Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE- Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 872, 873/1 obręb ewid. 023 Podchojny, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-25
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25

OBWIESZCZENIE- Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 381/1, 381/2 obręb ewid. 017 Łączyn, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-25
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25

OBWIESZCZENIE- Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 0210T w miejscowości Prząsław- Cierno Zaszosie w km 15+035 do 17+740”, gmina Jędrzejów, pow. jędrzejowski woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-25
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Jędrzejów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2021.

Ikona statystyk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych 1, 3 i Cw granicach miasta Jędrzejowa” w okresie od 1 kwietnia 2022 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamia o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku handlowo-magazynowego z instalacjami wewnętrznymi: energii elektrycznej, wod-kan, gaz, c.o. , wentylacji mechanicznej z zewnętrznymi instalacjami: energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej z montażem separatora i osadnika, gazową, montażem prefabrykowanej stacji transformatorowej, pylonem reklamowym wraz z rozbudową zadaszenia stacji paliw płynnych i montażem dwóch dystrybutorów paliwa oraz wyminą naziemnych zbiorników gazu płynnego na zbiornik podziemne z utwardzeniem terenu stanowiącym dojścia, dojazdy i naziemne miejsca postojowe w Jędrzejowie u zbiegu ulic Reymonta i Armii Krajowej na działkach nr ewid. 52, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/6, 54/7, 54/9, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 54/16, 54/17, 54/18, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23, 54/24 obręb 04 w Jędrzejowie, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-15
Data ostatniej zmiany:
2021-02-16

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: : „Rozbudowie istniejącego budynku magazynowego chłodni wysokiego składowania” na działkach nr ewid. 18 i 21/2 obręb 09 miasta Jędrzejowa, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-15
Data ostatniej zmiany:
2021-02-15

Informacja o organizacji sesji rady Miejskiej w trybie on-line

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE -Burmistrza Miasta Jędrzejowa zawiadamia o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną o część produkcyjno-magazynową wraz z rozbudową infrastruktury technicznej” na działkach nr ewid. 51/5, 55/5, 56/6, 57/7, 59/3, 58/6, 60/5, 61/5, 64/3, 149/6, 150/9, 50/1, 46/8, 149/5, 150/8 obręb 011 w Jędrzejowie, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-10
Data ostatniej zmiany:
2021-02-10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2021-02-10
Data publikacji:
2021-02-10
Data ostatniej zmiany:
2021-02-10

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Cichej

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Cichej

Ikona statystyk

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 stycznia 2021 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.129.2019.EK./maz.10

Ikona statystyk

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-26 13:08:38, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)