Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

I. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.

Ikona statystyk

W dniu 7 grudnia 2018r. wpłynął wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Jędrzejowie dotyczący obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej złożony przez Państwa Izabelę Szwaczek, Adama Szwaczek, Bożenę Walczyńską, Aleksandrę Szwaczek oraz Radosława Walczyńskiego. Wniosek dotyczy podjęcia przez radę miejską uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad usytuowania na terenie gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zgodnie z §2 ust. 3 uchwały Nr L/454/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie  z dnia 28 września 2018r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, komitet przedłożył Przewodniczącej Rady Miejskiej w Jędrzejowie wniosek zawierający: projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, oświadczenie o utworzeniu komitetu oraz wykaz mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego w licznie określonej ustawą o samorządzie gminnym.

W skład komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wchodzą następujące osoby:

1.     Izabela Szwaczek,

2.     Bożena Walczyńska – zastępca pełnomocnika,

3.     Aleksandra Szwaczek,

4.     Radosław Walczyński,

5.     Adam Szwaczek- pełnomocnik.

W załączeniu wniosek oraz projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad usytuowania na terenie gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Obywatelski projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej usytuowania na terenie gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych był przedmiotem obrad V sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2019r.

Rada Miejska w Jędrzejowie zgodnie z  wnioskiem  komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powzięła uchwałę Nr V/37/19 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej usytuowania na terenie gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 W załączeniu w/w uchwała.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska (brm)
Data wytworzenia:
2019-01-14
Data publikacji:
2019-01-14
Data ostatniej zmiany:
2019-02-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-28 11:17:2, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)