Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie i Sudole

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Joanna Siwiec
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2020-02-26
Data publikacji:
2020-02-26
Data ostatniej zmiany:
2020-02-26

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Jędrzejów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Jędrzejowa o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „LASKÓW” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 680/3 i 681 obręb ewid. Lasków, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik (agnieszka)
Data wytworzenia:
2020-02-21
Data publikacji:
2020-02-21
Data ostatniej zmiany:
2020-02-21

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie, przy ulicy Kopernika

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Joanna Siwiec
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2020-02-18
Data publikacji:
2020-02-18
Data ostatniej zmiany:
2020-02-27

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie, przy ulicy Sadowej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Joanna Siwiec
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2020-02-18
Data publikacji:
2020-02-18
Data ostatniej zmiany:
2020-02-27

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Sudół

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Joanna Siwiec
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2020-02-18
Data publikacji:
2020-02-18
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18

Obwieszczenie SKO w Kielcach w związku ze skargą wniesioną przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" oraz Urszulę Pol

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2020-02-13
Data publikacji:
2020-02-13
Data ostatniej zmiany:
2020-02-13

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI w dniu 03.02.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa RGG 6220.16.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na; Budowie elektrowni słonecznej „Lścin” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 39/8 o mocy do 1MW położonej w miejscowości Lścin gmina Jędrzejów, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-04
Data ostatniej zmiany:
2020-02-04

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI w dniu 04.02.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa RGG 6220.16.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na; : „Przebudowie drogi powiatowej nr 0172T w miejscowości Skroniów w km 14+540 do 16+140”, gmina Jędrzejów, pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-04
Data ostatniej zmiany:
2020-02-04

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na; „Przebudowie zakładu przetwórstwa spożywczego w Jędrzejowie przy ul. Kolejowej 2” na działce o nr. ewid. 270/5 obręb 03 miasta Jędrzejowa, pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik (agnieszka)
Data wytworzenia:
2020-01-30
Data publikacji:
2020-01-30
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30

Konkurs ofert 2020 - kultura fizyczna i sport

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-29
Data ostatniej zmiany:
2020-01-29

Konkurs ofert 2020 - kultura

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Chudzik (marek)
Data wytworzenia:
2020-01-29
Data publikacji:
2020-01-29
Data ostatniej zmiany:
2020-01-29

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 0172T w miejscowości Skroniów w km 14+540 do 16+140”, gmina Jędrzejów, pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-13
Data ostatniej zmiany:
2020-01-13

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie: Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „LASKÓW” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew.680/3 i 681 obręb ewid. Lasków, gmina Jędrezjów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-08
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-28 10:47:31, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)