Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości w Jędrzejowie oraz Sudole

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie, przy ulicy Zielonej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Joanna Siwiec
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2020-03-31
Data publikacji:
2020-03-31
Data ostatniej zmiany:
2020-03-31

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Sudół

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Joanna Siwiec
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2020-03-30
Data publikacji:
2020-03-30
Data ostatniej zmiany:
2020-03-30

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Sudół

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Joanna Siwiec
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2020-03-30
Data publikacji:
2020-03-30
Data ostatniej zmiany:
2020-03-30

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2020-03-26
Data publikacji:
2020-03-26
Data ostatniej zmiany:
2020-03-26

Czasowe odstąpienie od stosowania mechanizmu podzielnej płatności.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie, przy ulicy Kolejowej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Joanna Siwiec
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2020-03-25
Data publikacji:
2020-03-25
Data ostatniej zmiany:
2020-03-26

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie, przy ulicy Marii Konopnickiej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Joanna Siwiec
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2020-03-25
Data publikacji:
2020-03-25
Data ostatniej zmiany:
2020-03-26

Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkach od nr 17 do nr 31 na trenie gm. Jędrzejów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-16
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 16 marca 2020 r. wydana została na wniosek inwestora decyzja znak RGG.6220.17.2020r. orzekająca umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkach od nr 17 do nr 31 na trenie gm. Jędrzejów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-16
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16

obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta Jędrzejowa RGG 6220.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na; Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „LASKÓW” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 680/3 i 681 obręb ewid. Lasków, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-16
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie dotyczący sesji Rady Miejskiej w dniu 16.03.2020 roku.

Zbieranie statystyk

Szanowni Państwo!

W związku z rozpowszechnianiem się na terytorium Polski koronowirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne informuję,  iż obrady Rady Miejskiej
w Jędrzejowie w dniu 16 marca 2020 roku odbędą się bez udziału zaproszonych gości oraz osób z zewnątrz. Jednocześnie pragnę przypomnieć, iż posiedzenie Rady Miejskiej  w Jędrzejowie będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem strony internetowej YouTube.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie

                                                                                                     mgr  inż. Robert Kruk

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk (justyna)
Data wytworzenia:
2020-03-13
Data publikacji:
2020-03-13
Data ostatniej zmiany:
2020-03-13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującycho wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji sposobem odkrywkowym pisków ze złoża „GOZNA” o powierzchni 1,16ha na działkach o nr ew. 810 i 811 obręb ewid. Gozna, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-11
Data ostatniej zmiany:
2020-03-11

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Jędrzejów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-01 14:30:4, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)