Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jędrzejów za 2018 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Marta Małkowska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2019-04-30
Data publikacji:
2019-07-15
Data ostatniej zmiany:
2019-07-15

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jędrzejów za 2017 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Marta Małkowska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2018-04-30
Data publikacji:
2019-07-15
Data ostatniej zmiany:
2019-07-15

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jędrzejów za 2016 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Marta Małkowska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2017-04-28
Data publikacji:
2019-07-15
Data ostatniej zmiany:
2019-07-15

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jędrzejów za 2015 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Marta Małkowska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2016-04-29
Data publikacji:
2019-07-15
Data ostatniej zmiany:
2019-07-15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Skroniowie oraz w Łączynie

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Potoku Małym

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2019-07-10
Data publikacji:
2019-07-10
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Cichej w Jędrzejowie i w Książe-Skroniowie

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Cichej oraz w Książe-Skroniowie

Zbieranie statystyk

Oferta realizacji zadania publoicznego - CARITAS

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12) Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Caritas Diecezji Kieleckiej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pod tytułem „Zorganizowanie zajęć aktywizujących na świeżym powietrzu dla grupy 50 dzieci i młodzieży z gminy Jędrzejów – podopiecznych Ogniska Wychowawczego Caritas w Jędrzejowie”.

Uwagi do przedmiotowej oferty można zgłaszać do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11-go Listopada 33a w ciągu 7 dni od jej opublikowania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Chudzik (marek)
Data wytworzenia:
2019-06-28
Data publikacji:
2019-06-28
Data ostatniej zmiany:
2019-06-28

Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie KGW Ignacowianki

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12) Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia KGW Ignacowianki na Rzecz Rozwoju Igranacówki na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pod tytułem „Dary losu - tomik poezji"”.

Uwagi do przedmiotowej oferty można zgłaszać do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11-go Listopada 33a w ciągu 7 dni od jej opublikowania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Chudzik (marek)
Data wytworzenia:
2019-06-28
Data publikacji:
2019-06-28
Data ostatniej zmiany:
2019-06-28

Wybory ławników 2020 - 2023

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola (brm)
Data wytworzenia:
2019-06-06
Data publikacji:
2019-06-06
Data ostatniej zmiany:
2019-06-06

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-05-30
Data publikacji:
2019-05-30
Data ostatniej zmiany:
2019-05-30

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju - DLI-II.4621.32.2018.ML.14

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-05-29
Data publikacji:
2019-05-29
Data ostatniej zmiany:
2019-05-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ulicy Cichej i miejscowości Książe-Skroniów

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-22 13:07:53, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)