w miejscowości Skroniów w km 14+540 do 16+140”, gmina Jędrzejów, pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-18
Data ostatniej zmiany:
2019-11-18

Zamiar włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jędrzejów

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrownie słonecznej „Lścin” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 39/8 o mocy do 1MW położonej w miejscowości Lścin gmina Jędrzejów, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-15
Data ostatniej zmiany:
2019-11-15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Mikołaja Reja

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie SKO w Kielcach

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-11-15
Data publikacji:
2019-11-15
Data ostatniej zmiany:
2019-11-15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychBurmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-08
Data ostatniej zmiany:
2019-11-08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Prostej

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Raków

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Krzywej

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Krzywej

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie nieważności decyzji BMJ z dnia 06.07.2018 znak RGG.6220.5.2014

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik (agnieszka)
Data wytworzenia:
2019-10-23
Data publikacji:
2019-10-23
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2019-10-23
Data publikacji:
2019-10-23
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-20 08:25:41, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)