Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2021-12-08
Data publikacji:
2021-12-08
Data ostatniej zmiany:
2021-12-08

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 328011T w miejscowości Książe Skroniów na działkach o nr ewidencyjnych 154, 143/7, 142/16, 142/14, 83/1, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 96, 99/1, 100, 101, 102/1,103/11, 103/10, 103/2, 105, 104/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/2, 111/1, 113/3, 113/8,114, 115/1, 115/2, 116, 118/2, 119/1, 119/2, 120, 121, 122/2, 123/3, 123/8, 123/6, 123/4,123/5, 125/1, 125/2, 126, 137, 160, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 140/1, 140/2, 140/3, 398/1,400/2, 401/3, 401/4, 402/3, 403/5 gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-03
Data ostatniej zmiany:
2021-12-03

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Jędrzejowa o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi gminnej Nr 328011T w miejscowości Książe Skroniów na działkach o nr ewidencyjnych 154, 143/7, 142/16, 142/14, 83/1, 84/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 96, 99/1, 100, 101, 102/1,103/11, 103/10, 103/2, 105, 104/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/2, 111/1, 113/3, 113/8,114, 115/1, 115/2, 116, 118/2, 119/1, 119/2, 120, 121, 122/2, 123/3, 123/8, 123/6, 123/4,123/5, 125/1, 125/2, 126, 137, 160, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 140/1, 140/2, 140/3, 398/1,400/2, 401/3, 401/4, 402/3, 403/5 gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-03
Data ostatniej zmiany:
2021-12-03

Wyniki konkursu II ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ikona statystyk

Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu II ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W wyniku rozstrzygnięcia Burmistrz Miasta Jędrzejowa przyznał dotacje na wsparcie realizacji następujących zadań:

1. Klub Sportowy Naprzód Jędrzejów - na realizację zadania pod nazwą "Popularyzacja Futsalu jako uzupełnienie dla piłki nożnej" - 40 000 zł

2. Ludowy Klub Sportowy Piaskowianka - na realizację zadania pod nazwą "Popularyzacja Futsalu jako uzupełnienia dla piłki nożnej" - 20 000 zł

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Chudzik (marek)
Data wytworzenia:
2021-12-02
Data publikacji:
2021-12-02
Data ostatniej zmiany:
2021-12-02

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KAPITUŁY ,,JĘDRZEJOWIANIN ROKU"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Emil Schab (brm)
Data wytworzenia:
2021-11-30
Data publikacji:
2021-11-30
Data ostatniej zmiany:
2021-11-30

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI-BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 29.11.2021r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa znak: RGG 6220.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 976, 978, 1259, 802/2, 803, 804, 805, 807, 812, 960/1, 989, 990, 1343, 1007, 1261/5, 1008/4, 973/5, 1342, 806, 960/5, 1026/56, 1026/58, 1026/59, 1026/60, 809, 1244, 781, 810, 959, 862, 811, 988, 1002, 1024.obręb ewid. 0026 Potok Wielki, gmina Jędrzejów powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-29
Data ostatniej zmiany:
2021-11-29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach PGW

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2021-11-26
Data publikacji:
2021-11-26
Data ostatniej zmiany:
2021-11-26

Plan polowań zbiorowych koło łowiecki GAIK

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-26
Data ostatniej zmiany:
2021-11-26

Ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego dot. ograniczenia korzystania z nieruchomości

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-25
Data ostatniej zmiany:
2021-11-25

Ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego dot. ograniczenia korzystania z nieruchomości

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-25
Data ostatniej zmiany:
2021-11-25

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego w trybie małych zleceń

Ikona statystyk

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Oratorium Jędrzejowskie”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Spacerowej

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Potoku Wielkim i Potoku Małym

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Potoku Wielkim i Potoku Małym

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Laskowie

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-08 11:36:32, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)