Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących ustalenia okalizacji inwestycji celu publicznego w Skroniowie

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Skroniowie

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Zielonej

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Zielonej

Zbieranie statystyk

Zarządzenie Starosty Jędrzejowskiego - w sprawie modernizacji ewidencji gruntów

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2020-07-01
Data publikacji:
2020-07-01
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego -

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2020-06-30
Data publikacji:
2020-06-30
Data ostatniej zmiany:
2020-06-30

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychBurmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Utworzeniu zakładu wyciskania aluminium na terenie specjalnej strefy ekonomicznej- Krakowski Park Technologiczny w miejscowości Jędrzejów” na działkach o nr. ewid. 51/3, 53/3, 54, 55/1, 55/3, 59/1, 58/4, 60/3, 61/3, 56/4, 57/5, obręb 011 miasta Jędrzejowa, pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-29
Data ostatniej zmiany:
2020-06-29

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Słonecznej

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Słonecznej

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości położonych w miejscowości Zagaje - mienie gromadzkie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2020-06-24
Data publikacji:
2020-06-24
Data ostatniej zmiany:
2020-06-24

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2020-06-22
Data publikacji:
2020-06-22
Data ostatniej zmiany:
2020-06-22

Komunikat

Zbieranie statystyk

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie dotyczący sesji Rady Miejskiej w dniu 26.06.2020 roku.

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z częściowym utrzymaniem obostrzeń dotyczących większych zgromadzeń publicznych związanych z rozprzestrzenieniem się na terytorium Polski koronowirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne informuję,  iż obrady Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniu 26 czerwca 2020 roku odbędą się bez udziału zaproszonych gości oraz osób z zewnątrz. Jednocześnie pragnę przypomnieć, iż posiedzenie Rady Miejskiej  w Jędrzejowie będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem strony internetowej YouTube.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 

 

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie

                                                                                              mgr  inż. Robert Kruk

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2020-06-19
Data publikacji:
2020-06-19
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 18.06.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa RGG 6220.18.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Punktu zbierania odpadów złomu i metali kolorowych” zlokalizowanego na działce nr ew. 15/2 obręb 08 miasta Jędrzejowa, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-18
Data ostatniej zmiany:
2020-06-18

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wydaniu decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-03 15:16:07, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)