Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 udzielanych dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznych szkół podstawowych.

Zbieranie statystyk

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018

udzielanych dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznych szkół podstawowych.

 

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
 (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2203) Gmina Jędrzejów ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów.

1. Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok dla niepublicznych przedszkoli wynosi 10 426,80 na   dziecko.(10 426,80x75%)

2. Podstawowa kwota dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi 5 515,25  na dziecko.(5 515,25x75%)

3. Statystyczna liczba uczniów w placówkach publicznych ustalona na podstawie systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2018 r.:

szkoły podstawowe  2 258
gimnazja 246
oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych  390
przedszkola 497

 

Sporządził:

Elżbieta Szczerba

tel. 41 386 13 71

Podmiot udostępniający:
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert
Data wytworzenia:
2018-10-25
Data publikacji:
2018-10-25
Data ostatniej zmiany:
2018-10-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-18 14:43:44, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)