Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jt. Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543, z późn.  zmianami/, w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie  nr XXVIII/277/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

 

                                   
  

Lp

  
  

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

  
  

Powierzchnia

  

 

  
  

Forma

  

zbycia

  

 

  
  

Cena nieruchomości

  
  

Dokument własności

  
  

1.

  
  

Potok Mały

  

Dz. nr 272/2, 339/2,

  

           340         

  
  

      3,7971

  
  

Aport do spółki

  
  

91 600,00 zł

  
  

KI1J/00058381/0

  

KI1J/00059318/5

  

 

  

 

 

 

                                                             Burmistrz Miasta Jędrzejowa

 

                                                                    mgr Marcin Piszczek

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik (agnieszka)
Data wytworzenia:
2013-01-25
Data publikacji:
2013-01-25
Data ostatniej zmiany:
2013-01-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-24 13:08:58, zmian dokonał(a): Robert Ziębiński

WCAG 2.0 (Level AA)