Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Potoku Małym

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Potoku Małym

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Jędrzejowie w rejonie ul. Adolfa Dygasińskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Władysława Stanisława Reymonta oraz ul. Słowiańskiej

Zbieranie statystyk

Informacja o przekazaniu do Biura Rady Miejskiej w Jędrzejowie projektu uchwały w sprawie zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów - RODO

Zbieranie statystyk

Plany polowań łowieckich 2019/2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Pazera
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-22
Data ostatniej zmiany:
2019-08-22

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-08-13
Data publikacji:
2019-08-13
Data ostatniej zmiany:
2019-08-13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Dojazd i ul. Mieszka I

Zbieranie statystyk

Informacja o suszy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-05
Data ostatniej zmiany:
2019-08-05

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2019-07-31
Data publikacji:
2019-07-31
Data ostatniej zmiany:
2019-07-31

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach - obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-07-29
Data publikacji:
2019-07-29
Data ostatniej zmiany:
2019-07-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Henryka Sienkiewicza

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada i ul. Strażackiej

Zbieranie statystyk

Informacja o suszy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-25
Data ostatniej zmiany:
2019-07-25

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jędrzejów za 2018 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Marta Małkowska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2019-04-30
Data publikacji:
2019-07-15
Data ostatniej zmiany:
2019-07-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-19 12:58:43, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)