Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2021-05-12
Data publikacji:
2021-05-12
Data ostatniej zmiany:
2021-05-12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Potoku Wielkim gm. Jędrzejów i w Zagórzu gm. Nagłowice

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Mikołaja Reja

Ikona statystyk

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak WOO-I.4210.6.2016.KT.20,

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Ludwinowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Ludwinowie

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Marta Krakowska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2021-04-29
Data publikacji:
2021-04-29
Data ostatniej zmiany:
2021-04-29

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 kwietnia 2021 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.129.2019.EK/maz/mko.12

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- zawiadamiam że na wniosek Elektrowni PV 72 Sp. z o. o. ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pani Iza Michałek, Burmistrz Miasta Jędrzejowa w dniu 27.04.2021 r. wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RGG.6220.1.2021 z dnia 23.03.2021 r. na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 872, 873/1 obręb ewid. 023 Podchojny, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-27
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27

O B W I E S Z C Z E N I E o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- zawiadamiam że na wniosek Elektrowni PV 73 Sp. z o. o. ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pani Iza Michałek, Burmistrz Miasta Jędrzejowa w dniu 27.04.2021 r. wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RGG.6220.2.2021 z dnia 23.03.2021 r. na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: : „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 381/1, 381/2 obręb ewid. 017 Łączyn, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-27
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości położonych w obr. Potok Wielki

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-27
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27

Żłobek w Piaskach ogłasza nabór dzieci do 3 roku życia.

Ikona statystyk

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie http://zlobek.jedrzejow.eu lub w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów.

Wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka wraz z załącznikami
należy złożyć do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów (pokój nr 19)  lub przesłać na adres: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 15.30.

Rekrutacja jest w dwóch zakładkach – “Rekrutacja – z projektu” i “Rekrutacja – odpłatna

Serdecznie zapraszamy!

Podmiot udostępniający:
Żłobek w Piaskach
Informację wytworzył:
Aneta Antas-Majcher
Informację wprowadził:
Robert Ziębiński
Data wytworzenia:
2021-04-26
Data publikacji:
2021-04-26
Data ostatniej zmiany:
2021-04-26

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Adama Mickiewicza i ul. Henryka Sienkiewicza

Ikona statystyk

Ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostepnienia nieruchomości

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2021-04-12
Data publikacji:
2021-04-12
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Bartosza Głowackiego

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-12 14:38:11, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)